Poleć Proassist znajomym i zbieraj nagrody:

Poleć Proassist znajomym i zbieraj nagrody:

Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Statystyki dla konkretnej placówki.

Aby wyświetlić statystyki dla konkretnej placówki wybierz PLACÓWKI z bocznego menu. W tym momencie wyświetli się lista placówek. Aby przejść do statystyk dla konkretnej placówki kliknij na ikonę statystyki (czwarta ikona).

statystyki
statystyki

Historia użytkownika i historia wizyt specjalisty

Historię użytkownika i wizyt specjalisty można podejrzeć z dwóch miejsc:

1. Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie kliknij ikonę „Historia” przy konkretnym użytkowniku (pierwsza ikonka).

historia użytkownika
historia użytkownika

2. Wybierz STATYSTYKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę HISTORIA UŻYTKOWNIKA. Historia wizyt znajduje się tuż obok tej zakładki. Możesz wyszukać je poniżej zakładek wpisując w pasek imię, nazwisko, telefon, e-mail lub pesel pacjenta.

historia wizyty
historia wizyty

Wgląd w listę pacjnetów.

Z bocznego menu wybierz zakładkę STATYSTYKI, następnie przy danej placówce pod sekcją „Pacjenci” kliknij „v”. W tym momencie wyświetli się lista pacjentów.

statystyki
statystyki

Zapis statystyk XLSX.

Zapis statystyk w pliku excel jest możliwy na dwa sposoby:

Pierwszy:

 

Z bocznego menu wybieramy zakładkę PLACÓWKI, następnie klikamy na ikonę statystyk przy danej placówce.

statystyki

Aby pobrać plik xlsx kliknij w zielony przycisk na samym dole ZAPISZ XLSX – wówczas wygeneruje się plik Excel z zawartymi w nim statystkami.

statystyki

Drugi:

Wybieramy zakładkę STATYSTYKI z bocznego menu. Przycisk ZAPISZ XLXS również znajduje się tutaj na samym dole. 

statystyki

Statystyki dla konkretnego specjalisty możesz rozwinąć poprzez kliknięcie „v” pod sekcją „Pacjenci” na liście.

statystyki
statystyki

Generowanie lub druk ksiąg.

Aby wygenerować i wydrukować konkretną księgę kliknij WIZYTY z bocznego menu. Następnie wybierz placówkę z listy na samej górze (Wyświetl:), oraz wybierz zakres dat, z którego ma zostać wygenerowana księga. 

filtrowanie po dacie

Teraz kliknij KSIĘGA PRZYJĘĆ DRUK w prawym górnym rogu nad listą wizyt. Wybierz księgę, którą chcesz wygenerować. Po wybraniu zostanie wygenerowany plik PDF danej księgi, który możesz pobrać lub od razu wydrukować.

księgi przyjęć

Jak pobrać statystyki?

Jeśli chcesz pobrać statystyki wybierz STATYSTYKI z bocznego menu, wybierz zakres dat, z listy obok wybierz usługi rozliczeniowe. Następnie kliknij dwukrotnie w nazwę kontrahenta.

statystyki

W tym momencie pojawi się lista wszystkich placówek przypisanych do danego kontrahenta. Teraz wybierz konkretną placówkę, dla której chcesz pobrać statystyki klikając dwukrotnie a jego nazwę.

statystyki

Klikając w konkretnego specjalistę pojawią się statystyki w rozbiciu na usługi świadczone przez konkretnego specjalistę.

statystyki

Z tego poziomu możemy pobrać statystyki dotyczące wynagrodzenia dla konkretnego specjalisty klikając w zakładkę ZAPISZ XLSX.

statystyki

Jak wygenerować raport dot. pacjentów?

Aby wyszukać raportu pacjentów z lewego menu wejdź w zakładkę STATYSTYKI, wybierz zakres dat, określ rodzaj raportu – pacjenci, wybierz placówkę, rodzaj usług oraz określ czy w raporcie mają być uwzględnione wizyty odwołane, na koniec kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ

Można rozwinąć kolumnę SPECJALIŚCI, aby zobaczyć u jakiego specjalisty był dany pacjent.

W jaki sposób sprawdzić wystawione przez pacjenta opinie?

Aby sprawdzić jakie oceny otrzymali specjaliści od pacjentów kliknij z bocznego menu w zakładkę STATYSTYKI, określ zakres dat, wybierz odpowiedni typ raport – w  tym przypadku “oceny lekarzy”, z listy wybierz placówkę, a następnie określ, czy chcesz uwzględniać w raporcie wizyty odwołane. Na koniec kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ.

W raporcie wyświetli się lista wszystkich specjalistów pracujących w danej placówce oraz informacje dot. oceniania, tj.:
– ilość przyznanych gwiazdek specjaliście określona w liczbach oraz procentach
– ilość ocen
– ilość wizyt
– uzyskany procent ilości ocen do ilości wizyt
Aby sprawdzić komentarz dodany w trakcie dokonywania oceny przez pacjenta, kliknij w “V” w kolumnie pacjenci. Pojawią się informacje szczegółowe dotyczące danych pacjenta, daty umówienia, daty realizacji wizyty, usług recepcyjnych oraz rozliczeniowych, pobranej płatności, ilość przyznanych gwiazdek oraz komentarz, który został wpisany przez pacjenta.

W jaki sposób opublikować ocenę pacjenta na stronie internetowej?

System Proassist nie publikuje automatycznie opinii pacjenta na stronie internetowej.
W celu publikacji oceny uzyskanej od pacjenta, należy z bocznego menu kliknąć w zakładkę STATYSTYKI, określić zakres dat, wybrać odpowiedni typ raportu, placówkę, a następnie kliknąć w zieloną zakładkę SZUKAJ. 

Na liście wszystkich specjalistów, kliknij w “v” w kolumnie Pacjenci. Przy konkretnym pacjencie kliknij w TAK w kolumnie Publikuj.

W jaki sposób działa archiwizacja danych statystycznych?

Archiwizacja danych statystycznych pozwala na przechowywanie danych w statystykach bez uwzględniania zmian, które następują po wyznaczonym dniu archiwizacji.

Przykład:
Archiwizacja za okres: poprzedniego miesiąca, dzień archiwizacji: 01.
Aktualny dzień: 02.08.2022 r.
Jeżeli 02.08 dokonamy zmiany m.in. w zakresie:
– usunięcia specjalisty
– zmiany cen usług
– zmiany kwoty rozliczenia danej wizyty
– zmiany w obrębie przypisanej usługi do wizyty
– zmiany w obrębie edycji danych pacjenta
– zmiany statusu wizyty (z aktywnej na odwołaną i odwrotnie)
Zmiany te nie będą uwzględnione w raporcie za lipiec. Raport za lipiec będzie wyświetlał się w sposób “martwy”, tj. nie uwzględni żadnej zmiany, która została dokonana po dniu archiwizacji. Oczywiście bieżący miesiąc jest zawsze “żywy” i wszelkie dokonywane zmiany mają wpływ na jego dane.

W jaki sposób dokonać archiwizacji danych statystycznych?

Aby dokonać archiwizacji statystyk, w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI, a następnie z górnego menu w zakładkę KONTRAHENCI. Przy konkretnym kontrahencie kliknij w ikonę edycji.

W panelu bocznym wysuwanym, w sekcji Archiwizacja statystyk określ za jaki okres ma być dokonana archiwizacja. Możliwości do wyboru: z poprzedniego miesiąca, z dwóch miesięcy wstecz, z trzech miesięcy wstecz. Następnie określ dzień archiwizacji.
Uwaga: maksymalny dzień archiwizacji to 28.

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób pobrać dane archiwalne?

W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę STATYSTYKI. Następnie w zakładce Ogólne określ typ raportu jako archiwalny, a także wybierz placówkę. Po wyborze placówki określ zakres dat, za jaki chcesz wygenerować dany raport. 

W kolejnym kroku określ typ raportu, który Cię interesuje.

Po wybraniu określeniu odpowiednich parametrów raportu, kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ.

Raport możesz wyświetlać w podglądzie lub pobrać klikając w jedną z dwóch zakładek ZAPISZ lub ZAPISZ ZE SZCZEGÓŁAMI. 

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Cześć!

Podaj numer telefonu,
a oddzwonimy
do 2 minut!