Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu. 

Kto może skorzystać z integracji ?

Każdy specjalista, który posiada konto Premium na portalu Znanylekarz.pl oraz korzysta z oprogramowania Proassist ma możliwość integracji obu kalendarzy. Pozwala to prowadzić jeden terminarz wizyt w systemie Proassist, niezależnie od tego, czy zapisy na wizyty dokonywane są za pośrednictwem portalu Znanylekarz.pl, wtyczki do rejestracji online dostarczanej przez Proassist, rejestratorki medycznej zatrudnionej w placówce lub zespołu rejestratorek z firmy Proassist.

W jaki sposób działa integracja ?

Wszystkie działania takie jak: dodawanie, przenoszenie wizyt oraz ustawianie grafiku wyświetlają się w kalendarzu Proassist. Kiedy pacjent rejestruje się na wizytę przez Proassist, wtedy w Znanylekarz.pl znika dostępność terminu.

Jeśli pacjent dokonuje rezerwacji przez portal Znanylekarz.pl to w kalendarzu Proassist rezeroweawny jest termin i następnie system Znanylekarz.pl przesyła zebrane od pacjenta dane, które wypełnił podczas dokonywania rezerwacji wizyty.

Rekomendujemy korzystanie z kalendarza Proassist, gdzie specjaliści wypełniają EDM, wystawiają recepty i L4, rozliczają wizyty i drukują zalecenia po konsultacji.

Jak wygląda przekazanie danych osobowych pacjenta?

Dane pacjentów zapisujących się przez portal Znanylekarz.pl zostają przekazywane do systemu Proassist, dzięki czemu wypełnienie dokumentacji medycznej nie stanowi problemu. Natomiast z uwagi na zachowanie poufności, dana funkcja nie działa w drugą stronę – oznacza to, że dane pacjentów zapisane w systemie Proassist nie są udostępniane serwisowi Znanylekarz.pl. Jedyna czynność dokonywana przez Proassist to zamykanie terminów w grafiku lekarza.

Jak rozpocząć integrowanie kalendarzy ?

Aby uruchomić integrację i połączyć oprogramowanie Proassist z serwisem Znanylekarz.pl skontakuj się ze Znanylekarz.pl W celu uzyskania odpowiednich kluczy: client ID oraz client secret, następnie przekaż je do swojego opiekuna Proassist, który włączy integrację i pozwoli na przesyłanie danych od Znanylekarz.pl do Proassist i w drugą stronę.

Na czym polega integracja?

Integracja systemu Proassist z portalem Znanylekarz.pl polega na połączeniu kalendarzy specjalistów, którzy mają swój kalendarz w systemie z terminarzami dostępnymi w serwisie Znanylekarz.pl. Dodawanie, przenoszenie, odwoływanie wizyt, oraz zmiany w grafiku odbywają się w kalendarzu Proassist.

Inaczej mówiąc specjalista lub placówka korzysta z jednego narzędzia Proassist, w którym ma wszystkie aktualne dane, mimo różnych źródeł rezerwacji.

Rodzaje integracji:
Działanie integracji w ramach interwału czasowego
a) pacjent zapisuję się przez Proassist
Pacjent umawia się na wizytę przez wtyczkę systemu Proassist dostępną na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Rezerwacji terminu dokonują również rejestratorki zatrudnione w gabinecie lub rejestracja medyczna w Proassist. Czas na jaki zostaje wizyta zarezerwowana zależy od ustawionej i przypisanej wcześniej długości wizyty. Po dokonaniu rezerwacji system Proassist przesyła informacje o zablokowaniu terminu do portalu ZnanyLekarz.pl, może to potrwać do 10 min. Portal ZnanyLekarz.pl otrzymuje tylko datę, godzinę rezerwacji oraz czas trwania wizyty. Dane osobowe pacjenta nie zostają przesyłane.

b) zapisy przez ZnanyLekarz.pl
Pacjent umawia się na wizytę za pomocą portalu ZnanyLekarz.pl. Czas na jaki zostaje wizyta zarezerwowana zależy od czasu interwału, który jest ustawiany w grafiku specjalisty w systemie Proassist. Po dokonaniu rezerwacji portal ZnanyLekarz.pl przesyła informacje o zarezerwowanym terminie. Portal ZnanyLekarz.pl przesyła do Proassist datę, godzinę rezerwacji, dane osobowe pacjenta. Informacje o wybranej usłudze oraz dodatkowe treści, które pacjent wpisuje podczas rezerwacji są widoczne w powiadomieniach dla lekarza.

Jak zapewnić poprawność działania integracji?

Aby integracja działała poprawnie należy dodawać wizyty oraz zarządzać grafikiem w systemie Proassist. Aktualizacja usług powinna być wykonana w dwóch systemach jednocześnie. Każda zmiana w obrębie usług na portalu ZnanyLekarz.pl powinna zostać odświeżona, czyli wystarczy zamknąć i otworzyć ponownie grafik.

Działanie integracji po usłudze, identyczne odwzorowanie usług

W przypadku wyboru tej integracji liczba usług oraz czas trwania zabiegu muszą być w obu systemach, w innym wypadku zdarzenia nie będą przesyłały się między kalendarzami.

a) w przypadku zapisu pacjenta w systemie Proassist na usługę, która trwa 40 minut przy interwale czasowym ustawionym w kalendarzu Proassist 20 minut to w Znanylekarz.pl zostanie zablokowane 40 minut.

b) jeśli jedna z usług nie zostanie przepisana to możw wydarzyć się w przypadku zapisu pacjenta przez Znanylekarz.pl na usługę, która trwa 60 minut oraz przy ustawionym w kalendarzu Proassist interwale czasowym co 20 minut do Proassist zostanie dodana wizyta bez usługi z czasem trwania takim samym jak w ustawionym interwale, czyli 20 minut.
np. Jeśli gabinet ma 10 usług na portalu Znanylekarz.pl, a w Proassist 9, to ta jedna usługa zostanie zintegrowana jako integracja po interwale czasowym. Czyli jeśli usługa zostanie pominięta to podczas integracji system będzie ją traktował jako integrację po interwale czasowym ustawionym w grafiku.

Informacje dotyczące usługi, ceny oraz dodatkowe notatki, które pacjent wpisuje przy rezerwacji zostaną zapisane w systemie Proassist w widoku konkretnej wizyty pacjenta w zakładce informacje dla lekarza.

Co zrobić jeżeli wolne terminy nie wyświetlają się na portalu Znanylekarz.pl?

Jeżeli mimo otwartego grafiku w systemie Proassist, termin nie wyświetla się na portalu Znanylekarz.pl, spróbuj odświeżyć integrację poprzez zamknięcie i ponowne otwarcie grafiku.

W pierwszej kolejności spróbuj “odświeżyć” integrację, poprzez zamknięcie grafiku na ten dzień i ponownie go otwórz. Jeżeli to nie pomoże, spróbuj “odświeżyć” integrację poprzez zamknięcie i ponowne otwarcie grafiku stałego specjalisty.
Więcej na temat zarządzania grafikiem specjalisty: https://proassist.pl/baza-wiedzy/zarzadzanie-wizytami/#godziny

Konfiguracja integracji kalendarza Proassist z serwisem Kliniki.pl

Na stronie Kliniki.pl możemy wyświetlać rejestrację on-line zarówno dla całej placówki jak i osobno dla każdego specjalisty.

Integracja kalendarza Proassist z portalem Kliniki.pl możliwa jest tylko dla specjalistów lub placówek mających wykupiony specjalny dostęp w tym serwisie.

Aby pobrać widget do rejestracji on-line wybierz zakładkę PLACÓWKI w bocznym menu, następnie kliknij ikonkę „Widget” przy danej placówce. W panelu służącym do pobrania widgetu wyświetlą się linki do pobrania widgetu Proassist oraz Kliniki.pl (wyświetli się on po rozwinięciu):

Widget kliniki pl

Istnieje także opcja pobrania widgetu umożliwiającego zapis na wizytę do konkretnego specjalisty. Aby to zrobić, w zakładce PLACÓWKI, kliknij na SPECJALIŚCI w lewym górnym rogu i pobierz widget Proassist lub Kliniki.pl w panelu wysuwającym się z lewej strony.

Po skopiowaniu linka należy wysłać go do osoby z portalu Kliniki.pl odpowiedzialnej za wdrażanie widgetu na stronę.

Na czym polega integracja Proassist z Infermedica.com

Konfiguracja z Infermedicą polega na usprawnieniu komunikacji między pacjentem a lekarzem. Dzięki temu narzędziu tym specjalista korzystający z systemu Proassist może przesłać pacjentowi ankietę medyczną przed wizytą. Dzięki temu pacjent przekaże lekarzowi niezbędne informacje o swoim aktualnym stanie zdrowia. Taki wywiad lekarski usprawni proces przeprowadzania wizyty przez lekarza.

Kto może przystąpić do integracji z InferMedica?

Do integracji przystąpić może każda placówka medyczna, gabinet lekarski, specjalista korzystający z oprogramowania medycznego Proassist.

W jaki sposób przystąpić do integracji InferMedica??

Aby zacząć korzystać z funkcji przesyłania ankiet do pacjenta przed wizytą, skontaktuj się z Infermedicą za pomocą strony: https://infermedica.com/pl/product/intake-form, klikając w zakładkę Aplikuj.

Konfiguracja integracji Proassist z Infermedicą

Aby móc przesyłać ankietę medyczną pacjentowi przed wizytą, w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI, a następnie z górnego KONTRAHENCI. Przy konkretnym kontrahencie kliknij w ikonę edycji

W sekcji konfiguracja Infermedica zaznacz checkbox wpisz kod, a następnie wpisz:
– otrzymany od zespołu Infermedica kod – klucz API
– link dla pacjenta
– link dla lekarza
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Image

W jaki sposób wyłączyć możliwość wysyłki ankiety dla konkretnego specjalisty?

Aby wyłączyć możliwość wysyłki ankiety medycznej dla konkretnego spejcalisty w ramach integracji z Infermedica.com w danej placówce, kliknij z bocznego menu w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie ikona edycji przy konkretnym użytkowniku.

Image

W panelu bocznym wysuwanym, zaznacz checkbox Użytkownik bez integracji z ankietą pacjenta Infermedica, a następnie zatwierdź wprowadzone dane, klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Image

W jaki sposób wyłączyć możliwość wysyłki ankiety dla konkretnych usług?

Aby wyłączyć możliwość wysyłki ankiety medycznej dla konkretnej usługi w ramach integracji z Infermedica.com, kliknij z bocznego menu w zakładkę USŁUGI, a następnie w “V” w kolumnie specjaliści. Przy konkretnym specjaliście kliknij w ikonę edycji.

Image

W panelu bocznym wysuwanym, zaznacz checkbox Usługa bez integracji z ankietą pacjenta Infermedica, a następnie zatwierdź wprowadzone dane, klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Image

W jaki sposób sprawdzić status ankiety medycznej?

W oknie przeprowadzania wizyty specjalista może sprawdzić status wypełnienia ankiety.
W tym celu z pozycji kalendarza najedź kursorem myszki na daną wizytę, a następnie kliknij w ikonę “Przyjmij pacjenta”

W sekcji Wywiad lekarski pojawi się informacja na temat statusu ankiety.

Aby wyświetlić uzupełniony przez pacjenta wywiad kliknij w podlinkowane słowo “link”.

By zobaczyć udzielone przez pacjenta odpowiedzi w ankiecie, należy zalogować się danymi uzyskanymi od Infermedici.

W jaki sposób pacjent ma możliwość uzupełnienia ankiety?

Pacjent otrzymuje drogą mailową oraz SMS link, pod którym może udzielić odpowiedzi na pytania.
Mail otrzymywany jest w momencie dodania wizyty do systemu Proassist. Aby przejść do uzupełnienia ankiety, należy kliknąć w “Rozpocznij wywiad”

Następnie pacjent musi zweryfikować swoją tożsamość wprowadzając swoją datę urodzenia oraz nr telefonu.
UWAGA: w trakcie zapisu pacjent musi podać swój nr pesel. `

Na podany nr telefonu pacjent otrzyma kod SMS, który należy wpisać w oknie kod weryfikacyjny.

Następnie pojawią się pytania, na które pacjent udziela odpowiedzi. Aby przesłać ankietę lekarzowi, pacjent klika w zakładkę wyślij moje odpowiedzi.

Pacjent ma możliwość pobrania udzielonych przez siebie odpowiedzi klikając w zakładkę pobierz odpowiedzi oraz dokonania oceny wywiadu.

Widget Proassist - mierzenie konwersji

Widget Proassist posiada mechanizmy umożliwiające mierzenie konwersji. Konwersją w tym przypadku jest pomyślna rejestracja klienta przez widget, czyli sytuacja, gdy klient potwierdził rezerwację za pomocą kodu, który otrzymał na wskazany numer telefonu w formularzu rejestracji. 

Istnieją trzy możliwości integracji, w zależności od tego w jaki sposób kody analityczne są zainstalowane na stronie internetowej gabinetu, na której wstawiony jest widget Proassist.

1. Integracja przez Google Tag Manager (rekomendowana)
2. Integracja z Google Analytics 3 (GA3, Universal Analytics)
3. Integracja z Google Analytics 4 (GA4)

Integracja przez Google Tag Manager (w skrócie GTM)

W tego typu integracji zakładamy, że istnieje już poprawna:
– instalacja kodu Google Tag Manager (w sekcji HEAD oraz w sekcji BODY)
– instalacja kodu widgetu Proassist pod kodem GTM tym w sekcji BODY
– konfiguracja tagów GA3 i/lub GA4 na koncie https://tagmanager.google.com/ 

Na koncie GTM należy utworzyć Reguły. W tym celu należy kliknąć w opcje”Reguły”, a następnie w przycisk „Nowe”. W oknie Skonfiguruj regułę uzupełnij odpowiednio informacje:
– typ reguły: Zdarzenia niestandardowe
– nazwa zdarzenia: proassist_widget_potwierdzenie_rejestracji
– ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek: Wszystkie zdarzenia niestandardowe

Image
W kolejnym krok należy utworzyć nowy Tag. W tym celu kliknij w opcję „Tagi”, a następnie dokonaj wyboru usługi, do której chcesz wysłać informację o konwersji: – Google Analytics – Universal Analytics – Google Analytics: zdarzenie GA4 – Google Adds: śledzenie konwersji
Image
Ustawienie wysyłania zdarzeń do Google Analytics 3 (Universal Analytics) powinny być uzupełnione wg poniższego schematu:
Image
Ustawienie wysyłania zdarzeń do Google Analytics 4 (GA4) powinny być uzupełnione wg poniższego schematu:
Image

W tym przypadku, należy dodatkowo w panelu Google Analytics 4 https://analytics.google.com/ stworzyć nowe zdarzenie. 

Zaloguj się zatem do Google Analytics i wybierz usługę GA4. Następnie kliknij w zakładkę „Konfiguracja”, a potem w „Zdarzenia”. W kolejnym kroku wybierz opcję „Utwórz zdarzenie”

Uzupełnij odpowiednie dane:
– nazwa zdarzenia: proassist_widget_potwierdzenie_rejestracji
– w polu „Parametr” wybierz pozycję: „event_name”
– w polu „Operator” wybierz wartość „Równa się”
– w polu „Wartość” wpisz: proassist_widget
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zakładkę ZAPISZ

UWAGA: Nowe zdarzenie może pojawić się na liście zdarzeń po 24 godzinach od jego wystąpienia na stronie. Gdy się już pojawi – należy zaznaczyć opcję „Oznacz jako konwersję”.

Integracja z Google Analytics 3 (GA3, Universal Analytics)

W przypadku, gdy kod Google Analytics 3 (GA3, Universal Analytics) znajduje się bezpośrednio na stronie gabinetu (tzn nie jest wywoływany przez Google Tag Manager), w momencie konwersji wysyłane jest „Zdarzenie” o nazwie kategorii proassist_widget kategoria zapis etykieta  potwierdzenie_rejestracji

W GA3 „Zdarzenia” można ustawić jako „Cele”

W tym celu zaloguj się  do Google Analytics i wybierz usługę GA3, a następnie przejdź do zakładki „Administracja”. W kolejnym kroku, w zakładce „Widok danych” wybierz zakładkę „Cele”, a następnie uzupełnij odpowiednio dane, wg poniższego schematu:

Image

Integracja z Google Analytics 4 (GA4)

W przypadku, gdy kod Google Analytics 4 znajduje się bezpośrednio na stronie gabinetu (tzn nie jest wywoływany przez Google Tag Manager), w momencie konwersji wysyłane jest „Zdarzenie” o nazwie kategorii proassist_widget 

 

Należy zalogować się do Google Analytics i wybrać usługę GA4. W kolejnym kroku wybierz zakładkę „Konfiguracja”, a następnie zakładkę „Zdarzenia”. Następnie kliknij w „Utwórz zdarzenie”. W oknie konfiguracyjnym uzupełnij odpowiednie dane:
– w polu „nazwa zdarzenia” wpisz: proassist_widget_potwierdzenie_rejestracji
w polu „Parametr” wybierz opcj „event_name”
– w polu „Operator” wybierz wartość „Równa się”
– w polu „Wartość” wpisz: proassist_widget


Nowe zdarzenie może pojawić się na liście zdarzeń po 24 godzinach od jego wystąpienia na stronie. Gdy się już pojawi – należy zaznaczyć opcję „Oznacz jako konwersję”.

Image

Warunki jakie należy spełnić, by drukować paragony fiskalne za pomocą systemu Proassist

1. Poprawnie skonfigurowana drukarka:

– zainstalowany program do obsługi drukarki fiskalnej ProPrinter
– uruchomiony moduł fiskalny w systemie Proassist
– utworzone stanowisko pracy z odpowiednim kluczem

Więcej na temat konfiguracji znajdziesz tutaj.

2. Odpowiednio utworzone usługi rozliczeniowe z uwzględnieniem:
– prawidłowego podatku Vat ( UWAGA: Nie można zmieniać stawki VAT dla usług, na które już przynajmniej raz został wystawiony paragon, gdyż drukarka nie wydrukuje takiego paragonu bez ingerencji serwisanta drukarki.)
– nazwa usługi powinna zawierać od 19 do 40 znaków w zależności od rodzaju drukarki.
– możliwości użycia znaków specjalnych w nazwie usługi (w zależności od rodzaju drukarki fiskalnej)

Więcej na temat tworzenia usług rozliczeniowych znajdziesz tutaj.

3. Paragon powinien być drukowany z komputera, na którym zainstalowany jest program ProPrinter oraz drukarka fiskalna.
UWAGA: na komputerze nie może być zainstalowany inny, dodatkowy program, który łączy się również z drukarką fiskalną.

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Aby poprawnie zintegrować drukarkę fiskalną z systemem Proassist należy:


1. Uruchomić moduł fiskalny w systemie Proassist.
W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI -> z górnego menu wybierz zakładkę KONTRAHENCI, a następnie zaznacz checkbox Moduł fiskalizacyjny. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zakładkę ZAPISZ.

Instrukcje proassist - Placówki- kontrahenci

2. Instalowanie programu do obsługi drukarki fiskalnej
Aby zainstalować program do obsługi modułu fiskalnego, kliknij w ten link https://proassist.pl/modul_fiskalny.exe wykonaj wszystkie kroki zgodnie z instrukcją instalacji programu. 

3. Stworzenie odpowiedniego stanowiska pracy z którego będą drukowane paragony z systemu Proassist.
Skopiuj klucz z okna, które wyświetliło się po instalacji modułu fiskalnego.
W systemie wybierz zakładkę PLACÓWKI w bocznym menu, a następnie kliknij ikonkę edycji placówki. W sekcji „Stanowiska pracy” kliknij przycisk DODAJ NOWE. Ustal nazwę drukarki w polu „Nazwa”, następnie w pole „Kod” wklej uprzednio skopiowany klucz.

instrukcje proassist - placówki dodawanie stanowisk pracy

Korzystanie z modułu fiskalnego (drukowanie paragonu z systemu Proassist)

Aby skorzystać z modułu fiskalnego, najedź kursorem myszy na wizytę w kalendarzu (konkretnie na tekst), a następnie kliknij ikonkę kasy, znajdującą się poniżej informacji dotyczących wizyty. Wybierz opcję „Więcej możliwości”. W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz drukarkę, jeśli dysponujesz więcej niż jednym urządzeniem. Jeśli korzystasz z jednej drukarki – będzie ona ustawiona domyślnie w sekcji „Stanowisko pracy”.

Zapis

Następnie wybierz usługę rozliczeniową z listy.

Wybierz rodzaj płatności oraz płatnika.

Kliknij przycisk PARAGON w celu wydrukowania potwierdzenia zapłaty.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.