Wprowadzanie krok po kroku systemu rejestracji Proassist do gabinetu ginekologicznego

Case study: Wdrożenie systemu rejestracji Proassist w gabinecie ginekologicznym

Celem naszego case study jest pokazanie, w jaki sposób można znacznie uprościć działanie gabinetu lekarskiego, a przy tym ograniczyć czas potrzebny na umawianie wizyt i łatwiej zarządzać gabinetem z korzyścią dla siebie i dla pacjentów.

miniatura-zdjęcie pustej poczekalni w placówce medycznej

Gabinet lekarski Romana Krawca

Nasz klient, lekarz ginekolog i położnik Roman Krawiec od wielu lat prowadzi prywatną praktykę lekarską. Jako specjalista z ogromnym doświadczeniem, nigdy nie narzekał na brak pacjentek, a wręcz przeciwnie – w drzwiach jego gabinetu pojawiało się coraz więcej kobiet. Sposób funkcjonowania gabinetu Klienta nie był jednak pozbawiony wad.

Funkcjonowanie gabinetu przed zmianami

Gabinet lekarski Romana Krawca działał w określonych godzinach i pacjentki zjawiały się na wizyty bez wcześniejszego umawiania. Stałe pacjentki wiedziały, w jakich dniach i godzinach otwarty jest gabinet. Z kolei nowe pacjentki – pozyskujące kontakt z polecenia – zwykle dzwoniły, a wtedy lekarz informował je o swojej dostępności i prosił o zjawienie się w gabinecie w godzinach jego pracy.

Problematyka działania gabinetu

Mimo ogromnego zainteresowania ze strony pacjentek gabinet nie funkcjonował tak, jak należy. Pacjentki zjawiały się u lekarza w dowolnych godzinach, bez konkretnego terminu, a tym samym część z nich musiała długo czekać w kolejce. W najbardziej problematyczne dni w poczekalni gabinetu jednocześnie znajdowało się od kilku do nawet kilkunastu kobiet, a kolejność wejścia do lekarza była ustalana według kolejności pojawienia się w poczekalni.

Taki stan rzeczy rodził problemy, zarówno dla pacjentek, jak i dla samego lekarza. W przypadku pacjentek najbardziej problematyczne było:

  • niezadowolenie wynikające z konieczności długiego oczekiwania na przyjęcie;
  • zmęczenie wynikające z okresu ciąży lub połogu, a także różnych dolegliwości;
  • trudność ustalenia prawidłowej kolejności wejść do gabinetu;
  • brak wiedzy o urlopie lekarza i odwiedzanie gabinetu na marne.

Sytuacja lekarza również nie była korzystna, dlatego, że: 

  • częstokroć musiał zostawać w pracy bardzo długo, gdyż nie chciał odmówić pacjentkom pomocy;
  • w niektóre dni występowały „okienka” między wizytami, co doprowadzało do straty czasu, a w inne poczekalnia była po prostu przepełniona.

Brak ustalenia konkretnych terminów i godzin wizyt powodował też, że pacjentki nie czuły się zobowiązane do zjawienia się w gabinecie, a cały grafik pracy nigdy nie był jednolity. Brak organizacji poważnie zaburzał działanie gabinetu i na dłuższą metę powodowało to zbytnie obciążenie. Konieczne było wdrożenie całkowicie innego, skuteczniejszego systemu pracy.

Naszym celem było zdjęcie z barków lekarza konieczności telefonicznego informowania pacjentek o godzinach działania gabinetu i wdrożenie skutecznego systemu rejestracji medycznej.

Zmiana trybu działania gabinetu

Po weryfikacji sposobu działania gabinetu naszego Klienta nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że potrzebuje on diametralnych zmian. Wspólnie z Panem Doktorem ustaliliśmy nową koncepcję działania.

Wdrożone zostały poniższe rozwiązania

1. W pierwszej kolejności ustaliliśmy konkretny grafik – dni i godziny działania gabinetu.

2. Drugim etapem było zainstalowanie na stronie internetowej lekarza (pod adresem https://www.romankrawiec.pl/) widgetu systemu do rejestracji online Proassist.

3. Trzecim krokiem było przekierowanie do nas połączeń telefonicznych od pacjentek.

4. Następna zmiana polegała na tym, iż lekarz wywiesił przed swoim gabinetem informację o nowym sposobie działania i przyjmował w pierwszej kolejności te pacjentki, które wcześniej umówiły się na wizytę, a na końcu te, które nie wiedziały jeszcze o zmianach.

5. Kolejna wykonana zmiana to udostępnienie lekarzowi specjalnej aplikacji mobilnej do umawiania wizyt i umożliwienie samodzielnego ustalania godzin pracy, wprowadzania ewentualnych zmian i dodawania terminów wizyt pacjentek.

6. Zwieńczeniem prac było wprowadzenie SMS-owych powiadomień dla pacjentek o zbliżającym się terminie wizyty lekarskiej.

Nowy sposób działania gabinetu

1. Korzyści dla lekarza

Obecnie lekarz Roman Krawiec korzysta z nowoczesnego i funkcjonalnego programu do umawiania wizyt online, a także z usługi rejestracji telefonicznej swoich pacjentek. Lekarz wywiesił przed swoim gabinetem informację o nowym systemie przyjęć i nie musi już samodzielnie informować pacjentek o dniach i godzinach, w jakich pracuje. Obowiązki związane z informowaniem o terminach wizyt pełnią teraz nasze rejestratorki, dzięki czemu Klient może poświęcać czas wyłącznie na wizyty lekarskie. Nie traci go też w oczekiwaniu na pacjentki, dlatego, że „okienka” między wizytami już się nie zdarzają. Pan Doktor nie musi też zostawać w pracy do późna i znacznie efektywniej planuje swój dzień pracy. Oczywiście może samodzielnie zmieniać godziny przyjęć w konkretne dni i dodawać zaplanowane wizyty, a nasze rejestratorki widzą te zmiany i odpowiednio dopasowują się do nich, dzięki czemu godziny wizyt nigdy się nie pokrywają. Lekarz może też odwołać wizyty z powodu urlopu, nagłego wyjazdu lub innej przyczyny, a wtedy po prostu informuje o tym rejestratorki Proassist, a te przekazują wiadomość umówionym pacjentkom.

2. Korzyści dla pacjentek

Pacjentki, które nie wiedziały o nowej formie zapisu na wizyty, zostały przyjęte bez rejestracji i poinformowane o możliwości późniejszego umawiania się na konkretne dni i godziny. Obecnie pacjentki nie czekają w kolejce, jak miało to miejsce kiedyś – umawiają się telefoniczne (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 i w soboty w godzinach 8-15) lub online (o każdej porze dnia i nocy), przychodzą na konkretne godziny i od razu dostają się na wizytę.

Pacjentki bardzo doceniły nowy tryb pracy gabinetu – wiąże się to dla nich z oszczędnością czasu i znacznie wyższym poziomem zadowolenia, o czym często informują lekarza. Każda pacjentka na 24 godziny przed wizytą otrzymuje powiadomienie SMS-owe z przypomnieniem o terminie spotkania z lekarzem. W wiadomości tej znajduje się też specjalny kod pozwalający odwołać wizytę. Jeśli pacjentka nie może stawić się w gabinecie, odpisuje na wiadomość specjalnym numerem i jej wizyta zostaje odwołana.

Nowy sposób funkcjonowania gabinetu Romana Krawca spełnia oczekiwania obu stron – zarówno samego lekarza, jak i jego pacjentek. Rejestracja odbywa się w sposób wygodny i niepozostawiający pola do pomyłek. Lekarz oraz pacjentki oszczędzają czas i zawsze wiedzą, kiedy odbędzie się wizyta.

Czym się kierować, aby ustalić najbardziej adekwatną cenę za telekonsultację?

Jak ustalić cenę za telekonsultację?

Stawki za wizyty lekarskie są zależne od długości wizyt, regionu kraju oraz renomy lekarza i jego specjalizacji. Wyższe ceny są standardem w przypadku gabinetów wysoce specjalistycznych oraz znanych, niższe mają zastosowanie w pozostałych przypadkach. Kwestią dyskusyjną może być jednak ustalenie ceny telekonsultacji.

płatność online osoba trzymająca w ręce karte bankową dokonuje platości na laptopie

Cena za telekonsultację lekarską

Telekonsultacja w zasadzie nie odbiega od standardowej wizyty lekarskiej. Takie konsultacje są przeprowadzane w sytuacjach, kiedy można wykonać czynności analogiczne, jak na bezpośredniej wizycie lekarskiej – ocenić wyniki badań, przekazać konkretne zalecenia, wystawić e-receptęe-skierowanie lub elektroniczne zwolnienie lekarskie. Telekonsultacji nie stosuje się do wizyt wymagających osobistego badania przez lekarza i pierwszej diagnozy schorzenia (z wyjątkiem przeziębienia), a skoro wizyty online są równorzędne z tradycyjnymi wizytami (pomijając formę), to ich cena również może być taka sama, jak cena standardowej wizyty w gabinecie.

Trzeba tutaj zauważyć, że telewizyta i tak jest dla pacjenta tańsza, gdyż wyeliminowane zostają wydatki związane z dojazdem do gabinetu. Nie ma więc konieczności dodatkowego obniżania ceny wizyty, a jeśli lekarz chce to zrobić w celu zachęcenia pacjentów, zasadna wydaje się obniżka o maksymalnie 10-20% w stosunku do kosztu wizyty w gabinecie. W programie dla lekarzy od PROASSIST specjalista może ustalić cenę telewizyty odpowiednio do swoich oczekiwań.

Zbyt niskie ceny wizyt mogą zniechęcać pacjentów

Stan polskiej służby zdrowia jest w wielu przypadkach dyskusyjny – szczególnie w czasie szerzącej się epidemii. Wnioski w większości przypadków nasuwają się same – świadczenia publiczne są darmowe, ale nie zawsze wysokiej jakości, natomiast świadczenia prywatne obciążają budżety pacjentów, ale mają wyższe standardy. Wbrew pozorom zbyt niskie ceny wizyt mogą wpływać na gabinet negatywnie, a szczególnie wtedy, kiedy gabinety konkurencyjne w regionie oferują takie same usługi w wyższych cenach. Dla pacjentów może być to sygnał, że niższa cena wiąże się z niższą jakością. Przekonanie o wartości odpowiadającej cenie jest w społeczeństwie bardzo mocno zakorzenione. Najprościej rzecz ujmując – to, co droższe, wydaje nam się lepsze i analogicznie sytuacja ta wygląda na rynku prywatnych usług medycznych. Obniżanie ceny poniżej progu cen konkurencji raczej nie będzie miało dla gabinetu dobrych skutków wizerunkowych i finansowych.

Funkcjonowanie placówek medycznych w obliczu zagrożenia infekcją koronawirusem

Funkcjonowanie placówek medycznych w obliczu zagrożenia infekcją koronawirusem

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce placówki medyczne zmuszone zostały do wprowadzenia zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Jedni zdecydowali się na odwołanie wizyt i wstrzymanie dotychczasowych przyjęć, drudzy zaś przyjmują bez zmian lub poszerzyli swój zakres usług o konsultacje online.

grafika z lekarzem i ikonami kontaktu

Klienci, którzy nie wprowadzili zmian w funkcjonowaniu placówki:

1. Informują nowo zapisanych pacjentów o tym, że jeżeli mają jakiekolwiek objawy, to dla bezpieczeństwa swojego i innych najlepiej przełożyć termin wizyty.
2. Proszą pacjentów, aby przychodzili punktualnie na wyznaczoną godzinę, najlepiej bez osób towarzyszących.
3. Wysyłają zbiorcze wiadomości SMS do pacjentów z takimi prośbami.
4. W zależności od specjalizacji wprowadzają konsultacje on-line do zakresu swoich usług.

11% placówek, korzystających z oprogramowania medycznego Proassist zrezygnowało z przyjmowania pacjentów. Natomiast część z nich otworzyła ponownie swoje gabinety po tygodniu przerwy, tj. od 23.03, 10% Klientów Proassist zdecydowało się jedynie na uruchomienie konsultacji online, a 79% placówek przyjmuje bez zmian.

Decyzję o całkowitym zamknięciu podejmują jedynie małe podmioty

Na pewno bardzo widoczne jest to, że na całkowite zamknięcie decydują się głównie małe podmioty. Większe placówki nie mogą sobie na to pozwolić. Jest to podyktowane przede wszystkim większymi kosztami stałymi, które należy pokryć niezależnie od przychodów. Małe gabinety, często jedno-dwuosobowe takich kosztów mają zdecydowanie mniej, dlatego dla nich decyzja o zamknięciu wydaje się być mniej uciążliwa.

Odwołania WIZYT przez pacjentów

Pacjenci zdecydowanie częściej korzystają z możliwości odwołania wizyty. Według naszych statystyk w tygodniu 16.03.20 – 22.03.20 było o 53% więcej odwołanych wizyt, niż w poprzednim tygodniu.

Jednak co ciekawe, już pierwszego dnia kolejnego tygodnia, tj. 23.03.20 liczba odwołanych wizyt przez pacjenta ZDECYDOWANIE ZMALAŁA.

Konsultacje on-line

16% użytkowników programu do gabinetów lekarskich Proassist zdecydowało się poszerzyć zakres świadczonych usług o konsultacje online. Część z nich traktuje ją jako dodatkową usługę, a inni jako jedyną możliwą na okres pandemii koronawirusa.

Telemedycyna nie cieszy się jeszcze dużą popularnością. Zdaje się, że pacjenci uważają to za swego rodzaju gorszy zamiennik. Przyzwyczajeni są do kontaktu osobistego z lekarzem, który w każdej chwili może wykonać badanie fizykalne. W niektórych przypadkach konsultacja online jest trudniejsza do wdrożenia, szczególnie gdy w trakcie wizyty niezbędne jest przeprowadzenie badania lub wykonanie drobnego zabiegu.

Zdaje się jednak, że telekonsultacje będą coraz bardziej popularne, zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Pewien trend się rozpoczął. Szczególnie w obliczu zagrożenia infekcją koronawirusem, teleporady są bezpiecznym rozwiązaniem dla pacjentów i personelu oraz zapewnieniem ciągłości w świadczeniach medycznych.

Proassist już teraz pozwala na wdrożenie telekonsultacji, w bieżącym tygodniu wdrożymy również konsultacje przez chat i video.

Liczba połączeń

Co ciekawe, liczba połączeń do placówek medycznych nie zmalała. Pacjenci dzwonią do przychodni z taką samą częstotliwością, jak do tej pory. Zdaje się to być podyktowane tym, że akcja #zostanwdomu zachęca pacjentów do poprawy swojego stanu zdrowia.
Ludzie dzwonią, pytają, czy placówka medyczna funkcjonuje bez zmian, niektórzy odwołują wizyty, inni zaś rezerwują wizyty na dalsze terminy. Zdarzają się też tacy, którzy chcą po prostu porozmawiać. 🙂 Jedno jest pewne – liczba połączeń nie zmalała.

Liczba umówionych wizyt

Należy przyznać, że liczba nowo umówionych wizyt zmalała i to drastycznie, bo aż o 56%. Ciężko natomiast przyjąć założenie czym to jest spowodowane. Czy jest to podyktowane zamknięciem części placówek, czy tym, że pacjenci w obawie o swoje zdrowie nie zapisują się do specjalistów?

Pacjenci zaczęli szukać otwartych placówek medycznych

Pacjenci często po usłyszeniu od konsultantki, że gabinet jest nieczynny, zaczynają szukać alternatywy, dzwoniąc do innych gabinetów i pytając, czy lekarz danej specjalizacji przyjmuje. Może się okazać, że w ten sposób placówki mogą pozyskać stałych pacjentów, niejako dając im sygnał, że w tym gabinecie pacjent zawsze może liczyć na pomoc.

Zauważając ten trend placówki, które zdecydowały się zamknąć na czas dwóch tygodni, wprowadziły porady telefoniczne, możliwość wystawienia zwolnień        i  e-recepty, za zmniejszoną opłatą, lub nawet czasami bezpłatnie dla stałych pacjentów.

Branża Medyczna po kwarantannie

Dzisiaj rozmowa na temat przyszłości branży medycznej po kwarantannie, to jedna wielka niewiadoma ze względu na to, że nie wiadomo, ile potrwa czas epidemii w Polsce. Natomiast można przyjąć założenie, że placówki medyczne lżej odczują skutki spowolnienia gospodarczego, niż inne podmioty.

Zdaje się, że nie będzie większych problemów finansowych w branży. Małe gabinety medyczne, które ponoszą niewielkie koszty, zapewne nawet w przypadku kilku tygodni braku pacjentów, są w stanie bez większych problemów funkcjonować.

Natomiast w przypadku większych podmiotów leczniczych problem może być trochę większy. Należy jednak pamiętać, że zdecydowana większość centrów medycznych rozlicza się z lekarzami procentowo, przyjmując wynagrodzenie w zależności od ilości pacjentów. W takim przypadku w związku ze zmniejszoną liczbą pacjentów, w pewien sposób zmniejszą się również koszty placówki.

Nie wiadomo jeszcze, ile potrwa narodowa kwarantanna, natomiast wiadomo już, że rząd nie zamknie ustawowo gabinetów, skoro nie zrobiły tego władze w innych krajach, w których sytuacja epidemiologiczna była dużo gorsza.

Natomiast czy pacjenci zaczną masowo przychodzić do swoich placówek po jej otwarciu? Czy do tego czasu znajdą alternatywę, lub z uwagi na niepewną przyszłość finansową zrezygnują z wizyt płatnych? Jest zdecydowanie za wcześnie, aby cokolwiek wyrokować.

Co zrobić, aby odpowiednio przygotować gabinet w okresie koronawirusa?

Jak przygotować gabinet w okresie koronawirusa?

W okresie epidemiologicznym część lekarzy decyduje się na zamknięcie gabinetu na ten czas, inni nie zawieszają swojej działalności i przyjmują bez zmian, a niektórzy wprowadzają dodatkowe usługi: teleporady, które można odbyć bez wychodzenia z domu.

Poniżej przedstawiamy, w kilku krokach, jak należy przygotować gabinet medyczny w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Statystyki rejestracji
Komunikat Konsultanta Proassist- info grafiki o tym jak odpowiednio przygotować gabinet w okresie koronawirusa

KROK 1. KOMUNIKAT KONSULTANTA PROASSIST

Podczas rozmowy telefonicznej konsultanci Proassist przeprowadzają wstępną ankietę kwalifikującą w kierunku zakażenia koronawirusem.

Podczas rozmowy telefonicznej konsultanci Proassist przeprowadzają wstępną ankietę kwalifikującą w kierunku zakażenia koronawirusem.

KROK 2. UMIESZCZENIE INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ, FACEBOOKU, WIDGECIE

Jeśli podjąłeś decyzję o zamknięciu gabinetu na okres epidemii umieść taką informację na widgecie, tak aby pacjent, który będzie umawiał się online widział informację, że gabinet jest nieczynny.

Jak umieścić informację na widgecie?

Kliknij z bocznego menu w zakładkę GABINETY → następnie z górnego KONTRAHENT → ikona edycji

W oknie INFORMACJE WYŚWIETLANE NA WIDGET zamieść komunikat, który odczyta każdy potencjalny pacjent. Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ

Nie zapomnij umieścić także takiej informacji na swojej stronie internetowej oraz na Facebook’u.
Obowiązkowo zamknij grafik pracy na czas swojej nieobecności oraz wyłącz wysyłkę powiadomień SMS do pacjenta z przypomnieniem o wizycie!

Tutaj znajdziesz informację, jak zamknąć grafik.

Jak wyłączyć powiadomienia SMS do pacjentów?

Kliknij z bocznego menu w zakładkę GABINETY → z górnego menu SPECJALIŚCI → ikona edycji przy danym specjaliście → odznacz checkbox WYSYŁAJ POWIADOMIENIA O WIZYCIE DO PACJENTA → zatwierdź klikając w ZAPISZ.

Jeśli natomiast funkcjonowanie gabinetu nie ulega zmianie na czas koronawirusa, warto również poinformować o tym fakcie pacjentów, aby nie byli zdezorientowani, a także przekazać prośbę o punktualne przychodzenie na wizyty, bez osób towarzyszących.

KROK 3: WYSYŁKA ZBIORCZEJ WIADOMOŚCI SMS DO PACJENTÓW

Poinformuj pacjentów, że zaplanowane wizyty się nie odbędą. Do tego skorzystaj z funkcji MARKETING SMS.

Jak wysłać zbiorczą wiadomość do pacjentów?
Kliknij z bocznego menu w zakładkę SMS, a następnie w odpowiednim oknie wpisz treść wiadomości. Kolejnym krokiem jest wybór odbiorców. Zaznacz opcję PACJENCI, następnie wybierz nazwę swojego gabinetu, a potem zaznacz checkbox WIZYTY wybierając odpowiedni zakres dat. W celu zatwierdzenia wysyłki naciśnij przycisk WYŚLIJ.

Możesz także wykorzystać masową wysyłkę SMS, by poinformować pacjentów, że praca gabinetu nie ulega zmianie z prośbą o punktualne przybycie na wizytę, bez osób towarzyszących.

KROK 4. WDROŻENIE TELEKONSULTACJI

Jeśli zdecydowałeś się przyjąć pacjentów w ramach konsultacji online, dodaj do naszego kalendarza taką usługę, tak aby konsultant Proassist mógł zapisywać zainteresowanych pacjentów.

Jak dodać usługę Telekonsultacja?
Z bocznego menu wybierz zakładkę USŁUGI, a następnie kliknij przycisk DODAJ NOWĄ+.

Wybierz z listy KONTRAHENTA → zaznacz GABINET → wybierz SPECJALISTĘ, któremu chcesz dodać daną usługę → z listy wybierz NOWA USŁUGA → wpisz NAZWĘ USŁUGI, CZAS, CENĘ w odpowiednie pola → zaznacz checkbox POKAŻ NA WIDGECIE → PRZYPISZ KOLOR danej usłudze → zatwierdź ZAPISZ I ZAKOŃCZ.

W trakcie takiej konsultacji lekarz ma możliwość wystawienia e recepty. Pacjent otrzyma z systemu Proassist wiadomość SMS z informacją o wystawionej recepcie, a także kod, który upoważnia go do odbioru recepty w aptece.

O tym jak sprawnie zorganizować telekonsultację opiszemy w osobnym poście.

Mamy nadzieję, że nasz poradnik okaże się przydatny w tym trudnym dla wszystkich okresie. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć wszystkim zdrowia i spokoju ducha! 🙂

Realny pacjent, wirtualny lekarz? Umawianie pacjentów na godziny jest możliwe.

Realny pacjent, wirtualny lekarz? Umawianie pacjentów na godziny jest możliwe.

"Przychodzi baba do lekarza i..." czeka w kolejce? Humor wywodzący się z dowcipów nie przekłada się na entuzjazm pacjentów, oczekujących na wizytę często przez długie godziny. Wraz z dynamicznym rozwojem programów medycznych dla przychodni, pojawiły się szanse wynikające z mobilności kalendarza lekarskiego. Na czym polegają zmiany systemu umawiania wizyt?

Wirtualny kalendarz, realna obsługa?

Technologia pociąga za sobą wiele branż, skłaniając je do szybszej obsługi klientów, podwyższonej jakości usług, oraz pozyskiwania nowych chętnych do współpracy. Jednak jak wszystkie nowinki, system świadczenia usług mobilnych, aby  działał w pełni sprawnie, musi przejść okres testowy. Dzięki temu zyskuje zaufanie odbiorców, oraz będzie działać w pełni sprawnie. Umawianie pacjentów na godziny za pośrednictwem serwisów internetowych jest już dość powszechne, jednak nadal funkcjonuje przeświadczenie, że wielu zainteresowanych obawia się, iż działający wirtualnie portal nijak ma się do rzeczywistości służby zdrowia, która przyzwyczaiła już do zupełnie innych standardów obsługi.

Pacjent skazany na łaskę losu

Faktem jest, że długoletnia praca placówki medycznej ma już wypracowaną listę stałych pacjentów, przyzwyczajonych do zasad obowiązujących w poradni lub gabinecie specjalistycznym. Jednym z celów telefonicznej oraz internetowej rejestracji pacjentów jest natomiast pozyskiwanie nowych klientów. Ci, którzy decydują się na to, aby zaufać mobilnemu kalendarzowi, widzą w nim wiele zalet, przede wszystkim umówienie terminu na konkretną godzinę. Ogólnym niezadowoleniem siedzących w kolejkach pacjentów było bowiem dotychczasowe przyzwyczajenie lekarzy specjalistów, do umawiania wizyt w godzinach funkcjonowania gabinetu lekarskiego. Wszystko było zależne od szczęścia – taka praktyka owocowała z jednej strony rosnącymi w oczach kolejkami, ponieważ pacjenci wchodzili jeden za drugim, z drugiej – pustymi poczekalniami oraz brakiem zajęcia dla lekarza. Taki system zdecydowanie wymagał poprawy.

Klient docelowy, nie tylko młody

Młode pokolenie mając możliwość internetowej rejestracji, w oprogramowaniu medycznym widzi potencjał i właściwe zastosowanie, ufając w usprawnienie systemu dzięki nowej technologii. Decyzja gabinetów lekarskich o podjęciu kroków w uruchomieniu aplikacji mobilnej jest więc z pewnością wyjściem naprzeciw młodym pacjentom w celu ich pozyskania. Co natomiast ze starszymi jednostkami? Uprawnienie procesu obejmuje także rejestrację telefoniczną, która działa równie sprawnie, choć obciążona jest częstym zajęciem linii. Mimo to popularyzacja tego typu umawiania wizyt staje się coraz bardziej powszechna i doceniana przez samych zainteresowanych.

Mobilny potencjał dla lekarza

Wdrożenie nowego oprogramowania medycznego dla pacjentów jest też dużym ułatwieniem w praktyce lekarza. Dlaczego? W tradycyjnym procesie umawiania wizyt zdarzały się sytuacje, w których ilość pacjentów, oczekujących w kolejce była nieadekwatna do czasu pracy specjalisty. Umawianie wizyt drogą sieciową lub telefoniczną pozwala na stworzenie czytelnego i przejrzystego kalendarza, na którego bazie lekarz widzi swój realny czas pracy.

Dobry PR gabinety medycznego

Narzędzie nowego oprogramowania medycznego, które odpowiada za umawianie pacjentów to także świetny instrument marketingowy. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach jest to nieuniknione. Ciągłe podtrzymywanie kontaktów z pacjentami jest bardzo istotne i buduje wzajemne relacje. Mobilne umawianie wizyt lekarskich umożliwia wysyłanie bieżących informacji o promocjach lub rabatach, a także przypomnienia związane z wyznaczonymi terminami. Wszystko to sprawia, że pacjenci czują się otoczeni w pełni profesjonalną opieką, także poza strefą przychodni, oraz doceniają gabinet jako nowoczesny i świadomy nowinek technologicznych. Wszystkie te cechy wpływają na to, iż strata pacjentów, wynikająca ze zdenerwowania długim oczekiwaniem w kolejce, nie będzie miała miejsca.

Nerwowa atmosfera w zatłoczonych poczekalniach może być zatem wykluczona, a gabinety lekarskie mogą stać się w pełni przyjazne dla pacjentów, dzięki nowoczesnym technologiom umawiania na godziny. Mimo iż system opiera się na wirtualnych schematach i algorytmach, to ma pełne przełożenie na realną jakość usług.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.