Zadzwoń i dowiedz się więcej od naszych specjalistów!

rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

W systemie Proassist istnieje możliwość rozliczania lekarzy na podstawie usług recepcyjnych oraz rozliczeniowych. 

Usługi recepcyjne są dobrym rozwiązaniem dla managerów placówek, którzy mają przejrzysty system rozliczeń z zatrudnionymi lekarzami – specjaliści pobierają stałe kwoty za świadczone usługi, lub wypłaca się im wynagrodzenie na podstawie stałego procentu przychodów placówki.

W przypadku placówek, które mają nieco bardziej skomplikowany system rozliczeń ze specjalistami, np. za każdą usługę pobierany jest inny procent lub kwota – przez co wynagrodzenie różni się w zależności od tego, jakie usługi były świadczone na jego wizytach – lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z usług rozliczeniowych.

Usługi recepcyjne i rozliczeniowe

W systemie Proassist istnieje możliwość korzystania z usług recepcyjnych lub rozliczeniowych.

usługi recepcyjne -> usługi wybierane w trakcie rejestracji pacjenta
usługi rozliczeniowe -> usługi, które są wykonywane podczas wizyt

Skorzystaj z usług rozliczeniowych , jeśli chcesz, aby system samodzielnie obliczył wynagrodzenie dla lekarza, natomiast jeśli zależy Ci wyłącznie na tym, aby obliczyć przychód placówki wygenerowany przez specjalistę – możesz pominąć ten krok.

Uwaga: Używanie drukarski fiskalnej zintegrowanej z systemem Proassist wymusza korzystanie z usług rozliczeniowych.

Konfiguracja usług rozliczeniowych

Jeżeli Twoja placówka korzysta z usług rozliczeniowych, lekarz wypełniający dokumentację medyczną powinien wybrać wśród przypisanych mu usług – usługi rozliczeniowe oraz wpisać ich kwotę, jeśli chce, aby pacjenci płacili za usługę inną cenę niż ta, która jest ustalona. Jeśli chcesz, jako manager placówki możesz nakazać wypełnić lekarzowi taką usługę. Podczas przeprowadzania wizyty specjalista nie będzie miał możliwości zakończenia tej czynności bez wypełnienia usługi rozliczeniowej.

Wymuszenie wybrania usługi rozliczeniowej podczas wypełniania dokumentacji przez specjalistę

Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij w ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wysuwającym się z prawej strony przesuń suwak w dół, a następnie zaznacz checkbox „Wymuś dodanie usługi rozliczeniowej”.

Jak utworzyć usługę rozliczeniową?

Wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie kliknij zakładkę ROZLICZENIOWE w lewym górnym rogu okna. Kliknij w zielony przycisk DODAJ NOWĄ+ w prawym górnym rogu. 

W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz kontrahenta klikając w listę. Kliknij w checkbox przy placówce/placówkach, do których chcesz przypisać konkretna usługę. Teraz wybierz lekarzy, którzy świadczą tę usługę w placówce.

Jeśli chcesz przypisać do lekarza usługę już istniejącą w systemie – wyszukaj ją na liście (zacznij wpisywać nazwę usługi, a system wyświetli pasujące pozycje)

Jeśli chcesz dodać zupełnie nową usługę, najpierw upewnij się, czy nie jest ona wprowadzona do systemu, wpisując jej nazwę na liście. Jeśli danej usługi nie ma w systemie, kliknij NOWA USŁUGA na liście.

Wprowadź szczegóły usługi. Wpisz jej nazwę, która będzie wyświetlana w systemie, tę, która będzie widniała na wydruku EDM oraz na paragonie i fakturze.

Wybierz stawkę podatku VAT za usługę, wybierając ją z listy, a następnie wybierz typ rozliczenia: kwotowe, jeśli lekarz w placówce za wykonywanie danej usługi pobiera określoną kwotę, lub procentowy, jeśli wynagrodzenie za usługę stanowi określony procent zarobku placówki.

W zależności od tego, jaki typ rozliczenia został wybrany, poniżej wpisz kwotę lub procent wynagrodzenia dla specjalisty.

W sekcji „Cena” możesz ustalić cenę usługi. Jeśli chcesz, podaj zakres cenowy, np. 50 – 100, lub jeśli chcesz podać konkretną cenę za usługę, np. 80 zł, wpisz w okienka na kwotę 80 – 80.

Jeśli chcesz dodać nową usługę, kliknij ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ lub, jeśli zakończyłeś już swoje działania – wybierz przycisk ZAPISZ I ZAKOŃCZ.

Jak przypisać istniejącą usługę rozliczeniową do specjalisty?

Po dodaniu usługi, która nie była wcześniej wprowadzona do systemu, pojawi się ona na liście usług pod już istniejącymi usługami. Jeśli dodałeś usługę, która była już wpisana do systemu, kliknij na liście przy jej nazwie „v” w sekcji „Specjaliści”. W tym momencie wyświetlą się lekarze przypisani do usługi wraz z nazwą placówki, w której przyjmują, ceną oraz procentem wynagrodzenia.

Jeśli usługa nie była wcześniej przypisana do konkretnego lekarza, kliknij na liście usług „v” w sekcji przypisz do specjalisty, a następnie wybierz specjalistę z listy, następnie placówkę, w której przyjmuje, oraz – jeśli jest taka potrzeba – edytuj zakres cenowy dla tego lekarza oraz wpisz procent wynagrodzenia. Kliknij DODAJ.

Opłacanie wizyt

Istnieją trzy sposoby opłacenia wizyty

1. Opcja „Opłać wizytę”

Najedź kursorem myszy na wybraną wizytę w kalendarzu (konkretnie na tekst). Na białym polu z informacjami dotyczącymi wizyty kliknij ikonkę kasy (ostatnia ikonka), wybierz opcję „Opłać wizytę”, a następnie wpisz kwotę, która została pobrana od pacjenta. Kliknij OK, aby zatwierdzić. Po opłaceniu przez pacjenta pełnej kwoty za usługę, wizyta w kalendarzu zmieni kolor na zielony, natomiast po uiszczeniu części opłaty – na gradient.

2. Opcja „Generuj płatności on-line” 

Najedź kursorem myszy na wizytę w kalendarzu (konkretnie na tekst), a następnie kliknij ikonkę kasy, znajdującą się poniżej informacji dotyczących wizyty. Z prawej strony okna wysunie się panel, w którym można wygenerować link do zapłaty za wizytę. Zostanie on wysłany do pacjenta w wiadomości e-mail. (płatności on-line – link).

UWAGA: Wizyta uzyska status opłaconej dopiero, gdy pacjent ureguluje płatność poprzez wygenerowany link, wczesniej w miejscu płatnośc przez internet będzie opisane: oczekuje

3. Opcja „Więcej możliwości”

Aby skorzystać z tej opcji należy najpierw zdefiniować usługi rozliczeniowe.

Najedź kursorem myszy na wizytę w kalendarzu (konkretnie na tekst), a następnie kliknij ikonkę kasy, znajdującą się poniżej informacji dotyczących wizyty. Wybierz opcję „Więcej możliwości”. W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz drukarkę, jeśli dysponujesz więcej niż jednym urządzeniem. Jeśli korzystasz z jednej drukarki – będzie ona ustawiona domyślnie w sekcji „Stanowisko pracy”.

Następnie wybierz usługę rozliczeniową z listy.

Wybierz rodzaj płatności oraz płatnika.

Kliknij przycisk PARAGON w celu wydrukowania potwierdzenia zapłaty.

Rozliczenie wynagrodzenia z lekarzami

Rozliczanie placówek z lekarzami możliwe jest w zakładce STATYSTYKI w bocznym menu. 
Wybierz początkową datę zakresu czasowego, z którego chcesz wyświetlić raport, a następnie wybierz datę zamykającą zakres. Wybierz rodzaj raportu, a następnie placówkę lub lekarza, którego dany raport ma dotyczyć. Wybierz rodzaj usług: rozliczeniowe lub recepcyjne. Kliknij SZUKAJ.

W tabelce poniżej znajdują się statystyki dotyczące usług, pacjentów oraz wizyt (więcej – link statystyki – jak już będzie). Na podstawie tych statystyk dokonywane jest rozliczanie lekarzy z placówkami.

Poniżej znajdują się przyciski służące do generowania plików excel z rozliczeniami: ZAPISZ – XLSX oraz ZAPISZ Z PACJENTAMI – XLSX (plik ze statystykami lekarzy wraz z rozwiniętą listą pacjentów).

Drukarka fiskalna

Aby korzystać z drukarki fiskalnej należy zdefiniować usługi rozliczeniowe Użytkowanie drukarki fiskalnej zintegrowanej z systemem Proassist wymusza korzystanie z usług rozliczeniowych.

Instalowanie programu do obsługi drukarki fiskalnej

Aby zainstalować program do obsługi modułu fiskalnego, kliknij w ten link https://proassist.pl/modul_fiskalny.exe wykonaj wszystkie kroki zgodnie z instrukcją instalacji programu.

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Skopiuj klucz z okna, które wyświetliło się po instalacji modułu fiskalnego.
W systemie wybierz zakładkę PLACÓWKI w bocznym menu, a następnie kliknij ikonkę edycji placówki. W sekcji „Stanowiska pracy” kliknij przycisk DODAJ NOWE. Ustal nazwę drukarki w polu „Nazwa”, następnie w pole „Kod” wklej uprzednio skopiowany klucz.

Płatnicy w rozliczeniach

Jeżeli placówka posiada płatników innych niż pacjenci, należy wprowadzić ich do systemu przed rozpoczęciem korzystania z usług, ponieważ będą oni wybierani podczas opłacania wizyty. Jeżeli usługi w placówce opłacają jedynie pacjenci – nie należy wprowadzać ich do systemu – dana opcja będzie ustawiona automatycznie.

Aby ustawić płatników (innych niż pacjenci) w górnej zakładce KONTRAHENCI kliknij ikonkę edycji przy kontrahencie. Dodaj płatników w odpowiedniej do tego sekcji: wybierz z listy, lub kliknij przycisk DODAJ NOWĄ, następnie wprowadź nazwę i ZAPISZ.

Korzystanie z modułu fiskalnego (drukowanie paragonu z systemu Proassist)

Aby skorzystać z modułu fiskalnego, najedź kursorem myszy na wizytę w kalendarzu (konkretnie na tekst), a następnie kliknij ikonkę kasy, znajdującą się poniżej informacji dotyczących wizyty. Wybierz opcję „Więcej możliwości”. W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz drukarkę, jeśli dysponujesz więcej niż jednym urządzeniem. Jeśli korzystasz z jednej drukarki – będzie ona ustawiona domyślnie w sekcji „Stanowisko pracy”.

Następnie wybierz usługę rozliczeniową z listy.

Wybierz rodzaj płatności oraz płatnika.

Kliknij przycisk PARAGON w celu wydrukowania potwierdzenia zapłaty.

Łączenie usługi recepcyjnej z rozliczeniową

Aby połączyć usługi, wybierz zakładkę USŁUGI z bocznego menu, a następnie kliknij „v” na liście usługi w kolumnie „Specjaliści”. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu edycji przesuń suwak na sam dół do sekcji „Połącz usługę z usługą rozliczeniową”. Wybierz z listy usługę, którą chcesz połączyć.

Automatyczne opłacanie wizyty

Aby ustawić automatyczne opłacanie wizyty, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wyskakującym z prawej strony zaznacz checkbox „Wizyta automatycznie rozliczona”.

Od teraz każda wizyta będzie rozliczana automatycznie bezpośrednio po jej zakończeniu.

Automatyczne opłacanie wizyty

Aby ustawić automatyczne opłacanie wizyty, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wyskakującym z prawej strony zaznacz checkbox „Wizyta automatycznie rozliczona”.

Od teraz każda wizyta będzie rozliczana automatycznie bezpośrednio po jej zakończeniu.