Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Uprawnienia użytkowników systemu

W systemie Proassist każdy użytkownik ma przydzielony swój własny status, w zależności od tego, jakie posiada uprawnienia. Wyróżniamy sześć statusów użytkowników: 

1. Superadministrator (SA) – Proassist
2. Konsultant Proassist (K) – pracownik rejestracji telefonicznej Proassist
3. Administrator (A) – użytkownik posiadający dostęp do większości funkcji w systemie (osoba zarządzająca placówką). Ma dostęp  do następujących zakładek: KALENDARZ, WIZYTY, KLIENCI, PLACÓWKI, UŻYTKOWNICY, USŁUGI, STATYSTYKI, SMS. Administrator musi mieć osobne konto. Jeżeli lekarz ma w systemie status Specjalista, to jeśli chce uzyskać status Administratora, musi utworzyć nowe konto z tym statusem.
5. Rejestratorka (R) – pracownik rejestracji medycznej w placówce. Użytkownik ma dostęp do następujących zakładek w systemie: KALENDARZ i WIZYTY, USŁUGI (wyłącznie wgląd, bez możliwości dodawania nowych usług), SMS.
6. Specjalista (S) – Użytkownik ma dostęp do następujących zakładek: KALENDARZ, WIZYTY, KLIENCI, USŁUGI (bez możliwości dodawania usługi), STATYSTYKI.
7. Obserwator (O) – użytkownik o takich samych uprawnieniach co specjalista, jednak nieposiadający uprawnień do wprowadzania zmian w grafiku.                                                                                                                                                                                                              8. Księgowa (K) – osoba odpowiedzialna za rozliczenia w placówce. Ma dostęp do zakładki STATYSTYKI.

Ustawienie uprawnień nowego użytkownika

Jak sprawdzić status użytkownika?

Status użytkownika przydzielany jest na podstawie nadawanych mu uprawnień podczas tworzenia go w systemie. (jak dodać użytkownika – link). Wyświetlany jest w postaci pierwszej litery nazwy użytkownika w sekcji „Status” na liście użytkowników w zakładce UŻYTKOWNICY

Status użytkownika

Jak zmienić status użytkownika?

Status użytkownika zmieniany jest w panelu edycji użytkownika. (link – edycja użytkownika)

Jak dodać użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie kliknij przycisk w prawym górnym rogu DODAJ UŻYTKOWNIKA+

W panelu wyskakującym z prawej strony uzupełnij dane osobowe użytkownika, a następnie wprowadź hasło, lub kliknij biały przycisk GENERUJ HASŁO. System automatycznie wygeneruje hasło użytkownika.

Zaznacz odpowiedni checkbox w zależności od tego, jakie uprawnienia chcesz nadać użytkownikowi.

zmiana adresu emial

ZAPISZ I PRZYDZIEL PLACÓWKI do użytkownika.

Na górze panelu pojawiły się dane użytkownika oraz jego status (pierwsza litera nazwy uprawnienia użytkownika). 

Przyporządkuj kontrahenta i placówkę – wybierz z listy kontrahenta, a następnie zaznacz checkbox przy placówce, do której przypisujesz użytkownika.

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

przypisywanie placówki do specjalisty

Jak edytować użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie wyszukaj użytkownika, którego chcesz wyszukać (link – wyszukiwanie użytkowników).

Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu wysuwającym się z prawej strony możesz edytować dane osobowe, hasło oraz uprawnienia użytkownika.

edycja użytkownika

Zatwierdź zmiany klikając przycisk ZAPISZ.

Jak wyszukać użytkownika?

Jeśli chcesz wyszukać użytkownika z placówki, wybierz  UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie w sekcji „Wyświetl według” wybierz placówkę.

Jeśli chcesz wyszukać konkretnego użytkownika, w sekcji „Wyświetl” zaznacz konkretnego użytkownika.

Możesz także wyszukać użytkownika według jego danych (imię, nazwisko, e-mail lub numer telefonu) w sekcji „Szukaj według”. Po wpisaniu danych, kliknij zielony przycisk SZUKAJ.

wyszukanie użytkownika

Jak przypisać placówki do użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie wyszukaj użytkownika (link do wyszukiwania użytkownika). Kliknij „v” w sekcji „Przypisane placówki” przy konkretnym użytkowniku, a następnie PRZYPISZ PLACÓWKĘ

W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz kontrahenta, a następnie zaznacz checkbox przy placówkach, które chcesz przypisać do użytkownika.

przypisywanie placówki

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Jak umieścić/zmienić zdjęcie specjalisty w panelu rejestracji online?

Zdjęcie specjalisty możesz zmienić w TWOICH USTAWIENIACH w zakładce UŻYTKOWNICY.

twoje ustawienia

Kliknij przycisk WGRAJ ZDJĘCIE i wybierz zdjęcie z dysku. Następnie kliknij ZAPISZ ZMIANY.

wgrywanie zdjęcia

Jak zmienić hasło?

Po wejściu w zakładkę UŻYTKOWNICY w bocznym menu kliknij w górną zakładkę TWOJE USTAWENIA.

twoje ustawienia konta

W tym miejscu możesz uaktualniać dane osobowe, zmienić hasło oraz wgrać zdjęcie.

zmiana hasła

Historia czynności wykonywanych w systemie przez użytkownika

W systemie Proassist istnieje możliwość przeglądania wszystkich czynności dokonywanych w systemie przez poszczególnych użytkowników. 

Tutaj znajdziesz informacje, jak to zrobić.

Czy istnieje możliwość nadania specjaliście uprawnień administratora?

Nie ma możliwości nadania specjaliście uprawnień administratora w ramach tego samego konta użytkownika. Jeśli chcesz, aby dany specjalista uzyskał takie uprawnienia, należy założyć mu nowe konto w systemie.

Multilogowanie

Jeśli posiadasz wiele kont w oprogramowaniu medycznym Proassist, dzięki multilogowaniu nie będziesz musiał pamiętać wielu loginów i haseł do tych kont. 

Jeżeli chcesz skorzystać z opcji multilogowania, skontaktuj się ze swoim opiekunem Proassist.

Przełączanie kont

Zaloguj się na swoje konto w systemie. W prawym górnym rogu widnieją informacje o multikontach. Po kliknięciu pojawi się lista z kontami aktualnie zalogowanymi oraz innymi kontami.
Multilogowanie w oprogramowaniu medycznym
Kliknij daną pozycję na liście. Zostaniesz automatycznie zalogowany na konto konkretnego specjalisty w wybranej placówce.

Konfiguracja pokoi

Manager placówki może ustalić, kto ma dostęp do zakładki POKOJE.
Aby użytkownicy systemu mogli rozpocząć korzystanie z opcji POKOJE, należy udostępnić im tę opcję w programie.
Wybierz zakładkę UŻYTKOWNICY w bocznym menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy użytkowniku, któremu chcesz nadać dostęp.

Edycja użytkownika w oprogramowaniu gabinetowym

W panelu wysuwającym się z prawej strony zaznacz checkbox Dostęp do zakładki „Pokoje”.
Zatwierdź zmiany, klikając ZAPISZ.

Dostęp do zakładki pokoje

W bocznym menu pojawi się zakładka POKOJE.

Potwierdzanie pokoju

Jako manager placówki możesz także ustalić, czy dany specjalista może ustawiać godziny pracy, czy tylko je proponować.
Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI.

Edycja specjalisty w oprogramowaniu dla placówek medycznych

W panelu wysuwającym się z prawej strony, pod danymi osobowymi zaznacz checkbox „Wymagane potwierdzenie pokoju”, jeśli chcesz, aby specjalista miał możliwość wyłącznie proponowania godzin pracy w danym pokoju. Jeżeli chcesz, aby lekarz mógł sam decydować o zmianach dotyczących pokoi, pozostaw checkbox niewciśnięty.

Wymaganie potwierdzenia pokoju

Grafiki lekarzy w danych pokojach potwierdza się w zakładce POKOJE, wybierając „kafelki” w kalendarzu oraz klikając „potwierdź”.

Tworzenie pokoi

Aby dodać nowe pokoje, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy wybranej placówce.

Edycja placówki w oprogramowaniu gabinetowym

W panelu wysuwającym się z prawej strony kliknij górną zakładkę POKOJE.

Dostęp do zakładki pokoje w oprogramowaniu gabinetowym

Wybierz zielony przycisk DODAJ POKÓJ.
Wpisz nazwę pokoju (np. Gabinet nr 3)
Przypisz specjalistów, którzy będą przyjmować pacjentów w danym pokoju, wybierając ich z listy. Usunąć dodanego lekarza możesz, klikając kółeczko z „x” obok jego nazwiska.

Usuwanie specjalisty z pokoju w oprgramowaniu medycznym Proassist

Zakończ, klikając ZAPISZ.

Przypisanie pokoju do specjalisty

Oprócz przypisywania specjalisty do pokoju możesz także przypisać pokój do specjalisty. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wysuwającym się z prawej strony kliknij zakładkę GRAFIK, a następnie, przy konkretnym dniu tygodnia wybierz z listy pokój wcześniej utworzony w systemie. Jeśli już wcześniej przypisany został jakiś pokój do danego specjalisty, to możesz usunąć go, klikając „x” i wybrać z listy inny.

Przypisywanie pokoju do specjalisty w oprogramowaniu dla placówek medycznych

2. Wybierz POKOJE z bocznego menu, a następnie kliknij „kafelek” w kalendarzu.
Na ekranie wyświetla się kalendarz z kafelkami, na których zawarte są informacje dotyczące zakresu czasowego, w którym dany specjalista będzie przyjmował w danym gabinecie, oraz liczba wizyt.
W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz z listy pokój, który chcesz przypisać.

Dodawanie do pokoju w oprogramowaniu medycznym
Na koniec zakończ, klikając ZAPISZ, lub kliknij ZAPISZ I WYŚLIJ NA MAILA, jeśli chcesz wysłać do lekarza informację z jego grafikiem na dany dzień.

W jaki sposób włączyć powiadomienia o otrzymanych od pacjentów wiadomościach SMS na chacie?

Aby móc otrzymywać alerty o otrzymanych wiadomościach SMS od pacjentów, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie ikona edycji przy konkretnym specjaliście.
Instrukcja proassist

W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, w kolumnie “Użytkownik z aktywną funkcją“ zaznacz checkbox Użytkownik z alertami do chatu. 

Instrukcja proassist

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. 

Użytkownik otrzyma powiadomienie o otrzymanej wiadomości SMS od pacjenta w postaci czerwonego dzwonka, który znajduje się przy konkretnej rezerwacji pacjenta.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi usuwania wizyt?

Z bocznego menu należy kliknąć w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie ikonę edycji przy konkretnym specjaliście.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia uprawnień użytkownika”, kolumnie “Użytkownik bez dostępu do:“ zaznacz checkbox “usuwania wizyty”.
Instrukcja proassist

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. 

Użytkownik nie ma możliwości odwoływania wizyt. Dzięki tej opcji w oknie informacyjnym do wizyty brak widoczności „x”, w oknie edycji wizyty brak zakładki „Usuń” oraz statusu wizyty “Wizyty odwołane”, w zakładce Wizyty brak ikony kosza.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi łączenie klientów?

Jeżeli chcesz uniemożliwić użytkownikowi scalania kart pacjentów w tym celu z bocznego menu należy kliknąć w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie ikonę edycji przy konkretnym specjaliście.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia uprawnień użytkownika”, kolumnie “Użytkownik bez dostępu do:“ zaznacz checkbox “łączenia pacjentów”.
Instrukcja proassist
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi usuwanie klientów?

Jeżeli chcesz, aby dany użytkownik nie mógł usuwać kart pacjentów w tym celu z bocznego menu należy kliknąć w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie ikonę edycji przy konkretnym specjaliście.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia uprawnień użytkownika”, kolumnie “Użytkownik bez dostępu do:“ zaznacz checkbox “usuwania pacjentów”.
Instrukcja proassist

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. 

W ten sposób w zakładce „Klienci” nie jest dostępna ikona kosza.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi eksport danych klientów?

Jeżeli chcesz, aby dany użytkownik nie mógł dokonywać eksportu bazy danych pacjentów, z bocznego menu należy kliknąć w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia uprawnień użytkownika”, kolumnie Użytkownik bez uprawnień do:” zaznacz checkbox “eksportu danych pacjentów”.
Instrukcja proassist

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. 

W ten sposób użytkownik nie ma możliwości pobrania listy pacjentów z zakładki „Klienci”.

Możliwość wyłączenia dostępności zakładki KLIENCI dla wybranych użytkowników.

Aby ograniczyć dostęp do zakładki KLIENCI dla wybranego użytkownika w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia uprawnień użytkownika”, kolumnie “Użytkownik bez uprawnień do:” zaznacz checkbox: “zakładki „Klienci”.
Instrukcja proassist
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. W ten sposób użytkownik nie ma widocznej zakładki „Klienci” w menu systemowym.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi zmian w kasie

Jeżeli chcesz aby użytkownik nie miał możliwości rozliczania wizyt w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji. 

Instrukcja proassist

W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia uprawnień użytkownika”, kolumnie “Użytkownik bez uprawnień do:” zaznacz checkbox: “zmian w kasie”. 

Instrukcja proassist
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Wtedy ikona kasy nie jest widoczna w systemie, użytkownik nie ma możliwości edycji kwoty w oknie przeprowadzania wizyty.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi edycję wizyty?

Jeżeli chcesz aby użytkownik nie miał możliwości zmiany terminu wizyty oraz informacji do wizyty w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia uprawnień użytkownika”, kolumnie “Użytkownik bez uprawnień do:” zaznacz checkbox: “edycji wizyty”.
Instrukcja proassist-widok systemu edycja użytkownika zaznaczona opcja edycji wizyty
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Po uruchomieniu tej opcji, ikona edycji wizyty nie jest widoczna w systemie.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi zmian w usługach rozliczeniowych?

Jeżeli chcesz aby użytkownik nie miał możliwości przypisywania, usuwania i modyfikowania usług rozliczeniowych w oknie przeprowadzania wizyty w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia uprawnień użytkownika”, kolumnie “Użytkownik bez uprawnień do:” zaznacz checkbox: “zmian usług rozliczeniowych”.
Instrukcja proassist-widok systemu-edycja użytkownika-zmiana usług rozliczeniowych
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób ustawić dni świąteczne jako pracujące?

System defaultowo zaznacza w kalendarzu każdego specjalisty dni świąteczne jako dni niepracujące – grafik zamknięty. Jeśli jednak chcesz, aby specjalista miał wyświetlane dni świąteczne w kalendarzu jako pracujące, w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z aktywną funkcją:” zaznacz checkbox: “użytkownik pracujący w święta”.
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób nadać użytkownikowi dostęp do zakładki “Usługi”?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik w swoim menu systemowym miał dostęp do zakładki “Usługi” w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z dostępem do:” kliknij w checkbox: “zakładki „Usługi””.
Instrukcja proassist-edycja użytkownika- zaznaczona opcja wyboru czy użytkownik pracuje w święta
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. W zależności od roli jaką pełni w systemie ma możliwość podglądu lub zarządzania usługami.

W jaki sposób nadać użytkownikowi dostęp do zakładki “Pokoje”?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik w swoim menu systemowym miał dostęp do zakładki “Pokoje” w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z dostępem do:” kliknij w checkbox: “zakładki „Pokoje””.
Instrukcja proassist- widok systemu- edycja użytkownika- zakładki "pokoje"
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Użytkownik dzięki tej opcji ma podgląd w jakim gabinecie przyjmuje dany specjalista w określonym terminie. Dodatkowo użytkownik może zaakceptować wybór odpowiedniego pokoju przez specjalistę w danym dniu oraz przypisywać konkretny gabinet do specjalistów, którzy nie są przypisani do pokoju. W menu systemowym pojawi się dodatkowa zakładką „Pokoje”.

W jaki sposób nadać użytkownikowi dostęp do zakładki “Kalendarz”?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik w swoim menu systemowym miał dostęp do zakładki “Kalendarz” w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcje proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z dostępem do:” kliknij w checkbox: “zakładki „Kalendarz””.
Instrukcja proassist- edycja użytkownika- zakładki "kalendarz"
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Dzięki tej opcji użytkownik ma dostęp do zakładki Kalendarz, w ramach której może wykonywać dodatkowe czynności w zależności od roli jaką pełni w systemie. Zakładka „Kalendarz” pozwala m.in. na podgląd zapisanych pacjentów, zarządzanie grafikiem elastycznym, a także zarządzanie rezerwacjami.

W jaki sposób nadać użytkownikowi dostęp do zakładki “SMS”?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik w swoim menu systemowym miał dostęp do zakładki “SMS” w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z dostępem do:” kliknij w checkbox: “zakładki „SMS””.
Instrukcja proassist-zakładki SMS- edycja użytkownika
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość wysyłki wiadomości sms do poszczególnych pacjentów oraz użytkowników systemu, a także uruchomienia masowej wysyłki tzw. marketing SMS w zależności od roli jaką pełni użytkownik w systemie. W menu systemowym widoczna jest zakładka „SMS”.

W jaki sposób nadać użytkownikowi dostęp do zakładki “Statystyki”?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik w swoim menu systemowym miał dostęp do zakładki “Statystyki” w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia statystyk”, kolumnie“Użytkownik z dostępem do:” kliknij w checkbox: “zakładki „Statystyki””.
Instrukcja proassistwidok systemu-edycja użytkownika zaznaczona opcja zakładki "statystyki"

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.
Dzięki tej opcji użytkownik ma dostęp do danych statystycznych danej placówki. 

Dodatkowo możesz zdefiniować do jakich konkretnie raportów może mieć dostęp dany użytkownik zaznaczając odpowiednie checkboxy przy ich nazwach w kolumnie: “Ustawienia statystyk”.
Wybór z nazwami raportów uzależniony jest od roli jaką pełni dany użytkownik.

Instrukcja proassistwidok systemu-edycja użytkownika - Ustawienia statystyk

W jaki sposób nadać użytkownikowi dostęp do pełnego podglądu historii pacjenta w jego karcie?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik miał dostęp do pełnego podglądu w historię dokumentacji medycznej w karcie pacjenta, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia statystyk”, kolumnie“Użytkownik z dostępem do:” kliknij w checkbox: “pełnego podglądu historii pacjenta w karcie pacjenta”.
Instrukcja proassist-widok systemu-edycja użytkownika zaznaczona opcja pełnego podglądu historii pacjenta w karcie pacjenta

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. 

Dzięki tej opcji użytkownik będzie miał możliwość wydrukowania oraz pobrania dokumentacji medycznej z karty pacjenta.

W jaki sposób nadać użytkownikowi dostęp do plików pacjenta w karcie pacjenta?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik miał dostęp do plików pacjenta w karcie pacjenta, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, następnie w ikonę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox “Użytkownik z dostępem do plików pacjenta w karcie pacjenta”.
Instrukcje proassist
Użytkownik dzięki tej opcji będzie miał możliwość wgrania, podglądu plików EDM w karcie pacjenta.

W jaki sposób zablokować użytkownikowi dostęp do zakładki “Karta pacjenta”?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik nie miał dostępu do zakładki “Karta pacjenta” w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, następnie w ikonę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox “Ukryj dostęp do zakładki “Karta pacjenta” w systemie”.
Instrukcje proassist
Dzięki tej opcji użytkownik nie ma dostępu do karty pacjenta- brak możliwości edycji danych osobowych pacjentów.

W jaki sposób zablokować użytkownikowi dostęp do zakładki “Wyślij wiadomość”? #ukryj-wyslij-wiadomosc

Jeżeli chcesz, aby użytkownik nie miał dostępu do zakładki “Wyślij wiadomość” w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, następnie w ikonę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox “Ukryj opcję “Wyślij wiadomość” w systemie”.
Instrukcje proassist
W ten sposób użytkownik nie ma możliwości wysłania wiadomości Sms oraz mail do pacjenta. Znika ikona „Wyślij wiadomość” z okna informacyjnego do wizyty oraz ikony chat sms z okna przeprowadzania wizyty, a także zakładki „Wizyty”.

W jaki sposób ukryć użytkownikowi sekcję Powiadomień dla lekarza oraz pacjenta w oknie dodawania/edycji wizyty?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik nie miał widocznej sekcji Powiadomienia dla lekarza oraz Powiadomienia dla pacjenta podczas dodawania lub edycji wizyty w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, następnie w ikonę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox “Ukryj sekcję Powiadomienia dla lekarza oraz Powiadomienia dla pacjent podczas dodawania/edycji wizyty.”
Instrukcje proassist

W jaki sposób ukryć użytkownikowi ceny widoczne podczas dodawania lub edycji wizyty?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik nie miał widocznych cen za usługi podczas dodawania lub edycji wizyty w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, następnie w ikonę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox “Ukryj ceny podczas dodawania/edycji wizyty”.
Instrukcje proassist

W jaki sposób ukryć użytkownikowi sekcję “Dane Rozszerzone” w oknie dodawania/edycji wizyty?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik nie miał widocznej sekcji “Dane rozszerzone” podczas dodawania lub edycji wizyty w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, następnie w ikonę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu bocznym wysuwanym zaznacz checkbox “Ukryj rozszerzone dane pacjenta przy dodawaniu/edycji wizyty”.
Instrukcje proassist

W jaki sposób nadać użytkownikowi możliwość zarządzania grafikiem elastycznym?

Jeżeli chcesz, aby użytkownik miał możliwość otwierania, edycji oraz blokady grafiku elastycznego, czyli grafiku na konkretny dzień w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia statystyk”, kolumnie “Użytkownik z uprawnieniami do:” kliknij w checkbox: “zmiany grafiku elastycznego”.
Instrukcja proassist widok systemu-edycja użytkownika zaznaczona opcja zmiany grafiku elastycznego
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób dać użytkownikowi możliwość wysyłki automatycznej wiadomości SMS do pacjenta z informacją o zmianie terminu wizyty?

Jeżeli chcesz aby użytkownik miał możliwość wysłania automatycznej wiadomości SMS z informacją o zmianie terminu wizyty w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z aktywną funkcją:” kliknij w checkbox: “wysłania wiadomości SMS do pacjenta w momencie edycji wizyty”.
Instrukcja proassist-widok systemu-edycja użytkownika zaznaczona opcja wysyłania wiadomości SMS do pacjenta w momencie edycji wizyty
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość poinformowania pacjenta o zmianie terminu wizyty. Podczas edycji wizyty pojawia się zakładka „OK+SMS”, dzięki której system automatycznie wysyła wiadomość SMS do pacjenta.

W jaki sposób nadać użytkownikowi możliwość drukowania księgi przyjęć?

Jeżeli chcesz aby użytkownik miał możliwość drukowania księgi przyjęć w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z uprawnieniami do:” kliknij w checkbox: “drukowania księgi przyjęć”.
Instrukcja proassistwidok systemu-edycja użytkownika zaznaczona opcja drukowania księgi przyjęć
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość wydrukowania listy pacjentów z wpisem do odpowiedniej księgi przyjęć. W menu, zakładce „Wizyty” widoczna jest zakładka „Księga przyjęć – Druk”.

W jaki sposób nadać użytkownikowi możliwość wydrukowania listy wizyt?

Jeżeli chcesz aby użytkownik miał możliwość drukowania listy wizyt w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z uprawnieniami do:” kliknij w checkbox: “wydruku listy wizyt”.
Instrukcja proassist-widok systemu-edycja użytkownika zaznaczona opcja wydruku listy wizyt
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Dzięki tej opcji w zakładce „Wizyty” jest widoczna ikona drukarki, która pozwala na wydruk listy wizyt.

W jaki sposób nadać użytkownikowi możliwość wydruku Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

Jeżeli chcesz aby użytkownik miał możliwość drukowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z uprawnieniami do:” kliknij w checkbox: “wydruku EDM”.
Instrukcja proassist-widok systemu-edycja użytkownika zaznaczona opcja wydruku EDM
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość wydruku dokumentacji medycznej z okna przeprowadzania wizyty oraz z karty pacjenta.

W jaki sposób udostępnić użytkownikowi dostęp tylko do pacjentów, którzy mają wizyty realizowane w ramach wybranego płatnika?

Jeżeli chcesz aby użytkownik miał dostęp tylko do pacjentów, których wizyty realizowane są w ramach konkretnego płatnika, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dostępu do zakładek/funkcji”, kolumnie “Użytkownik z dostępem do:” kliknij w checkbox: “do pacjentów konkretnego płatnika w zakładce Wizyty”. W kolejnym kroku wybierz odpowiedniego płatnika z listy.
Instrukcja proassist-edycja użytkownika
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób włączyć powiadomienia o przychodzących wiadomościach SMS?

Jeżeli chcesz uruchomić użytkownikowi powiadomienia o przychodzących wiadomościach SMS w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dodatkowych opcji”, kolumnie “Użytkownik z aktywną funkcją:” kliknij w checkbox: “użytkownik z alertami do chatu”.
Instrukcja proassist-widok systemu- edycja pacjenta
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Dzięki tej opcji użytkownik otrzyma powiadomienie o otrzymanej wiadomości SMS od pacjenta w postaci czerwonego dzwonka przy danej rezerwacji.
Instrukcja proassist widok systemu-kalendarz

W jaki sposób ukryć sekcję “Wyniki” w oknie edycji wizyty?

Jeżeli chcesz ukryć użytkownikowi sekcję “Wyniki”, która jest widoczna w oknie edycji wizyty, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.
Instrukcja proassist
W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę DOSTĘP I FUNKCJE, a następnie w sekcji “Ustawienia dostępu do zakładek/funkcji”, kolumnie “Użytkownik z aktywną funkcją:” kliknij w checkbox: “opcji „Wyniki” podczas edycji wizyty”.
Instrukcja proassist-edycja użytkownika
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Opcja ta służy do komunikacji z pacjentami w sprawie wyników badań. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „TAK” system automatycznie wyśle wiadomość do pacjenta z informacją o tym, że jego wyniki są gotowe do odbioru. Dodatkowo użytkownik może pozostawić notatkę w systemie odnośnie tych wyników. Informacja ta nie będzie widoczna dla pacjenta. By skorzystać z tej funkcjonalności należy ją odpowiednio skonfigurować.
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.