Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Instrukcja udostępniania IKP przez pacjenta

Czy wiesz, że teraz możesz mieć dostęp do pełnej historii leczenia Twojego pacjenta, nawet jeśli leczył się u innego specjalisty? A co ważniejsze – czy Twoi pacjenci wiedzą, jak udostępnić Ci te informacje? 

Znajomość pełnej historii leczenia pacjenta jest kluczowa dla postawienia właściwej diagnozy i zapewnienia skutecznego leczenia. Aby ułatwić komunikację i wymianę danych między lekarzami różnych specjalności, powstało Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Każdy pacjent ma możliwość udostępnienia swojego IKP, które zawiera m.in. informacje o wystawionych mu receptach, lekach oraz ich dawkach.

Jednak, by to stało się rzeczywistością, Twoi pacjenci muszą wiedzieć, jak udostępnić Ci swoją historię leczenia poprzez IKP. Dlatego przygotowaliśmy instrukcję „Jak pacjent może udostępnić swoje IKP”, która w prosty i przystępny sposób wyjaśni im, jak to zrobić.

Zachęcamy do pobrania tej instrukcji i udostępnienia jej swoim pacjentom. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać instrukcję.

Karta pacjenta

Istnieje kilka opcji wglądu do karty pacjenta:

1. Wybierz zakładkę WIZYTY z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę Karta na liście przy konkretnym pacjencie (trzecia ikonka). Z prawej strony wysunie się panel edycji karty.

2. Wybierz zakładkę KALENDARZ z bocznego menu, a następnie najedź na konkretną wizytę w terminarzu. Wybierz ikonkę „Karta pacjenta” (piąta ikonka) znajdującą się poniżej informacji dotyczących wizyty. Z prawej strony wysunie się panel edycji karty.

3. Wybierz KLIENCI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnym pacjencie na liście. Z prawej strony wysunie się panel edycji karty.

4. Wybierz KALENDARZ z bocznego menu, a następnie najedź kursorem myszy na konkretną wizytę. Wybierz ikonę „Przyjmij pacjenta” (przedostatnią ikonka) znajdującą się poniżej informacji dotyczących wizyty. W oknie do przeprowadzania wizyty kliknij na ikonkę karty pacjenta w prawym górnym rogu. Z prawej strony wysunie się panel edycji karty.

5. Wybierz WIZYTY z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę EDM przy konkretnym pacjencie. W oknie do przeprowadzania wizyty kliknij na ikonkę karty pacjenta w prawym górnym rogu. Z prawej strony wysunie się panel edycji karty.

W tym miejscu możesz uzupełnić wszystkie dane podstawowe pacjenta takie jak: imię, nazwisko, pesel itd. Poniżej znajduje się miejsce na wypełnienie danych osoby zapisującej na wizytę (uzupełniane jeśli pacjent nie rejestrował się na wizytę samodzielnie). Następny punkt to dane osobowe opiekuna prawnego, które wypełnia się, gdy pacjent jest osobą nieletnią.

Punkt czwarty do dane osoby upoważnionej do obioru dokumentacji EDM. Poniżej możesz zaznaczyć do czego konkretnie pacjent upoważnia daną osobę.Ostatni punkt to zmiana statusu pacjenta.

Obok zakładki z danymi osobowymi pacjenta, na górze panelu do edycji karty znajduje się zakładka ROZSZERZONE DANE, w której możesz uzupełnić: 
Rozszerzone dane takie jak rozszerzone dane osobowe (numer karty, oddział NFZ, data i miejsce urodzenia, itd.)
Poniżej możesz wypełnić Rozszerzone dane medyczne: wpisać grupę krwi, wzrost i masę
oraz wypełnić pola informacjami dotyczącymi chorób, przyjmowanych leków, alergii itd.)

W dalszej części edycji karty znajduje się zakładka OŚWIADCZENIA, w której znajdują się zgody i upoważnienia. Tutaj dowiesz się, jak skonfigurować oświadczenia

Następna zakładka to ANKIETA. Możesz wypełnić ankietę, następnie wygenerować ją i wydrukować klikając w ikonkę podkładki z klipsem lub dodać własny plik poprzez kliknięcie w przycisk DODAJ. W danej zakładce masz także możliwość wydrukowania ankiety wybierając ikonkę drukarki. Tutaj istnieją dwie opcji: możesz wydrukować ankietę dla pełnoletnich lub dla niepełnoletnich pacjentów. Wybierz odpowiednią opcję. Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Przedostatnia zakładka to Pliki EDM. W tym miejscu możesz dodać pliki, do których lekarz będzie miał dostęp podczas wypełniania dokumentacji.

Możesz dodać pliki dokumentacji medycznej klikając przycisk DODAJ, po czym wybrać plik ze swojego komputera. Pliki można wrzucić także bezpośrednio z telefonu za pomocą aplikacji mobilnej Proassist.

Jeśli chcesz usunąć plik, wybierz ikonkę kosza na śmieci widniejąca obok pliku.

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

W ostatniej zakładce znajduje się HISTORIA EDM. Jeśli chcesz wydrukować dokumentację z konkretnej wizyty, wybierz ikonkę drukarki. W tym momencie system automatycznie wygeneruje plik PDF i zapisze go na Twoim komputerze. Otwórz plik i wydrukuj go. Obok drukarki znajduje się ikonka strzałki, którą możesz kliknąć, jeżeli chcesz pobrać historię z konkretnej karty wraz z dodatkowymi dokumentami, np. wystawionymi receptami lub wypisanymi zaświadczeniami. Oprócz tego możesz wydrukować wszystkie karty zaznaczając checkbox „zaznacz wszystkie” lub pobrać je wszystkie wraz z dokumentami klikając checkbox „zaznacz wszystkie wraz z dokumentami”.
W tym miejscu znajduje się historia EDM dla pacjenta. Historia EDM do wglądu dla lekarza znajduje się na samym dole okna do przeprowadzania wizyty i nie trzeba jej pobierać.

E-Recepta

Aby wystawić E-receptę wybierz zakładkę WIZYTY w bocznym menu, następnie wybierz ikonkę menzurki przy konkretnym pacjencie, (lub wybierz zakładkę KALENDARZ z bocznego menu, najedź na konkretną wizytę, następnie w białym polu z informacjami dotyczącymi wizyty kliknij przedostatnią ikonkę „Przyjmij pacjenta”) i Wybierz zakładkę E-RECEPTA w prawym górnym rogu.

Szablony dokumentów (EDM)

System Proassist pozwala na tworzenie szablonów dokumentacji zewnętrznej. Możesz stworzyć szablony zwolnień lekarskich, skierowań, zaświadczeń oraz orzeczeń etc.

Wybierz zakładkę DRUKI I ZAŚWADCZENIA w prawym górnym rogu okna do przeprowadzania wizyty.

W obrębie tej zakładki znajduje się lista wzorów dokumentów, które mogą być przydatne podczas wypełniania dokumentacji medycznej, np. skierowania na badania, zwolnienia lekarskie itd. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z tych wzorów lub edytować konkretny szablon.

W edycji szablonu możesz kolejno: zmienić jego nazwę, zaznaczyć, co zostanie zawarte w wystawianym dokumencie (wybierając odpowiednie checkboxy poniżej), wpisać nagłówek, podnagłówek, treść oraz stopkę.

Wyżej wspomniane checkboxy to informacje znajdujące się w systemie, są z niego pobierane i wprowadzane do wydruku po ich zaznaczeniu.

EDM Specjalisty – wprowadzone podczas tworzenia w systemie nowego specjalisty (link-dod. specj)
EDM placówki lub poradni – wprowadzone podczas tworzenia placówki lub poradni (link-dod. Placówki, poradni)
Dane pacjenta – dane z karty pacjenta
Data – bieżąca data
Podpis – podpis specjalisty, wprowadzany do systemu podczas dodawania specjalisty (link-jak dodac podpis)

Istnieje również opcja wstawiania pół z konkretnymi danymi w treści dokumentu. Służą do tego przyciski znajdujące się na samym dole panelu do edycji/tworzenia szablonu. Niektóre z nich podpinają dane do treści dokumentu natychmiastowo (pobierają je z systemu), inne można uzupełnić od razu po zapisaniu szablonu. DANE PACJENTAIMIĘNAZWISKOPESELULICAKOD POCZTOWYMIEJSCOWOŚĆWIEK – podepną się automatycznie z systemu, jeżeli użyjemy ich podczas uzupełniania szablonu.

POLE TEKSTOWEDATAICD9ICD10 można uzupełnić po zapisaniu szablonu. Aby to zrobić, kliknij zielony przycisk ZAPISZ na samym dole, a następnie kliknij ikonkę drukarki pierwsza ikonka) przy dokumencie, którego szablon tworzyłeś/edytowałeś.

Kliknij:

1. Przycisk POLE TEKSTOWE i wpisz odpowiednią treść.
2. Przycisk DATA i ustaw ją w kalendarzyku, który pojawi się na ekranie
3. Przycisk ICD9 i wyszukaj odpowiednią procedurę na liście
4. Przycisk ICD10 i wyszukaj odpowiednie rozpoznanie na liście

Po wybraniu przycisku CHECKBOX, w treści dokumentu pojawi się pole zaznaczone znakiem „X”, przy którym lekarz może napisać, na jakie badania kieruje pacjenta, jakie leki przyjmuje itd.

Pokazujemy jak to zrobić na dwóch przykładach zwolnienia lekarskiego:

Przykład 1:
Wpisz treść zwolnienia w odpowiednie pole, np:
Uczeń (kliknij kolejno w przyciski IMIĘ i NAZWISKO poniżej) w dniach od (kliknij w przycisk DATA) do (tutaj również kliknij przycisk DATA) zostaje zwolniony z lekcji szkolnych.

Teraz treść zwolnienia wygląda następująco:
Uczeń [#IMIE#] [#NAZWISKO#] w dniach od [#DATA#] do [#DATA#] zostaje zwolniony z zajęć szkolnych z powodu [#POLE TEKSTOWE#].

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ. Nastąpił powrót do panelu z szablonami.

Jak skorzystać z tego szablonu dokumentu?

 

Kliknij ikonkę drukarki przy szablonie Zwolnienie lekarskie ucznia. Pojawiła się treść zwolnienia bez uzupełnionych dat. Uzupełnij zakres czasowy klikając kolejno w zielone przyciski DATA, po czym ustaw ją w kalendarzyku, który wyświetli się pośrodku ekranu. Daty pojawiły się w treści zwolnienia. Wypełnij pole tekstowe, wpisując przykładowo powód nieobecności, który będzie się różnił w zależności od schorzenia pacjenta. Dzięki możliwości wstawiania pola tekstowego, możesz dopisywać do dokumentów tekst, który nie jest zamieszczony na stałe w jego treści.

POLE TEKSTOWE wstawiane do treści dokumentu jest zmienne. Można je uzupełniać w zależności od preferencji. Reszta tekstu tworząca szablon pozostaje niezmienna.

Przykład 2:

Wybierz przycisk DANE PACJENTA, następnie wpisz resztę tekstu:
[DANE PACJENTA] w dniu [DATA] zostaje zwolniony z zajęć szkolnych z powodu [POLE TEKSTOWE]

Teraz treść zwolnienia wygląda następująco:
[#DANE PACJENTA#] w dniu [#DATA#] zostaje zwolniony z zajęć szkolnych z powodu [#POLE TEKSTOWE#].

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ. Nastąpił powrót do panelu z szablonami.

POLE TEKSTOWE wstawiane do treści dokumentu jest zmienne. Można je uzupełniać w zależności od preferencji. Reszta tekstu tworząca szablon pozostaje niezmienna.

Pliki EDM

Istnieje kilka opcji wglądu do Plików EDM:

1. W oknie przeprowadzania wizyty
2. W karcie pacjenta
3. W aplikacji mobilnej

W tym miejscu możesz dodać pliki, do których lekarz będzie miał dostęp podczas wypełniania dokumentacji. Dostęp do tych plików możliwy jest po otworzeniu karty pacjenta w systemie.

Możesz dodać pliki dokumentacji medycznej klikając przycisk DODAJ, po czym wybrać plik ze swojego komputera. Pliki można wrzucić także bezpośrednio z telefonu za pomocą aplikacji mobilnej Proassist. Jeśli chcesz zajrzeć do plików EDM, najedź na konkretną wizytę w kalendarzu, następnie w białym polu z informacjami dotyczącymi wizyty kliknij przedostatnią ikonkę „Przyjmij pacjenta”). 

W tym miejscu możesz dodać pliki dokumentacji medycznej klikając przycisk DODAJ, po czym wybrać plik ze swojego komputera. Jeśli chcesz usunąć plik, wybierz ikonkę kosza na śmieci widniejąca obok pliku.

Historia EDM

Jeśli chcesz zajrzeć do plików EDM

1. Wybierz zakładkę WIZYTY w bocznym menu, następnie wybierz ikonkę menzurki przy konkretnym pacjencie, po czym kliknij zakładkę Pliki EDM w prawym górnym rogu.

2. Wybierz zakładkę KALENDARZ z bocznego menu, najedź na konkretną wizytę, następnie w białym polu z informacjami dotyczącymi wizyty kliknij przedostatnią ikonkę „Przyjmij pacjenta”)

Historia wizyt wyświetli się na samym dole okna do przeprowadzania wizyty w sekcji „Historia wizyt EDM„. 

3. Wybierz zakładkę WIZYTY z bocznego menu, następnie kliknij ikonkę menzurki (EDM) przy konkretnej wizycie. Wybierz zakładkę HISTORIA EDM w prawym górnym rogu okna do przeprowadzania wizyty.

4. Wybierz zakładkę KALENDARZ w bocznym menu, a następnie najedź na konkretną wizytę w terminarzu. W polu z informacjami dotyczącymi wizyty kliknij ikonkę „Przyjmij pacjenta” (przedostania ikonka). W oknie do przeprowadzania wizyty kliknij zakładkę HISTORIA EDM w prawym górnym rogu.

Jeśli chcesz wydrukować dokumentację z konkretnej wizyty, wybierz ikonkę drukarki. W tym momencie system automatycznie wygeneruje plik PDF i zapisze go na Twoim komputerze. Otwórz plik i wydrukuj go. Obok drukarki znajduje się ikonka strzałki, którą możesz kliknąć, jeżeli chcesz pobrać historię z konkretnej karty wraz z dodatkowymi dokumentami, np. wystawionymi receptami lub wypisanymi zaświadczeniami. Oprócz tego możesz wydrukować wszystkie karty zaznaczając checkbox „zaznacz wszystkie” lub pobrać je wszystkie wraz z dokumentami klikając checkbox „zaznacz wszystkie wraz z dokumentami”

Dostęp do historii EDM możliwy jest także przez kartę pacjenta. (link – karta pacjenta) i jest to historia EDM dla pacjenta. Historia do wglądu dla lekarza znajduje się na samym dole okna do przeprowadzania wizyty i nie trzeba jej pobierać. (link przeprow. wiz)

Tworzenie i korzystanie z szablonu wizyty

Uzupełnij odpowiednie pola w oknie wizyty.
Następnie kliknij ZAPISZ SZABLON WIZYTY i wpisz jego nazwę. Szablon wizyty tworzony jest podczas uzupełniania EDM.

 

Jeśli chcesz skorzystać z szablonu wizyty, kliknij zielony przycisk UŻYJ SZABLONU WIZYTY. Z panelu wyskakującego z prawej wybierz odpowiedni szablon, klikając przycisk KOPIUJ DANE DO EDM przy odpowiednim szablonie. Pola zapełnią się danymi z szablonu.

Możesz zrobić osobno szablon badania, rozpoznania lub zaleceń. Wystarczy, że wypełnisz jedynie konkretne pole, np. Rozpoznanie, a resztę pozostawisz puste. Kliknij wtedy ZAPISZ SZABLON WIZYTY i nazwij go. Podczas użycia tego szablonu zostaną wprowadzone informacje jedynie do tego konkretnego pola.

Przed skorzystaniem z szablonu wizyty upewnij się, czy wszystkie pola są puste, z uwagi na to, że wstawienie danych z szablonu nie spowoduje usunięcia ręcznie wprowadzonych informacji.

Szablon wywiadu

Szablon wywiadu tworzony jest w oknie do przeprowadzania wizyty (link).

Istnieją dwie możliwości tworzenia szablonu wywiadu:

1. Wybierz górną zakładkę WYWIAD LEKARSKI (lub przesuń suwak w dół) i kliknij „rozwiń/zwiń wywiad”. Dodaj pytania do wywiadu lekarskiego, a następnie kliknij przycisk po prawej stronie ZAPISZ SZABLON.
Zapisane pytania szablonu wywiadu będą się wyświetlały za każdym razem podczas przeprowadzania wizyty po kliknięciu „rozwiń/zwiń wywiad

Na wydruku dokumentacji z wizyty pojawią się tylko te pytania i odpowiedzi, które zostały wypełnione podczas przyjmowania pacjenta.

2. Wybierz z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI, potem z górnego menu wybierz SPECJALIŚCI, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście.
W wyskakującym z prawej strony panelu kliknij w SZABLON WYWIADU, a następnie wpisz treść pierwszego pytania. Wybierz postać odpowiedzi: checkbox (odpowiedzi: TAKNIENIE DOTYCZY), checkobox (odpowiedzi: TAKNIENIE DOTYCZY), wraz z polem tekstowym lub samo pole tekstowe do opisowych odpowiedzi. Jeśli chcesz zrezygnować z pytania, kliknij przycisk USUŃ PYTANIE. Jeśli chcesz dodać pytanie, kliknij zielony przycisk DODAJ KOLEJNE PYTANIE.

Następnie kliknij ZAPISZ.

Konfiguracja dokumentacji medycznej dla podmiotu leczniczego i praktyki lekarskiej

W obrębie tej zakładki znajduje się lista wzorów dokumentów, które mogą być przydatne podczas wypełniania dokumentacji medycznej, np. skierowania na badania, zwolnienia lekarskie itd. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z tych wzorów lub edytować konkretny szablon.

Konfiguracja dokumentacji medycznej w systemie Proassist różni się w zależności o tego, czy usługi lekarza lub placówki prowadzone są w ramach praktyki lekarskiej, czy podmiotu medycznego. 

Praktykę lekarską może prowadzić tylko osoba posiadająca uprawniona do świadczenia usług medycznych i może być ona wykonywana w zakładzie leczniczym, w miejscu wezwania, lub miejscu, które nie jest użytkowane publiczne, jak na przykład w mieszkaniu prywatnym. W przypadku podmiotu medycznego, świadczenie usług medycznych musi odbywać się w specjalnie wydzielonej do tych celów placówce. Dopuszczalne jest prowadzenie podmiotu medycznego przez osoby nieposiadające uprawnień do świadczenia usług medycznych. Taka osoba zatrudnia lekarzy specjalistów, którzy świadczą dane usługi w poradniach stworzonych w placówce.

Każda karta wizyty, niezależnie od tego, czy wypełniana jest przez osobę prowadzącą podmiot medyczny, czy w ramach praktyki lekarskiej, powinna zawierać następujące dane: informacje dotyczące tożsamości: imię (imiona) i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, określenie płci, adres zamieszkania, numer PESEL w przypadku karty dorosłego pacjenta, PESEL matki w przypadku pacjenta, który jest noworodkiem, lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku pacjenta, który nie posiada numeru PESEL. Oprócz tego w przypadku osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody, karta pacjenta powinna zwierać: imię (imiona), nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres jego zamieszkania. Oprócz danych pacjenta na karcie wizyty powinny znajdować się dane podmiotu świadczącego usługi medyczne, opis stanu zdrowia pacjenta oraz informacje o udzielonych mu świadczeniach medycznych, a także datę sporządzenia karty.
 

Informacja o placówce na wydruku EDM

Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnej placówce. Z prawej strony wysunie się panel, w których dokonasz wszystkich czynności związanych z konfiguracją dokumentacji.

W pierwszej zakładce DANE możesz uzupełnić „Informacje do druku EDM”. Są to podstawowe dane placówki, które będą widniały w prawym górnym rogu wydruku dokumentacji medycznej (np. nazwa placówki, adres, NIP, REGON itp. ). Jeśli chcesz, zamiast wpisywać dane placówki ręcznie, możesz wgrać własny plik, np. logo. Musisz jednak pamiętać, że grafika musi zawierać wszystkie informacje dotyczące placówki, które mają widnieć w prawym górnym rogu dokumentacji. Wgrywany plik graficzny powinien mieć format JPG.

Informacje te będą widniały na wydruku dokumentacji medycznej wypełnianej przez każdego lekarza zatrudnionego w tej placówce.

Dane lekarza na EDM

Dane lekarza przeprowadzającego wizytę będą widniały w lewym górnym rogu druku dokumentacji medycznej. Aby je uzupełnić wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij zakładkę SPECJALIŚCI w prawym górnym rogu (środkowa zakładka). Wybierz ikonę „Edytuj” przy konkretnym specjaliście. W wysuwającym się z prawej strony panelu edycji specjalisty, w polu „Informacje do druku EDM” wpisz kolejno: imię i nazwisko lekarza, specjalizację oraz jego numer *PWZ.

Tutaj również istnieje możliwość wgrania własnego pliku, jednak tak jak w przypadku informacji dotyczących placówki, plik ten musi zawierać wszystkie wyżej wymienione dane.

*Numer prawa wykonywania zawodu (PWZ) może znajdować się także w innym miejscu, jednak powinien być widoczny na wydruku dokumentacji medycznej

Podpis lekarza

Podpis specjalisty znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentacji medycznej. Aby go uzupełnić wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, następnie SPECJALIŚCI w lewym górnym rogu (środkowa zakładka). Teraz kliknij ikonę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu edycji specjalisty wpisz podpis w przeznaczonym do tego polu.

Tworzenie poradni, poradnia w dokumentacji medycznej

Jeśli Twoja placówka świadczy usługi medyczne w ramach podmiotu medycznego i posiada w nim poradnie specjalistyczne, powinien wszystkie te poradnie skonfigurować w systemie Proassist. 
Aby utworzyć poradnię, wybierz PLACÓWKI a bocznego menu, a następnie kliknij ikonę edycji przy konkretnej placówce. W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz ostatnia zakładkę na górze PORADNIE.

Kliknij zielony przycisk DODAJ PORADNIE.

Wpisz nazwę poradni, np. Poradnia Ortopedyczna.
Wpisz kod resortowy poradni.

Kod resortowy znajdziesz na tej stronie internetowej: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. Wystarczy, że wejdziesz w dany link i wyszukasz odpowiedni podmiot leczniczy. Znajdź kod resortowy i skopiuj go do systemu.

Jeśli chcesz wybrać kod resortowy poradni – w systemie rpwdl wybierz numer w rubryce nazwanej: Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikujących
Jeśli w placówce nie ma poradni, należy wybrać kod resortowy placówki. Jest to kod z rubryki kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

Następnym krokiem jest uzupełnienie pola na „Informacje do druku EDM” Są to informacje o poradni widniejące w prawym górnym rogu wydruku dokumentacji medycznej (np. nazwa i pełny adres poradni)* oraz te, które pojawią się na wydruku księgi przyjęć.

Następnie przypisz specjalistów do danej poradni. *Informacje dotyczące poradni będą wyświetlane w prawym górnym rogu wydruku dokumentacji medycznej każdego lekarza przypisanego do konkretnej placówki. Należy pamiętać, aby w informacjach dotyczących poradni zawarte były również dane placówki, do której dodana jest ta poradnia.

Jeżeli lekarz przyjmuje w dwóch różnych poradniach – powinien pamiętać o tym, aby w prawym górnym rogu wydruku dokumentacji medycznej widniały dane odpowiedniej poradni. Możesz to zrobić podczas przeprowadzania wizyty w sekcji „Poradnia” (po prawej stronie pod sekcją „Placówka”). W prawym górnym rogu wydruku pojawią się informacje dotyczące placówki, którą wybierzesz.

Na koniec kliknij zielony przycisk ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ, jeśli chcesz dodać do systemu kolejną poradnię lub ZAPISZ, jeśli zakończyłeś już swoje działania w tym obszarze.

Wzór wydruku dokumentacji medycznej

Na wydruku dokumentacji medycznej znajdują się wszystkie informacje zapisane wcześniej w systemie:

W lewym górnym rogu znajdują się informacje dotyczące konkretnego lekarza wpisane podczas dodawania lub edycji specjalisty.
Prawy górny róg zawiera informacje dotyczące poradni. Są to informacje wprowadzone do systemu podczas tworzenia lub edycji poradni.
Jeżeli dany podmiot medyczny nie posiada poradni – w prawym górnym rogu będą wyświetlały się informacje dotyczące placówki.

Poniżej znajdują się DANE PACJENTA takie jak imię i nazwisko, płeć, pesel, data urodzenia oraz numer telefonu. Te dane wprowadzane są do systemu podczas dodawania pacjenta.

Nad danymi wyświetla się także data wydruku.

Poniżej znajduje się rodzaj usługi oraz data i godzina przeprowadzenia wizyty.\

W dalszej części wydruku znajdują się informacje wprowadzone kolejno w sekcjach „Wywiad lekarski”, „Badanie”, „Rozpoznanie” oraz „Zalecenia” podczas przeprowadzania wizyty.

Nad danymi wyświetla się także data wydruku. 

Poniżej znajduje się rodzaj usługi oraz data i godzina przeprowadzenia wizyty.

W dalszej części wydruku znajdują się informacje wprowadzone kolejno w sekcjach „Wywiad lekarski”, „Badanie”, „Rozpoznanie” oraz „Zalecenia” podczas przeprowadzania wizyty (link do przeprowadzania wizyty):

1. Dolegliwości
2. Procedura wykonana podczas wizyty (procedura ICD-9, np. 93.2402, Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym)
3. Badanie, badanie obrazowe, zabieg, rehabilitacja, szczepienia, badanie stomatologiczne
4. Rozpoznanie ICD-10 (wyszukane z listy, np. T84 Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych) lub rozpoznanie opisowe.
5. Zalecenia – procedura ICD-9, np. 93.2203, Przygotowanie do chodzenia, lub zalecenia opisowe.

W prawym dolnym rogu znajduje się miejsce na podpis lekarza.

Dokumentacja zbiorcza

Księgi przyjęć stanowią element dokumentacji zbiorczej, do której prowadzenia zobowiązane są wszystkie placówki działające w ramach podmiotu leczniczego. 

Jeśli chcesz wydrukować dowolną księgę z systemu Proassist, kliknij zakładkę WIZYTY w bocznym menu, a następnie wybierz odpowiednią placówkę z listy na samej górze (Wyświetl). Kliknij w przycisk KSIĘGA PRZYJĘĆ – DRUK i wybierz księgę którą chcesz wydrukować (księgę główną przyjęć, księgę pracowni diagnostycznej, księgę zabiegów lub księgę zabiegów leczniczych).

Konfiguracja księgi głównej przyjęć

Poprawne uzupełnienie ksiąg przyjęć zależy od tego, co zostanie wpisane w początkowych etapach wprowadzania danych do systemu. Informacje zawarte w księgach przyjęć uzupełniane są w różnych miejscach w systemie.

1. Miejsce udzielania świadczenia – dane placówki podczas jej dodawania lub dane poradni wpisane podczas jej dodawania, lub – jeśli w danej placówce nie ma poradni – informacje o tej placówce wprowadzane podczas tworzenia tej placówki
2. Kod resortowy – wpisywany przy tworzeniu poradni, lub – jeśli w danej placówce nie ma poradni – kod resortowy wpisywany podczas tworzenia tej placówki.
3. Data wizyty – wprowadzana do systemu podczas zapisu pacjenta na wizytę
4. Pacjent – dane pacjenta wprowadzane do systemu przy pierwszej wizycie rejestrowanej w systemie
5. Osoba udzielająca świadczenia – lekarz przypisany do konkretnej poradni – pobierane z podpisu lekarza wpisywanego podczas dodawania specjalisty.
6. Rodzaj świadczenia – procedura ICD-9, lub – jeśli nie została ona dodana – informacje wpisywane podczas przeprowadzania wizyty w sekcji „Badanie”
7. ICD-10 – rozpoznanie wyszukiwanie wyszukiwane z listy podczas przeprowadzania wizyty (w księdze widnieje sam numer)
8. Osoba dokonująca wpisu – osoba przyjmująca opłatę za wizytę, lub zmieniła status wizyty na „w poczekalni” albo, w ostatniej kolejności ta, która wypełniała dokumentację medyczną.

Konfiguracja księgi pracowni diagnostycznej

1. Miejsce udzielania świadczenia – dane poradni wpisane podczas jej dodawania lub – jeśli w danej placówce nie ma poradni – informacje o tej placówce wprowadzane podczas tworzenia tej placówki
2. Kod resortowy – wpisywany przy tworzeniu poradni , lub – jeśli w danej placówce nie ma poradni – kod resortowy wpisywany podczas tworzenia tej placówki.
3. Data wizyty – wprowadzana do systemu podczas zapisu pacjenta na wizytę
4. Pacjent – dane pacjenta wprowadzane do systemu przy pierwszej wizycie rejestrowanej w systemie
5. Osoba udzielająca świadczenia – lekarz przypisany do konkretnej poradni – lekarz przypisany do konkretnej poradni – pobierane z podpisu lekarza wpisywanego podczas dodawania specjalisty
6. Rodzaj badania – procedura wykonywana podczas wizyty – ICD-9 wyszukiwane z listy (w księdze widnieje sam numer), lub – jeśli nie została ona dodana – informacje wpisywane podczas przeprowadzania wizyty w sekcji „Badanie obrazowe”
7. Oznaczenie lekarza zlecającego badania – lekarz wpisany podczas przeprowadzania wizyty w sekcji zaawansowane opcje księgi przyjęć po zaznaczeniu checkboxa „księga zabiegów”
8. Osoba dokonująca wpisu – osoba przyjmująca opłatę za wizytę, lub zmieniła status wizyty na „w poczekalni” albo, w ostatniej kolejności ta, która wypełniała dokumentację medyczną.

Konfiguracja księgi gabinetu zabiegowego

1. Miejsce udzielania świadczenia – dane poradni wpisane podczas jej dodawania , lub – jeśli w danej placówce nie ma poradni – informacje o tej placówce wprowadzane podczas tworzenia tej placówki
2. Kod resortowy – wpisywany przy tworzeniu poradni , lub – jeśli w danej placówce nie ma poradni – kod resortowy wpisywany podczas tworzenia tej placówki
3. Data wizyty – wprowadzana do systemu podczas zapisu pacjenta na wizytę
4. Pacjent – dane pacjenta wprowadzane do systemu przy pierwszej wizycie rejestrowanej w systemie
5. Osoba udzielająca świadczenia – lekarz przypisany do konkretnej poradni – pobierane z podpisu lekarza wpisywanego podczas dodawania specjalisty
6. Rodzaj zabiegu – procedura wykonywana podczas wizyty – ICD-9 wyszukiwane z listy (w księdze widnieje sam numer), lub – jeśli nie została ona dodana – informacje wpisywane podczas przeprowadzania wizyty w sekcji „Rodzaj zabiegu”.
7. Oznaczenie lekarza zlecającego badanie – lekarz wpisany podczas przeprowadzania wizyty w sekcji zaawansowane opcje księgi przyjęć po zaznaczeniu checkboxa „księga zabiegów”
8. Osoba dokonująca wpisu – osoba przyjmująca opłatę za wizytę, lub zmieniła status wizyty na „w poczekalni” albo, w ostatniej kolejności ta, która wypełniała dokumentację medyczną.

Konfiguracja księgi zabiegów leczniczych

1. Miejsce udzielania świadczenia – dane poradni wpisane podczas jej dodawania , lub – jeśli w danej placówce nie ma poradni – informacje o tej placówce wprowadzane podczas tworzenia tej placówki
2. Kod resortowy – wpisywany przy tworzeniu poradni , lub – jeśli w danej placówce nie ma poradni – kod resortowy wpisywany podczas tworzenia tej placówki
3. Data wizyty – wprowadzana do systemu podczas zapisu pacjenta na wizytę
4. Pacjent – dane pacjenta wprowadzane do systemu przy pierwszej wizycie rejestrowanej w systemie
5. Osoba udzielająca świadczenia – lekarz przypisany do konkretnej poradni – pobierane z podpisu lekarza wpisywanego podczas dodawania specjalisty
6. Rodzaj zabiegu – procedura wykonywana podczas wizyty – ICD-9wyszukiwane z listy (w księdze widnieje sam numer), lub – jeśli nie została ona dodana – informacje wpisywane podczas przeprowadzania wizyty w sekcji „Rehabilitacja”
7. Oznaczenie lekarza zlecającego badanie – lekarz wpisany podczas przeprowadzania wizyty w sekcji zaawansowane opcje księgi przyjęć po zaznaczeniu checkboxa „księga zabiegów leczniczych”
8. Osoba dokonująca wpisu – osoba przyjmująca opłatę za wizytę, lub zmieniła status wizyty na „w poczekalni” albo, w ostatniej kolejności ta, która wypełniała dokumentację medyczną.

Głosowe wypełniane dokumentacji medycznej

Jeśli zamiast pisemnie, chcesz wprowadzać informacje do systemu głosowo, wejdź w konkretną wizytę w aplikacji. Dotknij ikonkę karty pacjenta, a następnie pole, które chcesz wypełnić. Przytrzymaj ikonkę mikrofonu na swojej klawiaturze i zacznij mówić.
 

Treść wprowadzona do dokumentacji medycznej w aplikacji mobilnej Proassist zapisywana jest automatycznie w głównym systemie.

Podpisywanie dokumentów za pomocą tabletu/telefonu

Aby móc podpisać dokumenty w aplikacji mobilnej Proassist za pomocą tabletu lub telefonu, należy przesłać odpowiedni dokument do aplikacji. 

Można to wykonać na 3 sposoby:

  • z pozycji kalendarza
  • w zakładce wizyty
  • w zakładce klienci

Sposób nr 1: Z pozycji kalendarza należy najechać kursorem myszki na daną wizytę, a następnie wybrać Karta pacjenta.

Z bocznego menu klikamy w zakładkę oświadczenia lub ankieta.

W zakładce oświadczenia należy wybierać ikonę Wybierz druk zgody lub oświadczenia do wygenerowania i druku”, zaznaczyć zgody i oświadczenia, a następnie zatwierdzić klikając wyślij zgody, oświadczenia zaznaczone

W zakładce ankieta należy wybrać ikonę wybierz ankietę do wygenerowania i druku, następnie wybrać rodzaj ankiety (wyślij ankietę dla pełnoletnich lub wyślij ankietę dla niepełnoletnich).

Sposób nr 2: Z zakładki wizyty należy wyszukać danego pacjenta, a następnie wybrać Karta pacjenta.

Z bocznego menu klikamy w zakładkę oświadczenia lub ankieta.

W zakładce oświadczenia należy wybierać ikonę Wybierz druk zgody lub oświadczenia do wygenerowania i druku”, zaznaczyć zgody i oświadczenia, a następnie zatwierdzić klikając wyślij zgody, oświadczenia zaznaczone.

W zakładce ankieta należy wybrać ikonę wybierz ankietę do wygenerowania i druku, następnie wybrać rodzaj ankiety (wyślij ankietę dla pełnoletnich lub wyślij ankietę dla niepełnoletnich).

Sposób nr 3: Z zakładki klienci należy wyszukać danego pacjenta, a następnie wybrać Edytuj.

Z bocznego menu klikamy w zakładkę oświadczenia lub ankieta.

W zakładce oświadczenia należy wybierać ikonę Wybierz druk zgody lub oświadczenia do wygenerowania i druku”, zaznaczyć zgody i oświadczenia, a następnie zatwierdzić klikając wyślij zgody, oświadczenia zaznaczone.

W zakładce ankieta należy wybrać ikonę wybierz ankietę do wygenerowania i druku, następnie wybrać rodzaj ankiety (wyślij ankietę dla pełnoletnich lub wyślij ankietę dla niepełnoletnich).

UWAGA:  Ważne aby przesłać dokumenty do podpisania pacjentowi z konta użytkownika, który będzie również zalogowany w aplikacji mobilnej. 

Po przesłaniu odpowiednich zgód/ oświadczeń należy w aplikacji mobilnej Proassist z menu kliknąć w zakładkę dokumenty

Następnie pojawiają się wygenerowane oświadczenia/ zgody.

Po wybraniu pojawi się dokument z którym należy się zapoznać i kliknąć w podpisz.

W kolejnym kroku pojawi się okno w którym, należy dokonać podpisu i zatwierdzić klikając podpisz

Po podpisaniu pojawi się komunikat o poprawnie podpisanym dokumencie. Aby podpisać kolejny dokument należy wybrać wróć do listy dokumentów

Po przesłaniu odpowiednich ankiet należy w aplikacji mobilnej Proassist z menu kliknąć w zakładkę dokumenty

Następnie pojawiają się wygenerowane ankiety.


Po wybraniu pojawi się dokument który należy wypełnić i kliknąć w podpisz.

W kolejnym kroku pojawi się okno w którym, należy dokonać podpisu i zatwierdzić klikając podpisz

Po podpisaniu pojawi się komunikat o poprawnie podpisanym dokumencie. Aby podpisać kolejny dokument należy wybrać wróć do listy dokumentów.

Przygotowaliśmy również formę zabezpieczenia aby pacjent nie miał wglądu do pozostałych pacjentów w systemie Proassist. Zabezpieczenie to jest w formie kodu, który należy wpisać żeby zmienić miejsce przeglądania aplikacji, a następnie kliknąć gotowe. Hasło nadaje zalogowany użytkownik aplikacji.

W jaki sposób wgrać podpis lub sygnaturę pieczątki specjalisty do dokumentów dla pacjenta?

Jeżeli chcesz, aby wszystkie wystawiane przez Ciebie dokumenty (druki, opisy wizyt, zalecenia po wizycie, druki ZLA) posiadały podpis lub podpis z pieczątką, to możesz jednorazowo skonfigurować ustawienia specjalisty. Dzięki tym ustawieniom, system automatycznie będzie dodawał podpis lub sygnaturę pieczątki do wygenerowanych dokumentów. Aby wgrać podpis lub sygnaturę pieczątki specjalisty w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI, następnie z górnego menu w zakładkę SPECJALIŚCI.

Na liście wszystkich specjalistów, kliknij w ikonę edycji przy konkretnym specjaliście. 

Image

W oknie edycji specjalisty wgraj zdjęcie podpisu lub sygnaturę pieczątki klikając w zakładkę DODAJ PLIK PODPISU DO WYDRUKU. 

Image

Uwaga: pamiętaj, że ma to być plik graficzny!
Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ

Dzięki temu na każdym dokumencie, który wymaga podpisu specjalisty, będzie widniał podpis lub sygnatura pieczątki. Dokumenty, na których możliwy jest podpis/sygnatura pieczątki:
– wydruk dokumentacji medycznej zarówno z okna przeprowadzania, jak i historii pacjenta
– generowane druki w oknie przeprowadzania wizyty. 

Możliwość wysłania plików pacjenta w mailu podsumowującym wizytę

Jeżeli prowadzisz dokumentację obrazową pacjenta, możesz ją wysłać do pacjenta drogą mailową wraz z podsumowaniem wizyty. Przykład: specjalista wykonuje zdjęcia w formie efektów przed i po terapii. Może te zdjęcia wysłać pacjentowi jako całość dokumentacji medycznej.
W tym celu w oknie przeprowadzania wizyty kliknij w zakładkę Pliki pacjenta, a następnie w panelu bocznym wybierz pliki, które chcesz załączyć wraz z dokumentacją dla pacjenta poprzez kliknięcie w + przy konkretnym pliku.

Edycja plików klienta, dodawanie i zapisywanie

Po wypełnieniu dokumentacji medycznej kliknij w zieloną zakładkę ZAPISZ I WYŚLIJ MAILEM.

W jaki sposób zablokować specjaliście możliwość edycji dokumentacji medycznej po x czasie od zrealizowania wizyty?

Jeżeli nie chcesz, aby specjalista dokonywał poprawek w zakresie dokumentacji medycznej po określonym czasie od zrealizowania wizyty wystarczy zaznaczyć odpowiedni checkbox: Brak możliwości edycji wizyty przez specjalistę na [x czas] po wizycie i określić odpowiedni czas.
W tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI -> SPECJALIŚCI -> ikona edycji specjalisty

Instrukcje proassist
W panelu bocznym wysuwanym, pod danymi osobowymi zaznacz checkbox: Brak możliwości edycji wizyty przez specjalistę na [x czas] po wizycie, a następnie określ czas, wybierając go z listy. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.
Instrukcje proassist

Możliwość wysłania plików pacjentowi w osobnym mailu

Jeżeli prowadzisz dokumentację obrazową pacjenta, możesz ją wysłać do pacjenta drogą mailową w dowolnym momencie. Przykład: specjalista wykonuje zdjęcia/skanuje badanie obrazowe. Może te zdjęcia/skany wysłać pacjentowi drogą mailową.
W tym celu w oknie przeprowadzania wizyty kliknij w zakładkę PLIKI PACJENTA, a następnie w panelu bocznym przy konkretnym pliku, który chcesz przekazać pacjentowi, kliknij w kopertę.

Edycja plików klienta

W jaki sposób powielić dokumentację medyczną z poprzedniej wizyty?

Aby powielić dokumentację medyczną z poprzedniej wizyty, w tym celu zjedź na sam dół okna przeprowadzania wizyty, do historii wizyt edm. Przy konkretnej wizycie kliknij w ikonę powiel (ikona znajduje się tuż obok ikony drukarki).
Instrukcje proassist
Dzięki temu skopiują się treści, które uzupełniłeś w trakcie tej wizyty. Oczywiście masz możliwość edytowania tych treści. Jeżeli najpierw uzupełniłeś treści w poszczególnej sekcji wizyty, a w kolejnym kroku powieliłeś EDM z innej wizyty – dane te zostaną dopisane do Twoich treści.
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.