Czy reklama placówki medycznej zwiększy ilość pacjentów korzystających z jej usług?

Czy reklama placówki medycznej zwiększy ilość pacjentów korzystających z jej usług?

Niezależnie od rodzaju działalności, każda firma ukierunkowana jest na docieranie do najszerszego grona odbiorców ze świadczonymi przez siebie usługami. Reklama stanowi bardzo ważny aspekt w każdej działalności, ponieważ pozwala na dotarcie do potencjalnego klienta oraz zachęca do skorzystania z dostarczanych usług.
lejek medyczny

Reklama usług medycznych

W przypadku placówek medycznych kwestia reklamy jest nieco utrudniona. Zasady reklamowania usług medycznych reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej: 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

Oznacza to, że lekarze mogą informować potencjalnych pacjentów o swoich usługach, jednocześnie nie zapewniając o ich skuteczności. Placówka medyczna może istnieć w internecie, posiadać stronę internetową, na której będą wymienione usługi przez nią świadczone wraz z nazwiskami lekarzy. Witryna jednak nie powinna w żaden sposób zachęcać pacjentów do korzystania z usług specjalistów.

Jak zatem reklamują się lekarze?

Z jednej strony tradycyjnie, poprzez ogłoszenia w prasie i wywiady w gazetach oraz tablice informacyjne. Z drugiej – co w obecnych czasach jest bardziej powszechne – za pomocą Internetu. Obecność lekarzy w sieci możemy zaobserwować przede wszystkim na stronach internetowych placówek medycznych oraz na portalach oferujących usługi medyczne.

Czy promocja placówki to dobre rozwiązanie?

Mając dosyć ograniczone możliwości w zakresie reklamy usług medycznych, managerowie dwoją się i troją w próbach wypromowania placówki. Z uwagi na fakt, że nie mogą zapewnić potencjalnych pacjentów o tym, że lekarze w placówce świadczą profesjonalne usługi, oraz zapewnić ich o efektywności ich usług, działania związane z marketingiem opierają na istnieniu swojej placówki w internecie oraz umieszczaniu informacji o specjalistach w miejscach dozwolonych, to znaczy na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń na zewnątrz budynku placówki, w informatorach dotyczących usług medycznych.

Gdzie jest błąd?

Wśród wielu managerów placówek medycznych funkcjonuje przeświadczenie, że powyższe działania są wystarczające, aby potencjalni pacjenci skorzystali z usług ich placówek. Zarządzający placówkami inwestują w działania marketingowe, aby poszerzyć grono odbiorców ich usług. W końcu im więcej potencjalnych pacjentów dowie się o istnieniu placówki – tym więcej z nich wykaże chęci odwiedzenia jej w celu skorzystania ze świadczonych przez nią usług medycznych. 

Być może u niektórych pacjentów rzeczywiście pojawi się chęć skorzystania z usług placówki, o której wiele słyszeli. Ilu jednak dotrze do placówki i odbędzie realną wizytę? Czy samo promowanie placówki wystarczy, aby zwiększyć ilość przeprowadzanych w niej wizyt?

Postanowiliśmy zobrazować nasze rozważania, przedstawiając je w postaci „Medycznego lejka sprzedażowego”.

lejek medyczny

Załóżmy, że dzięki reklamie, w którą zainwestował manager, o placówce dowiedziało się 100 tysięcy potencjalnych pacjentów.
80 tysięcy przeczytało informacje dotyczących placówki – sprawdziło, jakie usługi świadczy oraz zorientowało się w cenach.
60 tysięcy wyszukało numer telefonu z zamiarem zapisu na wizytę do placówki.
40 tysięcy podjęło realne działania, dzwoniąc do placówki w celu rezerwacji wizyty lub próbując zarejestrować się na wizytę przez internet.
20 tysięcy rzeczywiście umówiło się na wizytę.
Mniej niż 20 tysięcy pacjentów trafi do placówki na umówioną wizytę.

Co zrobić, aby zwiększyć tę liczbę? Na tym etapie z pewnością nie ma znaczenia, ilu z nich dowiedziało się o jej istnieniu oraz ile środków finansowych manager poświęcił na reklamę. W tym momencie ważniejsze będą działania, które powinien wdrożyć manager, aby umożliwić pacjentowi dotarcie do placówki, ułatwić mu zapis na wizytę oraz zachęcić go do skorzystania jej usług.

Medyczny lejek sprzedażowy należy budować od dołu, czyli od miejsca, które jest najbardziej istotne dla managera placówki medycznej. 

1. Dostosowanie oferty do potrzeb pacjenta 

Wybór miejsca odbywania wizyty w dużej mierze zależy od świadczeń medycznych wykonywanych przez specjalistów. Pacjent szuka placówki medycznej wykonującej usługi w zakresie konkretnych specjalizacji dopasowanych do jego potrzeb. Dlatego im większy zakres usług oferuje placówka medyczna, tym większą liczbę pacjentów ma szansę przyjąć.

2. Różne możliwości opłaty za wizytę

Możliwość wyboru płatności jest bardzo ważna z uwagi na fakt, że w dalszym ciągu pacjenci preferują różne ich formy. Jedni posługują się wyłącznie kartą, inni wciąż noszą ze sobą gotówkę. Dodatkowo wielu z nich chętnie korzysta z płatności on-line. Zapewnienie przez placówkę takiej możliwości uregulowania opłaty za wizytę jest dużym udogodnieniem dla pacjenta, ponieważ pozwala to na ominięcie recepcji lub skrócenie czasu spędzonego w gabinecie. Przedpłata na konto za wizytę daje pewność pojawienia się pacjenta na wizycie.

3. Informacja o dokładnym adresie placówki

Aby zagwarantować sobie pojawienie się pacjenta na wizycie, należy pomóc mu w dotarciu na miejsce. Wiadomość z dokładnym adresem placówki oraz informacją o gabinecie, w którym przyjmuje, lekarz pomoże pacjentowi trafić na wizytę. Rozwiązanie daje pewność, że wizyta się odbędzie.

4. Przypomnienie o wizytach

Pojawienie się pacjenta na wizycie manager może zapewnić sobie także poprzez przypomnienia o wizycie lub potwierdzanie wizyt. Wielu pacjentów zapomina o wizytach, szczególnie w przypadku długiego okresu oczekiwania. Przypomnienie w postaci wiadomości SMS lub potwierdzający telefon do pacjenta zmniejsza ryzyko niepojawienia się go w placówce na umówionej wizycie. Ten jeden ruch pozwala na zwiększenie liczby odbytych wizyt – a te najbardziej interesują każdego managera placówki medycznej.

5. Rejestracja wizyt

Najważniejszym aspektem jest to, czy placówka udostępnia zainteresowanym pacjentom odpowiednie źródła zapisów na wizyty. Rejestracja telefoniczna powinna być przygotowana na odbieranie dużej ilości telefonów od pacjentów, dzwoniących w celu rezerwacji wizyty. Oprócz tego, wielu z nich preferuje zapisy na wizyty on-line. Udostępnienie takiej możliwości z pewnością zwiększy liczbę pacjentów korzystających z usług lekarzy danej placówki.

W ten bardzo prosty sposób lejek sprzedażowy poszerzany jest w miejscu, w którym liczba potencjalnych pacjentów placówki spada z liczby 60 000 na 40 000 oraz z 40 000 na 20 000. W tym momencie eliminowany jest problem niedodzwonienia się do placówki. Dodatkowo poszerzana jest możliwość zapisu na wizytę poprzez udostępnienie rezerwacji wizyt w godzinach nocnych oraz w dni wolne.

Podsumowując: manager powinien zwiększyć przepustowość rejestracji telefonicznej oraz zapewnić im prostą rejestrację on-line.

6. Callback na stronę internetową

Polega na tym, że pacjent nie musi dzwonić do placówki medycznej, aby umówić się na wizytę – wystarczy, że wejdzie na jej stronę internetową i kliknie odpowiedni przycisk. Po wykonaniu tej czynności to placówka oddzwoni do pacjenta. Możliwość oddzwonienia po wejściu na stronę internetową jest bardzo przydatnym rozwiązaniem. Pozwala na zwiększenie liczby potencjalnych pacjentów z 20 000 do 40 000.

Reklama placówki medycznej

Jaki z tego wniosek?

Niezależnie od tego, jak bardzo znana jest dana placówka – jeśli nie wprowadzi ona odpowiednich możliwości dla swoich pacjentów – nie przekonają się oni o skuteczności usług świadczonych przez jej lekarzy. 

Wyobraźmy sobie następującą sytuację:

Twoja placówka medyczna istnieje w internecie, dotarłeś do szerokiego grona odbiorców, udało Ci się zdobyć zainteresowanie potencjalnych klientów. Część z nich zdecydowała się na skorzystanie z usług lekarzy w Twojej placówce. Pacjent znalazł już placówkę w internecie i próbuje zapisać się na wizytę. Wielu z nich, na pewno będzie próbowało znaleźć możliwość internetowego zapisu, lub skorzysta z rejestracji telefonicznej. Pacjent wybiera numer telefonu i… nikt nie odbiera. Nie wiedząc, jak skuteczne usługi świadczy lekarz, do którego chciał się udać na wizytę – pacjent rezygnuje, ponieważ zapis do specjalisty został skutecznie utrudniony. Przecież, aby móc pojawić się w placówce – pacjent musi mieć możliwość zapisu na wizytę.

Dlatego, zanim jako manager zainwestujesz w reklamę swojej placówki medycznej – weź pod uwagę najważniejszy aspekt, jakim jest organizacja pracy. Żadne działania marketingowe prowadzone w celu wypromowania placówki nie okażą się skuteczne, jeżeli pacjenci nie będą mieli możliwości rezerwacji wizyty oraz innych udogodnień, takich jak przypominanie o wizytach, czy wybór płatności. Dostęp do placówki powinien być jak najprostszy, a dotarcie do niej nie powinno stanowić problemu dla pacjenta.

Usprawnienie funkcjonowania obsługi pacjenta placówki – większa ilość pacjentów

Manager powinien postawić sobie kilka pytań: Jakie udogodnienia może zagwarantować pacjentom korzystającym z jej usług? Czy pacjent ma możliwość zapisu za wizytę przez internet? Czy rejestracja telefoniczna pacjentów odbiera wszystkie połączenia? Czy istnieje możliwość płatności on-line? Czy placówka potwierdza wizyty, lub przypomina o nich? Jeżeli większość odpowiedzi na powyższe pytania jest przecząca – to w pierwszej kolejności należy zainwestować w poprawę funkcjonowania placówki, a dopiero później zająć się marketingiem. Reklama da pacjentom wyłącznie wiedzę na temat istnienia placówki, nie ułatwiając im tym samym dotarcia do niej na wizytę.

Jedno oprogramowanie medyczne dla wielu gabinetów jednego specjalisty

Jedno oprogramowanie medyczne dla wielu gabinetów jednego specjalisty

Doktor Damian Błaszczyk jest specjalistą przyjmującym pacjentów w trzech gabinetach. Współpracuje z centrum medycznym Premium Clinic we Wrocławiu, w którym świadczy swoje usługi w poradni ortopedycznej. Oprócz tego posiada dwa gabinety w Krotoszynie oraz w Kaliszu, w których prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę medyczną w zakresie ortopedii.

Praktyka medyczna

Problem z grafikiem lekarza

Doktor Damian Błaszczyk, z uwagi na fakt, że przyjmuje w kilku lokalizacjach, prowadził trzy różne terminarze wizyt, oraz musiał pilnie kontrolować swój grafik, aby uniknąć nakładania się wizyt. Ustalenie odpowiednich godzin pracy było dość skomplikowane, ponieważ wiązało się z dopasowaniem wizyt zapisanych w różnych kalendarzach. Sprawdzenie grafiku wiązało się każdorazowym sprawdzaniem różnych terminarzy, co zdecydowanie spowalniało pracę lekarza oraz odciągało Pana Doktora od wykonywania codziennych obowiązków.

Utrudnienia w rejestracji pacjentów

Przyjmowanie w trzech różnych gabinetach znajdujących się w obrębie trzech różnych lokalizacji wiąże się z wieloma trudnościami, między innymi w zakresie rezerwacji wizyt. Pacjenci Pana Doktora Błaszczyka zapisywali się na wizyty za pośrednictwem stron internetowych. Dla wielu pacjentów internetowa rejestracja na wizytę mogła być nieco utrudniona z uwagi na fakt, że przy nazwisku tego samego specjalisty na różnych stronach widniała inna lokalizacja. Rejestracja on-line, zamiast usprawniać – utrudniała zapisy na wizyty, co groziło utratą części pacjentów.

Najskuteczniejsze rozwiązania

Wraz z Panem Doktorem Błaszczykiem przeanalizowaliśmy jego pracę oraz utrudnienia związane z przyjmowaniem pacjentów w gabinetach umiejscowionych w obrębie trzech różnych lokalizacji. Należało podjąć działania, których wynikiem miało być umieszczenie grafików ze wszystkich placówek w jednym miejscu. Dodatkowo zależało nam na tym, aby pomóc zaprowadzić porządek w internetowych zapisach na wizyty.

Planner

Kilka placówek – jeden kalendarz

Jako pierwsze do działalności Pana Doktora wdrożone zostało oprogramowanie medyczne Proassist, pozwalające na prowadzenie kalendarza z wizytami wszystkich pacjentów. Niezależnie od tego, w jaki sposób została dokonana rejestracja pacjenta oraz w której placówce ma odbyć się wizyta, wszystkie grafiki zostają umieszczone w jednym łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu Doktor Błaszczyk ma możliwość stałego wglądu do wszystkich swoich wizyt.

Ponadto, program dla lekarzy Proassist działa w chmurze, dzięki czemu specjalista ma do niego dostęp w każdej chwili z dowolnego urządzenia. Doktor Błaszczyk loguje się do oprogramowania medycznego za pomocą jednego loginu i hasła. Po wejściu do systemu ma możliwość ustawienia swojego grafiku oraz przejrzenia listy wizyt zapisanych do każdej placówki, w której przyjmuje.

Pan Doktor korzysta również z aplikacji mobilnej Proassist w swoim telefonie. Dzięki temu posiada on stały dostęp do swojego grafiku oraz elektronicznej dokumentacji medycznej wszystkich swoich pacjentów.

Usprawnienia w rejestracji pacjentów

Kolejnym rozwiązaniem odpowiednim dla doktora Damiana Błaszczyka było założenie jego strony internetowej oraz umieszczenie na niej zakładki do rejestracji pacjentów na wizyty. Zależało nam na tym, aby zniwelować problem dotyczący zapisów do gabinetu znajdującego się w nieodpowiedniej lokalizacji. Dlatego zakładka do rejestracji on-line została zaplanowana w taki sposób, aby pacjent mógł w pierwszej kolejności wybrać placówkę, a dopiero potem usługę, która go interesuje. Pozwoli to na uniknięcie pomyłki związanej z lokalizacją placówki, w której ma odbyć się wizyta.

Strona internetowa lekarza

Przypomnienia SMS do pacjentów ze wszystkich placówek

Oprogramowanie medyczne Proassist posiada opcję wysyłania wiadomości SMS przypominających pacjentom o wizycie. Specjaliści korzystają z tej możliwości w celu zniwelowania ryzyka nieodbycia się wizyty. Doktor Błaszczyk również wprowadził tę funkcjonalność do swojej działalności. Opcje wysyłki takich wiadomości można dostosować indywidualnie do potrzeb lekarza. W przypadku Pana Doktora Błaszczyka wysyłane są SMS-y o takich samych treściach, jednak każdy z nich różni się nazwą i adresem placówki, w zależności od tego, gdzie odbywa się wizyta, o której lekarz chce przypomnieć. Dzięki temu Pan Doktor ma pewność, że pacjent otrzyma wiadomość z odpowiednim adresem.

Powiadomienia SMS

Zarządzanie wszystkimi grafikami bez ograniczeń

W ramach korzystania z oprogramowania dla lekarzy Proassist mają oni  możliwość zarządzania dostępem do swoich grafików. Oznacza to, że mogą dodawać do systemu użytkowników odpowiedzialnych za rejestrację wizyt, (mogą to być różne osoby w każdej placówce). Dzięki temu rejestracja w każdej placówce, w której swoje usługi wykonuje Doktor Błaszczyk, może wprowadzać zmiany do konkretnego grafiku i nie ma to wpływu na pozostałe grafiki w innych placówkach.

Podsumowanie

W ramach działalności ortopedy Damiana Błaszczyka pojawiła się potrzeba wprowadzenia kilku zmian. Przyjmowanie pacjentów w różnych miejscach wymagało prowadzenia skomplikowanego grafiku, ponadto istniało duże ryzyko powielania wizyt. Korzystanie z kalendarza Proassist pozwala na wyeliminowanie tego problemu. Wszystkie wizyty niezależnie od źródła zapisu znajdują się w jednym miejscu, co wprowadziło porządek do grafiku lekarza. Dużym ułatwieniem w zarządzaniu grafikiem jest także możliwość dodawania dostępu do niego rejestracji medycznej każdej z placówek. Pozwala to na dokonywanie zmian w jednym grafiku bez wprowadzania ich w pozostałych. Oprócz grafiku, dzięki usługom Proassist została usprawniona także rejestracja on-line do doktora Błaszczyka. Dzięki temu, że na zakładce do zapisów internetowych pierwszą opcją wyboru jest placówka – nie występują już żadne trudności związane z trafieniem do odpowiedniego gabinetu. Okazało się, że pacjenci bardzo cenią sobie tę zmianę i coraz chętniej wybierają rejestrację internetową na stronie Doktora Błaszczyka.

Podmiot Leczniczy i Praktyka Medyczna – Charakterystyka i Różnice

Podmiot Leczniczy i Praktyka Medyczna – Charakterystyka i Różnice

Działalność lecznicza, oprócz świadczenia usług medycznych związanych z poprawianiem i utrzymywaniem zdrowia pacjentów opiera się również na promowaniu zdrowego trybu życia oraz wykonywaniu działań edukacyjnych związanych z medycyną. Każdy lekarz może wykonywać swoją działalność leczniczą w wybranej przez siebie formie. Udzielanie świadczeń może odbywać się w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Niezależnie od formy świadczenia usług, każdy lekarz powinien stosować się do zasad prowadzenia działalności leczniczej, takich jak posiadanie odpowiedniego pomieszczenia oraz urządzeń, a także przechowywania wyposażenia oraz wyrobów medycznych. 

Przed rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności leczniczej, w pierwszej kolejności należy wybrać jej formę. W zależności od tego, w jaki sposób lekarz chce świadczyć swoje usługi, może wybrać między indywidualną praktyką lekarską a działalnością w ramach podmiotu leczniczego.

Ada

Podmiot medyczny

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej reguluje, kogo określa się jako podmiot leczniczy. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz jednostki wojskowe. Obowiązki podmiotu leczniczego wykonuje jego kierownik i związane są one wyłącznie z jego działalnością leczniczą.

W ramach podmiotu leczniczego mogą działać osoby niekoniecznie związane ze światem medycznym. Jednak dana osoba ma prawo zatrudniać w swojej placówce wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów.

Każdy podmiot medyczny musi dysponować budynkiem wyposażonym w odpowiedni sprzęt medyczny oraz posiadać miejsce na przechowywanie wyrobów medycznych, oraz środków spożywczych przeznaczenia medycznego. Placówka jest poddana planowanej kontroli sanepidu realizowanej w ciągu roku od dnia jej założenia. 

Praktyka medyczna

Prowadzenie placówki działającej w ramach podmiotu leczniczego wiąże się ze swobodą w zakresie rozpoczynania oraz rozwiązywania współpracy z kadrą medyczną placówki. Oznacza to, że każdy kierownik podmiotu leczniczego – niezależnie od tego, czy jest lekarzem prowadzącym podmiot leczniczy, czy przedsiębiorcą niezwiązanym ze światem medycznym prowadzącym placówkę – ma prawo zatrudniania w swojej placówce lekarzy oraz wybrania rodzaju umowy, na podstawie której będą oni świadczyli swoje usługi. 

Oprócz tego działalność podmiotu medycznego może być rozszerzona poprzez otwieranie kilku nowych miejsc świadczenia usług. Dodatkowo, w obrębie każdej placówki medycznej mogą być tworzone poradnie, w których zatrudniani są lekarze specjaliści. Takie rozwiązania dają duże możliwości rozwoju placówki jako przedsiębiorstwa.

Praktyka lekarska

Jak określa Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, praktyka lekarska może przybrać następujące formy: 

 • jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka lekarska
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym
 • spółka cywilna, jawna lub partnerska jako grupowa praktyka lekarska
Doktor

Praktyka lekarska może być prowadzona wyłącznie przez osobę uprawnioną do wykonywania świadczeń medycznych. Daje ona nieco szerszy zakres w kwestii miejsca świadczenia usług niż podmiot medyczny, ponieważ może być wykonywana zakładach leczniczych, miejscu wezwania lub miejscu, które nie jest użytkowane publiczne (np. mieszkaniu prywatnym). Dane miejsce musi spełniać specjalne wymagania związane z jego wyposażeniem oraz wydzieleniem odpowiedniego pomieszczenia na świadczenie usług medycznych. 

W jednym miejscu (budynku, mieszkaniu) może działać kilka praktyk lekarskich jednocześnie. Niezależnie od tego, czy usługi świadczone są w jednym, czy kilku pomieszczeniach, każda z praktyk jest kontrolowana przez sanepid odrębnie.

Dopuszcza się prowadzenia kilku praktyk medycznych przez jednego lekarza, jednak w danym zakresie jest on zobowiązany do prowadzenia ich samodzielnie, bez zlecania świadczeń innym lekarzom. Dodatkowo nie istnieje możliwość zatrudniania innych lekarzy w ramach praktyki medycznej.

Dokumentacja indywidualna i zbiorcza

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczy zarówno podmiotu leczniczego, jak i praktyki lekarskiej. Ogólnie rzecz biorąc, wyróżniamy indywidualną dokumentację medyczną, odnoszącą się do konkretnych pacjentów, oraz zbiorczą, przeznaczoną dla ogółu lub grupy pacjentów danej placówki. 

Indywidualna dokumentacja medyczna dodatkowo dzieli się na wewnętrzną oraz zewnętrzną. Podstawowy element indywidualnej dokumentacji wewnętrznej stanowią historie choroby. Z tego rodzaju dokumentacji korzysta personel placówki w zależności od potrzeb. Zewnętrza dokumentacja indywidualna przeznaczona jest do użytku pacjenta. Swoim zakresem obejmuje ona skierowania na badania, zaświadczenia, opinie lekarskie oraz karty informacyjne o przebiegu hospitalizacji. W dokumentacji indywidualnej uwzględniane są szczegółowe informacje dotyczące pacjenta. Obejmuje ona opisy chorób pacjentów oraz udzielanych im świadczeń medycznych.

W ramach zbiorczej dokumentacji medycznej prowadzone są różnego rodzaju księgi, rejestry oraz formularze. Zawiera ona podstawowe dane pacjentów, którzy korzystają z usług medycznych konkretnej placówki.

Elektroniczna karta pacjenta

Dokumentacja medyczna w podmiocie medycznym

Podmioty lecznicze zobowiązane są do prowadzenia zarówno indywidualnej dokumentacji medycznej, jak i dokumentacji zbiorczej. Istnieje wymóg posiadania jednej dokumentacji medycznej dla całego podmiotu, jednak każdy lekarz udzielający świadczeń w konkretnej poradni powinien dokonywać w niej wpisów. Dzięki temu, że dokumentacja jest wspólna dla całego podmiotu, każdy pacjent po odbyciu wizyty w dowolnej poradni specjalistycznej ma założoną kartę i nie ma konieczności każdorazowego wprowadzania jego danych w przypadku przyjmowania go w innych poradniach.

Dokumentacja medyczna stanowi własność podmiotu medycznego, co oznacza, że lekarz kończący współpracę z podmiotem zobowiązany jest do pozostawienia dokumentacji w placówce i traci do niej wszelkie prawa.

Dokumentacja medyczna dla praktyki lekarskiej

W przypadku praktyki lekarskiej obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wygląda nieco inaczej niż w kwestii podmiotu medycznego. Specjalista w ramach praktyki medycznej zobowiązany jest do prowadzenia wyłącznie indywidualnej dokumentacji medycznej. Ponadto prawo do danej dokumentacji medycznej posiada wyłącznie prowadzący ją lekarz i nie mają wglądu do niej inni specjaliści przyjmujący w innych gabinetach w obrębie danej placówki. Dlatego, w przeciwieństwie do podmiotu medycznego, w tym przypadku konieczne jest zakładanie karty również pacjentom, którzy już odbyli wizytę u innego lekarza w tej samej placówce.

Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Obowiązek wypełniania oraz składania sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego obejmuje wszystkie podmioty medyczne działające w ramach podstawowej i/lub specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W przypadku praktyki lekarskiej sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dotyczy praktyk lekarskich indywidualnych, indywidualnych praktyk specjalistycznych oraz grupowych praktyk  świadczących usługi medyczne finansowane ze środków publicznych, co oznacza, że obowiązek składania sprawozdań nie dotyczy praktyk, które nie mają podpisanej umowy z NFZ.

e-wuś

Wystawianie e recepty oraz weryfikacja pacjenta w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zarówno z praktykami lekarskimi, jak i podmiotami leczniczymi. Przy czym, z uwagi na fakt, że lekarz działający w ramach praktyki lekarskiej nie może zatrudniać innych specjalistów, dana umowa może dotyczyć wyłącznie jednego zakresu świadczeń wykonywanych w ramach praktyki. 

Do wystawiania recept refundowanych uprawnieni są wyłącznie niekarani lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu. Dodatkowo lekarz musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub, jeśli nie wykonuje świadczeń finansowanych ze środków publicznych, powinien podpisać umowę na wystawianie recept refundowanych.

Zarówno podpisanie umowy o świadczenie usług finansowanych ze środków publicznych, jak i umowa upoważniająca do wystawiania recepty na leki refundowane daje podmiotom medycznym i praktykom lekarskim dostęp do danych eWUŚ. Każdy lekarz ma możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta, któremu wystawiana jest recepta refundowana.

Od stycznia 2020 roku wystawianie recepty online jest obowiązkowe dla każdej działalności leczniczej.

E -recepta dla podmiotu

W celu rozpoczęcia wystawiania recepty online przez lekarzy, zatrudnionych w ramach danego podmiotu medycznego, dany podmiot powinien złożyć wniosek o założenie konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz na platformie E-Zdrowie (P1), po czym przez platformę RPWDL generowane zostają certyfikaty TLS i WSS. Przed wdrożeniem do placówki możliwości korzystania z e-recepty, należy zaktualizować oprogramowanie gabinetowe poprzez dodanie do niego funkcji recepty online. Lekarz uprawniony do wystawiania elektronicznej recepty powinien posiadać podpis elektroniczny (certyfikat ZUS, profil zaufany lub podpis kwalifikowany).
Certyfikaty wygenerowane przez w RPWDL są wspólne dla wszystkich lekarzy zatrudnionych przez podmiot leczniczy, dzięki czemu nie muszą oni zdobywać certyfikatów na własną rękę.

E-recepta dla praktyki lekarskiej

Procedura dotycząca generowania certyfikatów w przypadku praktyki lekarskiej jest taka sama jak w podmiocie medycznym. Jedyną różnicę stanowi fakt, że wszyscy lekarze działający w ramach praktyk medycznych powinni wygenerować własne, osobne certyfikaty potrzebne do wystawiania elektronicznej recepty.

E-Recepta

Mit o różnicy w rozliczaniu lekarzy w praktyce lekarskiej i podmiotu medycznego

Wśród niektórych lekarzy funkcjonuje przekonanie, że rozliczanie ze specjalistami w ramach działalności leczniczej możliwe jest tylko po założeniu podmiotu medycznego. Dane przeświadczenie jest wynikiem błędnych informacji na temat różnicy między obowiązkami lekarzy świadczących usługi finansowane przez NFZ a zobowiązaniami tych, którzy przyjmują pacjentów prywatnie. Nawiązywanie stosunku pracy jest konieczne wyłącznie w przypadku współpracy z lekarzem wykonującym świadczenia finansowane ze środków NFZ. Zatrudnienie takiego lekarza, owszem, możliwe jest tylko w ramach podmiotu medycznego. Natomiast w kwestii prywatnych świadczeń zdrowotnych (z uwagi na fakt, że nie ma obowiązku zatrudniania takiego lekarza), rozliczenie może odbywać się w inny sposób. Rozwiązanie może stanowić udostępnienie gabinetów lekarzom lub umowa, na podstawie której pobierany jest konkretny procent za usługi świadczone w ramach działalności leczniczej. Dlatego lekarze, którzy mają zamiar podjąć współpracę z innymi lekarzami, nie mają obowiązku zakładania podmiotu leczniczego.

PODSUMOWANIE

Rozpoczęcie działalności leczniczej związane jest z wyborem jej formy. Lekarze mają do wyboru świadczenie usług w ramach praktyki lekarskiej lub prowadzenie podmiotu leczniczego. Wybór formy udzielania świadczeń medycznych zależy od indywidualnych preferencji osoby zainteresowanej. Każda działalność lecznicza zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji medycznej. Podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnej oraz zbiorczej dokumentacji medycznej, natomiast w ramach praktyki lekarskiej prowadzona jest wyłącznie dokumentacja indywidualna.
Image

Małe Centrum – Sprawdź czy musisz rejestrować podmiot, czy możesz pominąć formalności.

W przypadku, gdy lekarz decyduje się na otwarcie małej działalności, jaką może być przykładowo niewielkie centrum medyczne, a jednocześnie nie ma zamiaru podpisywać umowy z NFZ, może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie prowadzenie praktyki lekarskiej. Dzięki temu kilku lekarzy będzie mogło świadczyć swoje usługi w jednym miejscu w ramach grupowej praktyki lekarskiej lub kilku indywidualnych, co pozwoli uniknąć konieczności prowadzenia obszernej dokumentacji medycznej oraz składania sprawozdań do GUS-u. 

W danym przypadku odpowiedzialność za swoje działania ponoszą konkretni lekarze, a nie placówka medyczna. Dlatego, chcąc uniknąć strat czasowych i finansowych oraz zbędnych formalności, wystarczy otwarcie praktyki lekarskiej zamiast tworzenia podmiotu leczniczego.

Kiedy tworzenie podmiotu medycznego ma sens ?

Przede wszystkim, wtedy gdy lekarz planuje otworzyć w swojej działalności więcej niż od dwóch do trzech gabinetów podnajmowanych dla kilku lekarzy. 

Działanie w ramach podmiotu leczniczego sprawdzi się, gdy lekarz zamierza otworzyć większe centrum medyczne, w którym zostaną zatrudniani inni lekarze. Dodatkowo podmiot leczniczy może stanowić rozwiązanie dla przedsiębiorców niezwiązanych ze światem medycznym. Przedsiębiorca lub lekarz zakładający podmiot może  nawiązać współpracę ze specjalistami świadczącymi usługi specjalistyczne stanowiące źródło przychodu placówki. Oprócz tego ma on możliwość zatrudnienia managera, który będzie prowadził placówkę oraz innych pracowników, którzy będą zajmować się sprawami formalnymi. Oznacza to, że chęć uruchomienia i rozwijania dużej działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych możliwa jest wyłącznie po założeniu podmiotu medycznego.

Jak usługi Proassist usprawniły działanie prywatnego gabinetu funkcjonującego w szpitalu?

Jak usługi Proassist usprawniły działanie prywatnego gabinetu funkcjonującego w szpitalu?

W danym case study przedstawiliśmy przykład, jak wdrożenie usług Proassist usprawniło rejestrację medyczną oraz pomogło w pozyskaniu większej ilości pacjentów w gabinecie prowadzonym w szpitalu.

szpital ginekologii-pawlak

Funkcjonowanie gabinetu przed wprowadzeniem zmian

Doktor n. med. Małgorzata Pawlak to specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Jest także założycielem szpitala ginekologiczno-położniczego MEDIKOR w Nowym Sączu, gdzie posiada gabinet medyczny, w którym przyjmuje swoje pacjentki.

Z uwagi na fakt, że Pani Doktor przyjmuje w gabinecie znajdującym się w szpitalu, pacjentki nie zawsze wiedziały, pod jakim numerem mogą dokonać zapisów na wizyty. Część z nich dodzwaniała się bezpośrednio do Pani Doktor, natomiast inne łączyły się ze szpitalem. W wyniku tego część wizyt była zapisywana w jednym ogólnym kalendarzu, a druga w terminarzu wizyt Pani Doktor, co wprowadzało dezorganizację w grafiku. Dodatkowo, przez brak jednego konkretnego numeru do gabinetu, pacjentki nie wiedziały, pod który numer zadzwonić w celu umówienia się na wizytę. Rejestracja wizyt była o tyle utrudniona z uwagi na fakt, że do samego szpitala wykonywanych jest więcej telefonów, niż do pojedynczych gabinetów, dlatego skontaktowanie się z Panią Doktor mogło być nieco problematyczne.

Obawy przed zmianą

Doktor Małgorzata Pawlak zdecydowała się na indywidualny tryb pracy. Oznacza to, że przyjmuje pacjentki jedynie we wtorki, czwartki i piątki. W ostatnie dni tygodnia wykonuje jedynie badania prenatalne II i III trymestru ciąży. Pani Doktor zakłada wykonywanie tej usługi również w inne dni, natomiast ważne było dla niej to, aby w piątki nie przeprowadzać zwykłych konsultacji.

Rozwiązaniem w tym przypadku było specjalne ustawienie w systemie Proassist polegające na nałożeniu limitu zero przy innych usługach w tym dniu, dzięki czemu, w przypadku grafiku Pani D
oktor Pawlak nie ma możliwości zapisania się na konsultację w piątek.

Niebieski stetoskop na biurku obok laptopa

Zmiany w rejestracji telefonicznej

Doktor Małgorzata Pawlak, chcąc poprawić swoją komunikację z pacjentkami oraz usprawnić pracę swojego gabinetu lekarskiego, postanowiła skorzystać z usług Proassist. Priorytetem okazały się zapisy na wizyty, dlatego wdrażanie usług rozpoczęliśmy od wprowadzenia zmian w rejestracji telefonicznej pacjentów.

Dotychczas Pani Doktor do rejestracji pacjentów korzystała ze swojego prywatnego numeru telefonu. Pacjentki docierały do Doktor Pawlak także za pośrednictwem numeru do szpitala, w którym pracuje. Dlatego w pierwszej kolejności wprowadziliśmy jeden numer telefonu do rejestracji wizyt.

Od momentu wprowadzenia zmian istnieją dwie możliwości zapisu na wizyty drogą telefoniczną:

1. Pacjentka dzwoni pod numer 18 47 91 062, podany na stronie internetowej Pani Doktor Pawlak i dokonuje telefonicznego zapisu na wizytę.

2. Pacjentka dzwoni pod numer prywatny Pani Doktor, a następnie po 10 sekundach zostaje przekierowana do rejestracji telefonicznej Proassist.

Połączenia od rodziny i znajomych doktor Pawlak pozostają bez zmian, ponieważ Pani Doktor przekazała nam listę numerów telefonów, które zostały zablokowane, dzięki czemu ani rodzina, ani znajomi nie dodzwonią się do rejestracji, nawet pozostając na linii dłużej niż 10 sekund. Takie rozwiązanie pozwala Pani Doktor używać tego samego numeru telefonu do celów służbowych, jak i prywatnych.

Kolejną zmianą było wprowadzenie jednego kalendarza, w którym zapisywane są wizyty ze wszystkich źródeł. Teraz Pani Doktor Pawlak oraz położne z nią współpracujące mają dostęp do jednolitego terminarza, dzięki czemu wszystkie osoby zajmujące się rejestracją mogą zapisywać pacjentki na wizyty. Do tego samego kalendarza wpisywane są wizyty zarezerwowane przez rejestrację telefoniczną Proassist. Dzięki takiemu rozwiązaniu Pani Doktor ma możliwość kontrolowania swojego grafiku.

Strona internetowa jako wizytówka internetowa Pani Doktor Pawlak

W ramach naszych usług Pani Doktor otrzymała stronę internetową, na której widnieją wszystkie informacje dotyczące cen jej usług oraz lokalizacji gabinetu. Dodatkowo, aby strona była bardziej widoczna, podpięliśmy ją pod mapy Google. Na witrynie została umieszczona specjalna zakładka służąca do rejestracji on-line, co jeszcze bardziej rozszerzyło zakres możliwości zapisów na wizyty.

 

Wdrożenie rejestracji on-line

Rejestracja internetowa przez stronę Pani Doktor możliwa jest 24h na dobę, dzięki czemu, oprócz tego, że nie ma konieczności wykonywania żadnych telefonów, to jeszcze można to zrobić w absolutnie każdym momencie. O możliwości zapisów internetowych informuje automatyczna sekretarka, którą pacjentki słyszą, dzwoniąc, aby zarezerwować wizytę.

strona ginekolog-Małgorzata Pawlak

SMS-y przypominające jako narzędzie do zmniejszenia ilości pacjentów niezjawiających się na wizytach

Kolejną kwestię problematyczną dla Pani Doktor stanowił fakt, iż niektóre pacjentki nie przychodziły na umówione wizyty. W grafiku pojawiały się luki, czas poświęcony na pacjentkę, która nie zjawiła się w gabinecie, był zmarnowany. Istniały dwie możliwości rozwiązania tego problemu: telefoniczne potwierdzanie wizyt, lub SMS przypominający o niej. Początkowo planowaliśmy wprowadzenie potwierdzania wizyt przez telefon, jednak okazało się, że samo wysyłanie wiadomości przypominającej w zupełności wystarczyło.
Dzięki opcji SMS-owej „przypominajki” pacjentkom rzadziej zdarza się nie pojawić się na wizycie 🙂

Podsumowanie

Wprowadzenie usług rejestracji telefonicznej i internetowej do gabinetu ginekologiczno-położniczego doktor Pawlak skutecznie usprawniło jej pracę. Przy tak dużej ilości pacjentek, które Pani Doktor przyjmowała na wizyty, przekierowywanie połączeń bezpośrednio do jej gabinetu lekarskiego bardzo ułatwiło komunikację z nimi. Okazuje się, że zapisów na wizyty przez stronę internetową dokonuje już 39% pacjentek, a zmiany w rejestracji telefonicznej zwiększyły zadowolenie tych, które już korzystały z usług Pani Doktor. Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z Panią Małgorzatą Pawlak, największą kwestię problematyczną stanowiło nieprzychodzenie pacjentek na umówione wizyty. Od momentu wprowadzenia zmian odsetek pacjentek niepojawiających się na wizytach zmniejszył się do 45%. Dodatkowo od chwili wprowadzenia usług Proassist do gabinetu Pani Doktor Pawlak nie istnieje problem z zapisami na wizyty, a dodatkowo, dzięki rejestracji on-line zakres możliwości rejestracji zdecydowanie się poszerzył, co również spowodowało zwiększenie ilości zapisów na wizyty.

Rejestracja on-line: FAKTY I MITY internetowych zapisów na wizyty

Fakty i mity rejestracji on-line!

Internet opanował już większość dziedzin naszego życia codziennego i z powodzeniem zdobywa coraz to nowsze jego obszary. Od dłuższego czasu używany jest także w branży medycznej, między innymi do rejestracji wizyt lekarskich. Pacjenci coraz częściej sięgają po ten rodzaj zapisów na wizyty z uwagi na jego wygodę i funkcjonalność.

 

Pomimo licznych zalet rejestracji on-line niektórzy lekarze i managerowie placówek medycznych do tej pory nie przekonali się do jej użytkowania. Jest to zaskakujące, chociażby z uwagi na coraz wyższe koszty zatrudnienia rejestratorek medycznych oraz brak możliwości odbierania przez rejestrację wszystkich połączeń telefonicznych od pacjentów. Wokół zapisów on-line zaczęło krążyć wiele legend, które wywołały wiele wątpliwości. Poniżej zebraliśmy najważniejsze fakty i mity na temat rejestracji on-line. Dane zestawienie powinno rozwiać wszelkie niejasności.

Co należy zrobić, by być widocznym w sieci

Zacznijmy od mitów:

Pacjenci zapisani przez internet nie pojawią się na wizycie

Po pierwsze – dlaczego? Być może dlatego, że nie są zapisani przez realną osobę, a urządzenie, które nie jest w stanie potwierdzić rejestracji na wizytę? Otóż nie. Internetowy zapis na wizytę zatwierdzany jest natychmiast i, tak jak w przypadku telefonicznej rejestracji pacjentów, posiada opcję przypomnienia o wizycie zapisanej w ten sposób. Dzięki temu pacjenci pojawiają się w placówkach na umówionych wizytach.

Po drugie – powyższą tezę potwierdzają lekarze korzystający z serwisów typu Marketplace, myląc zapisy za pomocą tych portali z rejestracją na stronie internetowej lekarza lub placówki. Pacjent rejestrujący się przez portal, na którym figuruje wielu lekarzy, nie zawsze w pełni zdaje sobie sprawę z tego, do kogo dokładnie się umawia i niekoniecznie zwraca uwagę na to, gdzie odbywa się wizyta, przez co częściej z niej rezygnuje. Zapis przez stronę internetową daje pacjentowi świadomość, do kogo się rejestruje, a to zwiększa szansę na pojawienie się go na wizycie.

Aby nie być gołosłownym w twierdzeniu, że zapis przez internet nie oznacza większej liczby odwołanych wizyt, przedstawiamy nasze statystyki, z których wynika, że ze wszystkich wizyt zapisanych przez internet, zrealizowano ich aż 94%, natomiast procent odbytych wizyt zapisanych z panelu to 95. Widać jak na dłoni, że w kwestii pojawiania się pacjentów na wizytach nie ma różnicy czy zapis odbywa się telefonicznie, czy przez internet.

Natłok usług oznacza mniejsze zainteresowanie rejestracją on-line

Takie przeświadczenie może dotyczyć innych programów dla lekarzy, jednak z pewnością nie odnosi się do oprogramowania medycznego Proassist. Każdy użytkownik naszej zakładki ma możliwość ustalenia, które usługi mają być dostępne dla pacjenta oraz odpowiednio je nazwać. Najważniejsze jest to, aby widget do zapisów on-line był intuicyjny i łatwy w obsłudze. Jeśli będzie on dobrze zorganizowany – z pewnością zachęci pacjentów do korzystania z internetowych zapisów.

Jeśli chcesz sprawdzić jak dodać usługę na widget w Proassist, zajrzyj do naszej bazy wiedzy.

Bałagan w kartach pacjenta

na pewno nie wystąpi, ponieważ wszystkie wizyty, zarówno wcześniejsze jak i te najnowsze zapisywane są w jednym miejscu. Jeżeli pacjent posiada już kartę w oprogramowaniu medycznym Proassist, jego zapis automatycznie kierowany jest do karty już istniejącej. Kartotece nie grozi dezorganizacja, wszystko jest poukładane i nie ma prawa się pomieszać.

Pacjent zapisze się na zabieg bez kwalifikacji

Niektórzy lekarze obawiają się sytuacji, w której przez to, że pacjenci będą rejestrować się na wizyty samodzielnie, mogą zapisać się na zabieg, na który nie mają kwalifikacji. Nie ma powodu do niepokoju. Aby uzyskać pewność, że nikt się na taki zabieg nie zapisze – wystarczy nie dodawać takiej usługi do zakładki rejestracji on-line. Program dla lekarza Proassist udostępnia użytkownikom taką możliwość. Specjalista ma spokojną głowę, pacjent nie przyjdzie na nieodpowiedni zabieg, a zapisy przez internet w dalszym ciągu będą spełniać należycie swoją funkcję.

Luki w grafiku

Przerwy w pracy dotyczą głównie lekarzy, którzy nie przyjmują jeszcze takiej ilości pacjentów, która może pozwolić na całkowite zapełnienie grafiku. W takim przypadku zmniejszenie możliwości rezerwacji wizyt to bardzo poważny błąd. Lekarz powinien zapewnić jak największe możliwości zapisów, aby pozyskać pacjentów. Rejestracja telefoniczna pacjentów, jak najbardziej, może proponować określone terminy, jednak należy pamiętać, że nie każdemu będą odpowiadać z góry narzucone daty.

Ogólnie rzecz biorąc, luki w grafiku mogą wystąpić w każdym przypadku, chyba że rejestracja telefoniczna będzie umawiać pacjentów kolejno – godzina po godzinie, lub wizyta po wizycie. Jednak takie rozwiązanie może spowodować zmniejszenie liczby pacjentów z uwagi na brak dopasowania terminu do ich potrzeb. Większa ilość źródeł komunikacji z placówką to więcej wizyt, a zapisy on-line zdecydowanie poszerzają spektrum możliwości.

Różnica w cenie wizyty

Lekarze obawiają się tego, że pacjent nie będzie zadowolony z tego powodu, że ceny podane podczas tego zapisu nie będą pokrywały się z kwotą, którą rzeczywiście będzie musiał zapłacić.

Na widgecie Proassist istnieje możliwość podania zakresu cenowego za daną wizytę. Dzięki temu, jeżeli podczas przyjmowania pacjenta wyniknie konieczność wykonania dodatkowej usługi, lekarz będzie spokojny, że pacjent będzie w stanie zapłacić daną cenę, ponieważ został na to przygotowany podczas rezerwacji wizyty on-line.

Co więcej, w systemie rejestracji on-line Proassist istnieje możliwość wyłączenia wyświetlenia cen na widgecie. Jednak prawdę powiedziawszy, nie polecamy takiego rozwiązania. Z naszego doświadczenia wiemy, że pacjent, tak czy inaczej zadzwoni, aby zapytać o cenę, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wybranie możliwości ustawienia zakresu cenowego.

Fikcyjni pacjenci

Ryzyko zapisania się na wizytę z podaniem fałszywych danych lub zarezerwowania wizyty tylko po to, aby celowo zapełnić grafik lekarza fałszywą wizytą, nie istnieje. Wszystkie zapisy przez stronę internetową są skrupulatnie weryfikowane. Każdy pacjent podczas rejestracji on-line ma obowiązek podania swojego numeru telefonu, na który wysyłany jest specjalny kod, który należy wpisać, aby dopełnić zapisu. Nie ma możliwości, aby do grafiku lekarza „wdarła się” wizyta dodana przez konkurencję, lub pacjenta, którego nie da się zdefiniować, ponieważ numer podawany podczas rejestracji musi być prawdziwy.

 

Mity obalone! Czas na fakty:

Więcej zapisów na wizyty dzięki rejestracji on-line

Pierwszy i najważniejszy fakt. Więcej źródeł to więcej zapisów. Rejestracja on-line jest dodatkowym źródłem, co więcej takim, z którego ma szansę skorzystać więcej pacjentów, ponieważ jest dostępny przez cały czas, nie tylko w czasie pracy rejestracji telefonicznej.

Rejestracja przez całą dobę

Jest możliwa, ale tylko dzięki opcji zapisu na wizytę przez internet. Wielu pacjentom w wyniku natłoku obowiązków lub z uwagi na odmienny charakter pracy trudno jest wygospodarować czas w ciągu dnia na zapisanie się na wizytę do lekarza. Faktem jest również, że wielu pacjentów preferuje odkładanie czynności takich jak zapisywanie do lekarza na późny wieczór lub noc, kiedy spokojnie mogą wybrać odpowiedni dla siebie termin. Z naszych statystyk wynika, że 11 % wizyt z internetowej rejestracji rezerwowanych jest od godziny 21 do 8 rano. Dzięki rejestracji on-line pacjenci mogą tego dokonać w dogodnym dla siebie czasie, za pomocą internetu.

Jedyne źródło komunikacji?

Dla niektórych – owszem. Rejestracja on-line przez wielu pacjentów traktowana jest jako jedyna możliwość zapisu. Dzięki temu, że odbywa się bez bezpośredniego kontaktu, pozwala na wybranie najbardziej dogodnego terminu. Obecnie wielu ludzi, szczególnie młodych odchodzi od telefonicznego kontaktu z uwagi na przyzwyczajenie do funkcjonowania w dobie internetu. Załatwianie spraw w sieci to już codzienność, a zapisy on-line na wizyty powoli wchodzą w krew zarówno młodym, jak i nieco starszym pokoleniom.

Rejestracja on-line pozwala na dokładne dobranie terminu wizyty

Czasem zapis na wizytę wymaga dłuższego zastanowienia z uwagi na konieczność dopasowania go do czasu pacjenta i jego codziennych obowiązków. Rejestracja telefoniczna lub osobista jest do dyspozycji pacjenta w konkretnych ramach czasowych, dodatkowo połączenie telefoniczne z placówką nie może trwać w nieskończoność. Przy rejestracji on-line każdy pacjent ma możliwość dłuższego zastanowienia się nad terminem wizyty. Może przejrzeć wszystkie terminy, porównać je ze swoim kalendarzem oraz dokładnie przemyśleć, który termin najbardziej mu odpowiada.

Najtańszy sposób rejestracji?

Zdecydowanie tak. Każdy rodzaj rejestracji wiąże się z kosztami. Czas rejestratorek medycznych oraz ich wynagrodzenia to niemały wydatek dla placówki medycznej. Możliwość zapisów on-line jest najmniej kosztowna dla placówek, pozwala zaoszczędzić koszty wynagrodzeń za pracę rejestratorek medycznych oraz odciążyć je w kwestii telefonicznych zapisów na wizyty.

Zapisy on-line – z Proassist to proste!

Nie każdy widget do rejestracji on-line jest łatwy w obsłudze. W internecie mnoży się od stron internetowych posiadających opcję rejestracji on-line, jednak nie są one proste w obsłudze. Utrudnia to zapis, oraz zniechęca lekarzy, którzy nie posiadają jeszcze takiej możliwości, do wsparcia swojej działalności taką opcją zapisów na wizyty. W Proassist udowadniamy, że internetowy zapis na wizytę nie musi być trudny. Wręcz przeciwnie! Jest bardzo intuicyjny i nieskomplikowany. Zapisując się na wizytę przez zakładkę na stronie internetowej, nie musimy podawać wielu informacji. Wystarczy wybrać usługę, podstawowe dane pacjenta i gotowe. Bez czekania, pytania o dostępne terminy. Wszystko jest jasne i przejrzyste.

Bezbłędna rejestracja

Człowiek nie jest nieomylny. Nawet przy najbardziej usilnych staraniach, podczas zapisywania pacjenta, rejestratorka może popełnić błąd. Rejestracja pacjentów online w pełni wyklucza ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, ponieważ działa według schematu ustalonego podczas instalacji widgetu. Brak ryzyka błędu usprawnia pracę lekarzy, którzy dzięki temu nie tracą czasu na naprawianie pomyłek popełnionych podczas rejestracji i mogą całkowicie skupić się na badaniu pacjenta.

Wiele negatywnych opinii dotyczących rejestracji on-line jest wynikiem krążących wśród lekarzy i pacjentów mitów na ich temat. Większość z nich wynika z obawy przed nowym, na pozór skomplikowanym rozwiązaniem. Okazuje się jednak, że oprócz tego, że rejestracja on-line ułatwia życie codzienne wielu pacjentów, jest prosta i intuicyjna, to jeszcze ogranicza do zera ryzyko popełnienia błędu przy zapisie na wizytę i zmniejsza koszty prowadzenia rejestracji. Ten rodzaj zapisów na wizyty to usprawnienie pracy wielu placówek medycznych.

Proassist jako usługa, która zwiększa ilość dokonywanych rejestracji w placówce medycznej

Proassist jako usługa, która zwiększa ilość dokonywanych rejestracji w placówce medycznej

Wdrożenie oprogramowania medycznego Proassist zawsze wiąże się dla gabinetów lekarskich z dużymi zmianami i w każdym przypadku są to zmiany na plus. W poniższym studium przypadku przedstawimy historię zmian w funkcjonowaniu Centrum Medycznego Semper Fortis, którego największą bolączką był utrudniony kontakt telefoniczny z pacjentami.

Fund manager hand writing increasing graph to screen monitor. In

Centrum Medyczne Semper Fortis

Semper Fortis to centrum medyczne oferujące pełną opiekę medyczną, począwszy od konsultacji lekarskich, przez usługi lekarzy specjalistów, a kończąc na badaniach diagnostycznych i zabiegach wykonywanych w trybie ambulatoryjnym. W kilku placówkach Semper Fortis zlokalizowanych w Krakowie realizowane są usługi medyczne z dziedziny ortopedii, fizjoterapii, medycyny pracy, reumatologii, kardiologii, urologii, psychiatrii, dietetyki, dermatologii i wielu innych. Centrum Medyczne Semper Fortis świadczy usługi zarówno na NFZ, jak i prywatnie, ciesząc się przy tym bardzo dobrą opinią i obsługując tysiące mieszkańców Krakowa i okolic.

Funkcjonowanie centrum przed zmianami

Wysokie standardy pracy w Centrum Medycznym Semper Fortis sprawiły, że placówka bardzo szybko wyrobiła sobie renomę i nigdy nie brakowało jej pacjentów. Każdy potrzebujący mógł skorzystać tam z porady lekarza specjalisty i wykonać potrzebne badania. Pacjenci umawiali się na wizyty osobiście, przez internet lub telefonicznie, przy czym telefoniczna rejestracja pacjentów była realizowana we własnym zakresie, przez zespół zatrudnionych w Semper Fortis rejestratorek medycznych.

Problematyka działania centrum

Największą bolączką Centrum Medycznego Semper Fortis był telefoniczny kontakt z pacjentami. Popularność placówki działała paradoksalnie na jej niekorzyść, dlatego, że osób zainteresowanych usługami medycznymi było tak wiele, że większość z nich po prostu nie mogła się dodzwonić na rejestrację. Dzwoniącymi byli zarówno pacjenci zainteresowani skorzystaniem z usług w ramach NFZ, jak i komercyjni (wybierający prywatne usługi). Telefonów było jednak tak dużo, że centrum w pewnym momencie wyczerpało swoje możliwości względem zapewnienia odpowiedniego poziomu odbieralności połączeń.

Zwiększenie dostępności rejestracji telefonicznej generowałoby konieczność zatrudnienia znacznie większego zespołu rejestratorek, a to wiązałoby się z dużymi kosztami. Po analizie sytuacji okazało się, że największy problem z odbieralnością połączeń występował do godziny 13.00. Aż 76% pacjentów dzwoniło właśnie do tej godziny, a w celu podwyższenia poziomu odbieralności do 90% należałoby zatrudnić minimum 4 dodatkowe rejestratorki medyczne pracujące tylko w godzinach porannych.

Dodatkowo zwiększenie zatrudnienia nie rozwiązałoby do końca problemu, dlatego, że pacjenci dzwoniący na NFZ i tak blokowaliby linię, przez co odbieralność pozostałych połączeń nadal nie uległaby poprawie. W rejestracji na miejscu zawsze było mnóstwo pacjentów czekających w kolejce oraz tych, którzy nie mogli się wcześniej dodzwonić, a rejestratorki medyczne próbujące „rozładować” te kolejki, nie mogły jednocześnie odbierać połączeń. Cała rejestracja zataczała błędne koło.

Lekarze zatrudnieni w POZ na NFZ mieli zawsze dużo pacjentów, którzy rejestrowali się nie tylko telefonicznie, ale też prywatnie i w ich przypadku problem nie był tak znaczący. Największą bolączką była rejestracja pacjentów do lekarzy współpracujących z placówką w formie wizyt prywatnych – ci medycy otrzymywali od pacjentów sygnały, że nie mogą się dodzwonić do centrum.

Konieczne było znalezienie alternatywy dla dotychczasowego sposobu rejestracji i pojawiła się ona pod postacią rozwiązań oferowanych przez Proassist. Wdrożenie oprogramowania medycznego Proassist oczywiście generuje koszty, ale jest bardzo skuteczne i rozwiązuje wszystkie dotychczasowe problemy.

Zmiana trybu działania Semper Fortis

W przypadku wdrażania programu dla lekarzy Proassist w dużym centrum medycznym konieczne jest uprzednie zebranie wielu istotnych informacji dotyczących funkcjonowania placówki oraz jej największych problemów i tak też stało się w tym przypadku. Uzyskaliśmy od nowego managera Semper Fortis wszystkie niezbędne dane i po ich analizie okazało się, że niewydolna rejestracja medyczna nie jest największym problemem placówki. Dochodzi do tego jeszcze brak jednolitego schematu przekazywania informacji dotyczących dostępnych usług i zabiegów. Krótko rzecz ujmując, informacje te nie były przekazywane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla pacjentów.

Analiza wykazała, że wdrożenie rozwiązań Proassist przyniesie dużą poprawę w funkcjonowaniu placówki, a więc przystąpiliśmy do realizacji wszystkich założeń.

1. Pierwszym krokiem było przeszkolenie całego zespołu Semper Fortis z obsługi terminarza wizyt Proassist. Na szkoleniu rejestratorki centrum medycznego otrzymały też dokładną instrukcję dotyczącą sposobu komunikowania się z dzwoniącymi. Po instruktażu pracownicy rejestracji mogą przekazywać informacje w sposób zrozumiały i niepozostawiający pola do dowolnej interpretacji.

2. Drugim etapem było zorganizowanie centrali telefonicznej z możliwością wyboru celu połączenia. Dzwoniący mógł wybrać następujące opcje połączeń:

 • jeśli dzwonisz w sprawie NFZ, wciśnij 1 (taki wybór łączył z rejestracją Semper Fortis, która zapisywała pacjentów do oprogramowania medycznego obsługiwanego przez POZ);
 • jeżeli dzwonisz w sprawie prywatnych wizyt, wciśnij 2 (ten wybór przekierowywał do rejestratorek medycznych Proassist).

Pacjenci dokonujący rejestracji na wizyty prywatne byli wpisywani do oprogramowania medycznego Proassist – zarówno przez konsultantów Proassist, jak i rejestrację medyczną placówki. Dzięki temu uniknęliśmy możliwości zdublowania terminów.

3. Na stronie internetowej Centrum Medycznego Semper Fortis zainstalowaliśmy wigdet rejestracji online. Znajduje się on pod adresem https://semperfortis.pl/rejestracja-online/ i umożliwia pacjentom wygodne zapisanie się na wizytę w każdej chwili i bez względu na dzień tygodnia.

4. Zastosowaliśmy funkcjonalność pozwalającą na wysyłanie do pacjentów przypomnień SMS-owych o terminach wizyt.

5. Wyposażyliśmy każdego lekarza pracującego w Semper Fortis w aplikację mobilną umożliwiającą sprawdzanie wizyt zaplanowanych na konkretny dzień, a lekarze ze stosownymi uprawnieniami od managerów mogą również samodzielnie edytować swoje grafiki i dodawać nowe wizyty.

Nowy sposób działania Centrum Medycznego Semper Fortis

Niewielka z pozoru zmiana działania rejestracji medycznej znacznie ułatwiła pracę i zwiększyła poziom odbieralności połączeń, co przełożyło się na korzyści zarówno dla centrum, jak i dla pacjentów.

1. Korzyści dla Semper Fortis

Już w pierwszym miesiącu działania oprogramowania medycznego Proassist poziom odbieralności połączeń od pacjentów zwiększył się do 94%, natomiast średni czas oczekiwania pacjenta po wciśnięciu 2 (kontakt w sprawie wizyt prywatnych) wynosił zaledwie 17 sekund. Dodatkowo zmiana ta spowodowała, że w centrum medycznym ilość dokonywanych dziennie rejestracji zwiększyła się aż o 34%.

Z uwagi na to, że rejestracja telefoniczna stała się dużo wydajniejsza, zmniejszyła się też liczba rejestracji online wykonywanych za pośrednictwem portali zewnętrznych, które pobierały prowizje i tym samym ograniczone zostały niepotrzebne koszty. Placówka notuje teraz wyższe przychody przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. Program medyczny Proassist jest dla Semper Fortis tańszy niż zatrudnienie jednego pracownika na rejestracji medycznej w pełnym wymiarze czasu pracy, a należy przypomnieć, że dla wydajnego działania placówka musiałaby zatrudnić aż 4 nowe rejestratorki. Obecnie nie ma najmniejszej potrzeby zwiększania zatrudnienia.

Wdrożenie rozwiązań Proassist przyniosło też ulgę osobom pracującym na rejestracji – zostały one odciążone od nadmiaru zadań i mogą pracować w spokoju, nie martwiąc się kolejkami i napiętym grafikiem. Nowy tryb pracy wpłynął również pozytywnie na lekarzy współpracujących z Semper Fortis – mają teraz więcej pacjentów i dokładnie zaplanowany dzień pracy.

2. Korzyści dla pacjentów 

Pacjenci korzystający z usług centrum Semper Fortis bardzo szybko docenili zmianę w funkcjonowaniu placówki. Obecnie mogą się bez problemu dodzwonić dokładnie tam, gdzie chcą i uzyskać rzetelne informacje, a dzień przed planowaną wizytą otrzymują wiadomość SMS  z przypomnieniem o terminie.

Dzięki tym przypomnieniom ograniczony został też odsetek osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach i ułatwione zostało przekładanie terminów wizyt oraz ich odwoływanie. Pacjent może odwołać wybrany termin SMS-em – wystarczy, że użyje do tego specjalnego kodu odwołującego.

Podsumowanie

Bazowanie wyłącznie na własnych zasobach, czy to kadrowych, czy technologicznych nie zawsze wystarcza i jest to szczególnie zauważalne w przypadku dużych placówek medycznych. Paradoksalnie problemem centrum medycznego może być właśnie duże zainteresowanie usługami przy jednoczesnym braku możliwości odebrania każdego telefonu. Oprogramowanie medyczne Proassist rozwiązuje ten problem u jego podstaw – odciąża placówkę, automatyzuje rejestrację i udostępnia narzędzia pozwalające lepiej planować czas pracy oraz zwiększyć poziom zadowolenia pacjentów.

Wprowadzanie krok po kroku systemu rejestracji Proassist do gabinetu ginekologicznego

Case study: Wdrożenie systemu rejestracji Proassist w gabinecie ginekologicznym

Celem naszego case study jest pokazanie, w jaki sposób można znacznie uprościć działanie gabinetu lekarskiego, a przy tym ograniczyć czas potrzebny na umawianie wizyt i łatwiej zarządzać gabinetem z korzyścią dla siebie i dla pacjentów.

miniatura-zdjęcie pustej poczekalni w placówce medycznej

Gabinet lekarski Romana Krawca

Nasz klient, lekarz ginekolog i położnik Roman Krawiec od wielu lat prowadzi prywatną praktykę lekarską. Jako specjalista z ogromnym doświadczeniem, nigdy nie narzekał na brak pacjentek, a wręcz przeciwnie – w drzwiach jego gabinetu pojawiało się coraz więcej kobiet. Sposób funkcjonowania gabinetu Klienta nie był jednak pozbawiony wad.

Funkcjonowanie gabinetu przed zmianami

Gabinet lekarski Romana Krawca działał w określonych godzinach i pacjentki zjawiały się na wizyty bez wcześniejszego umawiania. Stałe pacjentki wiedziały, w jakich dniach i godzinach otwarty jest gabinet. Z kolei nowe pacjentki – pozyskujące kontakt z polecenia – zwykle dzwoniły, a wtedy lekarz informował je o swojej dostępności i prosił o zjawienie się w gabinecie w godzinach jego pracy.

Problematyka działania gabinetu

Mimo ogromnego zainteresowania ze strony pacjentek gabinet nie funkcjonował tak, jak należy. Pacjentki zjawiały się u lekarza w dowolnych godzinach, bez konkretnego terminu, a tym samym część z nich musiała długo czekać w kolejce. W najbardziej problematyczne dni w poczekalni gabinetu jednocześnie znajdowało się od kilku do nawet kilkunastu kobiet, a kolejność wejścia do lekarza była ustalana według kolejności pojawienia się w poczekalni.

Taki stan rzeczy rodził problemy, zarówno dla pacjentek, jak i dla samego lekarza. W przypadku pacjentek najbardziej problematyczne było:

 • niezadowolenie wynikające z konieczności długiego oczekiwania na przyjęcie;
 • zmęczenie wynikające z okresu ciąży lub połogu, a także różnych dolegliwości;
 • trudność ustalenia prawidłowej kolejności wejść do gabinetu;
 • brak wiedzy o urlopie lekarza i odwiedzanie gabinetu na marne.

Sytuacja lekarza również nie była korzystna, dlatego, że: 

 • częstokroć musiał zostawać w pracy bardzo długo, gdyż nie chciał odmówić pacjentkom pomocy;
 • w niektóre dni występowały „okienka” między wizytami, co doprowadzało do straty czasu, a w inne poczekalnia była po prostu przepełniona.

Brak ustalenia konkretnych terminów i godzin wizyt powodował też, że pacjentki nie czuły się zobowiązane do zjawienia się w gabinecie, a cały grafik pracy nigdy nie był jednolity. Brak organizacji poważnie zaburzał działanie gabinetu i na dłuższą metę powodowało to zbytnie obciążenie. Konieczne było wdrożenie całkowicie innego, skuteczniejszego systemu pracy.

Naszym celem było zdjęcie z barków lekarza konieczności telefonicznego informowania pacjentek o godzinach działania gabinetu i wdrożenie skutecznego systemu rejestracji medycznej.

Zmiana trybu działania gabinetu

Po weryfikacji sposobu działania gabinetu naszego Klienta nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że potrzebuje on diametralnych zmian. Wspólnie z Panem Doktorem ustaliliśmy nową koncepcję działania.

Wdrożone zostały poniższe rozwiązania

1. W pierwszej kolejności ustaliliśmy konkretny grafik – dni i godziny działania gabinetu.

2. Drugim etapem było zainstalowanie na stronie internetowej lekarza (pod adresem https://www.romankrawiec.pl/) widgetu systemu do rejestracji online Proassist.

3. Trzecim krokiem było przekierowanie do nas połączeń telefonicznych od pacjentek.

4. Następna zmiana polegała na tym, iż lekarz wywiesił przed swoim gabinetem informację o nowym sposobie działania i przyjmował w pierwszej kolejności te pacjentki, które wcześniej umówiły się na wizytę, a na końcu te, które nie wiedziały jeszcze o zmianach.

5. Kolejna wykonana zmiana to udostępnienie lekarzowi specjalnej aplikacji mobilnej do umawiania wizyt i umożliwienie samodzielnego ustalania godzin pracy, wprowadzania ewentualnych zmian i dodawania terminów wizyt pacjentek.

6. Zwieńczeniem prac było wprowadzenie SMS-owych powiadomień dla pacjentek o zbliżającym się terminie wizyty lekarskiej.

Nowy sposób działania gabinetu

1. Korzyści dla lekarza

Obecnie lekarz Roman Krawiec korzysta z nowoczesnego i funkcjonalnego programu do umawiania wizyt online, a także z usługi rejestracji telefonicznej swoich pacjentek. Lekarz wywiesił przed swoim gabinetem informację o nowym systemie przyjęć i nie musi już samodzielnie informować pacjentek o dniach i godzinach, w jakich pracuje. Obowiązki związane z informowaniem o terminach wizyt pełnią teraz nasze rejestratorki, dzięki czemu Klient może poświęcać czas wyłącznie na wizyty lekarskie. Nie traci go też w oczekiwaniu na pacjentki, dlatego, że „okienka” między wizytami już się nie zdarzają. Pan Doktor nie musi też zostawać w pracy do późna i znacznie efektywniej planuje swój dzień pracy. Oczywiście może samodzielnie zmieniać godziny przyjęć w konkretne dni i dodawać zaplanowane wizyty, a nasze rejestratorki widzą te zmiany i odpowiednio dopasowują się do nich, dzięki czemu godziny wizyt nigdy się nie pokrywają. Lekarz może też odwołać wizyty z powodu urlopu, nagłego wyjazdu lub innej przyczyny, a wtedy po prostu informuje o tym rejestratorki Proassist, a te przekazują wiadomość umówionym pacjentkom.

2. Korzyści dla pacjentek

Pacjentki, które nie wiedziały o nowej formie zapisu na wizyty, zostały przyjęte bez rejestracji i poinformowane o możliwości późniejszego umawiania się na konkretne dni i godziny. Obecnie pacjentki nie czekają w kolejce, jak miało to miejsce kiedyś – umawiają się telefoniczne (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 i w soboty w godzinach 8-15) lub online (o każdej porze dnia i nocy), przychodzą na konkretne godziny i od razu dostają się na wizytę.

Pacjentki bardzo doceniły nowy tryb pracy gabinetu – wiąże się to dla nich z oszczędnością czasu i znacznie wyższym poziomem zadowolenia, o czym często informują lekarza. Każda pacjentka na 24 godziny przed wizytą otrzymuje powiadomienie SMS-owe z przypomnieniem o terminie spotkania z lekarzem. W wiadomości tej znajduje się też specjalny kod pozwalający odwołać wizytę. Jeśli pacjentka nie może stawić się w gabinecie, odpisuje na wiadomość specjalnym numerem i jej wizyta zostaje odwołana.

Nowy sposób funkcjonowania gabinetu Romana Krawca spełnia oczekiwania obu stron – zarówno samego lekarza, jak i jego pacjentek. Rejestracja odbywa się w sposób wygodny i niepozostawiający pola do pomyłek. Lekarz oraz pacjentki oszczędzają czas i zawsze wiedzą, kiedy odbędzie się wizyta.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.