rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. 

Pomoc techniczna

Jak ustawić urlop?

W celu ustawienia urlopu należy z siatki kalendarzowej wybrać odpowiedni dzień i w górnym prawym rogu kliknąć w ikonę zegara. Po kliknięciu w zegar, otworzy się okno edycji godzin pracy. Należy zaznaczyć checkbox NIE PRZYJMUJE. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Jak włączyć przekierowanie połączeń na telefonie?

Jeśli chcesz włączyć przekierowanie bezwarunkowe (połączenie odbiera tylko rejestracja Proassist) wprowadź na klawiaturze telefonu poniższy kod: **21*numer telefonu nadany przez Proassist# i zatwierdź zieloną słuchawką.

Jeśli chcesz włączyć przekierowanie warunkowe – po określonym czasie lub w momencie, gdy jesteś zajęty, niedostępny wprowadź na klawiaturze telefonu trzy poniższe kody:

  • gdy numer jest zajęty: **61*numer telefonu nadany przez Proassist# zielona słuchawka
  • gdy numer nie odpowiada (po określonym czasie, np. po 10 sekundach): **67*numer telefonu nadany przez Proassist*11*10# zielona słuchawka
  • gdy numer jest nieosiągalny: **62*numer telefonu nadany przez Proassist# zielona słuchawka

Jak ustawić przerwę w ciągu dnia?

Wybierz dzień, w którym chcesz ustawić przerwę, a następnie kliknij w ikonę zegara (w górnym prawym rogu).

Otworzy się nowe pole z edycją godzin przyjęć oraz przerwy.

W wyznaczonych polach wprowadź godziny, w których chcesz mieć przerwę.

Jak umieścić zdjęcie specjalisty w panelu rejestracji online?

Aby umieścić zdjęcie w panelu rejestracji online należy kliknąć w swój avatar, a następnie wgrać zdjęcie w swoich ustawieniach. Na koniec zatwierdzamy wprowadzone zmiany klikając w zakładkę ZAPISZ ZMIANY.

Łączenie zduplikowanych klientów/pacjentów

System Proassist umożliwia scalenie dwóch kart w kilku prostych krokach.

Zanim jednak dokonać scalenia, warto wiedzieć, że:

jednocześnie można łączyć tylko dwie karty klienta. Jeśli chcesz połączyć więcej kart, najpierw scal dwie, a potem scaloną kartę z kolejną
– scalanie jest operacją nieodwracalną

Jak scalić karty?

1. Z bocznego menu kliknij w zakładkę KLIENCI.
2. Za pomocą wyszukiwarki, wpisz wspólny element obu kart (np. nazwisko lub nr telefonu).
3. Na liście klientów zaznacz dwóch, których karty chcesz połączyć, klikając w checkbox.
4. Połącz zaznaczonych klientów za pomocą zakładki ŁĄCZ.

5. W nowym oknie wybierz odpowiednie elementy, które różnią się od siebie.

6. Swoje wybory zatwierdź klikając w zieloną zakładkę POŁĄCZ I UAKTUALNIJ DANE.

Włączenie wysyłki SMS do pacjenta

W celu włączenia wysyłka wiadomości sms wysyłanych do pacjentów z przypomnieniem o wizycie wybierz z bocznego menu zakładkę GABINETY, a następnie SPECJALIŚCI. Z listy specjalistów przyjmujących w danym gabinecie, kliknij w ikonę edycji.


W otwartym oknie zaznacz checkox „Wysyłaj powiadomienie o wizycie do pacjenta” określając przy tym czas wysyłki.

 Wysyłka sms odbywa się w określonym czasie:
– 18h przed wizytą
– 24h przed wizytą
– 3 dni przed wizytą
– tydzień przed wizytą
– 2 tygodnie przed wizytą

Istnieje możliwość wyboru kilku z tych opcji jednocześnie, np. sms wysyłany jest tydzień oraz 18h przed wizytą.

Zmiana ceny danej usługi

W celu dokonania zmiany danej usługi należy wejść w zakładkę „gabinety„, potem z górnego menu wybrać „specjaliści„, a następnie rozwinąć listę z usługami danego specjalisty.

Klikamy w ikonę edycji przy danej usłudze, której ma dotyczyć zmiana. W nowym oknie „edytuj usługę” wprowadź nową cenę, a następnie zatwierdź zakładką „zapisz„.

Włączenie wysyłki SMS do specjalisty

Mamy dwa rodzaje wysyłki wiadomości SMS do specjalisty:
– informujący o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty
– rozpoczynający pracę

1. Istnieje możliwość włączenia w określonym czasie powiadomień SMS do specjalisty związanych z dodaniem, przełożeniem oraz odwołaniem wizyty:
– powiadamiaj smsem o wizytach – ciągle
– powiadamiaj smsem o wizytach – gdy zmiana na dzisiaj
– powiadamiaj smsem o wizytach – gdy zmiana na dzisiaj lub jutro

Aby włączyć ten rodzaj wiadomości wybierz z bocznego menu GABINETY, a następnie SPECJALIŚCI. Kliknij w ikonę edycji przy specjaliście, którego te smsy mają dotyczyć.

W nowym oknie zaznacz checkox przy odpowiedniej wysyłce, a następnie zatwierdź klikając w zielony przycisk ZAPISZ.

Przykładowy sms o wizytach – ciągle:
„Dodano wizyte Nowak Katarzyna na dzien 25.06.2018 na godz 18:30. Pozdrawiamy Proassist.”

2. Sms rozpoczynający pracę -> wiadomość wysyłana dzień wcześniej (po skończonej naszej pracy) informująca o ilości zarejestrowanych pacjentów oraz godzinach pracy.

W celu włączenia tego rodzaju wiadomości sms wybierz z bocznego menu GABINETY, a następnie SPECJALIŚCI. Kliknij w ikonę edycji przy specjaliście, którego te smsy mają dotyczyć.
W nowym oknie zaznacz checkox „Sms rozpoczynający pracę„, a następnie zatwierdź klikając w zielony przycisk ZAPISZ.

Jak przeprowadzić wizytę?

Przeprowadzić wizytę możemy za pomocą:
– i
kony wizyty z poziomu kalendarza
ikony EDM  z poziomu wyszukiwarki wizyt

Po kliknięciu w konkretną ikonę pojawiają się dwie opcje: nowa wizyta oraz powiel wizytę. Ta druga opcja pozwala nam na powielenie wprowadzonych danych w trakcie wcześniejszych wizyt. Oczywiście możemy edytować te dane.


W trakcie przeprowadzanej wizyty możesz także podejrzeć dane pacjenta, uzupełnioną przez niego ankietę i inne oświadczenia, klikając w ikonę karty.

W jednym miejscu zapisywane są wszystkie niezbędne informacje o pacjencie:

  • pełne dane osobowe i kontaktowe
  • kompletna historia medyczna pacjenta
  • oświadczenia, zgody i inne niezbędne druki (możliwość generowania, drukowania i archiwizacji)

System pozwala kontrolować czas, który masz przeznaczony na przeprowadzenie wizyty. Wskazuje planowaną godzinę rozpoczęcia wizyty wraz z informacją o opóźnieniu. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zarządzać swoim czasem pracy.

Dodatkowa legenda:

  • usługi recepcyjne -> usługi wybierane w trakcie rejestracji pacjenta
  • usługi rozliczeniowe -> usługi, które są wykonywane podczas wizyty

Po wyborze usługi rozliczeniowej (UWAGA: oczywiście nie jest to wymagane) przechodzimy do WYWIADU LEKARSKIEGO.
Przejścia do kolejnych etapów wizyty odbywają się przez scrollowanie strony w dół lub poprzez kliknięcie odpowiedniej zakładki z górnego menu.

W trakcie przeprowadzanego wywiadu masz możliwość utworzenia zupełnie nowego pytania, a także zaktualizowanie utworzonego szablonu.


Takie nowe pytanie może być utworzone jednorazowo do danej wizyty lub zapisane jako szablon wywiadu, który posłuży Ci do przeprowadzenia kolejnych wizyt lekarskich.

Przejdźmy zatem do kolejnej zakładki: BADANIE I ROZPOZNANIE.
Wykorzystaj naszą wyszukiwarkę ICD-10 i wybierz odpowiednie rozpoznanie.

Wybranemu przez Ciebie schorzeniu możesz nadać odpowiedni rodzaj, wybierając z listy. Oczywiście nie jest to wymagane.
Oprócz wyboru schorzenia z naszej wyszukiwarki dajemy Ci także możliwość wprowadzenia swojego, opisowego rozpoznania. Ilość znaków nie jest ograniczona.
Jeśli pacjent posiada swoje badania lekarskie, możesz w każdej chwili załączyć je do przeprowadzanej wizyty lub mieć podgląd do wcześniej załączonych dokumentów.

Dzięki możliwości wygodnego załączenia dokumentów zewnętrznych prowadzona dokumentacja jest zawsze kompletna i przejrzysta.

W każdej chwili możemy także podejrzeć historię EDM, aby zobaczyć co było wykonywane podczas wcześniejszych wizyt. Dostęp do niej mamy w trakcie przeprowadzania wizyty w dwóch miejscach:
– w górnym, prawym rogu za pomocą zakładki HISTORIA EDM
– na dole strony, wykaz historii wizyt EDM


Zatem jeśli mamy już rozpoznanie, nie pozostaje nam nic innego, jak uzupełnić pola dotyczące ZALECEŃ dla pacjenta.


Podobnie, jak w przypadku rozpoznania skorzystaj z naszej wyszukiwarki ICD-9. Opisowe zalecenia możesz wprowadzić także w odpowiednie pole.

Wprowadzone dane można zapisać w formie szablonu wizyty i wykorzystywać go w przyszłości przy przeprowadzaniu kolejnych wizyt u innych pacjentów.
Dane, które zapisują się w ramach szablonu wizyty:
– wywiad lekarski
– badanie
– rozpoznanie
– zalecenia


Ostatnim etapem przeprowadzenia wizyty jest jej ROZLICZENIE I ZAKOŃCZENIE… System przelicza kwotę na podstawie wybranej usługi rozliczeniowej. Jeśli cena nie jest konkretna, tylko przedstawiona za pomocą „widełek” – pobierana jest ta większa kwota. Oczywiście masz możliwość ręcznej edycji danej kwoty. Jeśli nie wybierzesz usługi rozliczeniowej, system pobierze kwotę przypisaną do usługi recepcyjnej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz ją edytować.

Mamy możliwość wyboru wydruku konkretnych elementów wizyty. Dodatkowo można zapisać te ustawienia, aby były zapamiętane w przyszłości, przy kolejnych wizytach.


Jeśli prowadzisz księgi przyjęć możesz do nich wpisywać pacjentów. Wystarczy kliknąć w opcję: Zaawansowane opcje księgi przyjęć, a następnie wybrać księgę do której chcemy dopisać danego pacjenta.

Oczywiście najpierw należy odpowiednio skonfigurować ustawienia.

W celu zakończenia wizyty klikamy w zieloną zakładkę: „zapisz i zakończ” lub „zapisz i drukuj”.
Pierwsza opcja finalizuje wizytę bez wydruku dokumentacji dla pacjenta, a druga finalizuje wraz z drukiem. Zakładka „zapisz”  zachowuje wprowadzone dane.