Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Znany Lekarz

Kliniki.pl

System P1

uPacjenta.pl

InferMedica.com

Kto może skorzystać z integracji ?

Każdy specjalista, który posiada konto premium na portalu oraz korzysta z oprogramowania Proassist ma możliwość integracji kalendarzy, aby prowadzić tylko jeden terminarz, niezależnie od tego, czy zapisy na wizyty dokonywane są za pośrednictwem portalu Znanylekarz.pl, czy za pomocą rejestracji dostarczanej przez Proassist.

W jaki sposób działa integracja ?

Wszystkie działania takie jak dodawanie, przenoszenie wizyt oraz ustawianie grafiku realizowane są w kalendarzu Proassist. Jakiekolwiek zmiany dokonywane na portalu lub systemie są automatycznie aktualizowane w każdym z tych miejsc.

Co z danymi osobowymi pacjentów ?

Dane pacjentów zapisujących się przez portal Znanylekarz.pl zostają przekazywane do systemu Proassist, dzięki czemu wypełnienie dokumentacji medycznej nie stanowi problemu. Natomiast z uwagi na zachowanie poufności, dana funkcja nie działa w drugą stronę – oznacza to, że dane pacjentów zapisane w systemie Proassist nie są udostępniane serwisowi Znanylekarz.pl. Jedyna czynność dokonywana przez Proassist to zamykanie terminów w grafiku lekarza.

Jak rozpocząć integrowanie kalendarzy ?

Aby zacząć korzystać z funkcji połączenia kalendarza z serwisem Znanylekarz.pl, skontaktuj się z tym portalem w celu uzyskania odpowiednich kluczy: client ID oraz client secret, następnie przekaż je do swojego opiekuna Proassist, który zajmie się reszta czynności związanych z wdrażaniem integracji.

W jaki sposób działa integracja ?

Wszystkie działania takie jak dodawanie, przenoszenie wizyt oraz ustawianie grafiku realizowane są w kalendarzu Proassist. Jakiekolwiek zmiany dokonywane na portalu lub systemie są automatycznie aktualizowane w każdym z tych miejsc.

Konfiguracja integracji kalendarza Proassist z serwisem Kliniki.pl

Na stronie Kliniki.pl możemy wyświetlać rejestrację on-line zarówno dla całej placówki jak i osobno dla każdego specjalisty.

Integracja kalendarza Proassist z portalem Kliniki.pl możliwa jest tylko dla specjalistów lub placówek mających wykupiony specjalny dostęp w tym serwisie.

Aby pobrać widget do rejestracji on-line wybierz zakładkę PLACÓWKI w bocznym menu, następnie kliknij ikonkę „Widget” przy danej placówce. W panelu służącym do pobrania widgetu wyświetlą się linki do pobrania widgetu Proassist oraz Kliniki.pl (wyświetli się on po rozwinięciu):

Widget kliniki pl

Istnieje także opcja pobrania widgetu umożliwiającego zapis na wizytę do konkretnego specjalisty. Aby to zrobić, w zakładce PLACÓWKI, kliknij na SPECJALIŚCI w lewym górnym rogu i pobierz widget Proassist lub Kliniki.pl w panelu wysuwającym się z lewej strony.

Po skopiowaniu linka należy wysłać go do osoby z portalu Kliniki.pl odpowiedzialnej za wdrażanie widgetu na stronę.

Konfiguracja E-ZLA

Aby rozpocząć korzystanie ze zwolnienia lekarskiego należy odpowiednio skonfigurować tę opcję w systemie Proassist. 

Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. Z prawej strony wysunie się panel edycji specjalisty.

Edycja specjalisty

Jeżeli korzystasz już z możliwości wystawiania e-recepty w systemie, w panelu edycji specjalisty w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS” wypełnij nazwę placówki (jeśli chcesz, by na elektronicznym zwolnieniu widniała inna nazwa niż ta, która została wprowadzona do systemu podczas tworzenia placówki), oraz wypełnij jej NIP.

Jeżeli nie korzystasz z możliwości wystawiania e-recepty, w panelu edycji specjalisty, w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS” wypełnij: Nazwę placówki, jeśli chcesz, by na elektronicznym zwolnieniu widniała inna nazwa niż ta, która została wprowadzona do systemu podczas tworzenia placówki, Nip placówki, wybierz reprezentowaną organizację oraz zawód medyczny. Następnie wpisz: numer PWZ, regon, ulicę, numer domu, miejscowość, kod pocztowy, oraz wybierz oddział NFZ.

Na koniec wpisz hasło do platformy E-zdrowie oraz wpisz hasło w pole „Podpis kwalifikowany hasło„.

Podpis kwalifikowany to certyfikat ZUS lub podpis elektroniczny. W systemie preferowany jest certyfikat ZUS.

dane platformy e-zdrowie

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Certyfikat ZUS do zwolnienia lekarskiego

W celu wystawienia zwolnienia lekarskiego należy wgrać do systemu certyfikaty ZUS. Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście, a następnie w panelu wysuwającym się z prawej strony, w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie – certyfikaty” wprowadź hasło do platformy E-zdrowie, następnie kliknij przycisk DODAJ PODPIS KWALIFIKOWANY oraz wybierz z dysku odpowiedni dokument.

Dodawanie podpisu kwalifikowanego

Podpis kwalifikowany to certyfikat ZUS lub podpis elektroniczny. W systemie preferowany jest certyfikat ZUS.

Wystawienie E-ZLA

W oknie służącym do przeprowadzania wizyty wybierz górną zakładkę E-ZLA. Z prawej strony wysunie się panel służący do wystawiania zwolnienia lekarskiego. Wypełniaj krok po kroku wszystkie elementy panelu.

1. Dane pacjenta
ROZWIŃ/ZWIŃ DANE PACJENTA – kliknij w dany przycisk, jeśli chcesz podejrzeć lub edytować dane pacjenta. Są to dane pobrane z karty pacjenta.

Ubezpieczony – wybierz miejsce, w którym ubezpieczony jest pacjent. Jeśli chcesz, możesz pobrać dane pacjenta z ZUS, klikając POBIERZ DANE UBEZPIECZONEGO. Jeśli chcesz użyć ich w zwolnieniu lekarskim, kliknij UŻYJ DANYCH UBEZPIECZONEGO.

2. Informacje o niezdolności do pracy – wybierz z listy powód niezdolności oraz, jeśli chcesz literowy kod chorobowy (nie jest on obowiązkowy).
3. Zaznacz, czy pacjent będzie przebywał w szpitalu w okresie zwolnienia.
Ustaw okres niezdolności za pomocą kalendarzyków.
Jeśli wystawiasz wsteczne E-ZLA, wpisz jego uzasadnienie.
Zaznacz odpowiednią opcję na liście, w zależności od tego, czy pacjent powinien leżeć podczas zwolnienia, czy nie. Obok wyświetli się liczba dni zwolnienia przeliczona automatycznie na podstawie zaznaczonego zakresu czasowego zwolnienia.
W sekcji ICD-10 pojawi się tabelka, w której wyświetli się rozpoznanie ICD-10 wypełnione podczas przeprowadzania wizyty. Jeśli chcesz, możesz również wybrać je z listy w tym miejscu.
4.Dane płatnika – kliknij przycisk POBIERZ DANE PŁATNIKA, aby pobrać dane pracodawcy pacjenta. Dana opcja jest obowiązkowa, jeśli pacjent jest ubezpieczony w ZUS.
5. Adres pobytu ubezpieczonego w trakcie niezdolności do pracy. Wybierz zielony przycisk ROZWIŃ/ZWIŃ DANE POBYTU. Pola uzupełniane są automatycznie danymi dotyczącymi adresu z karty pacjenta. Jeżeli adres pobytu pacjenta na zwolnieniu ma być inny niż miejsce jego zamieszkania – wprowadź odpowiednie dane. Kliknij ZAPISZ.
6. Wystawione – w tej sekcji znajdują się wszystkie wystawione wcześniej zwolnienia. Możesz pobrać wszystkie zwolnienia pacjenta z ZUS (POBIERZ WSZYSTKIE Z ZUS), pobrać z ZUS zwolnienia wystawiane pacjentowi wyłącznie przez siebie (POBIERZ SWOJE Z ZUS), oraz pobrać zwolnienia wystawiane przez siebie w systemie Proassist.

E-zla

Certyfikaty do E-Recepty i E-ZLA

Zarówno wystawianie E-recepty, jak i Elektronicznego Zwolnienia Lekarskiego wymaga wprowadzenia do systemu Proassist odpowiednich certyfikatów. W przypadku e-zwolnienia wystarczy wprowadzić wyłącznie certyfikat ZUS lekarza. Zanim jednak przystąpisz do wgrywania certyfikatów, skonfiguruj dane.

E-Recepta Konfiguracja danych

Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę „Edytuj” przy konkretnym specjaliście, a następnie w panelu wyskakującym z prawej strony uzupełnij dane w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS”.

nazwa placówki

W przypadku praktyki lekarskiej należy podać: nazwę placówki, wybrać reprezentowaną organizację (praktyka medyczna), numer PWZ, ID Extension, ID Root, NIP placówki, zawód medyczny, regon, oddział, węzeł OID usługodawcy (przydzielany przez rpwdl.csioz.gov.pl), oraz pełny adres placówki. 

W przypadku podmiotu leczniczego wpisujemy nazwę placówki, wybieramy reprezentowaną organizację (jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą), numer PWZ lekarza, NIP placówki, wybrać zawód medyczny oraz podać regon placówki. Poniżej, opcjonalnie można podać regon lekarza. Następnie należy wpisać ID Extension, ID Root, podać oddział oraz węzeł OID usługodawcy (przydzielany przez rpwdl.csioz.gov.pl). Na koniec należy wpisać pełny adres placówki.

Wgrywanie certyfikatów

Po skonfigurowaniu danych wgraj niezbędne do wystawiania e-recepty certyfikaty TLS i WSS pobrane z rpwdl.csioz.gov.pl, a następnie wprowadź certyfikat ZUS lekarza oraz hasło. 

Podmiot medyczny posiada jeden certyfikat TLS i WSS dla wszystkich lekarzy, a każdy z nich musi wprowadzić do systemu jedynie certyfikat ZUS i hasło.

Lekarze świadczący usługi w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej powinni wgrać do systemy wszystkie te certyfikaty.

Certyfikat P1 generowany jest przez Proassist na podstawie certyfikatów TLS i WSS.

Uwaga: w pierwszej kolejności należy wprowadzić do systemu certyfikat ZUS, a dopiero potem hasło do niego – nigdy odwrotnie.

Dodawanie podpisu kwalifikowanego

Aby wprowadzić konkretne certyfikaty do systemu Proassist wybierz PLACÓWKI z bocznego menu. Następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Wybierz ikonkę edycji obok konkretnego specjalisty, po czym, w panelu wysuwającym się z prawej strony zjedź suwakiem w dół do sekcji „Dane Platforma E-zdrowie – certyfikaty”.

E-ZLA Konfiguracja

Konfiguracja danych E-ZLA zależy od tego, czy korzystasz z możliwości wystawiania z E-Recepty.

Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. Z prawej strony wysunie się panel edycji specjalisty.

nazwa placówki

Jeżeli korzystasz już z możliwości wystawiania e-recepty w systemie, w panelu edycji specjalisty w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS” wypełnij nazwę placówki (jeśli chcesz, by na elektronicznym zwolnieniu widniała inna nazwa niż ta, która została wprowadzona do systemu podczas tworzenia placówki), oraz wypełnij jej NIP. 

Jeżeli nie korzystasz z możliwości wystawiania e-recepty, w panelu edycji specjalisty, w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS” wypełnij: Nazwę placówki, jeśli chcesz, by na elektronicznym zwolnieniu widniała inna nazwa niż ta, która została wprowadzona do systemu podczas tworzenia placówki, Nip placówki, wybierz reprezentowaną organizację oraz zawód medyczny. Następnie wpisz: numer PWZ, regon, ulicę, numer domu, miejscowość, kod pocztowy, oraz wybierz oddział NFZ.

Konfiguracja e-skierowania

Aby rozpocząć korzystanie ze e-skierowania, należy odpowiednio skonfigurować tę opcję w systemie Proassist.
Dodatkowo, aby móc wystawiać e skierowanie w oprogramowaniu medycznym Proassist, należy wgrać do systemu certyfikaty.
Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. Z prawej strony wysunie się panel edycji specjalisty.

Edycja specjalisty

W panelu wysuwającym się z prawej stronie uzupełnij odpowiednie pola w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS”.

Wybierz z listy specjalizacje lekarza wystawiającego e skierowanie.

Wybierz z listy reprezentowaną organizację (praktyka medyczna lub jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą)

W sekcji Identyfikator MUŚ – komórka, zaznacz „Tak”, jeśli e-skierowanie będzie wystawiał lekarz przyjmujący w ramach podmiotu leczniczego (w obrębie danej komórki). 

Wybierz z listy „Nie”, jeśli eskierowanie będzie wystawiane przez lekarza przyjmującego w podmiocie nieposiadającym komórek lub prowadzącego praktykę lekarską.

Wpisz Identyfikator MUŚ*

*Identyfikator MUŚ to kod resortowy poradni lub placówki medycznej (jeżeli nie ma w niej poradni)

wprowadzenie identyfikatora muś

Identyfikator MUŚ dla podmiotu medycznego

Kod resortowy znajdziesz na tej stronie internetowej: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. Wystarczy, że wejdziesz w dany link i wyszukasz odpowiedni podmiot leczniczy. Znajdź kod resortowy i skopiuj go do systemu. 

Jeśli chcesz wybrać kod resortowy komórki – w systemie rpwdl wybierz numer w rubryce nazwanej: Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikujących.

Jeśli w placówce nie ma komórek, należy wybrać kod resortowy placówki. Jest to kod z rubryki kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

Identyfikator MUŚ dla praktyki medycznej

Identyfikator MUŚ dla lekarzy prowadzących prywatną praktykę medyczną, znajduje się na stronie internetowej: https://rpwdl.csioz.gov.pl/.

Aby go uzyskać, należy wyszukać konkretną praktykę, a następnie w sekcji „Akcje” kliknąć przycisk „Pobierz„. W pobranym pliku wyszukaj Kod Identyfikujący Miejsce Świadczeń Praktyki w sekcji „typ„. Przepisz trzycyfrowy kod do naszego systemu.

Wystawianie e-skierowania

E-skierowanie w systemie Proassist wystawiane jest w oknie do przeprowadzania wizyty. Aby to zrobić, wybierz górną zakładkę E-SKIEROWANIE, a następnie w panelu wyskakującym z prawej strony wypełnij kolejno dane:

1. Dane pacjenta – są to informacje z karty pacjenta
2. Wybierz z listy typ e-skierowania, oddział/poradnię, oraz rozpoznanie za pomocą wyszukiwarki ICD-10.
Wpisz nagłówek e-skierowania, oraz wypełnij jego treść. Kliknij zielony przycisk WYSTAW.
3. Wystawione skierowania – w tym miejscu znajdują się wszystkie wystawione do tej pory e-skierowania dla danego pacjenta.

wystawianie e-skierowania
wystawianie e-skierowania

Tworzenie i korzystanie z szablonu e-skierowania

Tworzenie oraz korzystanie z szablonów e-skierowania możliwe jest w panelu do jego wystawiania. Po uzupełnieniu wszystkich pól, na samym dole kliknij przycisk STWÓRZ NOWY SZABLON. Wpisz nazwę (aby ułatwić sobie wyszukanie szablonu podczas wystawiania kolejnego e skierowania), nagłówek, oraz treść dokumentu.

Tworzenie szablonu E-Skierowania w oprogramowaniu medycznym

Aby skorzystać z szablonu, kliknij przycisk UŻYJ SZABLON. W tym momencie w panelu pojawi się lista zapisanych przez Ciebie szablonów. Kliknij zielony przycisk KOPIUJ DANE DO SKIEROWANIA. Dokument wypełnia się treścią szablonu.

Usuwanie wystawionego e-skierowania

Aby usunąć wystawione już e skierowanie, przesuń suwak na sam dół panelu do wystawiania e-skierowania. W sekcji „Wystawione skierowania” kliknij ikonkę kosza przy wybranym e skierowaniu.

Usuwanie wystawionego e-skierowania w oprogramowaniu dla placówek medycznych

Konfiguracja systemu do raportowania Zdarzeń Medycznych

Z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI, z górnego menu wybierz SPECJALIŚCI

edycja specjalisty w oprogramowaniu medycznym

Przy nazwisku konkretnego specjalisty, kliknij w ikonę edycji. Z bocznego, wysuwanego panelu wybierz zakładkę E-ZDROWIE i przejdź do sekcji Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS

Dane platforym e-zdrowie w oprogramowaniu medycznym
Uzupełnij poszczególne dane w tej sekcji oraz w sekcji poniżej, tj. Dane Platforma E-zdrowie – certyfikaty.
dane platformy e-zdrowie w oprogramowaniu medycznym

Pola wymagane do raportowania zdarzeń medycznych:
– Zawód medyczny ( Rola w P1 )
– Identyfikator MUŚ – Komórka
– Identyfikator MUŚ
– Numer PWZ
– Przynależność do grupy zawodowej
– ID Extension (numer księgi rejestrowej)
– ID Root
– certyfikat TLS oraz WSS pobrane z rpwdl.csioz.gov.pl -> podlinkuj ten tls i wss na: https://www.cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/proces_certyfikacji_podmiotu_w_systemie_p1_5bb729b453d58.pdf
– E-zdrowie hasło (hasło do certyfikatów wygenerowanych z systemu P1)
– Podpis – certyfikat ZUS (możesz wysyłać zdarzenia medyczne bez certyfikatu ZUS, ale wtedy te zdarzenia nie pojawia się w IKP (Internetowe Konto pacjenta), gdyż nie są one autoryzowane)

Więcej na temat identyfikatora MUŚ znajdziesz TUTAJ.

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Konfiguracja systemu do raportowania Zdarzeń Medycznych

W trakcie wizyty upewnij się, czy pacjent ma wprowadzone poprawne dane do systemu (imię, nazwisko, nr PESEL oraz oddział NFZ). Są to pola niezbędne do raportowania ZM. W oknie przeprowadzania wizyty (na dole) wybierz odpowiedni typ zdarzenia medycznego, poprzez kliknięcie okno wyszukiwania.
zdarzenia medyczne w oprogramowaniu medycznym

Rozwinie się lista z różnymi zdarzeniami medycznymi. Defaultowo zaznaczona jest „porada”.
Po uzupełnienie EDM i wyborze odpowiedniego typu zdarzenia kliknij odpowiednią zakładkę: ZAPISZ I ZAKOŃCZ/ ZAPISZ I DRUKUJ/ ZAPISZ I WYŚLIJ E-MAIL.
System automatycznie przekaże ZM do systemu P1 w kolejnym dniu, o godz. 6:00.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zdarzenie medyczne powinno zostać wysłane do P1 do 2 dni od momentu jego utworzenia.

Jakie informacje przekazywane są do systemu P1?
Jakie informacje będą przekazywane do systemu?

  • dane usługodawcy (dane placówki medycznej, praktyki, lekarza)
  • dane usługobiorcy (dane pacjenta: imię, nazwisko, PESEL, oddział NFZ)
  • dane dotyczące świadczenia zdrowotnego (rodzaj zdarzenia, data rozpoczęcia oraz zakończenia zdarzenia medycznego
  • dane dot. kodów ICD-9 oraz ICD-10 (opcjonalnie, jeśli są wypełnione w systemie)

System podpowie, które pola należy uzupełnić przy konkretnym typie Zdarzenia Medycznego. Jeżeli chcesz nanieść poprawki kliknij zakładkę popraw, natomiast jeżeli chcesz przesłać bez uzupełnienia kliknij ignoruj. Poprawiając twoje ZM zostanie przesłane z podpisem, wybierając ignorujbez podpisu

Konfiguracja integracji Proassist z uPacjenta

Kontrahent Proassist ma dwie możliwości zintegrowania się z portalem uPacjenta. Pierwsza możliwość: skorzystanie z kluczy integracyjnych Proassist. W takim przypadku nic nie musisz konfigurować, tylko po prostu korzystaj z gotowego rozwiązania. 🙂 Druga możliwość: kontrahent może nawiązać współpracę bezpośrednio z uPacjenta. W tym celu należy skontaktować się z Customer Success Proassist, tel: 12 390 61 93 i mail: pomoc@proassist.pl. W ustawieniach kontrahenta należy wprowadzić kody integracyjne.

Jak to zrobić?

Z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI -> KONTRAHENCI. Przy konkretnych kontrahencie kliknij w ikonę ustawień.
W wysuwanym panelu bocznym w sekcji Konfiguracja UPacjenta wprowadź odpowiednie dane: klucz oraz secret, który otrzymasz w ramach integracji z uPacjenta. Określ typ płatności. W ramach indywidualnej integracji z uPacjenta kontrahent może skorzystać z płatności pobieranej przez Upacjenta (wtedy pacjent otrzymuje link do płatności z portalu Pacjenta) lub z płatności online Blue Media(wtedy pacjent otrzymuje link do płatności z systemu Proassist), wtedy też czas dokonania płatności przez pacjenta wydłuża się do 1-godziny. Dzięki temu środki będą wpływały bezpośrednio na konto kontrahenta.

W jaki sposób działa integracja z uPacjenta?

Integracja z uPacjenta w ramach, której można zamówić badanie diagnostyczne do domu pacjenta. Badania wykonywane są przez firmę Diagnostyka.

Specjalista aby wystawić skierowanie na odpowiednie badanie w oknie przeprowadzania wizyty klika w zakładkę BADANIE KRWI.

W nowym oknie należy określić dla kogo ma być wykonane badanie. W tym celu w punkcie 2 wybierz odpowiednią pozycję z listy.
W punkcie 3: Adres badania zaciągany jest z karty pacjenta. Możesz zamówić domowe badanie krwi do miejscowości, w której mieszka pacjent lub innej, w której chce wykonać badanie. Lista miejscowości dostępna jest w punkcie 3.
Po wybraniu odpowiedniej miejscowości, kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ, by wyszukać termin badania. System wyświetli dostępne terminy wraz z danymi osoby, która wykona badanie w tym czasie. Może się jednak okazać, że w danej miejscowości nie będzie akurat dostępnych wolnych terminów.
Po wybraniu odpowiedniej daty, określ rodzaj badania, na który kierujesz pacjenta. W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz wybrać kilka badań na jednym skierowaniu.

Aby zakończyć proces skierowania pacjenta na badanie diagnostyczne kliknij w jedną z dwóch zakładek: ZAPISZ lub ZAPISZ I DODAJ DO ZALECEŃ. Wybierając drugą opcję, skierowanie zostanie dodane do rubryki zaleceń, które jest dostępne w oknie przeprowadzania wizyty. 

W przypadku, gdy płatność przechodzi przez portal uPacjenta, to pacjent ma czas 10 minut na opłacenie badania. Link do płatności otrzyma drogą SMS po zapisie na badanie. W przypadku, gdy placówka zdecyduje się samodzielnie podpisać umowę z portalem uPacjenta, to może wybrać opcję w której samodzielnie pobiera płatność przez BlueMedia. Wtedy czas na dokonanie płatności przez pacjenta zostaje wydłużony do 1 h.

Pacjent może sprawdzić wyniki online, zazwyczaj po 1-2 dniach od pobrania próbki, logując się na wyniki.diag.pl.

W jaki sposób wyłączyć widoczność zakładki BADANIE KRWI w oknie przeprowadzania wizyty?

Kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI, a następnie wybierz zakładkę SPECJALIŚCI. Przy konkretnym specjaliście kliknij w ikonę edycji.

W panelu bocznym, wysuwanym przejdź do ustawień, tuż pod danymi osobowymi specjalisty. Odznacz pierwszą pozycję: Wyświetlaj zakładkę BADANIE KRWI.
Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Na czym polega integracja Proassist z Infermedica.com

Konfiguracja z Infermedicą polega na usprawnieniu komunikacji między pacjentem a lekarzem. Dzięki temu narzędziu tym specjalista korzystający z systemu Proassist może przesłać pacjentowi ankietę medyczną przed wizytą. Dzięki temu pacjent przekaże lekarzowi niezbędne informacje o swoim aktualnym stanie zdrowia. Taki wywiad lekarski usprawni proces przeprowadzania wizyty przez lekarza.

Kto może przystąpić do integracji z InferMedica?

Do integracji przystąpić może każda placówka medyczna, gabinet lekarski, specjalista korzystający z oprogramowania medycznego Proassist.

W jaki sposób przystąpić do integracji InferMedica??

Aby zacząć korzystać z funkcji przesyłania ankiet do pacjenta przed wizytą, skontaktuj się z Infermedicą za pomocą strony: https://infermedica.com/pl/product/intake-form, klikając w zakładkę Aplikuj.

Konfiguracja integracji Proassist z Infermedicą

Aby móc przesyłać ankietę medyczną pacjentowi przed wizytą, w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI, a następnie z górnego KONTRAHENCI. Przy konkretnym kontrahencie kliknij w ikonę edycji

W sekcji konfiguracja Infermedica zaznacz checkbox wpisz kod, a następnie wpisz:
– otrzymany od zespołu Infermedica kod – klucz API
– link dla pacjenta
– link dla lekarza
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób wyłączyć możliwość wysyłki ankiety dla konkretnego specjalisty?

Aby wyłączyć możliwość wysyłki ankiety medycznej dla konkretnego spejcalisty w ramach integracji z Infermedica.com w danej placówce, kliknij z bocznego menu w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie ikona edycji przy konkretnym użytkowniku.

W panelu bocznym wysuwanym, zaznacz checkbox Użytkownik bez integracji z ankietą pacjenta Infermedica, a następnie zatwierdź wprowadzone dane, klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób wyłączyć możliwość wysyłki ankiety dla konkretnych usług?

Aby wyłączyć możliwość wysyłki ankiety medycznej dla konkretnej usługi w ramach integracji z Infermedica.com, kliknij z bocznego menu w zakładkę USŁUGI, a następnie w “V” w kolumnie specjaliści. Przy konkretnym specjaliście kliknij w ikonę edycji.

W panelu bocznym wysuwanym, zaznacz checkbox Usługa bez integracji z ankietą pacjenta Infermedica, a następnie zatwierdź wprowadzone dane, klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób sprawdzić status ankiety medycznej?

W oknie przeprowadzania wizyty specjalista może sprawdzić status wypełnienia ankiety.
W tym celu z pozycji kalendarza najedź kursorem myszki na daną wizytę, a następnie kliknij w ikonę “Przyjmij pacjenta”

W sekcji Wywiad lekarski pojawi się informacja na temat statusu ankiety.

Aby wyświetlić uzupełniony przez pacjenta wywiad kliknij w podlinkowane słowo “link”.

By zobaczyć udzielone przez pacjenta odpowiedzi w ankiecie, należy zalogować się danymi uzyskanymi od Infermedici.

W jaki sposób pacjent ma możliwość uzupełnienia ankiety?

Pacjent otrzymuje drogą mailową oraz SMS link, pod którym może udzielić odpowiedzi na pytania.
Mail otrzymywany jest w momencie dodania wizyty do systemu Proassist. Aby przejść do uzupełnienia ankiety, należy kliknąć w “Rozpocznij wywiad”

Następnie pacjent musi zweryfikować swoją tożsamość wprowadzając swoją datę urodzenia oraz nr telefonu.
UWAGA: w trakcie zapisu pacjent musi podać swój nr pesel. `

Na podany nr telefonu pacjent otrzyma kod SMS, który należy wpisać w oknie kod weryfikacyjny.

Następnie pojawią się pytania, na które pacjent udziela odpowiedzi. Aby przesłać ankietę lekarzowi, pacjent klika w zakładkę wyślij moje odpowiedzi.

Pacjent ma możliwość pobrania udzielonych przez siebie odpowiedzi klikając w zakładkę pobierz odpowiedzi oraz dokonania oceny wywiadu.