Poleć Proassist znajomym i zbieraj nagrody:

Poleć Proassist znajomym i zbieraj nagrody:

Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Uprawnienia użytkowników systemu

W systemie Proassist każdy użytkownik ma przydzielony swój własny status, w zależności od tego, jakie posiada uprawnienia. Wyróżniamy sześć statusów użytkowników: 

1. Superadministrator (SA) – Proassist
2. Konsultant Proassist (K) – pracownik rejestracji telefonicznej Proassist
3. Administrator (A) – użytkownik posiadający dostęp do większości funkcji w systemie (osoba zarządzająca placówką). Ma dostęp  do następujących zakładek: KALENDARZ, WIZYTY, KLIENCI, PLACÓWKI, UŻYTKOWNICY, USŁUGI, STATYSTYKI, SMS. Administrator musi mieć osobne konto. Jeżeli lekarz ma w systemie status Specjalista, to jeśli chce uzyskać status Administratora, musi utworzyć nowe konto z tym statusem.
5. Rejestratorka (R) – pracownik rejestracji medycznej w placówce. Użytkownik ma dostęp do następujących zakładek w systemie: KALENDARZ i WIZYTY, USŁUGI (wyłącznie wgląd, bez możliwości dodawania nowych usług), SMS.
6. Specjalista (S) – Użytkownik ma dostęp do następujących zakładek: KALENDARZ, WIZYTY, KLIENCI, USŁUGI (bez możliwości dodawania usługi), STATYSTYKI.
7. Obserwator (O) – użytkownik o takich samych uprawnieniach co specjalista, jednak nieposiadający uprawnień do wprowadzania zmian w grafiku.                                                                                                                                                                                                              8. Księgowa (K) – osoba odpowiedzialna za rozliczenia w placówce. Ma dostęp do zakładki STATYSTYKI.

Ustawienie uprawnień nowego użytkownika

Jak sprawdzić status użytkownika?

Status użytkownika przydzielany jest na podstawie nadawanych mu uprawnień podczas tworzenia go w systemie. (jak dodać użytkownika – link). Wyświetlany jest w postaci pierwszej litery nazwy użytkownika w sekcji „Status” na liście użytkowników w zakładce UŻYTKOWNICY

Status użytkownika

Jak zmienić status użytkownika?

Status użytkownika zmieniany jest w panelu edycji użytkownika. (link – edycja użytkownika)

Jak dodać użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie kliknij przycisk w prawym górnym rogu DODAJ UŻYTKOWNIKA+

W panelu wyskakującym z prawej strony uzupełnij dane osobowe użytkownika, a następnie wprowadź hasło, lub kliknij biały przycisk GENERUJ HASŁO. System automatycznie wygeneruje hasło użytkownika.

Zaznacz odpowiedni checkbox w zależności od tego, jakie uprawnienia chcesz nadać użytkownikowi.

zmiana adresu emial

ZAPISZ I PRZYDZIEL PLACÓWKI do użytkownika.

Na górze panelu pojawiły się dane użytkownika oraz jego status (pierwsza litera nazwy uprawnienia użytkownika). 

Przyporządkuj kontrahenta i placówkę – wybierz z listy kontrahenta, a następnie zaznacz checkbox przy placówce, do której przypisujesz użytkownika.

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

przypisywanie placówki do specjalisty

Jak edytować użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie wyszukaj użytkownika, którego chcesz wyszukać (link – wyszukiwanie użytkowników).

Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym użytkowniku. W panelu wysuwającym się z prawej strony możesz edytować dane osobowe, hasło oraz uprawnienia użytkownika.

edycja użytkownika

Zatwierdź zmiany klikając przycisk ZAPISZ.

Jak wyszukać użytkownika?

Jeśli chcesz wyszukać użytkownika z placówki, wybierz  UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie w sekcji „Wyświetl według” wybierz placówkę.

Jeśli chcesz wyszukać konkretnego użytkownika, w sekcji „Wyświetl” zaznacz konkretnego użytkownika.

Możesz także wyszukać użytkownika według jego danych (imię, nazwisko, e-mail lub numer telefonu) w sekcji „Szukaj według”. Po wpisaniu danych, kliknij zielony przycisk SZUKAJ.

wyszukanie użytkownika

Jak przypisać placówki do użytkownika?

Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie wyszukaj użytkownika (link do wyszukiwania użytkownika). Kliknij „v” w sekcji „Przypisane placówki” przy konkretnym użytkowniku, a następnie PRZYPISZ PLACÓWKĘ

W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz kontrahenta, a następnie zaznacz checkbox przy placówkach, które chcesz przypisać do użytkownika.

przypisywanie placówki

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Jak umieścić/zmienić zdjęcie specjalisty w panelu rejestracji online?

Zdjęcie specjalisty możesz zmienić w TWOICH USTAWIENIACH w zakładce UŻYTKOWNICY.

twoje ustawienia

Kliknij przycisk WGRAJ ZDJĘCIE i wybierz zdjęcie z dysku. Następnie kliknij ZAPISZ ZMIANY.

wgrywanie zdjęcia

Jak zmienić hasło?

Po wejściu w zakładkę UŻYTKOWNICY w bocznym menu kliknij w górną zakładkę TWOJE USTAWENIA.

twoje ustawienia konta

W tym miejscu możesz uaktualniać dane osobowe, zmienić hasło oraz wgrać zdjęcie.

zmiana hasła

Historia czynności wykonywanych w systemie przez użytkownika

W systemie Proassist istnieje możliwość przeglądania wszystkich czynności dokonywanych w systemie przez poszczególnych użytkowników. 

Tutaj znajdziesz informacje, jak to zrobić.

Czy istnieje możliwość nadania specjaliście uprawnień administratora?

Nie ma możliwości nadania specjaliście uprawnień administratora w ramach tego samego konta użytkownika. Jeśli chcesz, aby dany specjalista uzyskał takie uprawnienia, należy założyć mu nowe konto w systemie.

Multilogowanie

Jeśli posiadasz wiele kont w oprogramowaniu medycznym Proassist, dzięki multilogowaniu nie będziesz musiał pamiętać wielu loginów i haseł do tych kont. 

Jeżeli chcesz skorzystać z opcji multilogowania, skontaktuj się ze swoim opiekunem Proassist.

Przełączanie kont

Zaloguj się na swoje konto w systemie. W prawym górnym rogu widnieją informacje o multikontach. Po kliknięciu pojawi się lista z kontami aktualnie zalogowanymi oraz innymi kontami.
Multilogowanie w oprogramowaniu medycznym
Kliknij daną pozycję na liście. Zostaniesz automatycznie zalogowany na konto konkretnego specjalisty w wybranej placówce.

Konfiguracja pokoi

Manager placówki może ustalić, kto ma dostęp do zakładki POKOJE.
Aby użytkownicy systemu mogli rozpocząć korzystanie z opcji POKOJE, należy udostępnić im tę opcję w programie.
Wybierz zakładkę UŻYTKOWNICY w bocznym menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy użytkowniku, któremu chcesz nadać dostęp.

Edycja użytkownika w oprogramowaniu gabinetowym

W panelu wysuwającym się z prawej strony zaznacz checkbox Dostęp do zakładki „Pokoje”.
Zatwierdź zmiany, klikając ZAPISZ.

Dostęp do zakładki pokoje

W bocznym menu pojawi się zakładka POKOJE.

Potwierdzanie pokoju

Jako manager placówki możesz także ustalić, czy dany specjalista może ustawiać godziny pracy, czy tylko je proponować.
Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI.

Edycja specjalisty w oprogramowaniu dla placówek medycznych

W panelu wysuwającym się z prawej strony, pod danymi osobowymi zaznacz checkbox „Wymagane potwierdzenie pokoju”, jeśli chcesz, aby specjalista miał możliwość wyłącznie proponowania godzin pracy w danym pokoju. Jeżeli chcesz, aby lekarz mógł sam decydować o zmianach dotyczących pokoi, pozostaw checkbox niewciśnięty.

Wymaganie potwierdzenia pokoju

Grafiki lekarzy w danych pokojach potwierdza się w zakładce POKOJE, wybierając „kafelki” w kalendarzu oraz klikając „potwierdź”.

Tworzenie pokoi

Aby dodać nowe pokoje, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy wybranej placówce.

Edycja placówki w oprogramowaniu gabinetowym

W panelu wysuwającym się z prawej strony kliknij górną zakładkę POKOJE.

Dostęp do zakładki pokoje w oprogramowaniu gabinetowym

Wybierz zielony przycisk DODAJ POKÓJ.
Wpisz nazwę pokoju (np. Gabinet nr 3)
Przypisz specjalistów, którzy będą przyjmować pacjentów w danym pokoju, wybierając ich z listy. Usunąć dodanego lekarza możesz, klikając kółeczko z „x” obok jego nazwiska.

Usuwanie specjalisty z pokoju w oprgramowaniu medycznym Proassist

Zakończ, klikając ZAPISZ.

Przypisanie pokoju do specjalisty

Oprócz przypisywania specjalisty do pokoju możesz także przypisać pokój do specjalisty. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wysuwającym się z prawej strony kliknij zakładkę GRAFIK, a następnie, przy konkretnym dniu tygodnia wybierz z listy pokój wcześniej utworzony w systemie. Jeśli już wcześniej przypisany został jakiś pokój do danego specjalisty, to możesz usunąć go, klikając „x” i wybrać z listy inny.

Przypisywanie pokoju do specjalisty w oprogramowaniu dla placówek medycznych

2. Wybierz POKOJE z bocznego menu, a następnie kliknij „kafelek” w kalendarzu.
Na ekranie wyświetla się kalendarz z kafelkami, na których zawarte są informacje dotyczące zakresu czasowego, w którym dany specjalista będzie przyjmował w danym gabinecie, oraz liczba wizyt.
W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz z listy pokój, który chcesz przypisać.

Dodawanie do pokoju w oprogramowaniu medycznym
Na koniec zakończ, klikając ZAPISZ, lub kliknij ZAPISZ I WYŚLIJ NA MAILA, jeśli chcesz wysłać do lekarza informację z jego grafikiem na dany dzień.

W jaki sposób włączyć powiadomienia o otrzymanych od pacjentów wiadomościach SMS na chacie?

Aby móc otrzymywać alerty o otrzymanych wiadomościach SMS od pacjentów, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie ikona edycji przy konkretnym specjaliście.

W panelu bocznym wysuwanym zaznacz opcję Użytkownik z alertami do chatu. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi usuwania wizyt?

Z bocznego menu należy kliknąć w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.

W panelu bocznym wysuwanych należy kliknąć checkbox Użytkownik bez uprawnień do usuwania wizyty. Wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi łączenie klientów?

Z bocznego menu należy kliknąć w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.

W panelu bocznym wysuwanych należy kliknąć checkbox Użytkownik bez uprawnień do łączenia klientów. Wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi usuwanie klientów?

Z bocznego menu należy kliknąć w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.

W panelu bocznym wysuwanych należy kliknąć checkbox Użytkownik bez uprawnień do usuwania klientów. Wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób uniemożliwić użytkownikowi eksport danych klientów?

Z bocznego menu należy kliknąć w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie przy konkretnym użytkowniku kliknąć w ikonę edycji.

W panelu bocznym wysuwanych należy kliknąć checkbox Użytkownik bez uprawnień do eksportu danych klientów. Wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Cześć!

Podaj numer telefonu,
a oddzwonimy
do 2 minut!