Zadzwoń i dowiedz się więcej od naszych specjalistów!

rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Dodawanie wizyty do konkretnego lekarza

Dodawanie wizyt możliwe jest na dwa sposoby:

Wybierz zakładkę KALENDARZ z bocznego menu. Pod kalendarzem umieszczonym obok menu, pod opcją „Pokaż specjalistów” wybierz lekarza. W tym momencie wyświetli się widok dzienny w kalendarzu konkretnego specjalisty. Aby dodać wizytę do tego lekarza kliknij „Dodaj+” pod jego nazwiskiem.

W prawym górnym rogu możemy przestawić widok z dziennego na tygodniowy lub miesięczny.

Dodanie wizyty na widoku miesięcznym możliwe jest poprzez kliknięcie na pole z konkretnym dniem (ta czynność przełącza kalendarz na widok dzienny). Po kliknięciu na „Dodaj+” z prawej strony wysunie się panel dodawania wizyty.

Wybierz zakładkę KALENDARZ z bocznego menu. Kliknij zielony przycisk DODAJ WIZYTĘ+ w prawym górnym rogu. W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz z listy konkretnego specjalistę.

Wybierz usługę. System wskaże najbliższe dostępne terminy konkretnego specjalisty.

Wybierz odpowiedni dla pacjenta termin, klikając w przycisk WYBIERZ przy odpowiedniej dacie i godzinie.

Wyszukaj pacjenta na liście (jeśli istnieje już w systemie), lub dodaj wprowadź zupełnie nowe dane klikając przycisk DODAJ NOWEGO PACJENTA. Zaznacz, dla kogo osoba rezerwuje wizytę: dla siebie, czy dla kogoś innego. Wpisz imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz pesel pacjenta.
Następnie możesz uzupełnić kolejno: Dane rozszerzone, dane osoby rejestrującej na wizytę (jeśli wizytę rejestruje osoba inna, niż pacjent, dane opiekuna prawnego, oraz dane osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji medycznej. Wpisywanie tych informacji nie jest obowiązkowe.

Checkbox „Wizyty potwierdzone” możesz zaznaczyć, jeśli pacjent potwierdzi pojawienie się na wizycie, jednak nie ma takiej konieczności.

Następnie, jeśli chcesz, uzupełnij pola „Powiadomienia”.

Dla lekarza: powiadomienie pokaże się w polu z informacjami dotyczącymi wizyty po najechaniu kursorem myszy na wizytę w kalendarzu. (np. pacjent spóźni się 5 minut)
Dla pacjenta: powiadomienie zostanie wysłane do pacjenta w wiadomości SMS. (np. proszę zabrać wyniki badań).

Na koniec zatwierdź rezerwację klikając w zakładkę ZAPISZ WIZYTĘ.

Dodawanie wizyty do dowolnego lekarza

Jeśli chcesz dodać wizytę do dowolnego lekarza specjalisty wybierz zakładkę KALENDARZ w bocznym menu, następnie kliknij w DODAJ WIZYTĘ+ w prawym górnym rogu.

W wyskakującym z prawej strony panelu dodawania wizyty wybierz z listy usługę, która będzie wykonywana na wizycie.

Uwaga: w zakładce służącej do wyboru specjalisty powinno widnieć „dowolny”, natomiast jeśli jest już wybrany konkretny lekarz, należy usunąć go za pomocą „X”.

System automatycznie wyznacza nam najbliższe dostępne terminy do wszystkich lekarzy, którzy wykonują daną usługę w tej placówce.

Jeśli termin wizyty ma być odległy, np. za 3 miesiące, kliknij w zakładkę WOLNE TERMINY, wybierz odpowiednią datę preferowaną przez pacjenta, a następne kliknij w przycisk POKAŻ.

Kliknij w przycisk WYBIERZ przy konkretnym terminie i godzinie, na którą chcesz zapisać pacjenta.

Jeżeli osoba jest stałym pacjentem, wyszukaj ją w naszej bazie i wybierz z listy. Jeśli natomiast jest to jej pierwsza wizyta wpisz jej dane w odpowiednie pola.
Panel wizyty umożliwia: uzupełnienie danych rozszerzonych, dane osoby rejestrującej (jeśli pacjent zapisywany jest przez kogoś innego), dane opiekuna prawnego oraz dane osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji medycznej.

Checkbox „Wizyty potwierdzone” możesz zaznaczyć, jeśli pacjent potwierdzi pojawienie się na wizycie, jednak nie ma takiej konieczności.

Następnie, jeśli chcesz, uzupełnij pola „Powiadomienia”.

Dla lekarza: powiadomienie pokaże się w polu z informacjami dotyczącymi wizyty po najechaniu kursorem myszy na wizytę w kalendarzu. (np. pacjent spóźni się 5 minut)
Dla pacjenta: powiadomienie zostanie wysłane do pacjenta w wiadomości SMS. (np. proszę zabrać wyniki badań).

Na koniec zatwierdź rezerwację klikając w przycisk ZAPISZ WIZYTĘ.

Jak dodać wizytę w czasie przyjmowania pacjenta?

System Proassist umożliwia dodawanie wizyt w czasie, w którym akurat przyjmujesz klienta. Aby to zrobić wybierz zakładkę KALENDARZ w bocznym menu, otwórz kalendarz na obecnym dniu i kliknij „Dodaj+”.

W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz usługę, wpisz ręcznie godzinę oraz kliknij w DODAJ TERMIN+.

Po dodaniu terminu uzupełnij dane pacjenta i kliknij ZAPISZ WIZYTĘ.

Jak dodać wizytę cykliczną?

Opcja dodawania wizyty cyklicznej pozwala na umawianie kilku regularnych wizyt. Aby to zrobić po wybraniu z panelu bocznego zakładki KALENDARZ kliknij zielony przycisk DODAJ WIZYTĘ+.

Następnie w wyskakującym panelu bocznym wybierz usługę, zaznacz kilka terminów i wybierz pacjenta. 

Wprowadzone zmiany zatwierdź poprzez kliknięcie w przycisk ZAPISZ.

Filtrowanie wizyt

Filtrowanie w systemie ułatwia ich wyszukiwanie w systemie oraz wgląd w konkretną grupę wizyt. Wybierz zakładkę WIZYTY, lub KALENDARZ w bocznym menu, a następnie kliknij biały przycisk FILTRY i zaznacz odpowiedni checkbox, w zależności od tego, które wizyty chcesz zobaczyć: potwierdzone, niepotwierdzone, odwołane, w poczekalni, zrealizowane, rozliczone, częściowo rozliczone, nierozliczone lub najstarsze wizyty (dany filtr porządkuje wizyty chronologicznie).
Dodatkowo, możesz ustalić zakres czasowy, z którego wizyty chcesz zobaczyć. Możesz to zrobić na górnym pasku, klikając w ikonkę kalendarzyka przy odpowiedniej daty.

Jak wyszukać wizytę

Wyszukiwanie wizyt możliwe jest w zakładce WIZYTY w bocznym menu. Możesz to zrobić za pomocą filtrów ułatwiających tę czynność. W systemie istnieje kilka możliwości wyszukiwania wizyt:

1. Jeśli znasz dane pacjenta, wpisz je w sekcji „Szukaj pacjenta według

2. Jeśli znasz datę wizyty, zaznacz ją w kalendarzyku znajdującym się obok bocznego menu

3. Jeśli wiesz, że wizyta, której szukasz została dodana dzisiaj, zaznacz checkbox „Dodane dzisiaj”, lub, jeśli znasz datę wizyty, kliknij kalendarzyk poniżej („Dodane:”) i zaznacz konkretną datę

4. Jeśli interesuje Cię wyszukanie wizyt z danego okresu, zaznacz odpowiedni zakres czasowy na szarym pasku na samej górze. Wyświetlą się wtedy wszystkie wizyty z tego okresu.

5. Możesz także wyszukiwać wizyty przy pomocy białego przycisku filtry, znajdującego się w bocznych zakładkach WIZYTY i KALENDARZ.

Jak sprawdzić, kto dodał wizytę

Aby sprawdzić, kto dodał wizytę, wybierz WIZYTY z bocznego menu. W sekcji „Pokaż wizyty” widnieje pięć opcji (Konsultant Proassist, Widget Proassist, Kontrahent, Znanylekarz oraz Kliniki.pl), które odpowiadają za daną formę dodania wizyty. Konsultant Proassist oznacza wizytę dodaną przez rejestrację telefoniczną Proassist, Widget Proassist – rejestrację on-line, Kontrahent – niezależną rejestrację Proassist. Opcja Znanylekarz i Kliniki.pl oznaczają połączenia z portalami, które również dokonują rejestracji wizyt. Każda z opcji posiada własne oznaczenie graficzne w postaci „avatarka” widniejącego przy jej nazwie. To samo oznaczenie widnieje przy każdej wizycie na liście. Dzięki temu wyraźnie widać, kto dodał do systemu konkretną wizytę.

Jeśli chcesz sprawdzić, ile wizyt w danym okresie dodali przykładowo konsultanci Proassist, zaznacz „avatarek” przy konkretnym źródle dodania wizyty (w sekcji „Pokaż wizyty”), a system wyświetli wszystkie wizyty dodane przez Proassist w w tym okresie.
Informacja o tym, kto dodał wizytę znajduje się również w zakładce KALENDARZ po najechaniu kursorem myszy na konkretną wizytę (konkretnie na tekst). Na polu z informacjami dotyczącymi wizyty, przy imieniu i nazwisku pacjenta widnieje oznaczenie graficzne świadczące o tym, kto dodał konkretną wizytę.

Jak odwołać wizytę?

Istnieją dwie możliwości odwołania wizyty:

1. Wybierz zakładkę KALENDARZ w bocznym menu, a następnie wyszukaj ją według daty. Kliknij krzyżyk na wizycie. Wizyta została usunięta.

2. Wybierz zakładkę WIZYTY z bocznego menu, a następnie wyszukaj ją. Kliknij ikonkę kosza „Usuń” przy konkretnej wizycie na liście.

Jak zmienić termin wizyty?

Aby zmienić termin wizyty, wybierz KALENDARZ z bocznego menu, a następnie wyszukaj wizytę, której termin chcesz zmienić, lub wybierz zakładkę WIZYTY z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji na liście wizyt.

Termin wizyty możesz zmienić na dwa sposoby:
1. Złap konkretną wizytę w kalendarzu (kliknij w nią lewym przyciskiem myszki i przytrzymaj), następnie przenieś ją w odpowiednie wolne miejsce w kalendarzu.

2. Najedź kursorem myszy na konkretną wizytę, a następnie wybierz ikonkę „Edytuj” – pierwsza ikonka na polu z informacjami dotyczącymi wizyty lub, jeżeli korzystałeś ze sposobu wyszukiwania w zakładce WIZYTY, kliknij ikonkę edycji na liście wizyt.

W sekcji „Termin” znajdują się trzy zakładki: NAJBLIŻSZE TERMINY, WOLNE TERMINY oraz DOWOLNY.


Po wybraniu pierwszej zakładki NAJBLIŻSZE TERMINY wyświetlą się najbliższe wolne terminy wizyt w placówce do konkretnego lekarza. Kliknij przy odpowiednim terminie.

W zakładce WOLNE TERMINY możesz wyszukać termin wizyty, który może być nieco bardziej odległy. Wprowadź odpowiednią datę oraz zakres godzinowy, który interesuje pacjenta. Kliknij przycisk POKAŻ. W tym momencie wyświetlą się wolne terminy wizyt.

Między wyborem daty a wyborem zakresu godzinowego znajdują się dwa przyciski: DZIŚ i TYDZIEŃ. Po kliknięciu przycisku DZIŚ – data przestawi się na dzisiejszą, natomiast po kliknięciu przycisku TYDZIEŃ – pokażą się wszystkie wolne terminy na cały tydzień od wybranej daty.

Zakładka DOWOLNY pozwala na ustalenie dowolnego terminu wizyty. Wystarczy ustalić odpowiednią datę, wpisać godzinę i kliknąć przycisk ZMIEŃ. W tym przypadku system nie sprawdza, czy dany termin jest wolny i może nastąpić nałożenie się terminów.

Ustalanie stałych godzin pracy

Aby ustalić stałe godziny pracy specjalisty wybierz PLACÓWKI z bocznego menu.

Następnie kliknij zakładkę SPECJALIŚCI w lewym górnym rogu. W tym momencie wyświetli się lista specjalistów. Kliknij w ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W wysuwającym się z prawej strony panelu edycji specjalisty wybierz zakładkę EDYTUJ GRAFIK na górze. W tym miejscu możesz ustawić godziny pracy specjalisty oraz interwały.

Ustalanie zmiennych godzin pracy

Jeśli chcesz ustalić godziny pracy dla konkretnego dnia wybierz KALENDARZ z bocznego menu.

Wybierz specjalistę, dla którego chcesz ustalić godziny pracy na konkretny dzień. Możesz wybrać z listy na samej górze (Wyświetl kalendarz/Twoje placówki) lub zaznaczyć w sekcji „Pokaż specjalistów”, znajdującej się obok bocznego menu.

Na kalendarzu powyżej wybierz dzień, na który chcesz ustalić godziny pracy.

Kliknij ikonkę zegarka po prawej stronie na przy nazwisku lekarza na jego terminarzu.
Z prawej strony wysunie się panel zmiany grafiku na dany dzień. Ustal godziny przyjęć, przerwy oraz interwały.

Poniżej możesz ustalić limit na dane usługi. Wybierz usługę z listy, a następnie wpisz ilu pacjentów
maksymalnie chcesz przyjąć na wizytę, na której będzie wykonywana konkretna usługa (więcej – usługi).

Uwaga: Grafik ustalony na konkretny dzień jest nadrzędny, dlatego jeśli chcesz dokonać jakichkolwiek zmian w grafiku ogólnym, sprawdź, czy uprzednio były wprowadzane jakiekolwiek zmiany w grafiku na konkretny dzień.

Jak ustawić przerwę w ciągu dnia?

Aby ustawić przerwę w pracy wybierz zakładkę PLACÓWKI z bocznego menu.

Następnie kliknij zakładkę SPECJALIŚCI w lewym górnym rogu. W tym momencie wyświetli się lista specjalistów. Kliknij w ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W wysuwającym się z prawej strony panelu edycji specjalisty wybierz zakładkę EDYTUJ GRAFIK na górze. Teraz możesz ustawić przerwę w konkretnym dniu.

Zatwierdź zmiany klikając przycisk ZAPISZ.

Jak ustawić urlop?

Aby ustawić urlop wybierz zakładkę PLACÓWKI z bocznego menu.

Następnie kliknij zakładkę SPECJALIŚCI w lewym górnym rogu. W tym momencie wyświetli się lista specjalistów. Kliknij w ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W wysuwającym się z prawej strony panelu edycji specjalisty wybierz zakładkę EDYTUJ GRAFIK na górze.

Urlop możesz ustawić poprzez zaznaczenie checkboxa „Nie przyjmuje” przy konkretnym dniu.

Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając w zielony przycisk ZAPISZ.

Jak wydrukować listę pacjentów?

Aby wydrukować listę pacjentów wybierz WIZYTY w bocznym menu. Następnie w kalendarzu obok menu wybierz odpowiednią datę (dzień, miesiąc, rok).

Kliknij FILTRY powyżej listy wizyt. Na liście, która wyświetli się po kliknięciu w filtry wybierz opcję NAJSTARSZE WIZYTY, by uporządkować je chronologicznie.

Na koniec kliknij ikonkę drukarki znajdującą się po prawej stronie powyżej listy wizyt. Teraz możesz zapisać listę w PDF lub ją wydrukować.

Wyszukiwanie specjalisty

W systemie Proassist możesz wyszukać specjalistę przez dwie zakładki: KALENDARZ i WIZYTY.
Po wybraniu zakładki, wpisz w liście u góry imię i nazwisko specjalisty, którego chcesz szukać. W przypadku wyszukiwani specjalisty w zakładce KALENDARZ, wyświetli się terminarz tego lekarza, natomiast po wyszukiwaniu go w zakładce WIZYTY, wyświetli się lista wizyt tego lekarza.

W systemie Proassist możesz wyszukać specjalistę na dwa sposoby:

1. Wybierz zakładkę KALENDARZ lub WIZYTY z bocznego menu, a następnie wpisz na listę u góry imię i nazwisko specjalisty, którego chcesz wyszukać. W przypadku wyszukiwania specjalisty w zakładce KALENDARZ, wyświetli się terminarz tego lekarza, natomiast po wyszukiwaniu go w zakładce WIZYTY, wyświetli się lista wizyt tego specjalisty.

2. Wybierz zakładkę KALENDARZ z bocznego menu, a następnie w sekcji „Pokaż specjalistów” zaznacz checkbox obok nazwiska lekarza, którego szukasz. W tym momencie wyświetli się kalendarz specjalisty, którego wyszukałeś.

Informacje dotyczące wizyty

Dane wizyty wyświetlają się na białym polu po najechaniu na konkretną wizytę na kalendarzu, a konkretnie na tekst. Na samej górze widnieje czas trwania wykonywania konkretnej usługi. W prawym górnym rogu znajduje się ilość zrealizowanych wizyt tego pacjenta.

Poniżej widnieją kolejno:
Pacjent: IMIĘ I NAZWISKO
Telefon
Specjalista: imię i nazwisko specjalisty specjalisty, wpisane w sekcji „Dane osobowe” podczas dodawania specjalisty.
Placówka; nazwa placówki
Usługi: usługa recepcyjna wraz z ceną
Usługi rozliczeniowe – cena usługi rozliczeniowej
W kasie rozliczono: kwota za usługę, która została wpłacona w gabinecie/recepcji
Zapłacono przez internet: kwota za usługę, która została uiszczona przez internet