Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Jak dodać nową usługę?

Aby dodać nową usługę wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie kliknij DODAJ NOWĄ+ w prawym górnym rogu.

W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz z listy kontrahenta. Następnie zaznacz placówki oraz specjalistów, do których ma być przypisana dana usługa.

Pamiętaj, żeby nie dublować usług. Jeżeli chcesz dodać usługę, która już istnieje w systemie, wyszukaj ją z listy wpisując jej nazwę. W tym momencie wyświetli się sekcja „Szczegóły usługi”. Wybierz czas trwania usługi oraz uzupełnij jej cenę. Możesz ustawić zakres cenowy, np. od 50 zł do 100 zł , lub, jeśli chcesz ustawić konkretną cenę dla usługi, np. 80 zł, wpisz w okienkach od 80 do 80.

Określ jej nazwę, cenę oraz czas trwania danej wizyty.

Dodatkowo możesz ustawić:
– pokaż na widgecie: możliwość rejestracji online na tę usługę
– videoczat: wizyta realizowana w formie videchatu (usługa online)
płatność online: ustawienie form płatności online (możliwa lub wymagana, a także w pełnej kwocie lub wybranej)
– Sms bez adresu placówki: dedykowany dla usług realizowanych w formie online. Wiadomość z przypomnieniem o wizycie nie posiada adresu placówki
– możliwość umówienia wielu pacjentów na jeden termin: dedykowane na wizyty grupowe (po zaznaczeniu tej opcji wpisz liczbę pacjentów jaka może umówić się na ten sam termin)

Następnie możesz przypisać kolor do usługi, aby łatwiej było ją wyszukać w systemie.

Kolejnym krokiem są informacje dodatkowe dla rejestracji telefonicznej (bez specjalisty).

Są to informacje, które konsultant przekazuje pacjentowi podczas zapisywania go telefonicznie na wizytę. Dopisek „bez specjalisty” oznacza, że w tym miejscu uzupełniane są informacje ogólne, dotyczące konkretnej usługi i usłyszy je każdy pacjent, który zapisuje się na wizytę, na której będzie wykonywana ta usługa.
Możesz również zamieścić istotne kwestie pacjentowi w mailu. Wystarczy, że w oknie “Informacje wysyłane w mailu dla pacjenta” wpiszesz odpowiednią treść. System wyśle wiadomość automatycznie po zapisaniu pacjenta.
Dodatkowy tekst możesz również umieścić pacjentowi w oknie rejestracji online, umieszczonej na Twojej stronie internetowej. W tym celu uzupełnij pole “Informacje wyświetlane na widgecie dla pacjenta”.

Dodawanie usługi, której nie ma w systemie

Jeśli chcesz dodać zupełnie nową usługę, która nie widnieje jeszcze w systemie, wybierz z listy NOWA USŁUGA. (USUGI – DODAJ NOWĄ – wybierz kontrahenta, placówkę, wybierz z listy NOWA USŁUGA).

Dodawanie usług

Postępuj zgodnie z poleceniami w tym wątku.

Jak edytować usługę?

Aby wpisać informacje dla konkretnej usługi wybierz USŁUGI w bocznym menu. 

Możesz wprowadzić zmiany do usługi poprzez wybranie ikonki edycji na liście przy konkretnej usłudze. Z prawej strony wyskoczy panel edycji usługi. W tym miejscu możesz wpisać nazwę usługi, jaka będzie widniała w systemie oraz nazwę, która będzie wyświetlana na zakładce służącej do rejestracji on-line na witrynie lekarza (Nazwa usługi na wigdet). Następnie możesz wybrać, czy pokazywać daną nazwę na widgecie, czy dana usługa będzie przeprowadzana przez videochat oraz, czy pacjent będzie otrzymywał „Sms bez adresu placówki” – jest to sms przypominający o wizycie odbywanej on-line. W danej wiadomości nie jest wysyłany adres placówki, w której na co dzień przyjmuje lekarz, aby nie sugerować pacjentowi, że wizyta odbędzie się w gabinecie.

Videochat

Ostatnim krokiem są Informacje dodatkowe dla rejestracji telefonicznej (bez specjalisty)
Są to informacje, które konsultant przekazuje pacjentowi podczas zapisywania go telefonicznie na wizytę. Dopisek „bez specjalisty” oznacza, że w ty miejscu uzupełniane są informacje ogóle, dotyczące konkretnej usługi i usłyszy je każdy pacjent, który zapisuje się na wizytę, na której będzie wykonywana ta usługa. 

Jeśli jednak chcesz, aby informacje do przekazania pacjentowi podczas rejestracji były indywidualne dla każdego lekarza*, edytuj usługę z poziomu specjalisty. Na liście usług kliknij „v” w sekcji „Specjaliści”. Następnie wybierz ikonę edycji przy konkretnym lekarzu. Tutaj w pierwszej kolejności możesz zmienić czas trwania usługi, oraz ustawić jej cenę. Możesz ustawić zakres cenowy, np. od 50 zł do 100 zł , lub, jeśli chcesz ustawić konkretną cenę dla usługi, np. 80 zł, wpisz w okienkach od 80 do 80.
Poniżej możesz zaznaczyć, czy płatność ma być realizowana przez internet, zaznaczając checkbox „Płatność online”.

*Następnie możesz wpisać Informacje dodatkowe dla rejestracji telefonicznej. Będą to informacje, które usłyszą od konsultanta rejestrującego wizytę wyłącznie pacjenci zapisywani na wizytę do tego konkretnego specjalisty (np. przygotowanie do badania).

W polu „Informacje dodatkowe wysyłane w mailu dla pacjenta” wpisz kwestie, które chcesz przekazać pacjentowi w wiadomości e-mail (np. przygotowanie do badania).

W polu „Informacje wyświetlane na widgecie dla pacjenta” wpisz kwestie dotyczące wizyty, które będą wyświetlać się na zakładce do rejestracji on-line (np. przygotowanie do badania).

Zapis

Po uzupełnieniu pół kliknij zielony przycisk ZAPISZ w celu zatwierdzenia zmian.

Jak zmienić cenę usługi?

Istnieją dwa sposoby zmiany ceny usługi: 

1. Wybierz z bocznego menu PLACÓWKI, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij „v” w sekcji „Usługi” (pod Usł.). Następnie wybierz ikonę edycji przy usłudze, której cenę chcesz zmienić. Z prawej strony wysunie się panel edycji usługi, w którym możesz ustawić zakres cenowy, np. od 50 zł do 100 zł , lub, jeśli chcesz ustawić konkretną cenę dla usługi, np. 80 zł, wpisz w okienkach od 80 do 80. Na koniec zatwierdź wprowadzone zmiany klikając ZAPISZ.

Dany sposób zmiany ceny usługi sprawdzi się, gdy w placówce przyjmuje jeden specjalista, który wykonuje konkretną usługę. Po kliknięciu „v” w sekcji „Usługi” wyświetlą się wszystkie usługi konkretnego specjalisty i można każdą z nich osobno edytować.

Edycja usługi

2. Wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie kliknij „v” na liście w sekcji „Specjaliści” przy usłudze, której cenę chcesz zmienić. Teraz kliknij ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wyskakującym z prawej strony zmień cenę. Możesz ustawić zakres cenowy, np. od 50 zł do 100 zł , lub, jeśli chcesz ustawić konkretną cenę dla usługi, np. 80 zł, wpisz w okienkach od 80 do 80. Na koniec zatwierdź wprowadzone zmiany klikając ZAPISZ

Ten sposób będzie lepszy w przypadku, gdy daną usługę w placówce wykonuje kilku specjalistów w placówce. Po kliknięciu „v” pod „Specjaliści” wyświetlą się wszyscy specjaliści świadczący konkretną usługę. W tym miejscu możesz dostosować cenę jednej konkretnej usługi do każdego specjalisty osobno.

Edycja usługi

Jak zmienić czas trwania usługi?

Zmiana czasu trwania usługi jest możliwa na dwa sposoby:

1. Wybierz z bocznego menu PLACÓWKI, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij „v” w sekcji „Usługi” (pod Usł.). Następnie wybierz ikonę edycji przy konkretnej usłudze. Z prawej strony wysunie się panel edycji usługi recepcyjnej. Kliknij w aktualny czas i wybierz nowy. Na koniec zatwierdź wprowadzone zmiany klikając w ZAPISZ.

Edycja usługi

2. Wybierz z bocznego menu USŁUGI, a następnie kliknij „v” w sekcji „Specjaliści”. Wybierz ikonkę edycji przy odpowiednim specjaliście. W panelu wyskakującym z prawej strony zmień czas trwania usługi. Zatwierdź zmiany klikając w ZAPISZ.

Edycja usługi

Jak utworzyć usługę rozliczeniową?

Wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie kliknij zakładkę ROZLICZENIOWE w lewym górnym rogu okna. Kliknij w zielony przycisk DODAJ NOWĄ+ w prawym górnym rogu.

W panelu wyskakującym z prawej strony wybierz kontrahenta klikając w listę. Kliknij w checkbox przy placówce/placówkach, do których chcesz przypisać konkretna usługę. Teraz wybierz lekarzy, którzy świadczą tę usługę w placówce.

Dodawanie usług rozliczeniowych

Jeśli chcesz przypisać do lekarza usługę już istniejącą w systemie – wyszukaj ją na liście (zacznij wpisywać nazwę usługi, a system wyświetli pasujące pozycje) 

Jeśli chcesz dodać zupełnie nową usługę, najpierw upewnij się, czy nie jest ona wprowadzona do systemu, wpisując jej nazwę na liście. Jeśli danej usługi nie ma w systemie, kliknij NOWA USŁUGA na liście.

Wprowadź szczegóły usługi. Wpisz jej nazwę, która będzie wyświetlana w systemie, tę, która będzie widniała na wydruku EDM oraz na paragonie i fakturze.

Dodawanie nowej usługi rozliczeniowej

Wybierz stawkę podatku VAT za usługę, wybierając ją z listy, a następnie wybierz typ rozliczenia: kwotowe, jeśli lekarz w placówce za wykonywanie danej usługi pobiera określoną kwotę, lub procentowy, jeśli wynagrodzenie za usługę stanowi określony procent zarobku placówki. 

W zależności od tego, jaki typ rozliczenia został wybrany, poniżej wpisz kwotę lub procent wynagrodzenia dla specjalisty.

W sekcji „Cena” możesz ustalić cenę usługi. Jeśli chcesz, podaj zakres cenowy, np. 50 – 100, lub jeśli chcesz podać konkretną cenę za usługę, np. 80 zł, wpisz w okienka na kwotę 80 – 80.

Jeśli chcesz dodać nową usługę, kliknij ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ lub, jeśli zakończyłeś już swoje działania – wybierz przycisk ZAPISZ I ZAKOŃCZ.

Konfiguracja usług rozliczeniowych

Skorzystaj z usług rozliczeniowych, jeśli chcesz, aby system samodzielnie obliczył wynagrodzenie dla lekarza, natomiast jeśli zależy Ci wyłącznie na tym, aby obliczyć przychód placówki wygenerowany przez specjalistę – możesz pominąć ten krok.
Jeżeli Twoja placówka korzysta z usług rozliczeniowych, lekarz wypełniający dokumentację medyczną powinien wybrać wśród przypisanych mu usług – usługi rozliczeniowe oraz wpisać ich kwotę, jeśli chce, aby pacjenci płacili za usługę inną cenę niż ta, która jest ustalona. Jeśli chcesz, jako manager placówki możesz nakazać wypełnić lekarzowi taką usługę. Podczas przeprowadzania wizyty specjalista nie będzie miał możliwości zakończenia tej czynności bez wypełnienia usługi rozliczeniowej.

Wymuszenie wybrania usługi rozliczeniowej podczas wypełniania dokumentacji przez specjalistę

Aby to zrobić, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI. Kliknij w ikonkę edycji przy konkretnym specjaliście. W panelu wysuwającym się z prawej strony przesuń suwak w dół, a następnie zaznacz checkbox „Wymuś dodanie usługi rozliczeniowej”.

Dodawanie usługi rozliczeniowej

Ustawienia usługi on-line – videokonsultacja

Jeśli chcesz dodać zupełnie nową usługę, którą chcesz świadczyć przez videochat, wybierz z bocznego menu USŁUGI, kliknij w górną zakładkę RECEPCYJNE, a następnie kliknij zielony przycisk DODAJ NOWĄ+ w prawym górnym rogu.

W panelu wyskakującym z prawej strony wypełnij dane wpisując nazwę kontrahenta, a następnie klikając w odpowiednie checkboxy wybierz placówki i specjalistów, do których chcesz przypisać daną usługę.
Kolejny krok to nazwa usługi, którą należy wybrać. W przypadku nowej usługi typu telekonsultacja wybieramy z listy opcję NOWA USŁUGA i wpisz jej nazwę (telekonsultacja, konsultacja on-line) uwzględniając czas i cenę tej usługi. Teraz zaznacz opcję Pokaż na widgecie, klikając w okienko po prawej stronie i wybierz kolor dla usługi klikając kółeczko z danym kolorem.

Vidochat

Wypełnij pola Informacje dodatkowe dla rejestracji telefonicznej – kwestie, które należy przekazać pacjentowi podczas zapisu na wizytę (np. proszę przekazać pacjentowi, aby przygotował listę wszystkich leków, które przyjmuje) , oraz Informacje wysyłane na mailu dla pacjenta – kwestie dotyczące wizyty, wysyłane do pacjenta w wiadomości e-mail. (np. proszę przygotować listę wszystkich przyjmowanych leków, oraz upewnić się, czy podczas przeprowadzania telewizyty nie wystąpią żadne zakłócenia)

Na koniec zatwierdź dane klikając przycisk ZAPISZ.

Jeżeli chcesz świadczyć przez videochat usługę już istniejącą (np. taką, która do tej pory świadczona była stacjonarnie), wystarczy, że przejdziesz do jej edycji (USŁUGI – ikonka edycji przy konkretnej usłudze) W panelu służącym do edycji usługi wystarczy zaznaczyć chceckbox Videochat. Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.

Limit czasowy na usługę

Aby ustawić limit czasowy na usługę, kliknij PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę SPECJALIŚCI.

Kliknij ikonkę edycji przy wybranym specjaliście. 

W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz górną zakładkę EDYTUJ GRAFIK, a następnie kliknij opcję „Lista usług z limitem – rozwiń/zwiń” przy wybranym dniu w grafiku.

Usługi z limitem w oprogramowaniu medycznym

Wybierz z listy usługę, a następnie typ limitu: czasowy.

Ustaw zakres czasowy, w którym będzie wykonywana dana usługa.

Limit ilościowy usług

Jeśli chcesz ustawić limit ilościowy na daną usługę, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie górną zakładkę SPECJALIŚCI.

Edycja specjalisty w oprogramowaniu dla gabinetów medycznych

Kliknij ikonkę przy wybranym specjaliście. W panelu wysuwającym się z prawej strony kliknij zakładkę GRAFIK.

Edycja specjalisty w oprogramowaniu gabinetowym

Pod ustawieniami godzin przyjęć kliknij „Lista usług z limitem – rozwiń/zwiń
Ustawienie limitu czasowego ma dwa zastosowania:

  1. Jeśli w danym dniu chcesz wykonywać tylko jedną ze swoich usług, musisz wyłączyć możliwość zapisu na inne usługi tego dnia. Wybierz z listy usługę, której nie będziesz wykonywać tego dnia, a następnie na liście poniżej kliknij Limit ilościowy. Wpisz limit: 0. Istnieje możliwość wyboru kilku pozycji, dzięki czemu możesz wyłączyć wykonywanie wszystkich usług i zostawić jedną, na którą pacjenci będą zapisywani tego dnia.
  2. Jeśli chcesz ustalić limit na to, ilu pacjentów na daną usługę chcesz przyjmować danego dnia, wybierz tę usługę z listy, wybierz limit ilościowy i wpisz w okienku ilość pacjentów, których chcesz zapisać tego dnia na daną usługę. Następnie reszcie usług nadaj limit 0.
Edycja usług z limitem dla specjalisty w oprogramowaniu medycznym

Zatwierdź zmiany, klikając ZAPISZ na dole panelu.

Limit w jednoczesnym przeprowadzeniu usługi dla kontrahenta

Jeśli w Twojej placówce znajduje się sprzęt, na którym różni lekarze wykonują swoje usługi, możesz ustawić limit, aby dwóch pacjentów nie zapisało się w na taką usługę wykonywaną na tym samym sprzęcie.
Wybierz USŁUGI z bocznego menu, a następnie wybierz usługę, na którą chcesz ustawić limit. Kliknij ikonkę edycji przy wybranej usłudze.

Edycja usługi w oprogramowaniu dla placówek medycznych
Limity w jednoczesnym przeprowadzaniu usługi

W panelu wysuwającym się z prawej strony zaznacz checkbox „Limit w jednoczesnym przeprowadzeniu usługi dla kontrahenta”.
Następnie podaj ilość (np. ilość sprzętów, na których JEDNOCZEŚNIE można wykonywać daną usługę).
Zatwierdź zmiany, klikając ZAPISZ.

Jak stworzyć grupy usług recepcyjnych?

Aby dodać nową grupę usług recepcyjnych z bocznego menu kliknij w zakładkę USŁUGI,a następnie w sekcji “Filtruj usługi” wybierz grupy usług recepcyjnych.

Kliknij w zieloną zakładkę DODAJ NOWĄ GRUPĘ+.

W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz kontrahenta oraz wpisz nazwę grupy, a następnie przypisz odpowiednie usługi do danej grupy. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Jak stworzyć grupy usług rozliczeniowych?

Aby dodać nową grupę usług rozliczeniowych z lewego menu wejdź w zakładkę USŁUGI, z górnej belki wybierz zakładkę ROZLICZENIOWE, a następnie w sekcji “Filtruj usługi” wybierz grupy usług rozliczeniowych.

Kliknij w zieloną zakładkę DODAJ NOWĄ GRUPĘ+.

W panelu wysuwającym się z prawej strony wybierz kontrahenta oraz wpisz nazwę grupy, a następnie przypisz odpowiednie usługi do danej grupy. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Jak pobrać raport danej grupy usług?

Aby wyszukać raport dla danej grupy usług, z bocznego menu wejdź w zakładkę STATYSTYKI, wybierz zakres dat, określ rodzaj raportu – grupy usług, wybierz placówkę, rodzaj usług oraz zaznacz czy chcesz uwzględniać w raporcie również wizyty odwołane, na koniec kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ

W jaki sposób dodać odpowiedni zasób?

Z bocznego menu kliknij w zakładkę USŁUGI, a następnie z górnego menu wybierz zakładkę ZASOBY. W sekcji “wyświetl” wybierz swoją placówkę, a następnie kliknij w zieloną zakładkę DODAJ NOWY+.

Image
W panelu bocznym wysuwanym, wybierz placówkę, klikając w checkbox przy jej nazwie. Określ odpowiednią nazwę zasobu, a następnie określ ilość jego maksymalnego zużycia w tym samym czasie. W kolejnym kroku z listy wszystkich usług świadczonych w danej placówce, wybierz te, które są związane z tym zasobem, czyli wykonywane na tym samym sprzęcie.
Image

Po wybraniu odpowiednich usług, zapisz ustawienia klikając w zieloną okładkę ZAPISZ.

Image
Gdy stworzysz odpowiedni zasób, zaznacz odpowiedni checkbox w ustawieniach usługi. W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę USŁUGI, w sekcji wyszukaj – wybierz swoją placówkę. Następnie na liście wszystkich usług wyszukaj te, których dotyczy dany zasób. Przy konkretnej usłudze kliknij w ikonę edycji, a następnie kliknij checkbox przy “Zasoby”. Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób usunąć usługę powiązaną z danym zasobem?

Jeżeli chcesz usunąć usługę z systemu Proassist, która jest powiązana z danym zasobem, w pierwszej kolejności odepnij usługę od zasobu, a następnie usuń usługę.
W tym celu z bocznego menu wybierz zakładkę USŁUGI -> z górnego menu ZASOBY -> przy konkretnym zasobie kliknij w ikonę edycji.

usługi - zasoby- wejście w panel edycji
W panelu bocznym wysuwanym, w sekcji usługi kliknij w “x” przy konkretnej usłudze, a następnie zapisz ustawienia.
instrukcja dodawanie nowych zasobów
W kolejnym kroku przejdź do listy usług recepcyjnych i wyszukaj odpowiedniej usługi z listy. W tym celu kliknij z górnego menu w zakładkę RECEPCYJNE, a następnie w ikonę kosza przy konkretnej usłudze.
Instrukcje proassist - usługi recepcyjne
Jeżeli nie postąpisz wg. powyższych kroków system nie zezwoli na usunięcie usługi, bez anulowania powiązania z zasobami. Pojawi się wtedy komunikat z odpowiednim błędem.
Instrukcja proassist -jak wyświetlany jest błąd w systemie
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.