Zadzwoń i dowiedz się więcej od naszych specjalistów!

Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Aplikacja startuje z widoku miesiąca jeśli logujesz się do niej jako lekarz. Zielone pola na terminarzu to dni pracujące, czerwone – wolne od pracy. Na ekranie głównym aplikacji, na górze znajdują się dwie zakładki: KALENDARZ i LISTA. Pod pierwszą z nich znajduje się kalendarz z wizytami, pod drugą lista wizyt.

Jak pobrać aplikację mobilną Proassist na telefon

Aplikację Proassist można pobrać z dwóch miejsc, w zależności od tego, z jakiego telefonu korzystamy.

Jeśli posiadasz iPhone, aplikację pobierzesz z App Store, natomiast jeśli posiadasz telefon z androidem, aplikację możesz pobrać poprzez Sklep Play. 
Należy wpisać w wyszukiwarkę „Proassist dla partnerów” , następnie pobrać i zainstalować aplikację.

Jak ustawić grafik w aplikacji?

Aby zmienić harmonogram za pomocą aplikacji dotknij ikonki zegarka obok listy z wyborem lekarzy. W tym momencie wyskoczy okienko, w którym możesz ustawić godziny pracy oraz przerwy. Wprowadzone zmiany zatwierdź naciskając ZAPISZ.

Co zrobić, gdy wprowadzone zmiany w systemie nie są widoczne w aplikacji?

W przypadku, gdy zmiany wprowadzone w systemie Proassist nie są widoczne w aplikacji, należy pierw sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja aplikacji dla twojego urządzenia. Jeśli mimo aktualizacji, zmiany w systemie Proassist nie są widoczne, należy usunąć i zainstalować aplikację ponownie.

Jak rozliczyć wizytę?

W celu rozliczenia wybierz konkretną wizytę w kalendarzu, a następnie w okienku edycji wizyty, w sekcji DANE WIZYTY kliknij ikonkę dolara $ i wybierz jedną z opcji: OPŁAĆ WIZYTĘ W CAŁOŚCI lub OPŁAĆ WIZYTĘ CZĘŚCIOWO, następnie zatwierdź klikając OK w okienku, które pojawi się po wprowadzeniu zmian.

Jak dodać zdjęcie lub plik do dokumentacji?

Aby dodać zdjęcie wybierz konkretną wizytę w kalendarzu, a następnie kliknij ikonkę karty (środkowa ikona) w prawym górnym rogu. Wybierz odpowiednią zakładkę: DODAJ NOWY PLIK (jeśli chcesz wybrać plik z tych, które znajdują się w pamięci Twojego telefonu), lub ZRÓB ZDJĘCIE, jeśli chcesz wstawić zdjęcie bezpośrednio po jego zrobieniu. Zdjęcie możesz zrobić także klikając w ikonkę aparatu (ostatnia ikonka) w prawym górnym rogu okna do edycji wizyty.

Jak wypełnić dokumentację medyczną?

Aby wypełnić dokumentację medyczną pacjenta, wybierz konkretną wizytę z kalendarza, następnie w oknie edycji wizyty, w sekcji DANE PACJENTA kliknij ostatnią ikonkę w prawym górnym rogu. W tym momencie masz możliwość wypełnienia opisowej części dokumentacji pacjenta.

Sprawdzanie historii EDM pacjenta

Aby przejrzeć historię EDM, wybierz konkretną wizytę z kalendarza, następnie w oknie edycji, w sekcji DANE PACJENTA dotknij ostatnią ikonkę w prawym górnym rogu. Historia EDM danego pacjenta znajduje się na samym dole.

Jak przenieść wizytę?

Aby przenieść wizytę na inny termin wybierz konkretną wizytę w kalendarzu, a następnie kliknij w ikonkę kalendarza w prawym górnym rogu. W okienku, które się wyświetli wyszukaj wolny oraz wybierz odpowiedni termin wizyty.

Jak zmienić status wizyty?

Wybierz konkretną wizytę z kalendarza, a następnie, w sekcji DANE WIZYTY, wybierz jej status z listy: Wizyta niepotwierdzona, potwierdzona lub odwołana.

Jak edytować wizytę w aplikacji?

Edycja wizyty możliwa jest w aplikacji na dwa sposoby:

Pierwszy sposób:

Z widoku kalendarza wybierz konkretną wizytę. W tym momencie wyskoczy okienko edycji wizyty, w którym możesz zmienić dane pacjenta, dodać usługę, edytować dane wizyty. Dodatkowo możesz ustawić powiadomienia zarówno dla lekarza, jak i pacjenta oraz wpisać treść powiadomienia o wynikach badań.

Drugi sposób:

Wybierz górną zakładkę LISTA. W tym momencie wyświetli się lista wizyt na dany dzień. Wybierz wizytę, którą chcesz edytować. Wyskoczy okienko edycji wizyty, w którym możesz zmienić dane pacjenta, dodać usługę, edytować dane wizyty. Dodatkowo możesz ustawić powiadomienia zarówno dla lekarza, jak i pacjenta oraz wpisać treść powiadomienia o wynikach badań.

Usuwanie wizyty

Aby usunąć wizytę, wybierz ikonkę kosza na śmieci w prawym górnym rogu ekranu, oraz potwierdź swój zamiar wybierając TAK w okienku pojawiającym się na środku ekranu.

Jak dodać wizytę?

Aby dodać wizytę wybierz zakładkę kalendarz, następnie dotknij pole na kalendarzu obok godziny, na którą chcesz umówić wizytę. W tym momencie wyskoczy okienko służące do dodawania wizyty.
Wizytę możesz dodać także dotykając ikonkę plusa w kółku w prawym górnym rogu ekranu.

1. Wyszukaj pacjenta, wpisując w pole jego imię, nazwisko, e-mail, telefon lub pesel. Jeśli jest to nowy pacjent – uzupełnij jego dane.
2. W sekcji USŁUGI dotknij + aby wybrać usługę, która będzie wykonywana na wizycie. Możesz także skrócić lub wydłużyć czas jej wykonywania wybierając odpowiednio + lub -.
3. Uzupełnij dane wizyty. Wybierz gabinet, specjalistę oraz termin, dotykając ikonkę zegarka. W okienku ustaw datę i godzinę wybierając odpowiedni przycisk. Jeśli chcesz usunąć – kliknij ikonkę kosza na śmieci. Wybierz status wizyty: potwierdzona lub niepotwierdzona.
4. Wpisz treści powiadomienia dla pacjenta oraz lekarza.
5. Zatwierdź wizytę klikając ZAPISZ.

Filtrowanie wizyty

Aby znaleźć wizyty w zależności od jej statusu dotknij ikonki lejka w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji. W tym momencie wyświetli się okienko, w którym możesz zaznaczyć, które wizyty chcesz zobaczyć (wizyty potwierdzone, niepotwierdzone, odwołane itd). Następnie kliknij FILTRUJ. Co ważne filtr, który ustawisz nie znika automatycznie, można go zmienić tylko ręcznie.

Jak wyszukać wizytę?

Aby wyszukać wizytę dotknij ikonkę trzech pasków w lewym górnym rogu. W panelu wyskakującym z lewej strony ekranu wybierz „Szukaj wizyty”. Wpisz imię, nazwisko, e-mail, telefon lub pesel pacjenta, którego wizytę chcesz wyszukać. Daną wizytę możesz także wyszukać wybierając placówkę lub datę. Dotknij SZUKAJ.

Jak znaleźć wolne terminy wizyt do konkretnego specjalisty?

Dotknij ikonkę trzech pasków w lewym górnym rogu. Wyszukaj wolne terminy wizyt wybierając gabinet lub specjalistę, jeśli chcesz wyszukać wolny termin wizyty do konkretnego lekarza.

Jak znaleźć wolne terminy wizyt dla konkretnej usługi?

Jeśli chcesz wyszukać wizytę, na której będzie wykonywana konkretna usługa, dotknij ikonkę trzech pasków w lewym górnym rogu. Wyszukaj wolne terminy wizyt wybierając + w sekcji „Wybierz usługi”. Wybierz konkretną usługę z listy, następnie dotknij „Szukaj”.

Jak znaleźć wolne terminy wizyt po dacie?

Aby wyszukać wolne terminy wizyt po dacie, dotknij ikonkę trzech pasków w lewym górnym rogu, następnie wybierz odpowiedni zakres dat oraz godzin. Dotknij przycisku USTAW, następnie SZUKAJ.

Lista kalendarzy

Lista kalendarzy w aplikacji Proassist to lista placówek. Znajduje się w bocznym menu wyskakującym z lewej strony po wybraniu trzech pasków w lewym górnym rogu.

Wylogowywanie się lub wyjście z aplikacji

Wylogować się lub wyjść z aplikacji możesz klikając trzy paski w lewym górnym rogu ekranu. W panelu wyskakującym z lewej strony wybierz „Wyloguj” lub „Wyjdź z aplikacji” w zależności od czynności, którą chcesz wykonać.

Informacje dla lekarza lub pacjenta

Jeśli chcesz umieścić istotne informacje dla lekarza lub pacjenta, które mogą być przydatne do przeprowadzania wizyty, wybierz konkretną wizytę z kalendarza, a następnie wypełnij pola w sekcji POWIADOMIENIA.

Wyniki badań

W aplikacji Proassist istnieje możliwość powiadomienia pacjenta o odebraniu wyników badań. Aby to zrobić należy wybrać konkretną wizytę z kalendarza, a następnie, na samym dole, w sekcji WYNIKI, zaznaczyć TAK. Wtedy do danego pacjenta zostanie wysłana wiadomość z informacją o odbiorze wyników badań. Poniżej znajduje się pole „Informacja do wyników”. Jest to miejsce na notatkę dotyczącą wyników badań, widoczną tylko dla lekarza.