Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu. 

Jak dodać placówkę?

Aby dodać nową placówkę wybierz PLACÓWKI w bocznym menu, następnie kliknij zielony przycisk w prawym górnym rogu DODAJ PLACÓWKĘ+. W panelu wyskakującym z prawej strony wpisz nazwę placówki lub wybierz ją z listy. Jeśli chcesz, możesz wypełnić informacje dotyczące placówki danymi kontrahenta, klikając w przycisk WYPEŁNIJ DANYMI KONTRAHENTA.

Dodawanie placówek

Jeśli chcesz samodzielnie wypełnić informacje dotyczące placówki, wypełnij odpowiednie pola.
Wpisz nazwę placówki, oraz wybierz, czy w podpisie w SMS-ie do pacjenta ma wyświetlać się ta sama nazwa. Jeżeli podpis ma być inny – zaznacz checkbox „Inny” i wprowadź wybraną nazwę. 

Przypisz użytkowników do placówki, którą tworzysz. Wybierz użytkownika z listy, a następnie kliknij przycisk DODAJ. Możesz dodać kilku użytkowników.

dodawanie użytkowników do placówki

Poniżej znajdują się kolejno checkboxy: 

Wysyłaj SMS do klienta z informacją o wynikach – ta opcja pozwala na automatyczne wysyłanie do pacjentów informacji o możliwości odebrania wyników badań.

Rozbijaj na specjalizacje (widget) – w tym miejscu ustalasz, czy w oknie do rejestracji on-line będzie wyświetlał się podział na specjalizacje lekarzy przyjmujących w placówce.

Dodaj do widgetu – dodawanie nazwy placówki, która będzie wyświetlana w oknie do rejestracji on-line.

Wybierz odpowiednie opcje zaznaczając odpowiednie checkboxy.

Jeśli chcesz dodać informacje o placówce, które ma przekazywać rejestracja telefoniczna pacjentom, wprowadź odpowiedni plik tekstowy, zawierający te informacje klikając DODAJ PLIK Z INFORMACJAMI.

Informacje do druku EDM”. Informacje te będą widniały na wydruku dokumentacji medycznej wypełnianej przez każdego lekarza zatrudnionego w tej placówce. Są to podstawowe dane placówki, które będą widniały w prawym górnym rogu wydruku dokumentacji medycznej (np. nazwa placówki, adres, NIP, REGON itp.)

Wypełnij kod resortowy placówki.

Dane placówki

Jeżeli placówka prowadzi dokumentację zbiorczą – uzupełnij numery rozpoczęcia księgi przyjęć, pracowni diagnostycznej, księgi zabiegów oraz zabiegów leczniczych. Od tych numerów będzie rozpoczynała się kolejność poszczególnych elementów dokumentacji w systemie. 

Uzupełnij dane teleadresowe (jeżeli wybrałeś opcję WYPEŁNIJ DANYMI KONTRAHENTA na samym początku dodawania placówki – pola będą już uzupełnione)

Informacje dodatkowe – jeśli chcesz, wpisz informacje dodatkowe dotyczące placówki. Dane pole wypełnia manager zajmujący się rejestracją medyczną. 

Jeśli chcesz dodać kolejną placówkę, kliknij przycisk ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ PLACÓWKĘ

Jak dodać specjalistę?

Jeśli chcesz przypisać specjalistów do placówki, kliknij przycisk ZAPISZ I DODAJ SPECJALISTÓW

Wybierz placówki, do których mają być przypisani specjaliści.

W sekcji „Specjalista” wybierz specjalizację i kliknij DODAJ. Jeśli chcesz dodać zupełnie nową specjalizację, kliknij DODAJ NOWĄ, jednak najpierw upewnij się, czy dana specjalizacja nie widnieje już w systemie. Wpisz nazwę nowej specjalizacji i kliknij ZAPISZ.

Wypełnij informacje do druku EDM. Wpisz kolejno: imię i nazwisko lekarza, specjalizację oraz jego numer PWZ (*Numer prawa wykonywania zawodu (PWZ) może znajdować się także w innym miejscu, jednak powinien być widoczny na wydruku dokumentacji medycznej).

Zapisz

Podpis

Poniżej uzupełnij podpis, kod resortowy oraz uzupełnij dane osobowe specjalisty. Podpis będzie widoczny w prawym dolnym rogu dokumentacji medycznej. 

Kod resortowy

Uzupełnij kod resortowy

Dane osobowe

Uzupełnij dane osobowe specjalisty. Wpisz tytuł (opcjonalnie), nazwę specjalisty, która będzie wyświetlana na widgecie oraz w wiadomościach e-mail wysyłanych do pacjentów. Wpisz imię, nazwisko, telefon, oraz adres e-mail lekarza.

W zależności od tego, z których opcji chcesz skorzystać zaznacz odpowiedni checkbox:

Poniżej znajdują się ustawienia dotyczące specjalisty. Zaznacz konkretne checkboxy w celu dodania odpowiedniej opcji dla lekarza.

W tym miejscu możesz ustawić opcje wiadomości SMS do specjalistów:

 • Nie powiadamiaj SMS-em o wizytach specjalisty – zaznacz, jeśli nie korzystasz z opcji smsowego przypominania o wizytach specjalisty.

   

 • Powiadamiaj SMS-em o wizytach specjalistę – ciągle – specjalista otrzymuje wiadomości SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty przez cały czas, niezależnie od terminu wizyty.
 • Powiadamiaj SMS-em o wizytach specjalistę – gdy zmiana na dzisiaj – specjalista otrzymuje wiadomości SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty umówionej na ten dzień. 
 • Powiadamiaj SMS-em o wizytach specjalistę – gdy zmiana na dzisiaj lub jutro – specjalista otrzymuje wiadomości SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyt umówionych na dzisiaj i jutro.
 • Automatycznie zamykaj grafik pracy na dzisiaj – dzięki tej opcji pacjenci będą mogli rezerwować wizyty na ten sam dzień tylko do 8:00 rano, później grafik specjalisty zamknie się automatycznie.
 • SMS po wystawieniu e-recepty dla pacjenta – po wybraniu tej opcji, po każdym wystawieniu e-recepty pacjent dostanie wiadomość z kodem recepty, pozwalającym na wydanie leku w aptece.
 • SMS rozpoczynający pracę specjalisty – dzięki tej opcji specjaliści otrzymają dzień wcześniej o godzinie 21:00 wiadomość SMS z informacją o ilości zapisanych pacjentów oraz godzinach pracy. 
 • Wysyłaj powiadomienie o wizycie do pacjenta – opcja wysyłki wiadomości SMS przypominającej pacjentowi o wizycie, z możliwością ustawienia różnych godzin wysyłki przypomnienia SMS.
 • Wymuś dodanie usługi rozliczeniowej – jeśli chcesz, jako manager placówki możesz nakazać wypęłnienhei lekarzowi taką usługę. Podczas przeprowadzania wizyty specjalista nie będzie miał możliwości zakończenia tej czynności bez wypełnienia usługi rozliczeniowej.
 • Dodaj do widgetu – klikając w ten checkbox, dodasz tego specjalistę do zakładki rejestracji on-line.
Nie powiadamiaj smsem o wizytach

Kolejność wyświetlania na widgecie – ustaw kolejność wyświetlania specjalistów na widgecie do rejestracji on-line. Specjalista, który będzie się wyświetlał na widgecie jako pierwszy powinien otrzymać cyfrę zero, a każdy następny kolejno cyfry 1, 2, 3… 

Każdy nowy lekarz w systemie ma automatycznie przypisaną cyfrę 0, co oznacza, że będzie widniał na widecie jako pierwszy. Dlatego ważne jest, aby po każdorazowym dodaniu specjalisty ustalać jego kolejność na widgecie.

Pokazuj ceny usług na widgecie – jeśli chcesz, aby na widgecie wyświetlały się ceny usług danego specjalisty, zaznacz ten checkbox.

Zakres czasowy widgetu – opcja, która służy do ustalenia, jak daleko mogą sięgać terminy zapisów na wizyty. Jeśli ustawisz zakres czasowy przykładowo 2 miesiące – pacjenci będą mogli zapisywać się na wizytę do dwóch miesięcy naprzód.

Dane do Blue Media 

Uzupełnij ServiceID, Klucz oraz treść checkboxa na widgecie.

Więcej na temat płatności on-line znajdziesz pod tym linkiem.

Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij zielony przycisk ZAPISZ I USTAL GRAFIK. Aby ustawić grafik dla specjalisty. Oczywiście będziesz mógł go edytować w każdej chwili.

Ustawienie grafiku oraz dodawanie usług.

Wszystkie informacje dotyczące ustalania grafiku znajdziesz tutaj.

Po ustaleniu grafiku, ZAPISZ I PRZEJDŹ DO USŁUG lub ZAPISZ I DODAJ KOLEJNEGO SPECJALISTĘ. Wybierz odpowiedni przycisk, w zależności od tego, co chcesz wykonać.

Po kliknięciu ZAPISZ I PRZEJDŹ DO USŁUG, wyświetli się panel dodawania usługi. Wszystkie informacje dotyczące dodawania usługi znajdziesz tutaj.

Jak edytować placówkę?

Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie wyszukaj placówkę z listy w sekcji „Wyświetl według”. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnej placówce. W panelu wysuwającym się z prawej strony możesz edytować wszystkie wcześniej wprowadzone dane.
Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy powyżej.

Dane teleadresowe

Dodatkowo, w tym miejscu istnieje możliwość:

Kliknij ZAPISZ w celu zakończenia tego etapu edycji placówki.

Ustawienie placówki

W tej sekcji masz możliwość wpisania konkretnych informacji dotyczących placówki. Będą one przekazywane podczas telefonicznej rejestracji pacjenta oraz wyświetlane w systemie w postaci infografik przy konkretnej placówce. 

Więcej na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Tworzenie ankiety medycznej

W tym miejscu masz możliwość stworzenia ankiety medycznej wypełnianej przez pacjentów Twojej placówki. 

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Tworzenie zgód i oświadczeń

W tym miejscu możesz dodać oraz edytować zgody i oświadczenia pacjentów. Aby utworzyć nową zgodę lub oświadczenie kliknij odpowiedni przycisk (STWÓRZ ZGODĘ LUB OŚWIADCZENIE).

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Tworzenie poradni medycznych

W tym miejscu możesz dodawać oraz edytować poradnie medyczne w swojej placówce. 

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij ten link.

Jak ustawić nazwę placówki do rejestracji on-line i wiadomości e-mail do pacjenta?

Na widgecie do rejestracji on-line oraz w wiadomościach e-mail wysyłanych do pacjenta może widnieć inna nazwa placówki niż ta, pod którą jest ona zapisana w systemie.

Nazwa placówki na widget oraz mailu

Aby ustawić nazwę na widget oraz do wiadomości e-mail, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnej placówce. W panelu wysuwającym się z prawej stronie znajdź opcję „Nazwa placówki na widget i mail do pacjenta”. Wpisz nazwę.

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ na dole panelu.

Lista użytkowników przypisanych do placówki

Aby sprawdzić, którzy użytkownicy są przypisani do danej placówki, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie wyszukaj placówkę na liście w sekcji „Wyświetl według”. 

Kliknij „v” w kolumnie „Użytkownicy” (Użytk.) przy konkretnej placówce. W tym momencie wyświetlą się wszyscy użytkownicy przypisani do placówki wraz z numerami telefonów, adresami oraz e-mailami.

Użytkownicy placówki

Jak pobrać kod do widgetu do rejestracji on-line?

Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie wybierz placówkę na liście w sekcji „Wyświetl według”. Kliknij w ikonkę „Widget” obok placówki. W panelu wysuwającym się z prawej strony skopiuj kod z pola „Widget Proassist”.

Dodawanie widgetu do rejestracji online

W tym miejscu masz możliwość również pobrania widgetu serwisu Kliniki.pl. Kliknij „zwiń/rozwiń”, a następnie skopiuj kod. 

Skopiowany kod należy przekazać do osoby zajmującej się stroną internetową.

Infografiki przy placówce

W systemie Proassist masz możliwość wpisania konkretnych informacji dotyczących placówki. Będą one przekazywane podczas telefonicznej rejestracji pacjenta oraz wyświetlane w systemie w postaci infografik przy konkretnej placówce.

Aby dodać te informacje, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, wyszukaj placówkę w sekcji „Wyświetl według”, a następnie kliknij ikonkę edycji przy placówce. Następnie w panelu wyskakującym z prawej strony wybierz zakładkę USTAWIENIA.
Wypełniaj kolejno pola:

1. Adres – wpisz adres gabinetu, aby konsultant miał do niego łatwy dostęp podczas rejestracji pacjenta. Oprócz tego możesz wpisać dodatkowe informacje dotyczące lokalizacji placówki, jeśli występują trudności z dotarciem na miejsce.  

2. Parking – zaznacz, czy pod Twoją placówką znajduje się parking. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. parking znajduje się z przodu budynku).

3. Wózek inwalidzki – zaznacz, czy Twoja placówka jest przystosowana dla pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. w placówce znajduje się winda dla wózków inwalidzkich lub gabinety placówki znajdują się na parterze)

4. Płatność kartą – zaznacz, czy w Twojej placówce istnieje możliwość płatności kartą. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. forma płatności: gotówka, karta)

5. NFZ – zaznacz, czy lekarze w Twojej placówce świadczą usługi finansowane przez NFZ. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. w ramach NFZ wykonywane jest USG prenatalne)

6. Potwierdzenie – zaznacz, czy lekarze w Twojej placówce korzystają z usługi potwierdzania wizyt. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. potwierdzenia wizyt w ramach SMS – 24h przed wizytą).

7. Forma przekierowania na stałe – zaznacz, czy placówka korzysta z przekierowań telefonicznych. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. przekierowania włączone na stałe)

8. Cennik – zaznacz, czy placówka posiada dodatkowy cennik. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. dodatkowy cennik: cytologia 50 zł)

9. Rejestracja on-line – zaznacz, czy placówka prowadzi rejestrację on-line. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. rejestracja on-line dostępna na stronie internetowej …)

10. Plik treść – dodatkowa infografika ustawiana przez Proassist

Zakończ – ZAPISZ wprowadzone zmiany.

Edycja danych placówki

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Jeśli korzystasz z integracji systemu Proassist z drukarką fiskalną, możesz ustawiać/edytować jej nazwę w systemie. Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie wyszukaj placówkę na liście w sekcji „Wyświetl według”. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnej placówce. W panelu wyskakującym z prawej strony, przesuń suwak w dół, do sekcji „Stanowisko pracy”.

Kliknij przycisk DODAJ NOWE. Wpisz nazwę oraz wprowadź kod uzyskany podczas instalacji programu do korzystania z drukarki fiskalnej.

Kliknij biały przycisk ZAPISZ.

Dodawanie stanowisk pracy

Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając zielony przycisk ZAPISZ na dole panelu.

E-RECEPTA

Jeśli chcesz skonfigurować opcję wystawiania e-recepty w systemie Proassist, wgraj niezbędne certyfikaty.

Wszystkie informacje dotyczące konfiguracji e-recepty znajdziesz tutaj.

E-ZLA

Jeśli chcesz skonfigurować opcję wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego w systemie Proassist, wgraj niezbędne certyfikaty.

Wszystkie informacje dotyczące konfiguracji e-ZLA znajdziesz tutaj.

Dane do eWUŚ

Jeśli chcesz uzupełnić dane do platformy eWUŚ, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnej placówce. 

W panelu wyskakującym z prawej strony zjedź suwakiem w dół do sekcji Dane do e-WUŚ (dla podmiotów medycznych)

Wypełnij dane pola danymi do eWUŚ.  (login, hasło, kod oraz oddział).

Dane e-wuś

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Płatności on-line

Aby skorzystać z możliwości płatności on-line w Proassist, skonfiguruj tę opcję w systemie.

Tutaj znajdziesz informacje, jak to zrobić.

Jak dodać nowego specjalistę?

Aby dodać nowego specjalistę, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij zielony przycisk DODAJ SPECJALISTĘ+ w prawym górnym rogu.

Dodawanie specjalisty

Więcej na temat dodawania nowego specjalisty znajdziesz tutaj.

Edycja specjalisty

Aby edytować specjalistę, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. 

W tym miejscu możesz edytować: dane, grafik, ustawienia, szablony wywiadu, powiadomienia, dane do platformy e-zdrowie, klikając kolejno w odpowiednią zakładkę: 

DANE

Informacje na temat edycji danych znajdziesz pod tym linkiem.

dane platformy e-wuś

Zatwierdź zmiany, klikając ZAPISZ.

GRAFIK

Wszystkie informacje dotyczące ustalania grafiku znajdziesz tutaj.

Edycja grafiku specjalisty

USTAWIENIA 

Są to informacje dotyczące konkretnego specjalisty przekazywane podczas telefonicznej rejestracji pacjenta oraz wyświetlane w systemie w postaci infografik przy konkretnym specjaliście.

1. Dzieci – zaznacz, czy specjalista przyjmuje dzieci na wizyty. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. przyjmuje dzieci od 10 roku życia)

2. Telefon do lekarza – zaznacz, czy specjalista podaje jakąkolwiek formę kontaktu. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. Kontakt z lekarzem – wysyłamy SMS do Doktora)

3. Pilne wizyty – zaznacz, czy specjalista prowadzi pilne wizyty. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. Pilne wizyty – wysyłamy SMS do Doktora z danymi pacjenta)

4. Info o lekarzu – zaznacz, czy chcesz, aby rejestracja telefoniczna przekazywała informacje o specjaliście. Możesz wypełnić pole informacjami dotyczącymi leczonych chorób, lub wystawianych zaświadczeń.

5. Lista rezerwowa – zaznacz, czy specjalista prowadzi listę rezerwową. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. Prowadzimy listę rezerwową, jeśli termin się zwolni, proponujemy go osobie zainteresowanej)

6. Recepta – zaznacz, czy specjalista wystawia receptę. Jeśli chcesz, możesz dopełnić informację poprzez wypełnienie pola poniżej (np. Pan Doktor wystawia recepty wyłącznie w ramach wizyty)

Zakończ – kliknij ZAPISZ w celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian.

Edycja infografik specjalisty

SZABLON WYWIADU 

W tym miejscu możesz stworzyć szablon wywiadu dla danego specjalisty. Więcej na ten temat.

POWIADOMIENIA

Nie powiadamiaj SMS-em o wizytach specjalisty – zaznacz, jeśli nie korzystasz z opcji SMS-owego przypominania o wizytach specjalisty.

Powiadamiaj SMS-em o wizytach specjalistę – ciągle – specjalista otrzymuje wiadomość SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty przez cały czas, niezależnie od terminu wizyty.

Powiadamiaj SMS-em o wizytach specjalistę – gdy zmiana na dzisiaj – specjalista otrzymuje wiadomości SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty umówionej na ten dzień.

Powiadamiaj SMS-em o wizytach specjalistę – gdy zmiana na dzisiaj lub jutro –  specjalista otrzymuje wiadomości SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty umówionej na dzisiaj i jutro.

Nie powiadamiaj emailem o wizytach specjalisty – zaznacz, jeśli nie korzystasz z opcji SMS-owego przypominania o wizytach specjalisty.

Powiadamiaj emailem o wizytach specjalistę – ciągle – specjalista otrzymuje wiadomość SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty przez cały czas, niezależnie od terminu wizyty.

Powiadamiaj emailem o wizytach specjalistę – gdy zmiana na dzisiaj – specjalista otrzymuje wiadomości SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty umówionej na ten dzień.

Powiadamiaj emailem o wizytach specjalistę – gdy zmiana na dzisiaj lub jutro –  specjalista otrzymuje wiadomości SMS o dodaniu/przełożeniu/odwołaniu wizyty umówionej na dzisiaj i jutro.

SMS po wystawieniu e-recepty dla pacjenta – po wybraniu tej opcji, po każdym wystawieniu e-recepty pacjent dostanie wiadomość z kodem recepty, pozwalającym na wydanie leku w aptece.

SMS rozpoczynający pracę specjalisty – dzięki tej opcji specjaliści otrzymają dzień wcześniej o godzinie 21:00 wiadomość SMS  z informacją o ilości zapisanych pacjentów oraz godzinach pracy.

Wysyłaj powiadomienie o wizycie do pacjenta – opcja wysyłki SMS przypominającej pacjentowi z możliwością ustawienia różnych godzin wysyłki przypomnienia SMS (dostępna po kliknięciu checkboxa).

E-ZDROWIE

Dane do eWUŚ

W tym miejscu możesz wypełnić pola danymi do eWUŚ (login, hasło, kod oraz oddział).

Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS

Wypełnij dane oraz wgraj certyfikaty niezbędne do wystawiaia e-recepty, e-ZLA oraz e-skierowania.

Zatwierdź, klikając ZAPISZ.

Jak przypisać placówkę do specjalisty?

Jeśli chcesz przypisać placówkę do konkretnego specjalisty, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Na liście specjalistów w sekcji „Placówki”, kliknij „v” przy odpowiednim specjaliście. Kliknij zielony przycisk PRZYPISZ PLACÓWKĘ.

Przypisywanie placówek do specjalisty

W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz kontrahenta. Zaznacz checkboxy przy placówkach, do których chcesz przypisać specjalistę.

Kliknij ZAPISZ.

Jak przypisać usługę do specjalisty?

Przypisywanie usługi możliwe jest na dwa sposoby:

1. Wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie w sekcji „Filtruj usługi” wyszukaj usługę, którą chcesz przypisać. 

Na liście usług kliknij „v” w kolumnie „Przypisz do specjalisty”. Wybierz z listy specjalistę, a następnie – placówkę z listy obok.

Kliknij DODAJ, aby zapisać zmiany.

2. Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Na liście specjalistów w sekcji „Usługi” (Usł.), kliknij „v” przy odpowiednim specjaliście. Kliknij zielony przycisk PRZYPISZ USŁUGĘ

 

Przypisywanie usług do specjalisty

W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz kontrahenta. Zaznacz checkboxy przy placówkach, do których chcesz przypisać usługę. 

W sekcji „Szczegóły usługi” uzupełnij odpowiednio pola. Więcej na ten temat.

Wiadomości SMS do specjalistów

W systemie Proassist istnieje możliwość wysyłania wiadomości SMS do specjalistów. 
Tutaj dowiesz się jak to zrobić.

Jak wgrać Certyfikat ZUS oraz hasło z konta administratora?

W celu wgrania certyfikatu ZUS oraz hasła z bocznego menu wybierz zakładkę  PLACÓWKI, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonę edycji przy konkretnym specjaliście.

Image

W panelu wysuwającym się z prawej strony, kliknij w zakładkę E-ZDROWIE (górne menu).

Image

W sekcji „Dane Platforma E-zdrowie – certyfikaty” wpisz hasło w pole „Certyfikat ZUS hasło:„, a następnie kliknij przycisk DODAJ CERTYFIKAT ZUS oraz wybierz z dysku odpowiedni dokument. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Image

Dane do E-WUŚ

Jeśli chcesz uzupełnić dane do platformy eWUŚ, kliknij w swój avatar (górny, lewy róg).
W oknie Twoje ustawienia, w punkcie 3 Dane e-WUŚ (dla praktyk lekarskich) uzupełnij odpowiednie dane:
– login
– hasło
– kod (wymagane dla konkretnych oddziałów)
Wybierz odpowiedni oddział i zapisz ustawienia, klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ DANE E-WUŚ.

Image

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Płatności Online

Jeśli korzystasz z możliwości płatności on-line w Proassist, powinieneś skonfigurować tę opcję w systemie. 

Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI
W panelu wysuwającym się z prawej strony, przesuń suwak w dół do sekcji „Dane Blue Media”.
Wypełnij odpowiednie pola.

Więcej na temat konfiguracji płatności on-line znajdziesz tutaj.

Instalacja widgetu do rejestracji online

Kliknij ZAPISZ, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

W jaki sposób wyłączyć wysyłkę wiadomości e-mail do pacjenta?

W systemie Proassist automatycznie wysyłane są wiadomości e-mail do pacjentów z informacją o dodaniu wizyty w momencie dokonania zapisu oraz wiadomości z przypomnieniem o wizycie, które są wysyłane 24h przed wizytą.

W celu wyłączenia tego typu wiadomości e-mail należy z bocznego menu kliknąć w zakładkę PLACÓWKI, następnie z górnego menu w zakładkę KONTRAHENCI. Przy konkretnym kontrahencie, kliknij w ikonę edycji

Image

W panelu bocznym wysuwanym, zaznacz checkbox “Nie wysyłaj maili do pacjentów”.

Image

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Jak edytować kontrahenta?

Aby edytować kontrahenta, wybierz PLACÓWKI w bocznym menu, a następnie górną zakładkę KONTRAHENCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym kontrahencie. 

Edycja kontrahenta

W tym miejscu możesz kolejno edytować:

Dane podstawowe:

Nazwa kontrahenta

Wymagane potwierdzenie wizyty – zaznacz checkbox, jeśli chcesz, aby każda nowo dodana wizyta w systemie była oznaczona jako niepotwierdzona. Dana opcja sprawdzi się w przypadku, gdy kontrahent korzysta z telefonicznego potwierdzania wizyt. Dzięki temu konsultant dzwoniący w celu potwierdzenia wizyty – oznacza wizytę w systemie jako potwierdzoną.

Płatnicy

Jeżeli placówka posiada płatników innych niż pacjenci, należy wprowadzić ich do systemu przed rozpoczęciem korzystania z usług, ponieważ będą oni wybierani podczas opłacania wizyty. Jeżeli usługi w placówce opłacają jedynie pacjenci – nie należy wprowadzać ich do systemu – dana opcja będzie ustawiona automatycznie. 

Wybierz z listy, lub kliknij przycisk DODAJ NOWĄ, następnie wprowadź nazwę płatnika i ZAPISZ.

Dane teleadresowe:
Numer telefonu, adres e-mail, adres placówki.

Informacje dodatkowe – jeśli chcesz wpisz informacje dodatkowe dotyczące placówki, (np. placówka przyjazna dzieciom lub drugie wejście po lewej stronie budynku)

Informacje do wyświetlania na widgecie – wpisz informacje, które będą wyświetlane na zakładce do rejestracji on-line na stronie internetowej specjalisty.

Informacje do wyświetlania na widgecie (RODO – treść) – wypełnij treść oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na wizytę.

Informacje wyświetlania na widgecie (RODO – link) – jeśli chcesz, możesz wstawić link do strony internetowej placówki, na której zamieszczona jest  informacja dotycząca polityki prywatności. 

Przycisk DODAJ PLIK Z INFORMACJAMI (RODO) – jeśli chcesz, możesz wstawić plik z treścią oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na wizytę, zamiast wpisywać go ręcznie.

Dane podstawowe

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Jak pobrać kod do widgetu do rejestracji on-line?

Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę KONTRAHENCI. Kliknij w ikonkę „Widget” obok kontrahenta. W panelu wysuwającym się z prawej strony skopiuj kod z pola „Widget Proassist”.

Widget do rejestracji online

Skopiowany kod należy przekazać do osoby zajmującej się stroną internetową.

Jak dodać płatników do kontrahenta?

Jeżeli placówka posiada płatników innych niż pacjenci, należy wprowadzić ich do systemu przed rozpoczęciem korzystania z usług, ponieważ będą oni wybierani podczas opłacania wizyty. Jeżeli usługi w placówce opłacają jedynie pacjenci – nie należy wprowadzać ich do systemu – dana opcja będzie ustawiona automatycznie. 

Dodawanie płatnika

Aby ustawić nazwy płatników, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę KONTRAHENCI. Kliknij ikonkę edycji przy konkretnym kontrahencie, a następnie w sekcji Płatnicy wybierz z listy i kliknij DODAJ, lub kliknij przycisk DODAJ NOWĄ, następnie wprowadź nazwę płatnika i ZAPISZ.

Polityka prywatności – widget

Aby wdrożyć treść dotyczącą polityki prywatności (RODO), wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę KONTRAHENCI. Kliknij ikonkę edycji przy kontrahencie. 

Przesuń suwak w dół aby uzupełnić treści RODO na widgecie.

Informacje do wyświetlania na widgecie (RODO – treść) – wypełnij treść oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na wizytę.

Informacje wyświetlania na widgecie (RODO) – jeśli chcesz, możesz wstawić link do strony internetowej placówki, na której zamieszczona jest  informacja dotycząca polityki prywatności.

Przycisk DODAJ PLIK Z INFORMACJAMI (RODO) – jeśli chcesz, możesz wstawić plik z treścią oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na wizytę, zamiast wpisywać go ręcznie.

Informacje na widgetcie

Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Jak skonfigurować dane, które mają być wymagane w trakcie rejestracji pacjenta?

Aby ustalić jakie dane powinny być pobierane w trakcie zapisu z bocznego menu wejdź w zakładkę PLACÓWKI, z górnej belki wybierz KONTRAHENCI.

Kliknij ikonę edycji. W panelu wysuwającym się z prawej strony kliknij zakładkę WYMAGANE DANE

W poszczególnych sekcjach wybierz pola, które mają być wymagane w trakcie rejestracji pacjenta, a następnie kliknij zieloną zakładkę ZAPISZ.

Jak to działa?

W trakcie zapisu na wizytę, system wskaże wymagane pola, które należy wypełnić w trakcie rejestracji za pomocą czerwonej gwiazdki.
Jeżeli, któreś z wymaganych pól nie zostanie wprowadzone – system nie doda wizyty, pojawi się komunikat, sugerujący uzupełnienie brakującego pola.

W jaki sposób ustawić aby dni świąteczne były dniami pracującymi dla konkretnego specjalisty?

W systemie Proassist defaultowo dni świąteczne są dniami wolnymi od pracy – grafik specjalisty na ten czas jest zamknięty. Każdy specjalista oczywiście ma możliwość otwarcia konkretnego dnia. Jednak aby odgórnie zaznaczyć każdy dzień świąteczny jako dzień pracujący u konkretnego specjalisty z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY, na liście wszystkich użytkowników danej placówki, wyszukaj odpowiedniego specjalistę, któremu chcesz włączyć taką funkcjonalność. Przy konkretnej osobie kliknij w ikonę edycji.
oprogramowanie proassist-użytkownicy

W oknie edycji użytkownika, pod danymi osobowymi kliknij w checkbox “Praca w święta”. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

oprogramowanie proassist-instrukcja dodawania placówki di systemu

W jaki sposób ograniczyć specjaliście możliwość dokonywania zmian w kasie?

Jeżeli nie chcesz, aby specjalista dokonywał zmian w kasie kliknij z bocznego menu w zakładkę UŻYTKOWNICY, a następnie na liście użytkowników kliknij w ikonę edycji przy konkretnym specjaliście.
oprogramowanie proassist ustawienia użytkownika jak go edytować

W oknie edycji użytkownika, pod danymi osobowymi zaznacz checkbox: Użytkownik bez uprawnień do zmian w kasie. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Edycja użytkownika w systemie medycznym proassist

Po wprowadzeniu takich zmian, specjalista nie będzie miał dostępnej ikony kasy w oknie informacyjnym do wizyty, czyli nie będzie mógł dokonywać zmian w obrębie kwoty pobranej za daną usługę. 

oprogramowanie proassist podgląd kalendarza
W takim przypadku również w oknie przeprowadzania wizyty pole z kwotą za wykonanie danej usługi będzie polem nieedytowalnym. Specjalista nie będzie mógł jej zmienić.
Oprogramowanie medyczne proassist-Zakończ wizytę

W jaki sposób ograniczyć specjaliście możliwość edycji usługi rozliczeniowej w EDM?

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej specjalista ma możliwość przypisywania, odpinania usług rozliczeniowych. Aby ograniczyć mu taką możliwość z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY,  na liście wszystkich użytkowników, kliknij w ikonę edycji.

Oprogramowanie medyczne ustawienia użytkownika

W oknie edycji użytkownika, pod danymi osobowymi zaznacz checkbox: Użytkownik bez uprawnień do zmian usług rozliczeniowych”.  Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Edycja użytkownika w systemie medycznym proassist

W ten sposób specjalista przeprowadzając wizytę nie będzie miał możliwości dokonania zmiany usługi rozliczeniowej. Nie pojawi się lista z możliwością wyboru odpowiedniej usługi.

oprogramowanie medyczne proassist-zarządzanie wizytą pacjenta

Jak uruchomić możliwość wystawienia opinii specjaliście przez pacjenta?

Każdy pacjent po skończonej wizycie może wystawić ocenę specjaliście, zaznaczając odpowiednią ilość gwiazdek oraz wpisując swój komentarz.

W tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI, a następnie z górnego menu wybierz zakładkę KONTRAHENCI. Przy konkretnym kontrahencie kliknij w ikonę edycji.

oprogramowanie medyczne proassist-edycja kontrahenta z pozycji placówki

W bocznym panelu wysuwanym wybierz dwie lub jedną z dostępnych opcji. Jeżeli chcesz, aby pacjent otrzymał drogą mailową możliwość wystawienia oceny po przesłanej dokumentacji medycznej z odbytej wizyty wybierz opcję: “Dodaj wewnętrzną ocenę pracy lekarza w mailu z dokumentacją medyczną”. Jeśli natomiast chcesz, aby pacjent otrzymał taką możliwość w przypadku zrealizowania i opłacenia wizyty, wybierz checkbox “Dodaj wewnętrzną ocenę pracy lekarza w mailu po zakończeniu wizyty (wizyta rozliczona)”. Oczywiście możesz zaznaczyć oba checkboxy.
Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ. Więcej dowiesz się na naszym blogu

Ustalanie stałych godzin pracy

Aby ustalić stałe godziny pracy specjalisty wybierz PLACÓWKI z bocznego menu.

Następnie kliknij zakładkę SPECJALIŚCI w lewym górnym rogu. W tym momencie wyświetli się lista specjalistów. Kliknij w ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W wysuwającym się z prawej strony panelu edycji specjalisty wybierz zakładkę EDYTUJ GRAFIK na górze. W tym miejscu możesz ustawić godziny pracy specjalisty oraz interwały.

ustawianie przerwy

Ustalanie zmiennych godzin pracy

Jeśli chcesz ustalić godziny pracy dla konkretnego dnia wybierz KALENDARZ z bocznego menu.

Wybierz specjalistę, dla którego chcesz ustalić godziny pracy na konkretny dzień. Możesz wybrać z listy na samej górze (Wyświetl kalendarz/Twoje placówki) lub zaznaczyć w sekcji „Pokaż specjalistów”, znajdującej się obok bocznego menu.

Dynamiczna zmiana grafiku

Na kalendarzu powyżej wybierz dzień, na który chcesz ustalić godziny pracy.

Kliknij ikonkę zegarka po prawej stronie na przy nazwisku lekarza na jego terminarzu.
Z prawej strony wysunie się panel zmiany grafiku na dany dzień. Ustal godziny przyjęć, przerwy oraz interwały.

Poniżej możesz ustalić limit na dane usługi. Wybierz usługę z listy, a następnie wpisz ilu pacjentów
maksymalnie chcesz przyjąć na wizytę, na której będzie wykonywana konkretna usługa (więcej – usługi).

Uwaga: Grafik ustalony na konkretny dzień jest nadrzędny, dlatego jeśli chcesz dokonać jakichkolwiek zmian w grafiku ogólnym, sprawdź, czy uprzednio były wprowadzane jakiekolwiek zmiany w grafiku na konkretny dzień.

Dynamiczna zmiana grafiku

Jak skonfigurować dane, które mają się wyświetlać w oknie dodawania wizyty, jako dane, które warto pobrać od pacjenta, ale te które nie są wymagane w trakcie zapisu?

Jeżeli chcesz, aby rejestracja pytała pacjenta o dodatkowe dane podczas zapisu, ale bez konieczności nakładania wymogu podczas zapisu, możesz skonfigurować odpowiednio system. Dzięki temu rejestratorka w oknie dodawania wizyty będzie widziała odpowiednie pola w jednym, widocznym miejscu.
W tym celu z bocznego menu wybierz zakładkę PLACÓWKI -> z górnego menu zakładkę KONTRAHENCI, a następnie kliknij w ikonę edycji.

Instrukcje proassist

W panelu bocznym wysuwanym, wybierz zakładkę WYMAGANE DANE, a następnie określ po stronie panelu, które dane mają się wyświetlać w oknie dodawania wizyty jako pola mile widziane do uzupełnienia przez rejestratorkę, wybierając opcję: “Opcjonalne / Pokaż pole” przy konkretnej sekcji.

Instrukcje proassist
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.