Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Model zapisu z Kanałami

Model zapisu z Płatnikami

Model zapisu z Pokojami

Model zapisu z Numerem Zgłoszenia

Model zapisu z Rezerwacjami

Dodawanie wizyty do konkretnego lekarza

Jeśli chcesz dodać wizytę do konkretnego specjalisty, wybierz zakładkę KALENDARZ w bocznym menu, następnie kliknij DODAJ WIZYTĘ+ w prawym górnym rogu.

W wyskakującym z prawej strony panelu dodawania wizyty wybierz z listy konkretnego specjalistę, do którego chcesz zapisać wizytę, a następnie wybierz odpowiednią usługę.
System automatycznie wyznacza nam najbliższe dostępne terminy do wybranego specjalisty. Obok konkretnego terminu, który odpowiada pacjentowi kliknij w zakładkę WYBIERZ.

Jeśli natomiast termin wizyty ma być odległy, np. za 3 miesiące, kliknij w zakładkę WOLNE TERMINY, wybierz odpowiednią datę preferowaną przez pacjenta, a następnie kliknij w przycisk POKAŻ. Kliknij w przycisk WYBIERZ przy konkretnym terminie i godzinie, na którą chcesz zapisać pacjenta.

Wpisz dane pacjenta na listę. Jeśli osoba widnieje już w systemie, program podpowie Ci jej dane i po kliknięciu wypełni pola informacjami z karty pacjenta.

Jeśli pacjenta nie ma w bazie – obok danych, które wpisujesz, pojawi się przycisk DODAJ PACJENTA i uzupełnij odpowiednie pola, wpisując dane pacjenta.

Następnie, jeśli chcesz, uzupełnij pola „Powiadomienia”. 

Dla lekarza: powiadomienie pokaże się w polu z informacjami dotyczącymi wizyty po najechaniu kursorem myszy na wizytę w kalendarzu. (np. pacjent spóźni się 5 minut).

Dla pacjenta: powiadomienie zostanie wysłane do pacjenta w wiadomości SMS. (np. proszę zabrać wyniki badań).

Na koniec zatwierdź rezerwację klikając w przycisk ZAPISZ WIZYTĘ.

Dodawanie wizyty do dowolnego lekarza

Jeśli chcesz dodać wizytę do dowolnego lekarza specjalisty, wybierz zakładkę KALENDARZ w bocznym menu, następnie kliknij DODAJ WIZYTĘ+ w prawym górnym rogu.

Dodawanie wizyty

W wyskakującym z prawej strony panelu dodawania wizyty wybierz z listy usługę.

Uwaga: w zakładce służącej do wyboru specjalisty powinno widnieć „dowolny”, natomiast jeśli jest już wybrany konkretny lekarz, należy usunąć go za pomocą „X”.

System automatycznie wyznacza nam najbliższe dostępne terminy do wszystkich lekarzy, którzy wykonują daną usługę w tej placówce.

Dodawanie wizyty

Jeśli termin wizyty ma być odległy, np. za 3 miesiące, kliknij w zakładkę WOLNE TERMINY, wybierz odpowiednią datę preferowaną przez pacjenta, a następne kliknij w przycisk POKAŻ.

Wolne terminy

Kliknij w przycisk WYBIERZ przy konkretnym terminie i godzinie, na którą chcesz zapisać pacjenta.

Wybór terminu wizyty
Wpisz dane pacjenta na listę. Jeśli osoba widnieje już w systemie, program podpowie Ci jej dane i po kliknięciu wypełni pola informacjami z karty pacjenta.
Jeśli pacjenta nie ma w bazie – obok danych, które wpisujesz, pojawi się przycisk DODAJ PACJENTA.

Następnie, jeśli chcesz, uzupełnij pola „Powiadomienia”.

Dla lekarza: powiadomienie pokaże się w polu z informacjami dotyczącymi wizyty po najechaniu kursorem myszy na wizytę w kalendarzu. (np. pacjent spóźni się 5 minut)
Dla pacjenta: powiadomienie zostanie wysłane do pacjenta w wiadomości SMS. (np. proszę zabrać wyniki badań).

Powiadomienia

Na koniec zatwierdź rezerwację klikając w przycisk ZAPISZ WIZYTĘ.

Jak dodać wizytę w czasie przyjmowania pacjenta?

System Proassist umożliwia dodawanie wizyt w czasie, w którym akurat przyjmujesz pacjenta. Aby to zrobić, wybierz zakładkę KALENDARZ w bocznym menu, otwórz kalendarz na obecnym dniu, a następnie kliknij w białą zakładkę DODAJ+, która znajduje się na siatką godzinową w danym dniu.
W panelu bocznym wybierz usługę oraz wpisz godzinę, o której przyjmujesz pacjenta. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę DODAJ TERMIN+.
W punkcie 3 wpisz dane pacjenta, aby wyszukać go z bazy klientów. Najlepiej wyszukać pacjenta po nr PESEL, bądź też po nr telefonu. Jeśli pacjent jest w bazie, wybierz go z listy. Jeśli pacjent jest pierwszy raz w gabinecie, kliknij w zieloną zakładkę DODAJ PACJENTA, a następnie uzupełnij jego dane.
Możesz pozostawić również informacje dla lekarza wpisując odpowiednią treść w sekcji powiadomienia dla lekarza. Informacja ta będzie wyświetlana w oknie informacji do konkretnej wizyty. Możesz również wysłać wiadomość do pacjenta, wpisując treść w sekcji powiadomienia dla pacjenta. Wiadomość ta zostanie przesłana wraz z przypomnieniem o wizycie.

Jeżeli chcesz zapisać wizytę kliknij w zieloną zakładkę ZAPISZ WIZYTĘ.

Drugi sposób dodania wizyty w trakcie przyjmowania pacjenta:

w sekcji kalendarz i kliknij w miejsce na siatce przy godzinie, na którą chcesz zapisać pacjenta.

W panelu bocznym wybierz usługę, a następnie kliknij w zakładkę “DODAJ TERMIN+”.
W punkcie 3, wyszukaj pacjenta z bazy, wpisując jego dane. Najlepiej wyszukać pacjenta po nr PESEL, bądź też po nr telefonu. Jeśli pacjent jest w bazie, wybierz go z listy. Jeśli pacjent jest pierwszy raz w gabinecie, kliknij w zieloną zakładkę DODAJ PACJENTA, a następnie uzupełnij jego dane. Jeżeli chcesz zapisać wizytę kliknij w zieloną zakładkę ZAPISZ WIZYTĘ.

Jak dodać wizytę cykliczną lub nieregularną

Jeżeli chcesz ustawić wizytę cykliczną, lub taką, która odbywa się nieregularnie co jakiś czas, wybierz KALENDARZ z bocznego menu, a następnie kliknij DODAJ WIZYTĘ+ (lub dodaj wizytę innym sposobem).
W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz usługę oraz określ pierwszy termin, na który chcesz umówić pacjenta.

Pod wybranym przez Ciebie terminie, zaznacz checkbox „Utwórz wizyty cykliczne”. Wybierz z listy odstęp czasowy między wizytami oraz liczbę wizyt cyklicznych.
Następnie przejdź do punktu 3, jakim są dane pacjenta. Wyszukaj pacjenta z bazy, wpisując jego dane. Jeśli osoba widnieje już w systemie, program podpowie Ci jej dane i po kliknięciu wypełni pola informacjami z karty pacjenta. Jeśli nie – obok danych, które wpisujesz, pojawi się przycisk DODAJ PACJENTA.”
Aby zatwierdzić rezerwacje, kliknij w zakładkę ZAPISZ WIZYTĘ.

Filtrowanie wizyt

Filtrowanie w systemie ułatwia ich wyszukiwanie w systemie oraz wgląd w konkretną grupę wizyt. Wybierz zakładkę WIZYTY, lub KALENDARZ w bocznym menu, a następnie kliknij biały przycisk FILTRY i zaznacz odpowiedni checkbox, w zależności od tego, które wizyty chcesz zobaczyć: potwierdzone, niepotwierdzone, odwołane, w poczekalni, zrealizowane, rozliczone, częściowo rozliczone, nierozliczone lub najstarsze wizyty (dany filtr porządkuje wizyty chronologicznie).
Dodatkowo, możesz ustalić zakres czasowy, z którego wizyty chcesz zobaczyć. Możesz to zrobić na górnym pasku, klikając w ikonkę kalendarzyka przy odpowiedniej dacie.

Instrukcje proassist

Jak wyszukać wizytę?

Wyszukiwanie wizyt możliwe jest w zakładce WIZYTY w bocznym menu. Możesz to zrobić za pomocą filtrów ułatwiających tę czynność. W systemie istnieje kilka możliwości wyszukiwania wizyt:

1. Jeśli znasz dane pacjenta, wpisz je w sekcji „Szukaj pacjenta według

Wyszukiwanie pacjenta
2. Jeśli znasz datę wizyty, zaznacz ją w kalendarzyku znajdującym się obok bocznego menu
Filtrowanie wizyt

3. Jeśli wiesz, że wizyta, której szukasz została dodana dzisiaj, zaznacz checkbox „Dodane dzisiaj”, lub, jeśli znasz datę wizyty, kliknij kalendarzyk poniżej („Dodane:”) i zaznacz konkretną datę

Filtrowanie wizyt
4. Jeśli interesuje Cię wyszukanie wizyt z danego okresu, zaznacz odpowiedni zakres czasowy na szarym pasku na samej górze. Wyświetlą się wtedy wszystkie wizyty z tego okresu.
Filtrowanie wizyt

5. Możesz także wyszukiwać wizyty przy pomocy białego przycisku filtry, znajdującego się w bocznych zakładkach WIZYTY i KALENDARZ.

Filtrowanie wizyt

Jak sprawdzić źródło rezerwacji - kto dodał wizytę?

Aby sprawdzić, kto dodał wizytę, wybierz WIZYTY z bocznego menu. W sekcji „Źródło wizyty” wybierz z listy odpowiednie źródło rezerwacji, a następnie kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ.
Instrukcje proassist

Oznaczenia poszczególnych źródeł rezerwacji:
Konsultant Proassist oznacza wizytę dodaną przez rejestrację telefoniczną Proassist, Widget Proassist oznacza rejestrację on-line, Kontrahent oznacza niezależną rejestrację Proassist – wizyta dodana przez użytkownika zalogowanego do systemu po stronie placówki medycznej. Integracje (ZnanyLekarz, Kliniki.pl, Wp abc zdrowie) oznaczają integrację z portalami, które również dokonują rejestracji wizyt.
Każda z opcji posiada własne oznaczenie graficzne w postaci „avatarka” widniejącego przy jej nazwie. To samo oznaczenie widnieje przy każdej wizycie na liście. Dzięki temu wyraźnie widać, z jakiego źródła została zapisana wizyta.

Instrukcje proassist
Jeśli chcesz sprawdzić, ile wizyt w danym okresie dodali przykładowo konsultanci Proassist, wybierz z listy wszystkich źródeł rezerwacji Konsultant Proassist (w sekcji „Pokaż wizyty”), a następnie w sekcji Dane dodatkowe kliknij w opcję pokaż.
Instrukcje proassist

Po rozwinięciu odpowiednich pól, zjedź kursorem myszki do sekcji wizyty dodane, określ zakres dat za jaki chcesz sprawdzić rezerwację, a następnie kliknij w zieloną zakładkę
SZUKAJ. 
System wyświetli wszystkie wizyty dodane przez Proassist w danym okresie.

Instrukcje proassist
Informacja o tym, kto dodał wizytę znajduje się również w zakładce KALENDARZ po najechaniu kursorem myszy na konkretną wizytę (konkretnie na tekst). Na polu z informacjami dotyczącymi wizyty, przy imieniu i nazwisku pacjenta widnieje oznaczenie graficzne świadczące o tym, kto dodał konkretną wizytę.
Instrukcje proassist

Jak odwołać wizytę?

Istnieją dwie możliwości odwołania wizyty:

1. Wybierz zakładkę KALENDARZ w bocznym menu, a następnie wyszukaj ją według daty. Kliknij krzyżyk w oknie wizyty. W okienku, które pojawi się na środku okna, kliknij „Ok”, aby potwierdzić. Wizyta została usunięta.

Usunięcie wizyty

2. Wybierz zakładkę WIZYTY z bocznego menu, a następnie wyszukaj wizytę – wpisz dane pacjenta w sekcji „Szukaj pacjenta według”. W tym momencie wyświetli się lista wizyt wyszukanego pacjenta. Kliknij ikonkę kosza „Usuń” przy konkretnej wizycie na liście. W okienku, które pojawi się na środku okna, kliknij „Ok„, aby potwierdzić.

Usuwanie wizyty

Jak zmienić termin wizyty?

Aby zmienić termin wizyty, wybierz KALENDARZ z bocznego menu, a następnie wyszukaj wizytę, której termin chcesz zmienić, lub wybierz zakładkę WIZYTY z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji na liście wizyt.

Termin wizyty możesz zmienić na dwa sposoby:
1. Złap konkretną wizytę w kalendarzu (kliknij ją lewym przyciskiem myszki i przytrzymaj), następnie przenieś ją w odpowiednie wolne miejsce w kalendarzu. Możesz przenieść wizytę na inny termin do tego samego specjalisty, lub do zupełnie innego lekarza.

Przenoszenie wizyty

2. Najedź kursorem myszy na konkretną wizytę, a następnie wybierz ikonkę „Edytuj” – pierwsza ikonka na polu z informacjami dotyczącymi wizyty lub, jeżeli korzystałeś ze sposobu wyszukiwania w zakładce WIZYTY, kliknij ikonkę edycji na liście wizyt.

Edycja wizyty

W sekcji „Termin” znajdują się trzy zakładki: NAJBLIŻSZE TERMINY, WOLNE TERMINY oraz DOWOLNY.

Po wybraniu pierwszej zakładki NAJBLIŻSZE TERMINY wyświetlą się najbliższe wolne terminy wizyt w placówce do konkretnego lekarza. Kliknij przy odpowiednim terminie.

Najbliższe terminy do specjalisty

W zakładce WOLNE TERMINY możesz wyszukać termin wizyty, który może być nieco bardziej odległy. Wprowadź odpowiednią datę oraz zakres godzinowy, który interesuje pacjenta. Kliknij przycisk POKAŻ. W tym momencie wyświetlą się wolne terminy wizyt.

Między wyborem daty a wyborem zakresu godzinowego znajdują się dwa przyciski: DZIŚ i TYDZIEŃ. Po kliknięciu przycisku DZIŚ – data przestawi się na dzisiejszą, natomiast po kliknięciu przycisku TYDZIEŃ – pokażą się wszystkie wolne terminy na cały tydzień od wybranej daty.

Zakładka DOWOLNY pozwala na ustalenie dowolnego terminu wizyty. Wystarczy ustalić odpowiednią datę, wpisać godzinę i kliknąć przycisk ZMIEŃ. W tym przypadku system nie sprawdza, czy dany termin jest wolny i może nastąpić nałożenie się terminów.

Wpisz dane pacjenta na listę. Jeżeli osoba widnieje już w systemie, program podpowie Ci jego dane i po kliknięciu wypełni pola z informacjami z karty pacjenta. Jeśli nie – obok danych, które wpisujesz, pojawi się przycisk DODAJ PACJENTA.

Zatwierdź zmiany, klikając ZAPISZ WIZYTĘ w dolnej części panelu. 

Jak ustawić przerwę w ciągu dnia?

W systemie Proassist istnieją dwie możliwości ustalenia przerwy: ustawienie stałej przerwy w pracy oraz ustalenie przerwy na konkretną datę.

1. Ustawienie stałej przerwy:

Wybierz zakładkę PLACÓWKI z bocznego menu.

Następnie kliknij zakładkę SPECJALIŚCI w lewym górnym rogu. W tym momencie wyświetli się lista specjalistów. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W wysuwającym się z prawej strony panelu edycji specjalisty wybierz zakładkę EDYTUJ GRAFIK na górze. Teraz możesz ustawić przerwę w konkretnym dniu.

Dynamiczna zmiana grafiku

Zatwierdź zmiany, klikając przycisk ZAPISZ.

2. Ustawienie przerwy na konkretną datę:

Wybierz KALENDARZ z bocznego menu. Następnie wybierz konkretną datę w kalendarzyku obok menu, a w sekcji „Pokaż specjalistów„, zaznacz lekarza, którego grafikiem będziesz zarządzać. Kliknij ikonkę zegarka w kalendarzu obok nazwiska specjalisty. 

W panelu wysuwającym się z prawej strony ustal zakres czasowy przerwy.

Zatwierdź zmiany, klikając przycisk ZAPISZ

W jaki sposób ustawić urlop?

1. Możliwość ustawienia urlopu z konta administratora/rejestracji:

Aby ustawić urlop należy wejść w zakładkę menu KALENDARZ, a następnie wybrać danego specjalistego, któremu przysługuje dany urlop. W wybranych dniach, których specjalista ma mieć urlop kliknąć w ikonę zegara po prawej stronie ekranu. Następnie należy zaznaczyć opcję NIE PRZYJMUJE oraz zapisać zmiany. Należy tak zrobić z każdym dniem w którym specjalista ma mieć urlop.

Image
Image

2. Możliwość ustawienia urlopu z konta specjalisty:

Aby ustawić urlop należy wejść w zakładkę menu KALENDARZ. Wybrać dni w kalendarzu w którym specjalista ma mieć urlop. Następnie należy kliknąć w ikonę zegara po prawej stronie ekranu. W panelu bocznym wysuwanym należy zaznaczyć opcję NIE PRZYJMUJE oraz zapisać zmiany. Należy tak zrobić z każdym dniem w którym specjalista ma mieć urlop.

Image
Image

Jak wydrukować listę pacjentów?

Aby wydrukować listę pacjentów wybierz WIZYTY w bocznym menu. Następnie w kalendarzu obok menu wybierz odpowiednią datę (dzień, miesiąc, rok).

Kliknij FILTRY powyżej listy wizyt. Na liście, która wyświetli się po kliknięciu w filtry wybierz opcję NAJSTARSZE WIZYTY, by uporządkować je chronologicznie.

Najstarsze wizyty

Na koniec kliknij ikonkę drukarki znajdującą się po prawej stronie powyżej listy wizyt. Teraz możesz zapisać listę w PDF lub ją wydrukować.

Drukowanie listy wizyt

Wyszukiwanie specjalisty

W systemie Proassist możesz wyszukać specjalistę przez dwie zakładki: KALENDARZ i WIZYTY.
Po wybraniu zakładki, wpisz w liście u góry imię i nazwisko specjalisty, którego chcesz szukać. W przypadku wyszukiwani specjalisty w zakładce KALENDARZ, wyświetli się terminarz tego lekarza, natomiast po wyszukiwaniu go w zakładce WIZYTY, wyświetli się lista wizyt tego lekarza.

W systemie Proassist możesz wyszukać specjalistę na dwa sposoby:

1. Wybierz zakładkę KALENDARZ lub WIZYTY z bocznego menu, a następnie wpisz na listę u góry imię i nazwisko specjalisty, którego chcesz wyszukać. W przypadku wyszukiwania specjalisty w zakładce KALENDARZ, wyświetli się terminarz tego lekarza, natomiast po wyszukiwaniu go w zakładce WIZYTY, wyświetli się lista wizyt tego specjalisty.

Wyświetlanie placówek

2. Wybierz zakładkę KALENDARZ z bocznego menu, a następnie w sekcji „Pokaż specjalistów” zaznacz checkbox obok nazwiska lekarza, którego szukasz. W tym momencie wyświetli się kalendarz specjalisty, którego wyszukałeś.

Wyświetlanie specjalistów w kalendarzu

Informacje dotyczące wizyty

Dane wizyty wyświetlają się na białym polu po najechaniu na konkretną wizytę na kalendarzu, a konkretnie na tekst. Na samej górze widnieje czas trwania wykonywania konkretnej usługi. W prawym górnym rogu znajduje się ilość zrealizowanych wizyt tego pacjenta.

Poniżej widnieją kolejno:
Pacjent: IMIĘ I NAZWISKO
Telefon
Specjalista: imię i nazwisko specjalisty specjalisty, wpisane w sekcji „Dane osobowe” podczas dodawania specjalisty.
Placówka; nazwa placówki
Usługi: usługa recepcyjna wraz z ceną
Usługi rozliczeniowe – cena usługi rozliczeniowej
W kasie rozliczono: kwota za usługę, która została wpłacona w gabinecie/recepcji
Zapłacono przez internet: kwota za usługę, która została uiszczona przez internet

Limit na usługi

Ustawienie limitów godzinowych na konkretną usługę

Jeśli chcesz wykonywać daną usługę tylko w konkretnych godzinach, możesz ustawić na nią limit godzinowy. 

Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI.

Kliknij ikonkę edycji przy wybranym specjaliście. W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz zakładkę EDYTUJ GRAFIK.

Limit czasowy w oprogramowaniu gabinetowym

Rozwiń listę usług z limitem w konkretnym dniu tygodnia. Wybierz z listy usługę, na którą chcesz ustawić limit.

Wybierz typ limitu: czasowy. Ustaw zakres czasowy, w którym będziesz wykonywać tę usługę. Od teraz pacjenci będą zapisywani na wizyty z tą usługą wyłącznie w ustalonym przez Ciebie czasie.

Brak możliwości odwołania wizyty w danym czasie

Jeśli chcesz, możesz decydować o tym, w jakim czasie przed wizytą pacjent nie może odwołać wizyty.

Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy specjaliście.

Edycja specjalisty w oprogramowaniu gabinetowym

W panelu wysuwającym się z prawej strony zaznacz checkbox „Brak możliwości odwołania wizyty przez pacjenta na x przed wizytą”.

Następnie wybierz z listy, po jakim czasie pacjent traci możliwość odwołania wizyty, np. 6 godzinach.

Zatwierdź zmiany, klikając ZAPISZ.

Brak możliwości odwołania wizyty

Jeżeli pacjent wybierze opcję odwołania wizyty w wiadomości e-mail, wyskoczy mu komunikat, informujący o tym, że nie ma możliwości odwołania wizyty później niż sześć godzin przed jej rozpoczęciem. 

Jeżeli pacjent wpisze kod odwołania wizyty w wiadomości SMS, otrzyma zwrotną wiadomość, która powiadomi go o braku możliwości odwołania wizyty w danym czasie przed zarezerwowanym terminem.

Możliwość umówienia wielu pacjentów na jeden termin

Jeżeli prowadzisz szkołę rodzenia lub grupowe zajęcia rehabilitacyjne, możesz udostępnić kilku pacjentom możliwość zapisu na jeden termin.

Aby to zrobić, wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie kliknij „v” w kolumnie „Specjaliści”.

Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście.

Edycja usługi w oprogramowaniu gabinetowym

W panelu wysuwającym się z prawej strony zaznacz checkbox „Możliwość umówienia wielu pacjentów na jeden termin”.

Następnie uzupełnij ilość pacjentów, np. 8 pacjentów na jeden termin

Zatwierdź zmiany, klikając ZAPISZ.

Wielu pacjentów na jeden termin w oprogramowaniu medycznym
Od teraz pacjenci będą mogli zapisywać się na ten sam termin przez widget aż do wyczerpania miejsc.

Możliwość dodawania limitów ilościowych

1. Dodanie limitu ilościowego na konkretnego usługę w grafiku elastycznym/zmiennym
W celu dodania limitu na konkretną usługę w wybranym dniu, kliknij z pozycji kalendarza w dany dzień, a następnie w ikonę zegara.

Image

W oknie edycji grafiku na konkretny dzień kliknij w pozycję “Lista usług z limitem – rozwiń / zwiń”

Kliknij w okno wyszukiwania usług i wybierz odpowiednią usługę.

Image

Określ rodzaj limitu – ilościowy, a następnie określ limit dla danej usługi.

Image
Image

Jeżeli chcesz, aby pacjent nie miał możliwości zapisu w ciągu dnia na tę usługę, pozostaw 0. Jeżeli chcesz umożliwić pacjentowi zapisać na tę usługę w wybranym dniu w ograniczonych ilościach – wpisz odpowiednią liczbę, która będzie oznaczała maksymalną ilość zapisanych wizyt w ciągu dnia dla tej konkretnie usługi. 

Image

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

2. Dodanie limitu ilościowego na konkretnego usługę w grafiku stałym

Nałożenie limitu możesz również dokonać z pozycji grafiku stałego, tj. w ustawieniach konkretnego specjalisty. W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI, z górnego w zakładkę SPECJALIŚCI, a następnie kliknij w ikonę edycji przy konkretnym specjaliście. 

Image

W nowym oknie, wybierz z górnego menu zakładkę GRAFIK, przy konkretnym dniu kliknij w opcję “Lista usług z limitem – rozwiń / zwiń”

Image

Określ rodzaj limitu – ilościowy, a następnie określ limit dla danej usługi.

Jeżeli chcesz, aby pacjent nie miał możliwości zapisu w ciągu dnia na tę usługę, pozostaw 0. Jeżeli chcesz umożliwić pacjentowi zapisać na tę usługę w wybranym dniu w ograniczonych ilościach – wpisz odpowiednią liczbę, która będzie oznaczała maksymalną ilość zapisanych wizyt w ciągu dnia dla tej konkretnie usługi.

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Model zapisu z Płatnikami

Nowy model zapisu pacjenta pozwoli na szybkie oznaczenie w ramach jakiego płatnika będzie realizowana wizyta.
Aby wdrożyć do placówki ten model zapisu należy:
Dzięki takiemu modelowi zapisu nie ma konieczności tworzenia/ powielania usług w zależności od płatnika w ramach którego będzie realizowana wizyta. Dodatkowo każdy użytkownik ma podgląd do informacji w ramach jakiego płatnika dany pacjent ma być przyjęty przez specjalistę. W oknie informacyjnym do wizyty pojawia się informacja na temat płatnika wybranego w trakcie zapisu na wizytę.
Instrukcje proassist
W rozliczeniu wizyty również automatycznie podstawi się odpowiedni płatnik, dzięki czemu skracamy proces finalizacji wizyty.
Instrukcje proassist

Przypisanie płatnika do usługi

By przypisać odpowiedniego płatnika do usługi, kliknij z bocznego menu w zakładkę USŁUGI, a następnie w ikonę “V” w kolumnie Specjaliści. Przy konkretnym specjaliście kliknij w ikonę edycji.

Instrukcje proassist

W panelu bocznym wysuwanym, w sekcji Przypisani płatnicy wybierz z listy odpowiednich płatników, w ramach których pacjent może umówić się na daną usługę.

Instrukcje proassist

Jeżeli daną usługę wykonuje wielu specjalistów w placówce, możesz przypisać danego płatnika do wszystkich osób, które wykonują daną usługę poprzez kliknięcie w zakładkę Ustaw płatników u wszystkich.
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób uruchomić model dodawania wizyt ze względu na wybór konkretnego płatnika?

By móc rozpocząć zapisywanie pacjentów ze względu na wybór odpowiedniego płatnika w ramach którego wizyta ma być realizowana, kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI -> KONTRAHENCI -> ikona edycji.

Instrukcje proassist

W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox: Moduł zapisu z płatnikami.

Instrukcje proassist

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób przebiega proces rezerwacji pacjenta w module zapisu z płatnikami?

W oknie dodawania wizyty w pierwszym kroku wybierz płatnika w ramach którego dokonujesz zapisu pacjenta na wizytę.
Instrukcje proassist
W kolejnym kroku określ specjalistę do którego chcesz umówić pacjenta lub pomiń ten krok i przejdź bezpośrednio do wyboru usługi.
Instrukcje proassist
Następnie wybierz termin oraz wyszukaj pacjenta z listy. Jeżeli nie ma pacjenta w bazie – stwórz nową kartę. Aby zakończyć proces zapisu pacjenta na wizytę kliknij w zieloną zakładkę ZAPISZ WIZYTĘ.
Instrukcje proassist

Model zapisu z Kanałami Komunikacji

Nowy model zapisu pacjenta pozwoli na szybki zapis pacjenta na wizytę w zależności od kanału komunikacji specjalisty z pacjentem. Jeżeli Twoja placówka świadczy usługi zarówno usługi stacjonarne, jak i online, to rozwiązanie będzie idealne dla Ciebie.
Aby wdrożyć do placówki ten model zapisu należy:
Po dokonanej rezerwacji, każdy użytkownik systemu ma podgląd pod wybrany kanał komunikacji do konkretnej wizyty. W oknie informacyjnym do wizyty pojawia się informacja na temat kanału komunikacji wybranego w trakcie zapisu na wizytę. Dzięki temu specjalista będzie wiedział w jakiej formie powinien kontaktować się z pacjentem w ramach wizyty.
Instrukcje proassist

Możliwość wyboru odpowiednich kanałów komunikacji, w ramach których realizowane są wizyty w danej placówce medycznej.

Możesz zdefiniować jakie kanały komunikacji są wykorzystywane w Twojej placówce medycznej. W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI, z górnego menu wybierz zakładkę KONTRAHENCI, następnie ikona edycji przy konkretnym kontrahencie.

Instrukcje proassist

W panelu bocznym wysuwanym zjedź do sekcji Model zapisywania na wizytę, zaznacz checkbox Model zapisu z kanałami, a następnie wybierz z listy odpowiednie kanały, służące do przyjmowania pacjentów.

Instrukcje proassist
Dzięki takiej możliwości doboru kanałów komunikacji, ułatwisz proces zapisu pacjenta na wizytę.

Przypisywanie odpowiedniego kanału komunikacji do usługi

Aby przypisać odpowiedni kanał komunikacji do usługi kliknij z bocznego menu w zakładkę USŁUGI -> ikona “V” w kolumnie specjaliści -> ikona edycji przy konkretnym specjaliście.

Instrukcje proassist

W panelu bocznym wysuwanym, przejdź do sekcji kanał komunikacji i określ w jakiej formie może być przeprowadzona dana usługa. Możesz wybrać kilka kanałów komunikacji do jednej usługi, czyli jeżeli np. konsultacja może być realizowana stacjonarnie lub telefonicznie, wybierz 2 kanały komunikacji.
Dodatkowo możesz ustawić do wszystkich specjalistów, którzy wykonują tę usługę poprzez kliknięcie w zakładkę Ustaw kanały komunikacji u wszystkich.

Instrukcje proassist

Jak uruchomić moduł zapisu z kanałami

By móc rozpocząć zapisywanie pacjentów ze względu na wybór odpowiedniego kanału komunikacji, kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI -> KONTRAHENCI -> ikona edycji.

Instrukcje proassist

W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox: Moduł zapisu z kanałami.

Instrukcje proassist

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób przebiega proces rezerwacji pacjenta w module zapisu z kanałami?

W oknie dodawania wizyty w pierwszym kroku wybierz kanał komunikacji w ramach którego ma być realizowana wizyta.

Instrukcje proassist

W kolejnym kroku określ specjalistę do którego chcesz umówić pacjenta lub pomiń ten krok i przejdź bezpośrednio do wyboru usługi.

Instrukcje proassist

Następnie wybierz termin oraz wyszukaj pacjenta z listy. Jeżeli nie ma pacjenta w bazie – stwórz nową kartę. Aby zakończyć proces zapisu pacjenta na wizytę kliknij w zieloną zakładkę ZAPISZ WIZYTĘ.

Instrukcje proassist

Model zapisu z Pokojami

Nowy model zapisu pacjenta pozwala na przypisywanie wizyt do odpowiednich pokoi. Każdy użytkownik ma podgląd do informacji w jakim pokoju będzie realizowana dana wizyta. W oknie informacyjnym do wizyty pojawia się informacja na temat pokoju wybranego w trakcie zapisu na wizytę.
Instrukcje proassist
Aby wdrożyć do placówki ten model zapisu należy:

Przypisanie odpowiedniego pokoju do usługi

Aby przypisać odpowiedni pokój do usługi kliknij z bocznego menu w zakładkę USŁUGI -> ikona edycji przy konkretnej usłudze.
Instrukcja proassist- widok systemu zakładka o usługach recepcyjnych
W panelu bocznym wysuwanym, w oknie edycji usługi recepcyjnej, w sekcji przypisane pokoje wybierz odpowiedni pokój lub pokoje w których jest możliwa realizacja danej usługi.
Instrukcja proassist-widok systemu z zaznaczonymi gabinetami w których ma odbyć się konsultacja podologiczna

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób uruchomić moduł zapisu z pokojami?

By móc rozpocząć zapisywanie pacjentów z uwzględnieniem konkretnego pokoju,, kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI -> KONTRAHENCI -> ikona edycji.

Instrukcje proassist

W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox: Moduł zapisu z pokojami, a następnie z selektu wybierz opcję pokoje do wizyt.

Instrukcje proassist

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób przebiega rezerwacja pacjenta z uwzględnieniem odpowiedniego pokoju?

W oknie dodawania wizyty określ specjalistę do którego chcesz umówić pacjenta lub pomiń ten krok i przejdź bezpośrednio do wyboru usługi. Następnie wybierz termin. System automatycznie podpowiada odpowiedni pokój/gabinet w którym będzie realizowana dana wizyta.
Instrukcja proassist-Widok systemu z zaznaczoną informacją, kiedy odbędzie się wizyta i w którym gabinecie

Jeżeli w trakcie konfiguracji zostało przypisanych kilka pokoi do jednej usługi, w takim przypadku system zweryfikuje zajętość pokoi i wybierze ten, który jest wolny w danym czasie.

Jeżeli pokój już jest zajęty, podczas nowej rezerwacji na usługę przypisaną do tego pokoju nie zostanie przypisany ten pokój ze względu na to, że nie jest on dostępny w tym czasie.

instrukcje proassist-widok systemu- umawianie wizyty z przypisaniem gabinetu

Użytkownik może dokonać ręcznego wyboru innego pokoju z listy.

Przykład:
– jeżeli usługa może być wykonywana w 2 pokojach: gabinet nr 1, gabinet nr 2. Dnia 02.10 o godz. 14:00 jest zajęty gabinet nr 2, to system w przypadku nowego zapisu pacjenta do innego specjalisty na ten sam termin zaproponuje ten drugi pokój, który jest wolny czyli gabinet nr 1

Instrukcja proassist- zidok systemu proassist- umawianie wizyty z przypisaniem gabinetu
W kolejnym kroku wyszukaj pacjenta z listy. Jeżeli nie ma pacjenta w bazie – stwórz nową kartę. Aby zakończyć proces zapisu pacjenta na wizytę kliknij w zieloną zakładkę ZAPISZ WIZYTĘ.

Personalizacja tabeli wizyt

Od teraz użytkownik systemu może zarządzać informacjami wyświetlanymi w tabeli wizyt w zakładce WIZYTY. Skonfiguruj własną tabelę i zdecyduj, które informacje o rezerwacji są istotne dla danego użytkownika systemu.

Konfiguracji można dokonać na dwa sposoby:

1. Konfiguracja tabeli wizyt z roli dowolnego użytkownika:

Każdy użytkownik może wprowadzić indywidualne zmiany wg własnego uznania.
W tym celu z bocznego menu kliknij w swój avatar (górny, lewy róg z Twoimi danymi). W kolejnym kroku wybierz zakładkę PERSONALIZACJA TABELI WIZYT i zaznacz odpowiednie checkboxy z informacjami, które chcesz aby były wyświetlane w poszczególnych kolumnach tabeli w zakładce WIZYTY. Wprowadzone dane zatwierdź poprzez kliknięcie w zieloną zakładkę ZAPISZ USTAWIENIA.

Instrukcja proassist

2. Konfiguracja tabeli wizyt w imieniu danego użytkownika – z roli administratora:

Jako administrator systemu możesz dokonać personalizacji tabeli wizyt za danego użytkownika. W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, w kolejnym kroku wyszukaj odpowiedniej osoby, której chcesz spersonalizować tabelę, kliknij ikonę edycji przy jego danych. W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę PERSONALIZACJA i zaznacz odpowiednie checkboxy z informacjami, które chcesz aby były wyświetlane dla tego użytkownika w poszczególnych kolumnach tabeli w zakładce WIZYTY. Wprowadzone dane zatwierdź poprzez kliknięcie w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Instrukcja proassist
Instrukcja proassist

Wyszukiwarka wizyt - w jaki sposób wyszukać rezerwacji konkretnego pacjenta?

By móc wyszukać rezerwacje konkretnego pacjenta w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę WIZYTY, po lewej stronie, tuż przy liście wszystkich rezerwacji określ dane po których chcesz wyszukać danej rezerwacji. Główne, podstawowe dane to: imię, nazwisko, pesel, numer telefonu. Jeżeli chcesz wyszukać pacjenta np. po adresie kliknij w tym celu w sekcji Dane dodatkowe w opcję pokaż, a następnie wpisz adres w odpowiednie pole. Gdy już uzupełnisz odpowiednie pole kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ.

Instrukcje proassist

Możliwość podglądu informacji jakimi kanałami komunikacyjnymi może być realizowana dana usługa.

Aby sprawdzić jakimi kanałami komunikacyjnymi może być realizowana dana usługa w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę USŁUGI, następnie ikona v w kolumnie Specjaliści. W rozwijanym panelu uzyskasz informację na temat możliwych kanałów komunikacji.

Instrukcje proassist

Możliwość podglądu informacji w ramach jakiego płatnika może być realizowana dana usługa.

Aby sprawdzić w ramach jakiego płatnika może być realizowana dana usługa w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę USŁUGI, następnie ikona v w kolumnie Specjaliści. W rozwijanym panelu uzyskasz informację na temat możliwych płatników.
Instrukcje proassist

Model zapisu z Numerem Zgłoszenia

Nowy model zapisu pacjenta pozwoli na szybkie oznaczenie rezerwacji odpowiednim numerem zgłoszenia. Model ten sprawdzi się w przypadku współpracy z firmami ubezpieczeniowymi.

W jaki sposób uruchomić model dodawania wizyt z uwzględnieniem numeru zgłoszenia

W celu uruchomienia modelu dodawania wizyt z uwzględnieniem numeru sprawy z bocznego menu wybierz zakładkę PLACÓWKI -> z górnego menu KONTRAHENCI. W kolejnym kroku kliknij w ikonę edycji przy konkretnym kontrahencie. W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox: „Moduł zapisu z rezerwacją”. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.
Instrukcja proassist-widok systemu proassist-edytowanie kontrahenta

W jaki sposób wpisać odpowiedni numer zgłoszenia do konkretnej rezerwacji

Aby zanotować odpowiedni numer zgłoszenia do konkretnej rezerwacji w tym celu w oknie dodawania wizyty, po wybraniu odpowiedniej karty lub w trakcie jej tworzenia w sekcji “Numer sprawy” wpisz odpowiedni numer.
Instrukcja proassist-widok systemu-umawianie wizyty

W jaki sposób system weryfikuje wiek przyjmowanych pacjentów podczas dodawania rezerwacji?

System weryfikuje wiek przyjmowanych pacjentów podczas dodawania rezerwacji. Dzięki temu rejestratorka nie musi pamiętać wszystkich procedur dotyczących przyjmowania pacjentów.
Aby system mógł dokonać odpowiedniej weryfikacji w tym celu niezbędne jest dodanie odpowiednich informacji do infografiki do konkretnego specjalisty.

W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI, z górnego wybierz zakładkę SPECJALIŚCI, a następnie kliknij w ikonę edycji.

Instrukcja proassist- widok systemu- zakładka placówki-specjaliści
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę USTAWIENIA. W punkcie pierwszym określ wiek przyjmowanych pacjentów przez konkretnego specjalistę.
Instrukcja proassist- widok systemu- edycja specjlisty-ustawienia- wybór przedziału wiekowego pacjentów umawianych do lekarza

Dodatkowo możesz wprowadzić odpowiednią notatkę.

Warto uzupełnić również pozostałe punkty. Dzięki temu system Proassist będzie pełnił również funkcję bazy wiedzy o specjalistach. Dzięki temu rejestracja będzie miała informacje w jednym miejscu w którym dokonuje rezerwacji wizyt.
Informacje te zostaną przedstawione w formie kolorowej ikony wyświetlanej w zakładce KALENDARZ przy imieniu i nazwisku konkretnego specjalisty.

Instrukcja proassist-widok systemu-zakładka kalendarz- zaznaczona ikonka z dziećmi-inforamacja w jakim przedziale wiekowym przyjmuje lekarz

Od momentu wprowadzenia tych informacji system będzie weryfikował wiek przyjmowanych pacjentów w oknie rezerwacji wizyt.
W momencie wprowadzenia odpowiedniego nr pesel pacjenta, jeżeli pacjent nie mieści się w przedziale wiekowym podanym w informacjach – system przedstawi komunikat w dotyczący niezgodności wieku pacjenta z preferowanym przez specjalistę wiekiem przyjmowanych pacjentów. 

Instrukcja proassist- widok systemu- umawianie wizyty, czerwony komunikat o niezgodnym wieku pacjenta.

Model zapisu z rezerwacjami

Model ten pozwala na możliwość blokowania terminu w momencie dokonywania rezerwacji. Dzięki temu unikniemy sytuacji w której na jeden termin zapisze się więcej niż 1 pacjent w przypadku gdy w tym samym momencie kilka rejestratorek dokonuje zapisu na wizytę.

W jaki sposób uruchomić model zapisu z rezerwacjami

Aby uruchomić model zapisu z rezerwacjami w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI, z górnego menu wybierz zakładkę KONTRAHENCI, a następnie ikonę edycji przy konkretnym kontrahencie.
Instrukcja proassist- widok systemu. zakładka placówka- kontrahenci-edycja
W panelu bocznym wysuwanym zaznacz opcję MODUŁ ZAPISU Z REZERWACJĄ.
Instrukcja proassist- widok systemu -edycja danych kontrahenta- zaznaczona informacja -moduł zapisu z rezerwacją
Wprowadzone dane zatwierdź poprzez kliknięcie w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób działa model zapisu z rezerwacjami?

W momencie gdy jedna z rejestratorek wybierze dany termin w oknie dodawania wizyty, druga ten sam termin zobaczy z dopiskiem REZERWACJA. Termin ten jeżeli jednak nie będzie wykorzystany przez pierwszą rejestratorkę (pacjent rozmyślił się co do terminu), będzie możliwy do wyboru przez drugą rejestratorkę po 3 minutach od momentu rezerwacji.
Instrukcja proassist- widok systemu -dodawanie wizyty pacjenta u lekarza- zaznaczony komunikat o rezerwacji terminu

Wystarczy kliknąć w odpowiedni termin i godzinę, bez zapisu pacjenta na wizytę, a system już dokona rezerwacji tego terminu.

UWAGA: model ten obejmuje również rejestrację online w pewnym zakresie:
– rezerwacja dokonywana w panelu – nie pokazuje terminu wyświetlanego na widgecie rejestracji online (blokada terminu na okres 3 minut)
– rezerwacje dokonywane w widgecie – NIE BLOKUJĄ terminu wyświetlanego w panelu 

Czy można zmienić przy danej rezerwacji odpowiedni pokój/gabinet?

Tak, w oknie dodawania wizyty należy kliknąć w selekt Pokój. Rozwinie się lista z wszystkimi pokojami utworzonymi dla danej placówki. Wystarczy wybrać odpowiedni, w którym ma być realizowana dana usługa.

Nazwy pokoi są przedstawione w odpowiednich kolorach w zależności od zajętości pokoju: 
zielony: pokój przypisany do danej usługi, dostępny w wyznaczonym terminie
czerwony: pokój przypisany do danej usługi, niedostępny w wyznaczonym terminie
różowy: pokój nie przypisany do danej usługi, niedostępny w wyznaczonym terminie
czarny: pokój nie przypisany do danej usługi, dostępny w wyznaczonym terminie

Instrukcja proassist- zapisywanie wizyty
Dzięki temu sprawnie dokonujesz rezerwacji pacjenta. Unikniesz sytuacji w której zapiszesz pacjenta do gabinetu/pokoju, który jest już zajęty w tym czasie.
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.