Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

W systemie Proassist istnieje możliwość rozliczania lekarzy na podstawie usług recepcyjnych oraz rozliczeniowych. 

Usługi recepcyjne są dobrym rozwiązaniem dla managerów placówek, którzy mają przejrzysty system rozliczeń z zatrudnionymi lekarzami – specjaliści pobierają stałe kwoty za świadczone usługi, lub wypłaca się im wynagrodzenie na podstawie stałego procentu przychodów placówki.

W przypadku placówek, które mają nieco bardziej skomplikowany system rozliczeń ze specjalistami, np. za każdą usługę pobierany jest inny procent lub kwota – przez co wynagrodzenie różni się w zależności od tego, jakie usługi były świadczone na jego wizytach – lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z usług rozliczeniowych.

Usługi recepcyjne i rozliczeniowe

W systemie Proassist istnieje możliwość korzystania z usług recepcyjnych lub rozliczeniowych.

usługi recepcyjne -> usługi wybierane w trakcie rejestracji pacjenta
usługi rozliczeniowe -> usługi, które są wykonywane podczas wizyt

Skorzystaj z usług rozliczeniowych , jeśli chcesz, aby system samodzielnie obliczył wynagrodzenie dla lekarza, natomiast jeśli zależy Ci wyłącznie na tym, aby obliczyć przychód placówki wygenerowany przez specjalistę – możesz pominąć ten krok.

Uwaga: Używanie drukarski fiskalnej zintegrowanej z systemem Proassist wymusza korzystanie z usług rozliczeniowych.

Konfiguracja usług rozliczeniowych

Jeżeli Twoja placówka korzysta z usług rozliczeniowych, lekarz wypełniający dokumentację medyczną powinien wybrać wśród przypisanych mu usług – usługi rozliczeniowe oraz wpisać ich kwotę, jeśli chce, aby pacjenci płacili za usługę inną cenę niż ta, która jest ustalona. Jeśli chcesz, jako manager placówki możesz nakazać wypełnić lekarzowi taką usługę. Podczas przeprowadzania wizyty specjalista nie będzie miał możliwości zakończenia tej czynności bez wypełnienia usługi rozliczeniowej.

Wymuszenie wybrania usługi rozliczeniowej podczas wypełniania dokumentacji przez specjalistę

Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij w ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wysuwającym się z prawej strony przesuń suwak w dół, a następnie zaznacz checkbox „Wymuś dodanie usługi rozliczeniowej”.

Dodawanie usługi rozliczeniowej

Jak utworzyć usługę rozliczeniową?

Wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie kliknij zakładkę ROZLICZENIOWE w lewym górnym rogu okna. Kliknij w zielony przycisk DODAJ NOWĄ+ w prawym górnym rogu. 

W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz kontrahenta klikając w listę. Kliknij w checkbox przy placówce/placówkach, do których chcesz przypisać konkretna usługę. Teraz wybierz lekarzy, którzy świadczą tę usługę w placówce.

Jeśli chcesz przypisać do lekarza usługę już istniejącą w systemie – wyszukaj ją na liście (zacznij wpisywać nazwę usługi, a system wyświetli pasujące pozycje)

Dodawanie usługi rozliczeniowej

Jeśli chcesz dodać zupełnie nową usługę, najpierw upewnij się, czy nie jest ona wprowadzona do systemu, wpisując jej nazwę na liście. Jeśli danej usługi nie ma w systemie, kliknij NOWA USŁUGA na liście.

Wprowadź szczegóły usługi. Wpisz jej nazwę, która będzie wyświetlana w systemie – tę, która będzie widniała na wydruku EDM oraz na paragonie i fakturze.

Wybierz stawkę podatku VAT za usługę, wybierając ją z listy, a następnie wybierz typ rozliczenia: kwotowe, jeśli lekarz w placówce za wykonywanie danej usługi pobiera określoną kwotę, lub procentowy, jeśli wynagrodzenie za usługę stanowi określony procent zarobku placówki.

Dodawanie nowej usługi rozliczeniowej

W zależności od tego, jaki typ rozliczenia został wybrany, poniżej wpisz kwotę lub procent wynagrodzenia dla specjalisty.

W sekcji „Cena” możesz ustalić cenę usługi. Jeśli chcesz, podaj zakres cenowy, np. 50 – 100, lub jeśli chcesz podać konkretną cenę za usługę, np. 80 zł, wpisz w okienka na kwotę 80 – 80.

Jeśli chcesz dodać nową usługę, kliknij ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ lub, jeśli zakończyłeś już swoje działania – wybierz przycisk ZAPISZ I ZAKOŃCZ.

Jak przypisać istniejącą usługę rozliczeniową do specjalisty?

Po dodaniu usługi, która nie była wcześniej wprowadzona do systemu, pojawi się ona na liście usług pod już istniejącymi usługami. Jeśli dodałeś usługę, która była już wpisana do systemu, kliknij liście przy jej nazwie „v” w sekcji „Specjaliści”. W tym momencie wyświetlą się lekarze przypisani do usługi wraz z nazwą placówki, w której przyjmują, ceną oraz procentem wynagrodzenia.

Przypisywanie usługi

Jeśli usługa nie była wcześniej przypisana do konkretnego lekarza, na liście usług kliknij „v” w sekcji „przypisz do specjalisty„, a następnie wybierz specjalistę z listy, następnie placówkę, w której przyjmuje, oraz – jeśli jest taka potrzeba – edytuj zakres cenowy dla tego lekarza oraz wpisz procent wynagrodzenia. Kliknij DODAJ.

Opłacanie wizyt

Istnieją trzy sposoby opłacenia wizyty

1. Opcja „Opłać wizytę”

Najedź kursorem myszy na wybraną wizytę w kalendarzu (konkretnie na tekst). Na białym polu z informacjami dotyczącymi wizyty kliknij ikonkę kasy (ostatnia ikonka), wybierz opcję „Opłać wizytę”, a następnie wpisz kwotę, która została pobrana od pacjenta. Kliknij OK, aby zatwierdzić. Po opłaceniu przez pacjenta pełnej kwoty za usługę, wizyta w kalendarzu zmieni kolor na zielony, natomiast po uiszczeniu części opłaty – na gradient.

Opłacanie wizyty

2. Opcja „Generuj płatności on-line” 

Najedź kursorem myszy na wizytę w kalendarzu (konkretnie na tekst), a następnie kliknij ikonkę kasy, znajdującą się poniżej informacji dotyczących wizyty. Z prawej strony okna wysunie się panel, w którym można wygenerować link do zapłaty za wizytę. Zostanie on wysłany do pacjenta w wiadomości e-mail. (płatności on-line – link).

UWAGA: Wizyta uzyska status opłaconej dopiero, gdy pacjent ureguluje płatność poprzez wygenerowany link, wczesniej w miejscu płatnośc przez internet będzie opisane: oczekuje

Generowanie linku do płatności online

3. Opcja „Więcej możliwości”

Aby skorzystać z tej opcji należy najpierw zdefiniować usługi rozliczeniowe.

Najedź kursorem myszy na wizytę w kalendarzu (konkretnie na tekst), a następnie kliknij ikonkę kasy, znajdującą się poniżej informacji dotyczących wizyty. Wybierz opcję „Więcej możliwości”. W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz drukarkę, jeśli dysponujesz więcej niż jednym urządzeniem. Jeśli korzystasz z jednej drukarki – będzie ona ustawiona domyślnie w sekcji „Stanowisko pracy”.

Następnie wybierz usługę rozliczeniową z listy.

Wybierz rodzaj płatności oraz płatnika.

Kliknij przycisk PARAGON w celu wydrukowania potwierdzenia zapłaty.

Rozliczanie wizyty

Obliczanie wynagrodzeń dla lekarzy

Rozliczanie placówek z lekarzami możliwe jest w zakładce STATYSTYKI w bocznym menu. 
Wybierz początkową datę zakresu czasowego, z którego chcesz wyświetlić raport, a następnie wybierz datę zamykającą zakres. Wybierz rodzaj raportu, a następnie placówkę lub lekarza, którego dany raport ma dotyczyć. Wybierz rodzaj usług: rozliczeniowe. Zaznacz, czy chcesz uwzględnić w raporcie wizyty odwołane. Kliknij SZUKAJ.

W tabelce poniżej znajdują się statystyki dotyczące usług, pacjentów oraz wizyt. Na podstawie tych statystyk dokonywane jest rozliczanie lekarzy z placówkami.

Statystyki

Poniżej znajdują się przyciski służące do generowania plików excel z rozliczeniami: ZAPISZ – XLSX oraz ZAPISZ Z PACJENTAMI – XLSX (plik ze statystykami lekarzy wraz z rozwiniętą listą pacjentów).

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie ze specjalistą pomniejszając kwotę produktu?

Chcesz obliczyć wynagrodzenie dla specjalisty na podstawie procentu lub kwoty od różnicy (wizyta – produkt)? W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę USŁUGI, z górnego menu Rozliczeniowe, ikona “v” w kolumnie specjaliści, a następnie ikona edycji przy konkretnym specjaliście.
Instrukcje proassist

W panelu bocznym wysuwany, w sekcji Połącz z magazynem, zaznacz opcję: TAK. W kolejnym kroku wybierz produkt z listy, który jest powiązany z tą usługą.
Więcej na temat tego jak dodać dany produkt do magazynu znajdziesz tutaj:
Więcej na temat tego jak wprowadzić dostawę znajdziesz tutaj: 
Gdy wpiszesz nazwę usługi kliknij enter. Następnie w tabeli, w kolumnie ilość zaznacz ilość zużywanego produktu w trakcie realizacji danej usługi. W kolejnym kroku w sekcji Rozliczenie połączone z magazynem zaznacz selekt TAK. Następnie określ czy chcesz brać pod uwagę produkty w kosztach ujęte w cenach brutto czy netto, a także czy chcesz określać koszty w magazynie ujęte w kosztach sprzedaży czy też w kosztach zakupu. W oknie tym możesz obliczyć zysk klikając w zakładkę Oblicz zysk. Przedstawiona zostanie kwota na podstawie różnicy (koszt usługi – koszt produktu) x procent wynagrodzenia.

Instrukcje proassist
Taka konfiguracja pozwoli na obliczenie wynagrodzenia ze specjalistą odliczając koszty produktów.

Płatnicy w rozliczeniach

Jeżeli placówka posiada płatników innych niż pacjenci, należy wprowadzić ich do systemu przed rozpoczęciem korzystania z usług, ponieważ będą oni wybierani podczas opłacania wizyty. Jeżeli usługi w placówce opłacają jedynie pacjenci – nie należy wprowadzać ich do systemu – dana opcja będzie ustawiona automatycznie.
Dodawanie płatnika

Aby ustawić płatników (innych niż pacjenci) w górnej zakładce KONTRAHENCI kliknij ikonkę edycji przy kontrahencie. Dodaj płatników w odpowiedniej do tego sekcji: wybierz z listy, lub kliknij przycisk DODAJ NOWĄ, następnie wprowadź nazwę i ZAPISZ.

Łączenie usługi recepcyjnej z rozliczeniową

Aby połączyć usługi, wybierz zakładkę USŁUGI z bocznego menu, a następnie kliknij „v” na liście usługi w kolumnie „Specjaliści”. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu edycji przesuń suwak na sam dół do sekcji „Połącz usługę z usługą rozliczeniową”. Wybierz z listy usługę, którą chcesz połączyć.

Łączenie usług rozliczeniowych z recepcyjnymi w oprogramowaniu dla placówek medycznych

Automatyczne opłacanie wizyty

Aby ustawić automatyczne opłacanie wizyty, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wyskakującym z prawej strony zaznacz checkbox „Wizyta automatycznie rozliczona”.

Łączenie usług rozliczeniowych z recepcyjnymi w oprogramowaniu dla placówek medycznych
Od teraz każda wizyta będzie rozliczana automatycznie bezpośrednio po jej zakończeniu.

Automatyczne opłacanie wizyty

Aby ustawić automatyczne opłacanie wizyty, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wyskakującym z prawej strony zaznacz checkbox „Wizyta automatycznie rozliczona”.

Automatyczne rozliczanie wizyty dla specjalisty w oprogramowaniu medycznym
Od teraz każda wizyta będzie rozliczana automatycznie bezpośrednio po jej zakończeniu.

Faktury

Aby użytkownicy systemu mogli rozpocząć wystawianie faktur, należy udostępnić im tę opcję w programie.
Wybierz zakładkę UŻYTKOWNICY w bocznym menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy użytkowniku, któremu chcesz nadać dostęp.
W panelu wysuwającym się z prawej strony zaznacz checkbox Dostęp do zakładki “Rachunki”.

Edycja użytkownika w oprogramowaniu medycznym Proassist
Dostęp do zakładki rachunki

Zatwierdź, klikając ZAPISZ.

Konfiguracja opcji faktury

Kolejnym krokiem po udzieleniu dostępu jest stworzenie szablonu faktury
Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następie górną zakładkę KONTRAHENCI. Kliknij ikonkę edycji przy kontrahencie.

Edycja placówki w oprogramowaniu dla placówek medycznych

W panelu wysuwającym się z prawej strony kliknij górną zakładkę RACHUNKI, a następnie DODAJ FIRMĘ.
Po dodaniu szablonów faktur będziesz mógł je edytować oraz usuwać właśnie w tym panelu.

Dodanie firmy

Uzupełnij kolejno:

Opis widoczny na fakturze (będzie umieszczony w lewym górnym rogu faktury)

Zaznacz checkbox “Firma podmiotowo zwolniona z podatku VAT”, jeśli firma nie jest płatnikiem podatku VAT, następne zaznacz na liście powód zwolnienia, lub kliknij „Więcej” i uzupełnij go samodzielnie.

Firma podmiotowo zwolniona z podatku VAT

Więcej” i uzupełnij go samodzielnie.

Wpisz adres,

Specjaliści podpinają się automatycznie. Jeżeli któryś z lekarzy przynależy do innej firmy, należy stworzyć mu firmę i podpiąć go do niej.

Wybierz typ numeracji na fakturze.

Wpisz numer początkowy, aby zachować porządek chronologiczny faktur wystawianych wcześniej z tymi, które będziesz wystawiać w Proassist.

Kliknij ZAPISZ, aby zatwierdzić zmiany.

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur w systemie Proassist możliwe jest na dwa sposoby:

 

Jeśli chcesz wystawić fakturę, wybierz KALENDARZ z bocznego menu, a następnie wyszukaj odpowiednią wizytę. 

Najedź kursorem myszy na wizytę (konkretnie na tekst), a następnie w polu z informacjami dotyczącymi wizyty kliknij ikonkę kasy (ostatnia ikonka). 

Wybierz opcję „Więcej możliwości”.

Opłacanie wizyty w oprogramowaniu medycznym

W sekcji „Pobierz dane do faktury” wybierz firmę z listy. Dane zaciągną się z wcześniej utworzonego szablonu faktury. 

Zaznacz nabywcę i uzupełnij jego dane. Jeśli chcesz przyspieszyć tę czynność, możesz zaciągnąć dane z GUS-u, wpisując NIP i klikając „pobierz”.

Wystawianie faktury w oprogramowaniu gabinetowym

Pozycje na fakturze

Kliknij NOWA POZYCJA.

Wpisz nazwę usługi, ilość, cenę brutto oraz wybierz z listy stawkę VAT lub zaznacz „zw” – zwolniony. System automatycznie wylicza wartość netto oraz podatek. Możesz dodać do faktury więcej niż jedną pozycję, klikając przycisk NOWA POZYCJA.

Dodanie nowej pozycji na fakturze w oprogramowaniu medycznym

Płatność

Wybierz rodzaj płatności oraz termin. Następnie ustal status faktury i wpisz kwotę, która została wpłacona.

Wystawioną fakturę możesz zapisać, zapisać i wydrukować, lub zapisać i wysłać na maila.

Rodzaj płatności za fakturę w oprogramowaniu dla placówek medycznych

Stawka podatku Vat

Zaciąga się z systemu. Aby ją ustawić, wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę ROZLICZENIOWA

Kliknij ikonkę edycji przy danej usłudze. 

W panelu wysuwającym się z prawej strony zaznacz na liście stawkę podatku VAT.

Edycja usługi rozliczeniowej
Edycja stawki vat w usłudze rozliczeniowej

Generowanie pliku JPK VAT

Użytkownicy systemu, którzy korzystają z możliwości wystawiania faktur w systemie  Proassist mają możliwość wygenerowania dokumentów JPK VAT. Jest to plik potrzebny do przekazania do urzędu skarbowego co miesiąc – obowiązkowo. Możesz go przekazywać samodzielnie przez biznes.gov.pl lub przekazać go swojej księgowej, aby przekazała w Twoim imieniu. W celu wygenerowania pliku należy przejść do zakładki: STATYSTYKI »RACHUNKI, określić zakres dat wygenerowanych faktur. Nad listą wszystkich faktur, należy kliknąć w zakładkę POBIERZ JPK VAT

Po kliknięciu w tę opcję plik zostanie automatycznie pobrany na dysk komputera.

Image
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.