bazawiedzy

Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu. 

W jaki sposób dodać produkt do magazynu?

To proste. Aby dodać produkt do magazynu, musisz przejść do zakładki MAGAZYN, określić placówkę, a następnie kliknąć w zieloną zakładkę DODAJ PRODUKT.

Image

W nowym panelu bocznym określ odpowiednie parametry: nazwę produktu, producenta, stawkę VAT oraz jednostkę zużycia.

W trakcie dodawania produktu możesz również od razu ustalić marżę, która będzie obliczana automatycznie w momencie dostawy produktu. W tym celu zaznacz checkbox MARŻA USTALANA AUTOMATYCZNIE, a następnie określ typ i wartość marży. Wtedy w momencie, gdy produkt w kolejnych dostawach będzie droższy lub tańszy, to sugerowana cena, po której chcemy go sprzedawać, będzie ulegała zmianie, utrzymując cały czas ustaloną marżę.

Marżę możemy ustalić procentowo lub kwotowo.

Uwaga: Ważne jest, aby jednostka zużycia odpowiadała stanowi faktycznemu. Jeśli produkt jest towarem i sprzedajemy go na opakowania – będzie to opakowanie. W przypadku materiałów do zużycia zaleca się podanie dokładniejszej jednostki. Wynika to z faktu, że podczas takiej wizyty nie zużywa się całego opakowania danego produktu.

Image

W jaki sposób dodać dostawcę do magazynu?

Przejdź do zakładki MAGAZYN, z górnego menu wybierz zakładkę DOSTAWCY, a następnie wybierz placówkę z listy. Kliknij w zieloną zakładkę DODAJ DOSTAWCE.

Image

W panelu bocznym wpisz NIP dostawcy, a następnie pobierz dane z GUS poprzez kliknięcie w słowo POBIERZ. Dzięki temu w formularzu uzupełniają się wszystkie dane firmy. Możesz wprowadzić również nr konta dostawcy.

Zarówno dostawcy, jak i produkty można wprowadzać osobno, lub bezpośrednio podczas dodawania dostawy.

Image

Jak wprowadzić dostawę do magazynu?

Przejdź do zakładki MAGAZYN, z górnego menu wybierz zakładkę DOSTAWY, a następnie wybierz placówkę z listy. Kliknij w zieloną zakładkę DODAJ DOSTAWE.

Image
W panelu bocznym uzupełnij odpowiednio formularz. Określ rodzaj kwot, w których wprowadzasz dostawę: netto czy brutto. Wpisz numer faktury dostawy oraz określ datę dostawy. Defaultowo data dostawy jest datą bieżącą – możesz dokonać modyfikacji, wybierając nową datę z kalendarza.
Image

W sekcji dostawca wyszukaj dostawcę z listy, wpisując jego nazwę lub NIP. Jeżeli dostawca jest wprowadzony do systemu, wybierz go z listy. Jeżeli nie ma dostawcy wprowadzonego wcześniej do systemu z poziomu wprowadzania dostawy, możesz go dodać, poprzez kliknięcie w zieloną zakładkę DODAJ DOSTAWCE.

Image

W kolejnej sekcji wybierz produkty z listy, które przyszły w danej dostawie. Wprowadź odpowiednią nazwę produktu, a następnie kliknij enter. Jeżeli nie ma produktu na liście, możesz go dodać za pomocą zakładki DODAJ PRODUKT. Wtedy też możesz dodać ustalenia odnośnie producenta, wysokości podatku VAT, jednostki zużycia oraz marży.

Image
Image

W ostatnim kroku wprowadzania dostawy do magazynu określ odpowiednie parametry:
– ilość produktów
– cenę zakupu
Uwaga: Jeżeli przy wprowadzaniu produktów określiłeś, aby marża naliczana była automatycznie, kolumna CENA SPRZEDAŻY automatycznie zostanie wypełniona po wpisaniu ceny zakupu. Jeżeli nie, to musisz ją wypełnić.
Proces wprowadzania dostawy zakończ poprzez kliknięcie w zieloną zakładkę ZAPISZ.

Image

Wprowadzanie zużycia produktów bezpośrednio z magazynu

Istnieje możliwość wprowadzania zużycia produktu bezpośrednio w magazynie. Jest to szczególnie istotne, kiedy wydajemy jakiś produktów klientowi, który jest zainteresowany samym produktem bez realizacji wizyty i jest to nieodpłatne wydanie, np. w ramach promocji, testu danego produktu.

Przejdź do zakładki MAGAZYN, z górnego menu wybierz zakładkę ZUŻYCIE, a następnie wybierz placówkę z listy. Kliknij w zieloną zakładkę DODAJ WYDANIE.

Image

W panelu bocznym określ typ wydania.
Uwaga: Sprzedaż i wydanie z magazynu jest też możliwe z listy produktu.

Image
W przypadku wydania produktu z magazynu, wybierz produkt z listy, a następnie określ ilość wydanego produktu. Do każdego wydania możesz wprowadzić notatkę (np. w jakim celu było wydanie), która będzie widoczna na liście wydań produktów.
Image

Wydanie pojawi się na liście zużycia produktów. Dodatkowo na liście tej pojawi się także informacja na temat:
– użytkownika, który dokonał wydania
– nazwy produktu
– daty i godziny wydania
Oczywiście aktualny stan magazynu danego produktu się zmniejszy. 

Image
W przypadku zużycia produktów w ramach sprzedaży, określ produkt wybierając go z listy. W przypadku, gdy podczas wprowadzania produktów do magazynu określiłeś marżę automatyczną, system uzupełni kolumnę cena sprzedaży netto oraz cena sprzedaży brutto. Określ ilość sprzedanych produktów.
Image
Do danej sprzedaży produktu możesz określić rodzaj płatności oraz określić płatnika, o ile płatnikiem nie jest klient.
Image

Jeżeli chcesz wydrukować pacjentowi paragon, wybierz DRUKARKĘ FISKALNĄ z listy w sekcji STANOWISKO PRACY. Jeśli na paragonie ma wyświetlać się NIP, wprowadź go w sekcję NIP. By ukończyć proces sprzedaży, kliknij w zakładkę PARAGON.

Image

Sprzedaż możesz również zakończyć poprzez wystawieniem FV dla klienta. W tym celu kliknij w zieloną zakładkę FAKTURA

Image
Image
Uzupełnij formularz FV, określając nabywcę. Jeżeli nabywcą jest firma, wpisz numer NIP, a następnie kliknij w słowo POBIERZ, by pobrać dane z GUS.
Image

W sekcji Płatność określ szczegółowe dane FV. Jeżeli chcesz wysłać FV na maila, wpisz adres e-mail nabywcy.

By ukończyć proces wystawiania FV kliknij w jedną z zielonych zakładkę ZAPISZ/ ZAPISZ I DRUKUJ/ ZAPISZ I WYŚLIJ NA MAILA.

Wszelka ewidencja wydania produktów pojawia się na liście zużycia z informacją odnośnie rodzaju zużycia.

Image

W jaki sposób usunąć zużycie produktu?

Na liście zużycia produktów możesz dokonać modyfikacji poprzez usunięcie danej pozycji na liście. W tym celu należy kliknąć w ikonę kosza przy konkretnej pozycji.
Uwaga: możesz usuwać zużycie w formie wydania z magazynu oraz sprzedaży. Nie da się usunąć zużycia, które było powiązane z daną wizytą.

Image
Jeżeli usuwasz zużycie sprzedażowe – fakturę, pamiętaj, aby anulować FV na liście wszystkich Faktur z zakładki Rachunki.

W jaki sposób połączyć zużycie produktu z realizacją wizyty?

System może automatycznie przypisywać zużycie danego produktu do konkretnej wizyty. W tym celu musisz odpowiednio skonfigurować system:
1. Stwórz odpowiednie produkty. Zobacz, jak to zrobić!
2. Stwórz odpowiednie usługi rozliczeniowe. Zobacz, jak to zrobić!
3. Połącz odpowiednio usługę rozliczeniową z produktem! Zobacz, jak to zrobić!

W jaki sposób połączyć usługę rozliczeniową z produktem?

Aby połączyć usługę rozliczeniową z produktem, wybierz zakładkę USŁUGI, następnie ROZLICZENIOWA.
Na liście usług, kliknij w v w kolumnie specjaliści, a następnie w ikonę edycji przy konkretnym specjaliście.

Image

W nowym panelu bocznym w sekcji Połącz z magazynem zaznacz TAK, wybierz produkt z listy wpisując jego nazwę i zatwierdź enter. Gdy pojawi się tabela z danym produktem, określ jego ilość, a następnie zapisz zmiany.

Image

W jaki sposób zużycie produktu podczas wizyty zostanie odnotowane w systemie?

Usługa rozliczeniowa musi zostać dodana do wizyty. Można to zrobić na 2 sposoby:
– specjalista może przepisać odpowiednią usługę w trakcie wypełniania dokumentacji medycznej lub można ustawić system tak, aby usługa ta w oknie przeprowadzania wizyty podstawiała się automatycznie. Dzięki temu lekarz nie musi wybierać jej z listy. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj!
– z poziomu rozliczenia wizyty można przypisać odpowiednią usługę rozliczeniową. W tym celu kliknij w daną rezerwację, w oknie przeprowadzania wizyty wybierz KASĘ, a następnie więcej możliwości.

Image

W panelu bocznym wybierz z listy odpowiednią usługę rozliczeniową. Wybór odpowiedniej usługi wygeneruje automatycznie informacje na dany produkt, który jest powiązany z tą usługą. Na koniec zapisz ustawienia lub kliknij w zakładkę PARAGON/FAKTURA, jeżeli chcesz dodatkowo wygenerować dokument.

Image
Na liście zużycia pojawi się informacja o tym zużyciu. System informuje, podczas której wizyty został wykorzystany dany produkt (data, godzina i dane pacjenta). W szczegółach widoczna jest też nazwa produktu oraz ilość zużycia.
Image

Możliwość filtrowania brakujących produktów

W systemie możesz kontrolować stan magazynowy produktów, które są na ukończeniu. W tym celu wejdź w magazynie na liście produktów dokonaj i odpowiedniego filtru. Określ wartości, a następnie kliknij szukaj. Przykład: jeżeli chcesz wyszukać wszystkich produktów, których na stanie magazynowym masz mniej niż 5, określ cyfrę 5 w sekcji do.
Magazyn sprawdzanie ilości produktów

W jaki sposób wydrukować listę produktów z magazynu?

Aby wydrukować listę produktów z magazynu w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę MAGAZYN -> wybierz placówkę z listy -> lista druk.

Instrukcje proassist
Wygenerowany zostanie plik xlsx, który można wydrukować.
Instrukcje proassist
Taka możliwość z pewnością ułatwi sprawdzenie stanu magazynowego w Twojej placówce.

W jaki sposób zaznaczyć ilość zużytego preparatu podczas przeprowadzania wizyty?

Specjalista może określić konkretną ilość zużytego preparatu w oknie przeprowadzania wizyty. W tym celu w sekcji Zakończ wizytę kliknij w selekt Produkty, a następnie wyszukaj odpowiedniego produktu z listy wpisując jego nazwę i kliknij Enter. W sekcji ilość możesz zarządzać ilością zużytego preparatu.
Instrukcje proassist

W jaki sposób sprawdzić rozliczenie sprzedaży produktów z magazynu?

System prowadzi rozliczenia kasy z uwzględnieniem bezpośredniej sprzedaży z magazynu.

W tym celu z bocznego menu wejść w zakładkę STATYSTYKI z bocznego menu, a następnie w sekcji OGÓLNY, określ odpowiedni typ raportu: ROZLICZENIE KASY, wybierz placówkę oraz zakres dat za jaki chcesz wygenerować raport. By system przedstawił odpowiedni dane, kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ.
Tabeli przedstawia użytkowników, którzy dokonali fiskalizacji. Jeżeli chcesz zweryfikować sprzedaż z magazynu, w kolumnie MAGAZYN kliknij w “v”. W rozwinięciu pojawią się informacje na temat:
– nazwy sprzedanego produktu oraz producenta
– ilości sprzedanego produktu
– daty i godziny dokonania sprzedaży
– kwoty sprzedaży
– formy płatności 

Każdy raport możesz zapisać w pliku xlsx w dwóch wersjach:
– raport szczegółowy wraz z danymi pacjentów, produktów
– raport podstawowy bez danych pacjentów, produktów

Instrukcja proassist-zidok syste,u zakładka statystyki
Dzięki temu masz pełne statystyki rozliczenia zarówno z finalizowanych wizyt, jak i bezpośredniej sprzedaży produktów z magazynu w jednym miejscu. Rozliczenia kasy stają się zdecydowanie prostsze – w łatwy sposób możesz kontrolować sprzedaż dokonaną przez konkretnych użytkowników z uwzględnieniem formy płatności.

W jaki sposób sprawdzić rozliczenie sprzedaży produktów z magazynu?

Sprzedaży produktów można dokonać z kilku miejsc w systemie w zależności od sprzedaży.

1. Jeżeli sprzedaży dokonujemy pacjentowi, który realizował w placówce wizytę, to można to zrobić na dwa sposoby:
– w oknie przeprowadzania wizyty:
specjalista w oknie przeprowadzania wizyty w sekcji ZAKOŃCZ WIZYTĘ dokonuje wyboru odpowiedniego produktu z listy. Oczywiście może dokonać modyfikacji ceny oraz ilości sprzedawanego produktu.

Instrukcja proassist- widok systemu- dodawanie produktów przed zakończeniem wizyty

– w oknie rozliczenia wizyty:

po kliknięciu w KASĘ -> WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI, w oknie rozliczenia wizyty należy w punkcie 3 wybrać odpowiednie produktu, które kupuje pacjent podczas realizacji wizyty. Oczywiście może dokonać modyfikacji ceny oraz ilości sprzedawanego produktu.

Instrukcja proassist-widok systemu-rozliczanie wizyty zaznaczona opcja dodawania produktów

2. Jeżeli sprzedaży dokonujemy pacjentowi z zewnątrz, który nie realizuje w placówce wizyty, to można to zrobić na dwa sposoby:

– w zakładce MAGAZYN -> PRODUKTY: kliknij w zieloną zakładkę DODAJ SPRZEDAŻ.

Instrukcja proassist-widok systemu-zakładka magazyn produkty-zaznaczona opcja dodaj sprzedaż

W panelu bocznym wysuwanym określ produkt, wprowadzając nazwę produktu w sekcji Produkty, kliknij enter by wyszukać danego produktu. W kolejnym kroku określ ilość sprzedawanego produktu. Możesz modyfikować cenę. Określ formę płatności, oraz w razie potrzeby uzupełnij notatkę.

Jeżeli sprzedaż kończyć wydrukiem paragonu wybierz odpowiednią drukarkę w sekcji “Stanowisko pracy”. Jeśli na paragonie dodatkowo ma się pojawić NIP, wpisz odpowiedni numer w sekcji “NIP”.

Instrukcja proassist- widok systemu-zakładka magazyn- Dodawanie zydania/ sprzedaży produktu. Zaznaczone misjce nazwy produkty, ilość i forma płatności

Sprzedaż możesz sfinalizować klikając w jedną z trzech zakładek: 
* zapisz: sprzedaż zostanie odnotowana w systemie – dokonasz wpisu do statystyk
* paragon: sprzedaż zakończy się wpisem do systemu oraz wydrukiem paragonu
* faktura: sprzedaż zakończy się wpisem do systemu oraz wystawieniem faktury

Instrukcja proassist-widok oprogramowania-finalizacja-zaznaczone opcje do wyboru- zapisz, paragon, faktura
– w zakładce MAGAZYN -> ZUŻYCIE: kliknij w zieloną zakładkę DODAJ WYDANIE.
Instrukcja proassist- widok systemu zakładka magazyn-zużycie -dodaj wydanie

W panelu bocznym wysuwanym zmień typ na: SPRZEDAŻ. W kolejnym kroku wpisz nazwę produktu i kliknij enter. Z listy produktów wybierz odpowiedni. Określ ilość sprzedawanego produktu. Możesz modyfikować cenę. Określ formę płatności, oraz w razie potrzeby uzupełnij notatkę.

Jeżeli sprzedaż kończyć wydrukiem paragonu wybierz odpowiednią drukarkę w sekcji “Stanowisko pracy”. Jeśli na paragonie dodatkowo ma się pojawić NIP, wpisz odpowiedni numer w sekcji “NIP”.
Sprzedaż możesz sfinalizować klikając w jedną z trzech zakładek:
* zapisz: sprzedaż zostanie odnotowana w systemie – dokonasz wpisu do statystyk
* paragon: sprzedaż zakończy się wpisem do systemu oraz wydrukiem paragonu
* faktura: sprzedaż zakończy się wpisem do systemu oraz wystawieniem faktury

Instrukcja proassist-widok oprogramowania-finalizacja-zaznaczone opcje do wyboru- zapisz, paragon, faktura
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.