Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Konfiguracja E-Dokumentów

E-Recepta

E-Skierowanie

E-Zla

Zdarzenia Medyczne

Konfiguracja E-Dokumentów

Wystawianie e-dokumentów jest możliwe tylko po uprzednim wprowadzeniu do systemu Proassist odpowiednich certyfikatów oraz skonfigurowaniu danych. Aby skonfigurować dane, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę „Edytuj” przy konkretnym specjaliście, a następnie w panelu wyskakującym z prawej strony uzupełnij dane w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS”.

Wystawianie e-dokumentów jest możliwe tylko po uprzednim wprowadzeniu do systemu Proassist odpowiednich certyfikatów oraz skonfigurowaniu danych.

Aby skonfigurować dane, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij ikonkę „Edytuj” przy konkretnym specjaliście, a następnie w panelu wyskakującym z prawej strony uzupełnij dane w sekcji „Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS”.

Image

W przypadku praktyki lekarskiej należy podać: nazwę praktyki lekarskiej (np. ISPL Krzysztof Nowak), wybrać reprezentowaną organizację (praktyka medyczna), wprowadzić numer PWZ, ID Extension (numer księgi rejestrowej), ID Root (SerialNumber – numer dostępny w pliku pem. otrzymanym podczas generowania certyfikatów p1), NIP placówki, zawód medyczny, regon, oddział NFZ, węzeł OID usługodawcy (Nadany Identyfikator P1 przydzielany przez rpwdl.csioz.gov.pl), oraz pełny adres placówki.

 

W przypadku podmiotu leczniczego wpisujemy nazwę placówki, wybieramy reprezentowaną organizację (jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą), numer PWZ lekarza, NIP placówki, wybrać zawód medyczny oraz podać regon placówki (UWAGA: regon 14 cyfrowy). Poniżej, opcjonalnie można podać regon lekarza. Następnie należy wpisać  ID Extension (numer księgi rejestrowej), ID Root (SerialNumber – numer dostępny w pliku pem. otrzymanym podczas generowania certyfikatów p1) oraz węzeł OID usługodawcy (Nadany Identyfikator P1 przydzielany przez rpwdl.csioz.gov.pl)

W przypadku podmiotu leczniczego, który posiada w RPWDL komórki organizacyjne, czyli poradnie medyczne należy uzupełnić dodatkowo V część kodu resortowego:, VII część kodu resortowego:, VIII część kodu resortowego:. Odpowiednie kody znajdziesz w RPWDL przy konkretnej poradni w dziale III KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE.
Instrukcje proassist

Po wprowadzeniu danych wprowadź niezbędne do wystawiania e-dokumentów:

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Image

Informacje dodatkowe:
1. Podmiot medyczny posiada jeden certyfikat TLS i WSS dla wszystkich lekarzy, a każdy z nich musi wprowadzić do systemu jedynie certyfikat ZUS i hasło.

2. Certyfikat P1 generowany jest przez Proassist na podstawie certyfikatów TLS i WSS.
3. Ważność certyfikatów p1 wynosi 2 lata.
4. Ważność certyfikatu ZUS wynosi 5 lat.
5. W przypadku zgubienia certyfikatu ZUS lub hasła – należy unieważnić aktualny certyfikat i wygenerować nowy.

Gdzie sprawdzić węzeł OID?

Węzeł OID, czyli Nadany Identyfikator P1 jest niezbędny do konfiguracji systemu pod możliwość wystawiania e-dokumentów. Jest on nadawany w trakcie generowania certyfikatów w systemie RPWDL.

Istnieje kilka sposobów pobrania węzła OID.

Pierwszy sposób:
Węzeł OID jest widoczny w trakcie generowania certyfikatów w systemie RPWDL. Po ukończeniu procesu generowania na ekranie wyświetli się podsumowanie w którym zawarte są te informacje.

instrukcja

Drugi sposób:
W mailu otrzymanym z rpwdl w momencie generowania certyfikatów z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Trzeci sposób:
Numer ten widoczny jest po zalogowaniu do RPWDL. W tym celu:
1. Zaloguj się do RPWDL
2. Z menu wybierz zakładkę Wnioski wysłane

instrukcja
3. Przy wniosku “Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów” kliknij w opcję: Szczegóły.
instrukcja
4. W szczegółach będzie dostępny Nadany Identyfikator P1, czyli węzeł OID.
instrukcja

Możliwość załączenia e-dokumentów do maila wysyłanego do pacjenta

Jeżeli pacjenci mają wprowadzony adres e-mail w karcie pacjenta, nie musisz drukować dokumentacji medycznej i przekazywać pacjentowi. W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej możesz zdecydować, które e-dokumenty zostaną przesłane do pacjenta drogą mailową wraz z dokumentacją medyczną.
W tym celu w oknie przeprowadzania wizyty w sekcji ZAKOŃCZ WIZYTĘ, kliknij w opcję Zaawansowane opcje wysyłki email. Rozwinie się lista z wszystkimi możliwymi dokumentami zewnętrznymi dla pacjenta. Defaultowo wszystkie te dokumenty są zaznaczone do wysyłki. Jeżeli chcesz wykluczyć jakiś dokument, odznacz go z listy.
Możliwe e-dokumenty do wysłania pacjentowi drogą mailową:

 • e-zla
 • e-skierowanie
 • e-recepta
 • druki wystawione podczas wizyty,np. zwolnienie z wf-u, zaświadczenie lekarskie

   

Wprowadzone dane możesz zapisać na przyszłość, tak aby system przy każdej wizycie tego oraz innego pacjenta przesyłał wybrane przez Ciebie dokumenty pacjentowi, w tym celu kliknij w zieloną zakładkę ZAPISZ USTAWIENIA EMAIL. Jeżeli chcesz, aby zmiany te były jednorazowe – od razu przejdź do zielonej zakładki ZAPISZ I WYŚLIJ EMAIL.

Wgrywanie certyfikatu ZUS lekarza jako administrator

Po skonfigurowaniu danych wgraj niezbędne do wystawiania e-recepty certyfikaty TLS i WSS pobrane z rpwdl.csioz.gov.pl, a następnie wprowadź certyfikat ZUS lekarza oraz hasło. 

Podmiot medyczny posiada jeden certyfikat TLS i WSS dla wszystkich lekarzy, a każdy z nich musi wprowadzić do systemu jedynie certyfikat ZUS i hasło.

Lekarze świadczący usługi w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej powinni wgrać do systemy wszystkie te certyfikaty.

Certyfikat P1 generowany jest przez Proassist na podstawie certyfikatów TLS i WSS.

Uwaga: w pierwszej kolejności należy wprowadzić do systemu certyfikat ZUS, a dopiero potem hasło do niego – nigdy odwrotnie.

Dodawanie podpisu kwalifikowanego

Aby wprowadzić konkretne certyfikaty do systemu Proassist wybierz PLACÓWKI z bocznego menu. Następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Wybierz ikonkę edycji obok konkretnego specjalisty, po czym, w panelu wysuwającym się z prawej strony zjedź suwakiem w dół do sekcji „Dane Platforma E-zdrowie – certyfikaty”.

Możesz pobrać dane pacjenta klikając w zakładkę POBIERZ DANE UBEZPIECZONEGO. Z pobranych danych możesz skopiować dane teleadresowe, klikając w zakładkę UŻYJ POBRANYCH DANYCH. 

Wgrywanie Certyfikatu ZUS oraz hasła w koncie specjalisty

 1. Dodanie certyfikatu ZUS oraz hasła możliwe jest z poziomu konta specjalisty. W górnym lewym rogu kliknij swój awatar.

W nowym oknie dotyczącym Twoich danych osobowych przejdź do punktu: 4. Dane platforma E-zdrowie – Certyfikat ZUS.

Wpisz hasło do certyfikatu ZUS w oknie „Podaj hasło” oraz załącz certyfikat podpisu klikając w zakładkę DODAJ CERTYFIKAT ZUS.

Wprowadzone dane zatwierdź zielonym przyciskiem ZAPISZ DANE E-ZDROWIE.

Image

Wybór odpowiedniej bazy leków

W systemie Proassist możesz dokonać wyboru, z której bazy leków chcesz korzystać w trakcie swojej pracy. Bazy do wyboru:
– baza rządowa: URPL
– baza komercyjna

W tym celu z konta specjalisty kliknij w swój avatar, a następnie w oknie ustawień w sekcji “Baza leków” wybierz odpowiedni selekt. Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w zakładkę ZAPISZ ZMIANY.

instrukcje proassist-baza leków-zapiswanie zmina
Uwaga: w przypadku bazy komercyjnej aktualizowanie bazy leków odbywa się na bieżąco, gdyż baza jest pobierana w momencie wyszukiwania leku.

Możliwość ustawienia poziomu refundacji w wystawionej recepcie

W systemie Proassist możesz ustawić jednorazowo poziom refundacji: automatyczne nierefundowane, automatycznie refundowane.
Dzięki temu w oknie wystawiania recepty, system będzie podpowiadał odpowiedni poziom refundacji, wg. Twoich preferencji.

W tym celu z konta specjalisty kliknij w swój avatar, a następnie w oknie ustawień w sekcji “Ustawienie poziomu refundacji w recepcie” wybierz odpowiedni selekt. Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w zakładkę ZAPISZ ZMIANY.

statystyki -ogólne - raport
Od tego momentu nie musisz za każdym razem zmieniać ręcznie refundacji podczas wystawiania recepty – system automatycznie dostosuje ją wg. Twoich ustawień.
statystyki -ogólne - raport

Możliwość podglądu opisu danego leku

W przypadku bazy komercyjnej istnieje możliwość podglądu danych szczegółowych dot. leku, m.in. co zawiera dany lek, jak działa kiedy i jak go stosować, działania niepożądane itp. W tym celu w oknie wystawiania recepty, kliknij w nazwę wybranego leku. Nazwa leku jest podlinkowana, dzięki czemu zostaniesz przekierowany bezpośrednio do serwisu informacji o lekach.
statystyki -ogólne - raport

Wystawianie e-recepty

Aby wystawić e-receptę wybierz zakładkę KALENDARZ z bocznego menu. Po wyświetleniu się kalendarza najedź kursorem na konkretną wizytę, przy której pojawi się białe pole zawierające wszystkie informacje dotyczące tej wizyty. Następnie kliknij w przedostatnią ikonę na dole (przyjmij pacjenta). W tym momencie wyświetli się okno, które umożliwia przeprowadzenie wizyty.

W celu wystawienia e-recepty należy kliknąć w zakładkę E-RECEPTA znajdującą się w prawym górnym rogu okna do przeprowadzania wizyty. W panelu wysuwającym się z prawej strony możesz rozpocząć wypisywanie e-recepty.

E-Recepta

Pierwszym krokiem wystawiania e-recepty jest wypełnienie danych pacjenta. Kliknij zielony przycisk ROZWIŃ/ZWIŃ DANE PACJENTA. W tym momencie pokażą się pola wypełnione danymi z karty pacjenta. 

Następny krok to „Dane recepty”. Wybierz z listy, typ recepty, który chcesz wystawić: lek zwykły, czy recepturowy.

Wystawianie e-recepty

Lek zwykły:

Wyszukaj z listy konkretny lek lub wybierz ulubiony (link – dodawanie leku do ulubionych). Aby wyszukać lek, zacznij wpisywać jego nazwę w sekcji „Wyszukaj lub wybierz ulubiony lek”. Kliknij w nazwę leku, aby dodać go do recepty. Teraz wybierz: wielkość opakowania, ilość oraz informacje o refundacji, klikając strzałkę w dół na konkretnej liście i wybierając z niej odpowiedni element. Poniższe pole wypełnij treścią dotyczącą dawkowania leku oraz, w razie potrzeby, wpisz dodatkową treść dotycząca wydawania leku.
Wybierz datę wystawienie oraz datę realizacji wybierając odpowiednią datę klikając w ikonkę kalendarza przy odpowiedniej dacie.
Poniżej wybierz uprawnienia pacjenta, upoważniające go do pełnej lub częściowej refundacji leków.

Wystawianie e-recepty

Następnie wybierz, czy recepta ma być ważna przez 365 dni. 

Oprócz wystawiania recepty istnieje opcja dodania jej do zaleceń (zielony przycisk poniżej). Wystawienie e-recepty możliwe jest wyłącznie po zapełnieniu obowiązkowymi danymi wszystkich pól, w których jest to wymagane.

Lek recepturowy:

W oknie służącym do przeprowadzania wizyty wybierz zakładkę E-RECEPTA w prawym górnym rogu.

Pierwszym krokiem wystawiania e-recepty jest wypełnienie danych pacjenta. Kliknij zielony przycisk ROZWIŃ/ZWIŃ DANE PACJENTA. W tym momencie pokażą się pola, w które możesz wprowadzić dane niezbędne do wystawienia recepty.

Następny krok to „Dane recepty”. Wybierz z listy, typ recepty, który chcesz wystawić: lek zwykły, czy recepturowy.

Wystawianie e-recepty

Wybierz z listy „Dokument recepty na lek recepturowy”. System pozwala na tworzenie i używanie szablonu receptury, dlatego jeżeli masz utworzony wcześniej taki szablon – kliknij przycisk UŻYJ SZABLON RECEPTURY. Jeśli nie – możesz przystąpić do tworzenia leku.

Wpisz nazwę leku, określ jego kategorie: Rp czy Rpw. Defaultowo zaznaczona jest opcja Rp, a następnie określ jego refundację.

Następnie wyszukaj surowiec lub lek z listy. 

Image
Możesz także dodać własną nazwę surowca klikając w zielony przycisk.
Image
Następnie należy wpisać nazwę w okienko, które pojawi się na środku ekranu.
Image

W panelu wystawiania recepty pojawi się nowa ramka z nazwą nowego surowca. Możesz uzupełnić pole na dodatkową treść dotyczącą surowca.

Po wybraniu lub dodaniu surowców określ im proporcje, a następnie wpisz dawkę stosowaną całego leku. W sekcji “Informacje dla wydającego” możesz zostawić informację dla farmaceuty dot. tworzenia leku.

Image

Możesz wprowadzić datę wystawienie recepty oraz datę realizacji klikając w szarą ikonę kalendarzyka.

Poniżej wybierz uprawnienia pacjenta, upoważniające go do pełnej lub częściowej refundacji leków.

Następnie wybierz, czy recepta ma być ważna przez 365 dni.

By wystawić, dokument wybierz jedną z dwóch zakładkę: WYSTAW lub WYSTAW I DODAJ DO ZALECEŃ. Wybierając drugą opcję, informacja o wystawionej e-recepcie pojawi się w sekcji zalecenia opisowe. 

Szablon leku recepturowego

Aby stworzyć szablon leku recepturowego, po uzupełnieniu wszystkich pól niezbędnych do wystawiania recepty oraz stworzeniu leku, kliknij zielony przycisk ZAPISZ SZABLON RECEPTURY, a następnie w okienku, które pojawi się na środku okna wpisz nazwę tego szablonu. Kliknij Zapisz Szablon. Aby go użyć, przy następnym wystawianiu recepty, kliknij przycisk UŻYJ SZABLON RECEPTURY. Wybierz szablon z listy w okienku, które pojawi się na środku okna klikając przycisk KOPIUJ DANE DO RECEPTURY. W tym momencie pola w panelu do wystawiania e-recepty wypełnią się danymi z szablonu.

Wystawianie e-recepty

W zależności od tego, jaką czynność chcesz teraz wykonać, kliknij WYSTAW lub WYSTAW I DODAJ DO ZALECEŃ.

Dodawanie leków do ulubionych

Jeżeli często wystawiasz receptę pacjentom na ten sam lek, możesz usprawnić swoją pracę, poprzez dodanie leku do ulubionych. Dzięki temu oznaczony przez Ciebie lek będzie udostępniany w podpowiedziach wyboru leku, bez konieczności wyszukiwania. 

UWAGA: opcja ta dostępna jest w przypadku korzystania z bazy leków URPL.

Aby dodać lek do ulubionych wybierz E-RECEPTA z zakładek znajdujących się w prawym górnym rogu. Wyszukaj lek z listy, następnie kliknij w gwiazdkę przy nazwie leku w tabelce. Jeśli chcesz usunąć lek z ulubionych, kliknij krzyżyk, który pojawił się przy nazwie leku po dodaniu go do ulubionych.

Dodawanie leku do ulubionych

Automatyczne wypełnianie mocy składników leku Rpw

Wybierz zakładkę WIZYTY z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę menzurki przy konkretnym pacjencie. Wybierz zakładkę E-RECEPTA w prawym górnym rogu. Z prawej strony wyskoczy panel do wystawiania e-recepty. W sekcji „Szukaj leku” zacznij wpisywać nazwę leku Rpw, następnie wybierz go. W tabelce wyświetla się wypełniona ramka z mocą składników leku.
Dana informacja pojawi się na wystawionej recepcie.

Edycja mocy składników aktywnych

Wskazanie do refundacji leku

Podczas dodawania leku refundowanego, podczas wybierania go z listy przy jego nazwie pojawi się informacja – REF. Po wybraniu danego leku, przy jego nazwie pojawi się ikonka „i”. Po najechaniu kursorem myszy na tę ikonkę, na białym polu pojawi się białe pole ze wskazaniami do refundacji leku.
Leki refundowane

Wystawianie e-skierowania

E-skierowanie w systemie Proassist wystawiane jest w oknie do przeprowadzania wizyty. Aby to zrobić, wybierz górną zakładkę E-SKIEROWANIE, a następnie w panelu wyskakującym z prawej strony wypełnij kolejno dane:

1. Dane pacjenta – są to informacje z karty pacjenta
2. Wybierz z listy typ e-skierowania, oddział/poradnię, oraz rozpoznanie za pomocą wyszukiwarki ICD-10.
Wpisz nagłówek e-skierowania, oraz wypełnij jego treść. Kliknij zielony przycisk WYSTAW.
3. Wystawione skierowania – w tym miejscu znajdują się wszystkie wystawione do tej pory e-skierowania dla danego pacjenta.

wystawianie e-skierowania
wystawianie e-skierowania

Tworzenie i korzystanie z szablonu e-skierowania

Tworzenie oraz korzystanie z szablonów e-skierowania możliwe jest w panelu do jego wystawiania. Po uzupełnieniu wszystkich pól, na samym dole kliknij przycisk STWÓRZ NOWY SZABLON. Wpisz nazwę (aby ułatwić sobie wyszukanie szablonu podczas wystawiania kolejnego e skierowania), nagłówek, oraz treść dokumentu.

Tworzenie szablonu E-Skierowania w oprogramowaniu medycznym

Aby skorzystać z szablonu, kliknij przycisk UŻYJ SZABLON. W tym momencie w panelu pojawi się lista zapisanych przez Ciebie szablonów. Kliknij zielony przycisk KOPIUJ DANE DO SKIEROWANIA. Dokument wypełnia się treścią szablonu.

Usuwanie wystawionego e-skierowania

Aby usunąć wystawione już e skierowanie, przesuń suwak na sam dół panelu do wystawiania e-skierowania. W sekcji „Wystawione skierowania” kliknij ikonkę kosza przy wybranym e skierowaniu.

Usuwanie wystawionego e-skierowania w oprogramowaniu dla placówek medycznych

Wystawienie E-ZLA + generowanie druku ZLA

Jeżeli chcesz wygenerować druk ZLA, możesz to zrobić w momencie wystawiania e-ZLA. System automatycznie wygeneruje odpowiedni druk.
W tym celu w oknie przeprowadzania wizyty, kliknij w zakładkę E-ZLA. W punkcie 1 Dane pacjenta (kliknij w zieloną zakładkę ROZWIŃ/ZWIŃ DANE PACJENTA), upewnij się, że dane pacjenta są wprowadzone prawidłowo. Dodatkowo w punkcie tym masz możliwość zaznaczenie w jakiej instytucji ubezpieczony jest pacjent.

Image

Możesz pobrać dane pacjenta klikając w zakładkę POBIERZ DANE UBEZPIECZONEGO. Z pobranych danych możesz skopiować dane teleadresowe, klikając w zakładkę UŻYJ POBRANYCH DANYCH. 

Image

W punkcie 2 uzupełnij kolejno formularz zwolnienia, pobierz dane płatnika.

Image

Uwaga: jeżeli ubezpieczony posiada wielu płatników – wystaw zwolnienia dla każdego płatnika z osobna.

 Jeżeli pacjent w trakcie niezdolności do pracy przebywa pod innym adresem, niż adres w karcie – wpisz go w punkcie 4, klikając w zakładkę ROZWIŃ/ZWIŃ DANE POBYTU.

Jeżeli chcesz, aby na wydruku ZLA wyświetlał się kod chorobowy, kliknij w checkbox Pokaż kod choroby na wydruku (dla obcokrajowca), który znajduje się zaraz nad zakładkami umożliwiającymi wystawienie zwolnienia.

Image

By wystawić zwolnienie kliknij w jedną z dwóch zakładek WYSTAW lub WYSTAW I DODAJ DO ZALECEŃ. W przypadku pierwszej zakładki, zostanie wystawione e-ZLA oraz wygeneruje się druk ZLA, który można wydrukować pacjentowi. Jeżeli wybierzesz drugą zakładkę, zostanie wystawione zwolnienie oraz wygeneruje się druk ZLA z możliwością wydruku, a także w sekcji: zalecenia pojawi się informacja o niezdolności do pracy:

Image

Generowanie druku ZLA dla wystawionego wcześniej zwolnienia

Druk ZLA możemy wygenerować z historii, która jest dostępna w kilku miejscach w systemie:

1. Historia e-zla w oknie przeprowadzania wizyty
W celu wygenerowania druku ZLA w oknie przeprowadzania wizyty, kliknij w zakładkę E-ZLA. W panelu bocznym wysuwanym przejdź do punktu 5. Wystawione, a następnie kliknij w zakładkę POBIERZ Z PROASSIST.

Na liście wystawionych dla tego pacjenta zwolnień, kliknij w jedną z 2 ikonek:

 • drukuj
 • wyślij e-mail

w zależności od tego czy chcesz druk ZLA wydrukować i przekazać pacjentowi, czy wysłać bezpośrednio na jego adres e-mail, wpisany w kartę pacjenta.

Image

UWAGA: na wydruku ZLA z historii nie wyświetla się kod choroby

Historia pacjenta dostępna w oknie przeprowadzania wizyty

W celu wygenerowania druku ZLA w oknie przeprowadzania wizyty, kliknij w zakładkę HISTORIA PACJENTA.

Image

W panelu bocznym wysuwanym, na liście wszystkich wizyt pacjenta, kliknij w ikonę strzałki przy konkretnej dacie wizyty, podczas której wystawione zostało zwolnienie. 

Na liście wystawionych dla tego pacjenta e-dokumentów, kliknij przy sekcji E-Zla w jedną z 2 ikonek:

 • drukuj
 • wyślij e-mail

w zależności od tego czy chcesz druk ZLA wydrukować i przekazać pacjentowi, czy wysłać bezpośrednio na jego adres e-mail, wpisany w kartę pacjenta.

Image

UWAGA: na wydruku ZLA z historii nie wyświetla się kod choroby

Karta pacjenta

By móc wygenerować Druk ZLA należy kliknąć w kartę pacjenta, a następnie w oknie edycji klienta w zakładkę HISTORIA PACJENTA. Na liście wszystkich wizyt pacjenta, kliknij w ikonę strzałki przy konkretnej dacie wizyty, podczas której wystawione zostało zwolnienie. 

Na liście wystawionych dla tego pacjenta e-dokumentów, kliknij przy sekcji E-Zla w jedną z 2 ikonek:

 • drukuj
 • wyślij e-mail

w zależności od tego czy chcesz druk ZLA wydrukować i przekazać pacjentowi, czy wysłać bezpośrednio na jego adres e-mail, wpisany w kartę pacjenta.

Image
Image

Dostęp do karty możliwy jest z kilku miejsc w systemie:
– zakładka KALENDARZ – wystarczy z pozycji kalendarza najechać kursorem myszki na wizytę i w oknie informacyjnym do wizyty kliknąć w ikonę karty (kolorowa ikona przypominająca dowód osobisty)

Image

zakładka WIZYTY – w zakładce wizyty należy wyszukać pacjenta, korzystając w wyszukiwarki, która znajduje się przy pasku menu w sekcji “Szukaj pacjenta według”. Przy wizycie pacjenta kliknij w ikonę karty, ikona w kolumnie “Karta”.

Image

– zakładka KLIENCI – w zakładce klienci wyszukaj pacjenta w sekcji “Szukaj według”, a następnie przy konkretnej osobie kliknij w ikonę edycji. 

Image

– okno przeprowadzania wizyty – z pozycji kalendarza najedź kursorem myszki na daną wizytę, w oknie informacyjnym do wizyty kliknij w ikonę “Przyjmij pacjenta”

Image

UWAGA: na wydruku ZLA z historii nie wyświetla się kod choroby

Możliwość dodania jednostki chorobowej do druku ZLA

By na druku ZLA wyświetlał się kod choroby w tym celu w trakcie wystawiania e-zla kliknij w checkbox Pokaż kod choroby na wydruku (dla obcokrajowca). Następnie wystaw zwolnienie klikając w jedną z dwóch zakładek WYSTAW lub WYSTAW I DODAJ DO ZALECEŃ.

Image

UWAGA: kod choroby generuje się na druku ZLA w momencie wystawiania zwolnienia. Nie pojawia się on na wydrukach ZLA pobieranych z historii.

Konfiguracja systemu do raportowania Zdarzeń Medycznych

Z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI, z górnego menu wybierz SPECJALIŚCI

edycja specjalisty w oprogramowaniu medycznym

Przy nazwisku konkretnego specjalisty, kliknij w ikonę edycji. Z bocznego, wysuwanego panelu wybierz zakładkę E-ZDROWIE i przejdź do sekcji Dane Platforma E-zdrowie oraz eZUS

Dane platforym e-zdrowie w oprogramowaniu medycznym
Uzupełnij poszczególne dane w tej sekcji oraz w sekcji poniżej, tj. Dane Platforma E-zdrowie – certyfikaty.
Instrukcje proassist

Pola wymagane do raportowania zdarzeń medycznych:
– Zawód medyczny ( Rola w P1 )
– Identyfikator MUŚ – Komórka
– Identyfikator MUŚ
– Numer PWZ
– Przynależność do grupy zawodowej
– ID Extension (numer księgi rejestrowej)
– ID Root
– certyfikat TLS oraz WSS pobrane z rpwdl.csioz.gov.pl -> podlinkuj ten tls i wss na: https://www.cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/proces_certyfikacji_podmiotu_w_systemie_p1_5bb729b453d58.pdf
– E-zdrowie hasło (hasło do certyfikatów wygenerowanych z systemu P1)
– Podpis – certyfikat ZUS (możesz wysyłać zdarzenia medyczne bez certyfikatu ZUS, ale wtedy te zdarzenia nie pojawia się w IKP (Internetowe Konto pacjenta), gdyż nie są one autoryzowane)

Więcej na temat identyfikatora MUŚ znajdziesz TUTAJ.

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Wysyłka Zdarzeń Medycznych

W trakcie wizyty upewnij się, czy pacjent ma wprowadzone poprawne dane do systemu (imię, nazwisko, nr PESEL oraz oddział NFZ). Są to pola niezbędne do raportowania ZM. W oknie przeprowadzania wizyty (na dole) wybierz odpowiedni typ zdarzenia medycznego, poprzez kliknięcie okno wyszukiwania.
zdarzenia medyczne w oprogramowaniu medycznym

Rozwinie się lista z różnymi zdarzeniami medycznymi. Defaultowo zaznaczona jest „porada”.
Po uzupełnienie EDM i wyborze odpowiedniego typu zdarzenia kliknij odpowiednią zakładkę: ZAPISZ I ZAKOŃCZ/ ZAPISZ I DRUKUJ/ ZAPISZ I WYŚLIJ E-MAIL.
System automatycznie przekaże ZM do systemu P1 w kolejnym dniu, o godz. 6:00.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zdarzenie medyczne powinno zostać wysłane do P1 do 2 dni od momentu jego utworzenia.

Jakie informacje przekazywane są do systemu P1?
Jakie informacje będą przekazywane do systemu?

 • dane usługodawcy (dane placówki medycznej, praktyki, lekarza)
 • dane usługobiorcy (dane pacjenta: imię, nazwisko, PESEL, oddział NFZ)
 • dane dotyczące świadczenia zdrowotnego (rodzaj zdarzenia, data rozpoczęcia oraz zakończenia zdarzenia medycznego
 • dane dot. kodów ICD-9 oraz ICD-10 (opcjonalnie, jeśli są wypełnione w systemie)

System podpowie, które pola należy uzupełnić przy konkretnym typie Zdarzenia Medycznego. Jeżeli chcesz nanieść poprawki kliknij zakładkę popraw, natomiast jeżeli chcesz przesłać bez uzupełnienia kliknij ignoruj. Poprawiając twoje ZM zostanie przesłane z podpisem, wybierając ignorujbez podpisu

Rejestr ciąż - w jaki sposób przesłać informacje do systemu p1.

Od 1 października personel medyczny obowiązkowo powinien wpisywać informację o ciąży do rejestru zdarzeń medycznych.
W systemie Proassist masz możliwość uzupełnienia i przesłania do systemu p1 informacji medycznych rozszerzonych o danym pacjencie.

W jaki sposób uzupełnić obserwacje- do zdarzenia medycznego?
Dane te mogą być uzupełnione przez rejestrację lub położną w karcie pacjenta lub przez specjalistę w oknie przeprowadzania wizyty.

1 sposób uzupełnienia obserwacji do zdarzenia medycznego w karcie pacjenta:
Kliknij w ikonę karty pacjenta -> rozszerzone dane medyczne -> punkt 2 Rozszeszone dane medyczne – do zdarzenia medycznego

Instrukcje proassist rozszerzone dane osobowe
Instrukcje proassist-rozszerzone dane medyczne do zdarzenia medycznego
2 sposób uzupełnienia obserwacji do zdarzenia medycznego w oknie przeprowadzania wizyty: W oknie przeprowadzania wizyty, gdy zostanie wybrany odpowiedni typ zdarzenie medycznego pojawi się możliwość uzupełnienia informacji o pacjencie.
Instrukcje proassist wypełnianie e-dokumentów
Informacje te zostaną przesłane do systemu p1 wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi zdarzenia medycznego, które jest przesyłane przez system Proassist automatycznie kolejnego dnia o godz. 6:00.

Wyłączenie opcji wyświetlania obserwacji do zdarzenia medycznego w oknie przeprowadzania wizyty.

Jeżeli chcesz wyłączyć opcję wyświetlania w oknie przeprowadzania wizyty pól do uzupełniania w zakresie obserwacji pacjenta, które są wysyłane do systemu p1 w tym celu kliknij w swój avatar, a następnie zaznacz odpowiedni selekt. Wprowadzone dane zatwierdź poprzez kliknięcie ZAPISZ ZMIANY.
Instrukcje proassist- Użytkownicy- Twoje dane

Automatyczne ustawienie odpowiedniego typu zdarzenia medycznego

Aby usprawnić pracę specjalistom, by nie musieli za każdym razem określać typu zdarzenia medycznego, mogą je ustawić jednorazowo. Ustawienie to pozwala na automatyczne podstawianie się odpowiedniego typu zdarzenia medycznego do dokumentacji medycznej pacjenta.

W jaki sposób ustawić automatyczny typ zdarzenia medycznego?
1 sposób: każdy specjalista może zmienić te ustawienia samodzielnie. W tym celu kliknij w swój avatar, w sekcji: wybierz odpowiedni selekt. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w ZAPISZ ZMIANY.

Instrukcje proassist

2 sposób – w ustawieniach specjalisty:
Jeżeli jesteś managerem placówki i chcesz ustawić te zmiany w imieniu specjalisty, w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI -> SPECJALIŚCI -> ikona edycji -> DANE E-ZDROWIE -> Ustawienia Zdarzenia medycznego: wybierz odpowiedni typ zdarzenia medycznego. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w ZAPISZ.

Instrukcja proassist- Użytkownicy- edycja użytkownika

W jaki sposób powielić konkretny lek z poprzedniej recepty?

Aby powielić lek wystawiony na poprzedniej recepcie, w tym celu w oknie przeprowadzania wizyty kliknij w zakładkę E-RECEPTA, a następnie w zieloną zakładkę SPRAWDŹ HISTORIĘ WYSTAWIONYCH RECEPT.
Widok systemu proassist wystawianie e-recepty
Na liście historii wystawionych recept, przy konkretnej nazwie leku pojawia się ikona z możliwością skopiowania leku do aktualnej recepty. Kliknij w ikonę “powiel lek z recepty”.
Widok systemu proassist wystawianie e-recepty
W oknie wystawiania recepty pojawi się powielony lek wraz z informacjami dodatkowymi: – rodzaj opakowania – ilość – refundacja – dawkowanie
Widok systemu proassist wystawianie e-recepty

W jaki sposób powielić całą receptę?

Aby powielić całą receptę wystawioną wcześniej dla konkretnego pacjenta, w tym celu w oknie przeprowadzania wizyty kliknij w zakładkę E-RECEPTA, a następnie w zieloną zakładkę SPRAWDŹ HISTORIĘ WYSTAWIONYCH RECEPT.
Widok systemu proassist wystawianie e-recepty
Na liście historii wystawionych recept, przy konkretnej recepcie, tuż pod ikoną drukarki pojawia się ikona z możliwością skopiowania/powielenia całej recepty dla pacjenta. Kliknij w ikonę “powiel całą receptę”.
Widok systemu proassist wystawianie e-recepty
W oknie wystawiania recepty pojawi się powieloną receptę wraz z informacjami dodatkowymi: – nazwy leków – rodzaj opakowania – ilość – refundacja – dawkowanie
Instrukcje Proassist

W jaki sposób sprawdzić historię wystawionych recept w IKP za pomocą Proassist?

2 sierpnia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego celem jest ograniczenie wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe bez badania pacjenta.
W tym celu konieczna jest weryfikacja przez specjalistę wystawionych recept. W tym celu pacjent na swoim koncie IKP lub mojeIKP musi udostępnić historię wystawionych recept lekarzowi lub całej placówce medycznej, aby specjalista mógł wystawić e-receptę.

Więcej na temat udostępniania historii recept przez pacjenta w IKP oraz mojeIKP znajdziesz tutaj: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/przez-udostepnianie-do-zdrowia

W jaki sposób sprawdzić historię wystawionych recept w IKP za pomocą systemu Proassist?

W oknie przeprowadzania wizyty, kliknij w zakładkę E-RECEPTA. W kolejnym kroku w punkcie 3 Wystawione recepty wybierz zakładkę HISTORIA IKP.

instrukcja

Ile lekarz widzi pozycji w historii- jak obszerna jest historia?

Do 100 dni i do 20 recept, czyli jeżeli w 100 dni pacjent ma wystawionych więcej niż 20 recept, to nie będą widoczne wszystkie, tylko te 20, a jeżeli 20 recept ma pacjent wystawionych np. w 10 dni ostatnich, to będą tylko te widoczne.

W jaki sposób sprawdzić historię wystawionych skierowań w IKP za pomocą Proassist?

W oknie przeprowadzania wizyty, kliknij w zakładkę E-SKIEROWANIE. W kolejnym kroku w punkcie 3 Wystawione skierowania wybierz zakładkę HISTORIA IKP.
Instrukcja proassist

Ile lekarz widzi pozycji w historii- jak obszerna jest historia?
Historia obejmuje do 100 dni wstecz.

Aby specjalista mógł korzystać z tej opcji, pacjent musi udostępnić lekarzowi swoją historię skierowań w IKP lub mojeIKP.
Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/przez-udostepnianie-do-zdrowia

W jaki sposób sprawdzić historię Zdarzeń Medycznych w IKP za pomocą Proassist?

Na dole okna przeprowadzania wizyty w sekcji Historia wizyt EDM kliknij w zieloną zakładkę HISTORIA IKP.

Instrukcja proassist

Po załadowaniu informacji, kliknij w zieloną zakładkę SZCZEGÓŁY IKP, która znajduje się po prawej stronie danego zdarzenia medycznego

Instrukcja proassist
System przedstawi dane szczegółowe dot. tego zdarzenia medycznego: typ zdarzenia oraz procedury ICD-9 i ICD-10 o ile zostały uzupełnione w trakcie wysyłki zdarzenia medycznego.
Instrukcja proassist

Ile lekarz widzi pozycji w historii- jak obszerna jest historia?
Historia obejmuje do 100 dni wstecz.

Aby specjalista mógł korzystać z tej opcji, pacjent musi udostępnić lekarzowi swoją historię zdarzeń medycznych w IKP lub mojeIKP.
Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/przez-udostepnianie-do-zdrowia

Skąd pobrac węzeł OID?

Węzeł OID, czyli Nadany Identyfikator P1 jest niezbędny do konfiguracji systemu pod możliwość wystawiania e-dokumentów. Jest on nadawany w trakcie generowania certyfikatów w systemie RPWDL.

Istnieje kilka sposobów pobrania węzła OID.

Pierwszy sposób:
Węzeł OID jest widoczny w trakcie generowania certyfikatów w systemie RPWDL. Po ukończeniu procesu generowania na ekranie wyświetli się podsumowanie w którym zawarte są te informacje.

Instrukcja

Drugi sposób:
W mailu otrzymanym z rpwdl w momencie generowania certyfikatów z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Trzeci sposób:
Numer ten widoczny jest po zalogowaniu do RPWDL. W tym celu:
1. Zaloguj się do RPWDL
2. Z menu wybierz zakładkę Wnioski wysłane

Instrukcja Proassist. e-dokumenty widok strony do przygotowywania wniosków podkreślona opcja-wnioski wysłane
3. Przy wniosku “Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów” kliknij w opcję: Szczegóły.
Instrukcja Proassist
4. W szczegółach będzie dostępny Nadany Identyfikator P1, czyli węzeł OID.
Instrukcja
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.