Zadzwoń i dowiedz się więcej od naszych specjalistów!

Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Zarządzanie listą pacjentów

W zakładce KLIENCI możliwe jest zarządzanie listami pacjentów.

W tym miejscu możesz wykonać następujące czynności:

1. Wyszukać pacjenta
2. Zmienić status pacjenta (Aktywny, Nieaktywny, Czarna lista)
3. Łączyć zduplikowane karty pacjenta
4. Usunąć pacjenta z systemu
5. Eksportować listę z danymi pacjentów
6. Zarządzać kartą pacjenta
7. Zarządzać czarną listą pacjentów

1. Wyszukiwanie pacjenta
Możesz wyszukać konkretną kartę pacjenta w zakładce KLIENCI poprzez wpisanie jego peselu, imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail w sekcji „Szukaj według” obok bocznego panelu.

2. Zmiana statusu pacjenta
Jeśli chcesz zmienić status pacjenta, kliknij zakładkę KLIENCI w bocznym menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnym pacjencie. W panelu wysuwającym się z prawej strony, na samym dole wybierz odpowiedni checkbox: Aktywny, Nieaktywny, Czarna lista.

3. Łączenie zduplikowanych kart pacjentów 

Zdarza się, że w danych pacjenta występują błędy, takie jak literówka lub pomyłka w peselu, przez co czasami w systemie widnieją dwie karty jednego pacjenta. W takim przypadku istnieje możliwość zduplikowania tych kart.

Aby połączyć zduplikowanych pacjentów wybierz zakładkę KLIENCI z bocznego menu. Następnie wyszukaj pacjentów w sekcji „Szukaj według” wpisując jego imię, nazwisko, pesel, numer telefonu lub adres e-mail. Zaznacz pacjentów, których chcesz połączyć zaznaczając checkbox obok ich nazwiska. W panelu, który wysunie się z prawej strony zaznacz odpowiednie dane.

Zatwierdź zmiany klikając zielony przycisk na dole POŁĄCZ I UAKTUALNIJ DANE.

4. Usuwanie pacjenta z systemu
Aby usunąć danego pacjenta z systemu, wybierz zakładkę KLIENCI z bocznego menu, następnie wyszukaj odpowiednią placówkę z listy na samej górze. Zaznacz odpowiedniego pacjenta na liście, a następnie kliknij przycisk USUŃ nad listą pacjentów.

5. Eksport listy pacjentów
W systemie Proassist możliwy jest eksport danych pacjentów do pliku excel. Aby tego dokonać wybierz KLIENCI z bocznego menu, a następnie wybierz z listy na górze placówkę, której mają dotyczyć te dane. Nad listą pacjentów znajduje się przycisk: EKSPORT DANYCH – XSLX, który należy kliknąć w celu eksportowania listy pacjentów do excela. Po kliknięciu, program automatycznie wygeneruje i pobierze plik z danymi pacjentów dla danej placówki.

Zarządzanie czarną listą

System Proassist umożliwia dodawanie pacjentów do czarnej listy. Status pacjenta znajdującego się na czarnej liście jest widoczny podzas zapisu na wizytę. Jest to informacja dla lekarza o problematycznym pacjencie, lub takim, który zbyt często nie pojawia się na wizytach. Lekarz może zdecydować, czy przyjmie go na wizytę. 

Aby dodać pacjenta do czarnej listy, wejdź w zakładkę KLIENCI w bocznym menu, wyszukaj placówkę lub pacjenta w sekcji „Szukaj według”, a następnie kliknij ikonkę czarnego kwadratu przy konkretnym pacjencie („Czarna lista”).

Zmiany statusu widnieją w panelu edycji klienta w punkcie piątym.

Aby wykreślić pacjenta z czarnej listy zmień jego status na „Aktywny” lub „Nieaktywny”.

Zarządzanie kartą pacjenta

Kartę pacjenta możesz edytować na dwa sposoby: 

1. W zakładce WIZYTY w bocznym menu. Po wybraniu tej zakładki kliknij w ikonkę „Karta”na liście wizyt (środkowa ikonka). Z prawej strony wysunie się panel edycji klienta. W tym miejscu można uzupełnić wszystkie dane pacjenta, zarówno podstawowe, jak i rozszerzone dane medyczne. Dodatkowo w odpowiednich zakładkach możesz dodać oświadczenia, ankietę, wstawić pliki EDM oraz przejrzeć i wydrukować historię EDM. Dodatkowo w pierwszej zakładce (dane podstawowe) możesz zmienić status pacjenta (aktywny, nieaktywny, czarna lista – więcej zarządzanie czarną listą).

2. W zakładce KLIENCI w bocznym menu. Po wybraniu tej zakładki wybierz placówkę z listy na górze, a następnie kliknij w ikonkę „Edytuj” przy konkretnym pacjencie. Z prawej strony wysunie się panel edycji karty pacjenta, w którym możesz uzupełnić wszystkie dane pacjenta, zarówno podstawowe, jak i rozszerzone dane medyczne. Dodatkowo w odpowiednich zakładkach możesz dodać oświadczenia, ankietę, wstawić pliki EDM oraz przejrzeć i wydrukować historię EDM. Dodatkowo w pierwszej zakładce (dane podstawowe) możesz zmienić status pacjenta (aktywny, nieaktywny, czarna lista – więcej zarządzanie czarną listą). 

Aby zatwierdzić zmiany kliknij zielony przycisk ZAPISZ ZMIANY na dole panelu.