Kiedy przychody rynku usług medycznych powrócą do stanu sprzed epidemii koronowirusa?

Kiedy przychody rynku usług medycznych powrócą do stanu sprzed epidemii koronowirusa?

Miesiąc po ogłoszeniu pierwszych restrykcji związanych z wirusem można już tworzyć pierwsze podsumowania tego, w jaki sposób poradziła sobie prywatna służba zdrowia.

Należy przyznać, że cyfryzacja służby zdrowia, szczególnie tej prywatnej jej części jest mocno elastyczna i niektóre placówki medyczna w zasadzie z dnia na dzień dostosowały się do istniejących warunków. Oczywiście nie zmienia to faktu, że podmioty medyczne liczą straty, mimo że większość z nich próbowała walczyć ze spadkiem dochodów poprzez wprowadzenie telemedycyny do zakresu swoich usług. Jednak nie udało się utrzymać przychodów bez strat.

statystyki, osoba przeglądająca na laptopie statystyki gabinetu lekarskiego

W najgorszej sytuacji były placówki, których znaczna część przychodów jest związana z zabiegami, a w szczególności te, których to zabiegi dotyczyły medycyny,  estetycznej, ginekologii estetycznej.

Jednoznacznie można wysunąć wniosek, że placówki medyczne, w których zabiegi i konsultacje są związane z długotrwałym leczeniem pacjenta, straciły najmniej.

Większość z nich wprowadziła telekonsultacje do swoich usług, jednocześnie segmentując pacjentów na tych, którzy potrzebują bezpośredniego kontaktu, od tych którzy mogą poprzestać na samej telekonsultacji.
Statystyki potwierdzają, że najwięcej odwołanych wizyt dotyczy:

 • medycyny estetycznej
 • stomatologii
 • ginekologii estetycznej
 • zabiegów fizjoterapeutycznych
 • zabiegów operacyjnych

Natomiast najmniej odwołanych wizyt lekarskich dotyczy:

 • konsultacji położniczych
 • kontynuacji dot. leczenia chorób przewlekłych

Spowolnienie w umawianiu wizyt było widoczne już tydzień przed ogłoszeniem zamknięcia gospodarki. Jak aktualnie wygląda sytuacja na rynku usług medycznych? Czy grafik pracy specjalistów powoli się wypełnia, czy nadal pacjenci głównie odwołują wizyty, zamiast umawiać nowe terminy?

Jeżeli zajrzymy w statystyki Proassist możemy zaobserwować pewien trend.

Jeżeli przyjrzymy się wizytom, które się odbyły tydzień do tygodnia, widać jednoznacznie, że liczba zrealizowanych wizyt nadal spada, ale w dużo wolniejszym tempie niż w poprzednich tygodniach.

Można zauważyć, że owszem w pierwszym tygodniu ilość odbytych wizyt drastycznie spadła, natomiast pokazuje też, że ilość wizyt w kolejnych tygodniach spada już bardzo powoli.

Jeżeli natomiast spojrzymy na liczbę odwołanych wizyt (niezależnie czy odwołanych przez placówkę, czy przez pacjentów) to wygląda to następująco:

Pokazuje to jednoznacznie, że w tygodniu od 16 do 22 marca było najwięcej wizyt odwołanych.

Aktualnie trend liczby odwołanych wizyt w tygodniu od 6 do 12 kwietnia już się zmniejszył do porównywanego okresu od 2 do 8 marca. Natomiast liczba zrealizowanych wizyt lekarskich był w okresie od 6 do 12 kwietnia najmniejszy. Jednak proszę zwrócić uwagę na to, że był to okres przedświąteczny.

W okresie przedświątecznym liczba wizyt lekarskich jest zawsze mniejsza. Możemy pozwolić sobie nawet na wniosek, że w pierwszym tygodniu po świętach, mimo że jest on krótszy o jeden dzień roboczy, liczba odbytych wizyt dorówna tej z tygodnia od 16 do 22 marca. Natomiast w drugim tygodniu po świętach liczba zrealizowanych wizyt lekarskich będzie niewiele mniejsza, niż ta w tygodniu od 9 do 15 marca.

Ma na to wpływ przede wszystkim trend zmniejszających się ilości odwołanych wizyt lekarskich, ale również trend, który jest stałym trendem w medycynie, czyli zwiększonej ilości zapisanych wizyt w okresie poświątecznym.

Medycyna rządzi się swoimi prawami i działa trochę odwrotnie niż większość rynków, tzn. ilość wizyt przed świętami jest mniejsza, niż ta po świętach. Mogą mieć na to wpływ upodobania zakupowe konsumentów medycznych, ale również dostęp do lekarzy, który zazwyczaj w okresie przedświątecznym był bardziej ograniczony, niż w okresie poświątecznym. Należy pamiętać, że rynek usług medycznych jest w dużej mierze rynkiem podaży, a nie popytu.

Kolejnym czynnikiem, dla którego liczba zrealizowanych wizyt będzie wracała do normy, jest oczywiście powrót do pracy dużej ilości specjalistów, którzy zrezygnowali z obowiązków zawodowych na pewien czas. Widać już otwarte dni pracy w grafiku na koniec kwietnia i początek maja, dodatkowo ze zwiększoną ilością godzin przeznaczonych dla pacjentów.

Dlatego można wysnuć wnioski, że:

 • liczba zrealizowanych wizyt z tygodnia na tydzień będzie rosła, do 1 tygodnia maja
 • w maju przychody placówek medycznych będą podobne, do tych z marca i zdecydowanie większe, do tych z kwietnia
 • liczba odwołanych wizyt już jest na normalnym poziomie sprzed pandemii i na takim poziomie zostanie
 • przychody placówek, które zajmują się zabiegami, a w szczególności zabiegami z medycyny estetycznej będą spowolnione dłużej, niż reszta rynku usług medycznych.

Należy natomiast wziąć pod uwagę fakt, że nie bierzemy do naszej analizy decyzji rządowych, które mogą przyśpieszyć lub całkowicie odwrócić trend.

Telekonsultacje w dobie epidemii koronawirusa – dlaczego warto je wdrożyć do pracy lekarzy?

Telekonsultacje w dobie koronawirusa – dlaczego warto je wdrożyć?

Główny Inspektor Sanitarny oraz NFZ apelują do placówek medycznych proponowanie pacjentom telekonsultacji. Obecna sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-COV-2 (koronawirusa) wprowadziła znaczne utrudnienia w niemal każdej strefie życia, a szczególnie dotkliwie oddziałuje na służbę zdrowia. Zaburzone jest działanie właściwie wszystkich przychodni, a lekarze i cały personel medyczny muszą wdrażać niestandardowe rozwiązania pozwalające utrzymać ciągłość pracy i wysoki poziom świadczonych usług.

Aspekty prawne telekonsultacji oraz czynności wykonywane na telewizytach

Koronawirus a świadczenie usług medycznych

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej zostały w wielu miejscach ograniczone lub wręcz zawieszone. Ograniczenia wprowadziły zarówno państwowe, jak i prywatne placówki medyczne, a wielu pacjentów albo samodzielnie odwołuje swoje wizyty, albo zostaje postawiona przed faktem ich odwołania, przy czym termin powrotu do normalnego trybu udzielania świadczeń nie jest znany.

W tym trudnym czasie ogromną pomocą zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy są telekonsultacje medyczne. Ich wdrożenie bardzo pozytywnie wpływa na sytuację gabinetów medycznych i sposób realizacji świadczeń zdrowotnych. Trzeba tutaj zauważyć, że mimo podejmowania kwestii typowo finansowej związanej z ograniczeniem strat gabinetu, okoliczności wymagają też szerszego spojrzenia. Sytuacja jest bardzo trudna, a personel medyczny robi co w jego mocy, by sumiennie wykonywać swoje obowiązki i zażegnać kryzys. Udostępnienie telekonsultacji w tym szczególnie trudnym czasie będzie miało pozytywny wpływ zarówno na kondycję gabinetu, jak i zdrowie pacjentów. W dużej mierze może też ograniczyć chaos oraz przeciążenie państwowych placówek i tak mocno nadwyrężonych już wzmożonymi działaniami.

Ważne: Program do gabinetu Proassist został wyposażony w bardzo skuteczny system telekonsultacji poprzez wideo, czat i telefon. Informacje dotyczące prawidłowej konfiguracji narzędzia znajdziesz tutaj

Zalety udostępnienia telekonsultacji medycznych

1. Mniejsze ryzyko dla lekarzy i pacjentów

W Polsce 14 marca br. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a 20 marca br. ogłoszono stan epidemii. Zewsząd docierają do nas zalecenia, aby pozostawać w domach, unikać kontaktu z innymi ludźmi i szczególnie dbać o higienę. Ograniczenie bezpośredniego dostępu do świadczeń zdrowotnych jest jedną z naturalnych konsekwencji obostrzeń prawnych obowiązujących w dobie szalejącego wirusa. Umówienie się na wizytę jest obecnie bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe, gdyż bezpośredni kontakt wiązałby się ryzykiem zakażenia wirusem SARS-COV-2.
Wdrożenie telewizyty do gabinetu medycznego umożliwia pacjentom skorzystanie z konsultacji lekarskiej bez konieczności narażania siebie, i innych osób. Trzeba tutaj zauważyć, że z telekonsultacji szczególnie chętnie korzystają osoby starsze oraz przewlekle chore, a to właśnie one są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem, więc konsultacja telefoniczna lub poprzez systemy teleinformatyczne jest dla takich osób najbezpieczniejsza.

2. Zmniejszenie strat finansowych gabinetu

Od momentu pojawienia się wirusa SARS-COV-2 w Polsce obserwujemy znaczne ograniczenie wszelkich form działalności gospodarczej, w tym działalności prywatnych gabinetów lekarskich. Czas kwarantanny, apele rządu o ograniczenie przemieszczania się i udzielający się wszystkim strach sprawiają, że lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie tracą pacjentów, a tym samym również dochody. Całkowite zamknięcie gabinetu lub znaczne ograniczenie jego funkcjonowania przekłada się na ogromne straty finansowe, które trudno będzie później odbudować.
Z prognoz Ministerstwa Rozwoju wynika, że epidemia koronawirusa może ograniczyć PKB Polski w 2020 roku o 0,5-1,3 pkt proc, ale ostatecznie stopień spowolnienia gospodarki będzie wynikał z czasu trwania epidemii. Sytuacja jest niekorzystna nie tylko pod kątem lekarza, który chce godnie zarabiać, ale też pacjenta, który znalazł się w sytuacji znaczącego ograniczenia dostępu do usług medycznych. W świetle takiego położenia wprowadzenie telekonsultacji jest korzystne zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. Niestety zobowiązania finansowe nie poczekają, a tarcza antykryzysowa przygotowywana przez rząd z pewnością będzie niewystarczająca, by wyeliminować wszystkie straty spowodowane panującą epidemią.

3. Umożliwienie dostępu do konsultacji osobom przebywającym na kwarantannie

Nie sposób tutaj nie pominąć potrzeb osób, które przebywają na kwarantannie. Takie osoby nie mają możliwości udania się do placówki medycznej, a w wielu przypadkach mogą potrzebować pomocy, np. konsultacji w kwestii dalszego leczenia przewlekłych schorzeń. Grupa objęta kwarantanną jest w Polsce coraz liczniejsza i niestety w wielu przypadkach pozostawiona sama sobie. Dzięki wdrożeniu oprogramowania do telekonsultacji lekarz może oferować takim osobom wsparcie medyczne i chociaż w pewnym stopniu przyczynić się do zapewniania ciągłości świadczeń zdrowotnych. Telemedycyna bez wątpienia odegra teraz ważną rolę w prewencji rozprzestrzeniania się wirusa.

4. Zwiększenie zaangażowania pacjentów w dbałość o zdrowie

Z analiz wykonanych przez PWC wynika, że aż 60% pacjentów w Europie Środkowo-Wschodniej jest gotowych skorzystać z rozwiązań oferowanych przez telemedycynę. Udostępnienie telekonsultacji sprawia, że dostęp do usług medycznych jest prostszy, niż kiedykolwiek wcześniej, a ułatwienie to motywuje pacjentów do zadbania o swoje zdrowie. Pacjenci nie muszą czekać w kolejkach i doświadczać niedogodności związanych z bezpośrednimi wizytami (organizacji transportu, brakiem terminów), a dzięki temu chętniej korzystają z usług medycznych, co jednocześnie pozwala im na bieżąco monitorować stan swojego zdrowia.

Co zrobić, aby odpowiednio przygotować gabinet w okresie koronawirusa?

Jak przygotować gabinet w okresie koronawirusa?

W okresie epidemiologicznym część lekarzy decyduje się na zamknięcie gabinetu na ten czas, inni nie zawieszają swojej działalności i przyjmują bez zmian, a niektórzy wprowadzają dodatkowe usługi: teleporady, które można odbyć bez wychodzenia z domu.

Poniżej przedstawiamy, w kilku krokach, jak należy przygotować gabinet medyczny w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Statystyki rejestracji
Komunikat Konsultanta Proassist- info grafiki o tym jak odpowiednio przygotować gabinet w okresie koronawirusa

KROK 1. KOMUNIKAT KONSULTANTA PROASSIST

Podczas rozmowy telefonicznej konsultanci Proassist przeprowadzają wstępną ankietę kwalifikującą w kierunku zakażenia koronawirusem.

Podczas rozmowy telefonicznej konsultanci Proassist przeprowadzają wstępną ankietę kwalifikującą w kierunku zakażenia koronawirusem.

KROK 2. UMIESZCZENIE INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ, FACEBOOKU, WIDGECIE

Jeśli podjąłeś decyzję o zamknięciu gabinetu na okres epidemii umieść taką informację na widgecie, tak aby pacjent, który będzie umawiał się online widział informację, że gabinet jest nieczynny.

Jak umieścić informację na widgecie?

Kliknij z bocznego menu w zakładkę GABINETY → następnie z górnego KONTRAHENT → ikona edycji

W oknie INFORMACJE WYŚWIETLANE NA WIDGET zamieść komunikat, który odczyta każdy potencjalny pacjent. Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ

Nie zapomnij umieścić także takiej informacji na swojej stronie internetowej oraz na Facebook’u.
Obowiązkowo zamknij grafik pracy na czas swojej nieobecności oraz wyłącz wysyłkę powiadomień SMS do pacjenta z przypomnieniem o wizycie!

Tutaj znajdziesz informację, jak zamknąć grafik.

Jak wyłączyć powiadomienia SMS do pacjentów?

Kliknij z bocznego menu w zakładkę GABINETY → z górnego menu SPECJALIŚCI → ikona edycji przy danym specjaliście → odznacz checkbox WYSYŁAJ POWIADOMIENIA O WIZYCIE DO PACJENTA → zatwierdź klikając w ZAPISZ.

Jeśli natomiast funkcjonowanie gabinetu nie ulega zmianie na czas koronawirusa, warto również poinformować o tym fakcie pacjentów, aby nie byli zdezorientowani, a także przekazać prośbę o punktualne przychodzenie na wizyty, bez osób towarzyszących.

KROK 3: WYSYŁKA ZBIORCZEJ WIADOMOŚCI SMS DO PACJENTÓW

Poinformuj pacjentów, że zaplanowane wizyty się nie odbędą. Do tego skorzystaj z funkcji MARKETING SMS.

Jak wysłać zbiorczą wiadomość do pacjentów?
Kliknij z bocznego menu w zakładkę SMS, a następnie w odpowiednim oknie wpisz treść wiadomości. Kolejnym krokiem jest wybór odbiorców. Zaznacz opcję PACJENCI, następnie wybierz nazwę swojego gabinetu, a potem zaznacz checkbox WIZYTY wybierając odpowiedni zakres dat. W celu zatwierdzenia wysyłki naciśnij przycisk WYŚLIJ.

Możesz także wykorzystać masową wysyłkę SMS, by poinformować pacjentów, że praca gabinetu nie ulega zmianie z prośbą o punktualne przybycie na wizytę, bez osób towarzyszących.

KROK 4. WDROŻENIE TELEKONSULTACJI

Jeśli zdecydowałeś się przyjąć pacjentów w ramach konsultacji online, dodaj do naszego kalendarza taką usługę, tak aby konsultant Proassist mógł zapisywać zainteresowanych pacjentów.

Jak dodać usługę Telekonsultacja?
Z bocznego menu wybierz zakładkę USŁUGI, a następnie kliknij przycisk DODAJ NOWĄ+.

Wybierz z listy KONTRAHENTA → zaznacz GABINET → wybierz SPECJALISTĘ, któremu chcesz dodać daną usługę → z listy wybierz NOWA USŁUGA → wpisz NAZWĘ USŁUGI, CZAS, CENĘ w odpowiednie pola → zaznacz checkbox POKAŻ NA WIDGECIE → PRZYPISZ KOLOR danej usłudze → zatwierdź ZAPISZ I ZAKOŃCZ.

W trakcie takiej konsultacji lekarz ma możliwość wystawienia e recepty. Pacjent otrzyma z systemu Proassist wiadomość SMS z informacją o wystawionej recepcie, a także kod, który upoważnia go do odbioru recepty w aptece.

O tym jak sprawnie zorganizować telekonsultację opiszemy w osobnym poście.

Mamy nadzieję, że nasz poradnik okaże się przydatny w tym trudnym dla wszystkich okresie. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć wszystkim zdrowia i spokoju ducha! 🙂

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.