Zadzwoń i dowiedz się więcej od naszych specjalistów!

Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Uprawnienia użytkowników systemu

W systemie Proassist każdy użytkownik ma przydzielony swój własny status, w zależności od tego, jakie posiada uprawnienia. Wyróżniamy sześć statusów użytkowników: 

1. Superadministrator (SA) – Proassist
2. Konsultant Proassist (K) – pracownik rejestracji telefonicznej Proassist
3. Administrator (A) – użytkownik posiadający dostęp do większości funkcji w systemie (osoba zarządzająca placówką). Ma dostęp  do następujących zakładek: KALENDARZ, WIZYTY, KLIENCI, PLACÓWKI, UŻYTKOWNICY, USŁUGI, STATYSTYKI, SMS. Administrator musi mieć osobne konto. Jeżeli lekarz ma w systemie status Specjalista, to jeśli chce uzyskać status Administratora, musi utworzyć nowe konto z tym statusem.
5. Rejestratorka (R) – pracownik rejestracji medycznej w placówce. Użytkownik ma dostęp do następujących zakładek w systemie: KALENDARZ i WIZYTY, USŁUGI (wyłącznie wgląd, bez możliwości dodawania nowych usług), SMS.
6. Specjalista (S) – Użytkownik ma dostęp do następujących zakładek: KALENDARZ, WIZYTY, KLIENCI, USŁUGI (bez możliwości dodawania usługi), STATYSTYKI.
7. Obserwator (O) – użytkownik o takich samych uprawnieniach co specjalista, jednak nieposiadający uprawnień do wprowadzania zmian w grafiku.                                                                                                                                                                                                              8. Księgowa (K) – osoba odpowiedzialna za rozliczenia w placówce. Ma dostęp do zakładki STATYSTYKI.

Jak sprawdzić status użytkownika?

Status użytkownika przydzielany jest na podstawie nadawanych mu uprawnień podczas tworzenia go w systemie. (jak dodać użytkownika – link). Wyświetlany jest w postaci pierwszej litery nazwy użytkownika w sekcji „Status” na liście użytkowników w zakładce UŻYTKOWNICY

Jak zmienić status użytkownika?

Status użytkownika zmieniany jest w panelu edycji użytkownika. (link – edycja użytkownika)

Jak dodać użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie kliknij przycisk w prawym górnym rogu DODAJ UŻYTKOWNIKA+

W panelu wyskakującym z prawej strony uzupełnij dane osobowe użytkownika, a następnie wprowadź hasło, lub kliknij biały przycisk GENERUJ HASŁO. System automatycznie wygeneruje hasło użytkownika.

Zaznacz odpowiedni checkbox w zależności od tego, jakie uprawnienia chcesz nadać użytkownikowi.

ZAPISZ I PRZYDZIEL PLACÓWKI do użytkownika.

Na górze panelu pojawiły się dane użytkownika oraz jego status (pierwsza litera nazwy uprawnienia użytkownika). 

Przyporządkuj kontrahenta i placówkę – wybierz z listy kontrahenta, a następnie zaznacz checkbox przy placówce, do której przypisujesz użytkownika.

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Jak edytować użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie wyszukaj użytkownika, którego chcesz wyszukać (link – wyszukiwanie użytkowników).

Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu wysuwającym się z prawej strony możesz edytować dane osobowe, hasło oraz uprawnienia użytkownika.

Zatwierdź zmiany klikając przycisk ZAPISZ.

Jak wyszukać użytkownika?

Jeśli chcesz wyszukać użytkownika z placówki, wybierz  UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie w sekcji „Wyświetl według” wybierz placówkę.

Jeśli chcesz wyszukać konkretnego użytkownika, w sekcji „Wyświetl” zaznacz konkretnego użytkownika.

Możesz także wyszukać użytkownika według jego danych (imię, nazwisko, e-mail lub numer telefonu) w sekcji „Szukaj według”. Po wpisaniu danych, kliknij zielony przycisk SZUKAJ.

Jak przypisać placówki do użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie wyszukaj użytkownika (link do wyszukiwania użytkownika). Kliknij „v” w sekcji „Przypisane placówki” przy konkretnym użytkowniku, a następnie PRZYPISZ PLACÓWKĘ

W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz kontrahenta, a następnie zaznacz checkbox przy placówkach, które chcesz przypisać do użytkownika.

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Jak umieścić/zmienić zdjęcie specjalisty w panelu rejestracji online?

Zdjęcie specjalisty możesz zmienić w TWOICH USTAWIENIACH w zakładce UŻYTKOWNICY.

Kliknij przycisk WGRAJ ZDJĘCIE i wybierz zdjęcie z dysku. Następnie kliknij ZAPISZ ZMIANY.

Jak zmienić hasło?

Po wejściu w zakładkę UŻYTKOWNICY w bocznym menu kliknij w górną zakładkę TWOJE USTAWENIA.

W tym miejscu możesz uaktualniać dane osobowe, zmienić hasło oraz wgrać zdjęcie.

Historia czynności wykonywanych w systemie przez użytkownika

W systemie Proassist istnieje możliwość przeglądania wszystkich czynności dokonywanych w systemie przez poszczególnych użytkowników. 

Tutaj znajdziesz informacje, jak to zrobić.

Czy istnieje możliwość nadania specjaliście uprawnień administratora?

Nie ma możliwości nadania specjaliście uprawnień administratora w ramach tego samego konta użytkownika. Jeśli chcesz, aby dany specjalista uzyskał takie uprawnienia, należy założyć mu nowe konto w systemie.

Multilogowanie

Jeśli posiadasz wiele kont w oprogramowaniu medycznym Proassist, dzięki multilogowaniu nie będziesz musiał pamiętać wielu loginów i haseł do tych kont.

Jeżeli chcesz skorzystać z opcji multilogowania, skontaktuj się ze swoim opiekunem Proassist.

Przełączanie kont

Zaloguj się na swoje konto w systemie. W prawym górnym rogu widnieją informacje o multikontach. Po kliknięciu pojawi się lista z kontami aktualnie zalogowanymi oraz innymi kontami.
Kliknij daną pozycję na liście. Zostaniesz automatycznie zalogowany na konto konkretnego specjalisty w wybranej placówce.