Jak usługi Proassist usprawniły działanie prywatnego gabinetu funkcjonującego w szpitalu?

Jak usługi Proassist usprawniły działanie prywatnego gabinetu funkcjonującego w szpitalu?

W danym case study przedstawiliśmy przykład, jak wdrożenie usług Proassist usprawniło rejestrację medyczną oraz pomogło w pozyskaniu większej ilości pacjentów w gabinecie prowadzonym w szpitalu.

szpital ginekologii-pawlak

Funkcjonowanie gabinetu przed wprowadzeniem zmian

Doktor n. med. Małgorzata Pawlak to specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Jest także założycielem szpitala ginekologiczno-położniczego MEDIKOR w Nowym Sączu, gdzie posiada gabinet medyczny, w którym przyjmuje swoje pacjentki.

Z uwagi na fakt, że Pani Doktor przyjmuje w gabinecie znajdującym się w szpitalu, pacjentki nie zawsze wiedziały, pod jakim numerem mogą dokonać zapisów na wizyty. Część z nich dodzwaniała się bezpośrednio do Pani Doktor, natomiast inne łączyły się ze szpitalem. W wyniku tego część wizyt była zapisywana w jednym ogólnym kalendarzu, a druga w terminarzu wizyt Pani Doktor, co wprowadzało dezorganizację w grafiku. Dodatkowo, przez brak jednego konkretnego numeru do gabinetu, pacjentki nie wiedziały, pod który numer zadzwonić w celu umówienia się na wizytę. Rejestracja wizyt była o tyle utrudniona z uwagi na fakt, że do samego szpitala wykonywanych jest więcej telefonów, niż do pojedynczych gabinetów, dlatego skontaktowanie się z Panią Doktor mogło być nieco problematyczne.

Obawy przed zmianą

Doktor Małgorzata Pawlak zdecydowała się na indywidualny tryb pracy. Oznacza to, że przyjmuje pacjentki jedynie we wtorki, czwartki i piątki. W ostatnie dni tygodnia wykonuje jedynie badania prenatalne II i III trymestru ciąży. Pani Doktor zakłada wykonywanie tej usługi również w inne dni, natomiast ważne było dla niej to, aby w piątki nie przeprowadzać zwykłych konsultacji.

Rozwiązaniem w tym przypadku było specjalne ustawienie w systemie Proassist polegające na nałożeniu limitu zero przy innych usługach w tym dniu, dzięki czemu, w przypadku grafiku Pani D
oktor Pawlak nie ma możliwości zapisania się na konsultację w piątek.

Niebieski stetoskop na biurku obok laptopa

Zmiany w rejestracji telefonicznej

Doktor Małgorzata Pawlak, chcąc poprawić swoją komunikację z pacjentkami oraz usprawnić pracę swojego gabinetu lekarskiego, postanowiła skorzystać z usług Proassist. Priorytetem okazały się zapisy na wizyty, dlatego wdrażanie usług rozpoczęliśmy od wprowadzenia zmian w rejestracji telefonicznej pacjentów.

Dotychczas Pani Doktor do rejestracji pacjentów korzystała ze swojego prywatnego numeru telefonu. Pacjentki docierały do Doktor Pawlak także za pośrednictwem numeru do szpitala, w którym pracuje. Dlatego w pierwszej kolejności wprowadziliśmy jeden numer telefonu do rejestracji wizyt.

Od momentu wprowadzenia zmian istnieją dwie możliwości zapisu na wizyty drogą telefoniczną:

1. Pacjentka dzwoni pod numer 18 47 91 062, podany na stronie internetowej Pani Doktor Pawlak i dokonuje telefonicznego zapisu na wizytę.

2. Pacjentka dzwoni pod numer prywatny Pani Doktor, a następnie po 10 sekundach zostaje przekierowana do rejestracji telefonicznej Proassist.

Połączenia od rodziny i znajomych doktor Pawlak pozostają bez zmian, ponieważ Pani Doktor przekazała nam listę numerów telefonów, które zostały zablokowane, dzięki czemu ani rodzina, ani znajomi nie dodzwonią się do rejestracji, nawet pozostając na linii dłużej niż 10 sekund. Takie rozwiązanie pozwala Pani Doktor używać tego samego numeru telefonu do celów służbowych, jak i prywatnych.

Kolejną zmianą było wprowadzenie jednego kalendarza, w którym zapisywane są wizyty ze wszystkich źródeł. Teraz Pani Doktor Pawlak oraz położne z nią współpracujące mają dostęp do jednolitego terminarza, dzięki czemu wszystkie osoby zajmujące się rejestracją mogą zapisywać pacjentki na wizyty. Do tego samego kalendarza wpisywane są wizyty zarezerwowane przez rejestrację telefoniczną Proassist. Dzięki takiemu rozwiązaniu Pani Doktor ma możliwość kontrolowania swojego grafiku.

Strona internetowa jako wizytówka internetowa Pani Doktor Pawlak

W ramach naszych usług Pani Doktor otrzymała stronę internetową, na której widnieją wszystkie informacje dotyczące cen jej usług oraz lokalizacji gabinetu. Dodatkowo, aby strona była bardziej widoczna, podpięliśmy ją pod mapy Google. Na witrynie została umieszczona specjalna zakładka służąca do rejestracji on-line, co jeszcze bardziej rozszerzyło zakres możliwości zapisów na wizyty.

 

Wdrożenie rejestracji on-line

Rejestracja internetowa przez stronę Pani Doktor możliwa jest 24h na dobę, dzięki czemu, oprócz tego, że nie ma konieczności wykonywania żadnych telefonów, to jeszcze można to zrobić w absolutnie każdym momencie. O możliwości zapisów internetowych informuje automatyczna sekretarka, którą pacjentki słyszą, dzwoniąc, aby zarezerwować wizytę.

strona ginekolog-Małgorzata Pawlak

SMS-y przypominające jako narzędzie do zmniejszenia ilości pacjentów niezjawiających się na wizytach

Kolejną kwestię problematyczną dla Pani Doktor stanowił fakt, iż niektóre pacjentki nie przychodziły na umówione wizyty. W grafiku pojawiały się luki, czas poświęcony na pacjentkę, która nie zjawiła się w gabinecie, był zmarnowany. Istniały dwie możliwości rozwiązania tego problemu: telefoniczne potwierdzanie wizyt, lub SMS przypominający o niej. Początkowo planowaliśmy wprowadzenie potwierdzania wizyt przez telefon, jednak okazało się, że samo wysyłanie wiadomości przypominającej w zupełności wystarczyło.
Dzięki opcji SMS-owej „przypominajki” pacjentkom rzadziej zdarza się nie pojawić się na wizycie 🙂

Podsumowanie

Wprowadzenie usług rejestracji telefonicznej i internetowej do gabinetu ginekologiczno-położniczego doktor Pawlak skutecznie usprawniło jej pracę. Przy tak dużej ilości pacjentek, które Pani Doktor przyjmowała na wizyty, przekierowywanie połączeń bezpośrednio do jej gabinetu lekarskiego bardzo ułatwiło komunikację z nimi. Okazuje się, że zapisów na wizyty przez stronę internetową dokonuje już 39% pacjentek, a zmiany w rejestracji telefonicznej zwiększyły zadowolenie tych, które już korzystały z usług Pani Doktor. Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z Panią Małgorzatą Pawlak, największą kwestię problematyczną stanowiło nieprzychodzenie pacjentek na umówione wizyty. Od momentu wprowadzenia zmian odsetek pacjentek niepojawiających się na wizytach zmniejszył się do 45%. Dodatkowo od chwili wprowadzenia usług Proassist do gabinetu Pani Doktor Pawlak nie istnieje problem z zapisami na wizyty, a dodatkowo, dzięki rejestracji on-line zakres możliwości rejestracji zdecydowanie się poszerzył, co również spowodowało zwiększenie ilości zapisów na wizyty.

Jak się przygotować do telekonsultacji, aby były one wartościowe dla pacjentów?

Jak się przygotować do telekonsultacji, aby były one wartościowe dla pacjentów?

Telekonsultacja w zasadzie niewiele różni się od bezpośredniej konsultacji w gabinecie medycznym. Lekarz powinien się do niej odpowiednio przygotować – stworzyć dogodne warunki i wyposażyć gabinet w taki sposób, w jaki byłby on wyposażony w czasie osobistej wizyty pacjenta. Przygotowanie powinno obejmować aspekty wymagane prawnie oraz wszelkie pomoce zwiększające poziom zadowolenia z konsultacji.

Tele wizyta lekarska

1. Przygotowanie gabinetu

a) Wykorzystywany sprzęt
Wprowadzenie usługi telekonsultacji medycznej wymaga odpowiedniego przygotowania i zaopatrzenia. Przede wszystkim jak wynika z art. 17 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych musi korzystać z wyrobów medycznych spełniających określone normy wymagane ustawą o wyrobach medycznych. Nie dotyczy to jednak sprzętu komunikacyjnego wykorzystywanego do działalności medycznej. Ten co prawda powinien spełniać określone wymogi gwarantujące bezpieczeństwo, ale nie musi być wyrobem medycznym. Wyrobami medycznymi powinny być natomiast wszystkie urządzenia wykorzystywane do zdalnego monitoringu parametrów życiowych (jeśli mają zastosowanie), co wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi usług telemedycznych zalecamy też skorzystanie z profesjonalnego oprogramowania dla placówek medycznych Proassist przeznaczonego do umawiania wizyt online i zarządzania telekonsultacjami.

b) Wymogi lokalowe
Lekarz świadczący usługi telekonsultacji nie musi dostosowywać lokalu, w którym świadczone są takie usługi do wymogów art. 22 ustawy o działalności leczniczej (obejmującego wymogi dotyczące pomieszczeń i urządzeń), jeśli w pomieszczeniach świadczone są wyłącznie usługi telemedyczne. W praktyce jednak telewizyty są zwykle przeprowadzane w gabinetach, w którym lekarze na co dzień przyjmują swoich pacjentów, a tym samym takie gabinety muszą spełniać określone normy.

Dla pomieszczeń przeznaczonych do celów świadczenia usług telemedycznych ustanowiono konkretne wymogi. W pomieszczeniu:

  • może znajdować się tylko jedna osoba udzielająca świadczenia telemedycznego;
  • należy zastosować wyciszenie i wyizolowanie na tyle, by prowadzona rozmowa nie była słyszana na zewnątrz;
  • nie mogą się znajdować urządzenia, które zakłócają bezprzewodowe połączenie z Internetem;
  • należy zadbać o estetykę.

Uwagę trzeba skupić nie tylko na najważniejszych z punktu widzenia prowadzonej działalności zasadach, ale też na aspekcie estetyki. Nie może się zdarzyć, że podczas połączenia wideo pacjent zobaczy bałagan a co gorsze –  brud. Podczas telekonsultacji wideo należy zadbać o czystość i porządek, by standardy obsługi były jednakowe z tymi podczas osobistej wizyty. Należy tutaj jednocześnie zaznaczyć, że lokal, w którym prowadzi się działalność telemedyczną, będzie zakwalifikowany jako budynek użyteczności publicznej, więc zaistnieje konieczność spełnienia takich warunków technicznych, jak dla budynków biurowych.

2. Sprzęt instruktażowy

Lekarz przeprowadzający telekonsultacje powinien być wyposażony w sprzęt medyczny pozwalający udzielić instruktażu. Do sprzętów tego typu możemy zaliczyć między innymi ciśnieniomierz, glukometr, termometr elektroniczny itd. Wielu pacjentów nie wie, jak poprawnie zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi lub temperaturę, a lekarz powinien mieć zawsze przy sobie urządzenia, które pozwolą zaprezentować pacjentowi właściwy sposób wykonywania niezbędnych pomiarów.

3. Pomoce naukowe

Do niezbędnych pomocy naukowych możemy zaliczyć między innymi dzienniczki do zapisywania poziomu ciśnienia tętniczego czy ciśnienia krwi, a także tablice edukacyjne, które pozwalają w obrazowy sposób omówić konkretne zagadnienia. Takie tablice zwykle znajdują się już w gabinetach, ale warto zadbać, by zostały umieszczone w zasięgu kamery i w takiej od niej odległości, by informacje umieszczone na tablicy były widoczne nawet dla osób starszych lub mających problemy ze wzrokiem. Warto też rozważyć możliwość udostępniania pacjentom widoku ekranu komputera.

Z uwagi na to, że nadmierne przedłużanie wizyty nie jest wskazane, lekarz powinien mieć „pod ręką” wszystko, co będzie mu potrzebne. Na pewno konieczne jest zaopatrzenie się w wykaz leków oraz umieszczenie w zasięgu dłoni dokumentacji medycznej pacjenta – należy ją przygotować wcześniej.

4. Przygotowanie merytoryczne i wizerunkowe

Lekarz podczas telewizyty powinien wyglądać tak, jak wtedy, kiedy przyjmuje osobiście w gabinecie, a więc niezbędne jest noszenie odzieży medycznej. Dla lekarza nie stanowi to żadnego problemu, a dla pacjenta jest niezwykle ważną kwestią. W każdym przypadku należy zadbać, by telekonsultacja nie odbiegała standardami od bezpośredniej wizyty. Kwestie wizualne są w tym przypadku bardzo ważne, dlatego, że wpływają na odczucia pacjenta – przede wszystkim na poziom jego zaufania.

Dodatkowo lekarz powinien być przygotowany do konsultacji przebiegającej w nieco innym trybie. Z reguły taka konsultacja będzie się odbywała niemal identycznie jak bezpośrednia, ale bariera odległości może powodować pewne trudności w komunikacji. W celu zachowania płynności obsługi gabinet na pewno musi zadbać o wyposażenie się w szybki internet o dużej przepustowości, by zminimalizować ryzyko przerywania połączeń. W przypadku zerwania połączenia lub awarii sprzętu trzeba też dysponować alternatywnym scenariuszem np. procedurą kontaktu telefonicznego i ustalenia alternatywnego terminu telewizyty.

Bezpieczne rozwiązania i innowacyjne metody dla lekarzy w kwestii pracy zdalnej

Bezpieczne rozwiązania i innowacyjne metody dla lekarzy w kwestii pracy zdalnej

W obecnym kryzysie epidemiologicznym, który dotyka każdego z nas, stajemy przed wieloma trudnymi dla nas wyborami związanymi z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego. Każdy, zarówno pacjent, jak i lekarz, narażeni są na infekcje, a strach przez nią wywołany jest zupełnie ludzki, tym samym jesteśmy zmuszeni podejmować śmiałe kroki, by zwyczajnie „nie dać się zwariować”.
Jednym z racjonalnych wyjść, które posiadamy, jest zadbanie o bezpieczeństwo własne jak i pacjentów naszego gabinetu medycznego. To, że pełnimy aktualnie jedną z najważniejszych i najbardziej potrzebnych funkcji społeczeństwa, a mianowicie pomagamy ludziom chorym, nie zwalnia nas jednak z obowiązku zadbania o bezpieczeństwo zgodnie z wytycznymi odgórnie przyjętymi.

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTWA

Jedną z możliwości, jakie posiadamy, to zadbanie o to, by nie rozprzestrzeniać infekcji. Możemy tym samym wystosować do pacjentów kontaktujących się z naszymi konsultantami wiadomość w postaci ankiety, która ma być dla nas źródłem informującym o tym, czy istnieje ze strony osoby zgłaszającej się na wizytę zagrożenie zarażenia koronawirusem, czy też nie. W związku z tym konsultant podczas rozmowy telefonicznej wysyła do pacjenta ankietę kwalifikującą w kierunku zakażenia wyżej wymienionego wirusa.
Przykładem takiej ankiety może być tekst umieszczony w oknie informacyjnym, który znajdziesz tutaj.

TO TY DECYDUJESZ!

Kolejną z możliwości, jakie posiadamy, to zamknięcie gabinetu na czas kwarantanny. Jest to wybór ostateczny, ale taki również możemy podjąć z wszelkich względów bezpieczeństwa. Należy tym samym umieścić na portalach społecznościowych takich jak Facebook, na widgecie oraz na stronie internetowej gabinetu, informację o tejże decyzji. Co za tym idzie, musimy wprowadzić zmiany w systemie pracy, a mianowicie zamknąć powiadomienia SMS od pacjentów oraz kierowane do nich wiadomości w kwestii przypomnień o wizytach.
Natomiast jeśli zdecydujesz się nadal na pełne funkcjonowanie gabinetu, pacjenci muszą o tym zostać także odpowiednio powiadomieni. Jak to zrobić w kilku prostych krokach dzięki naszej platformie, dowiesz się z tego artykułu.

WYCHODZIMY DO CIEBIE O KROK DALEJ!

Kolejnym z kroków, które pomogą nam zapewnić wszelkie bezpieczeństwo, to podjęcie pacjentów w ramach konsultacji online. Do Ciebie należy wybór, którą z opcji wybierzesz. My pomożemy Ci w sprawnym zorganizowaniu i wdrożeniu w życie Twojego pomysłu dzięki telemedycynie.

Więcej informacji na temat, w jaki sposób, bez wychodzenia z domu, możesz udzielić pomocy potrzebującym chorym, znajdziesz tutaj:
Tutaj znajdziesz informację, jak ustawić wizytę online w naszym oprogramowaniu medycznym.

INNOWACYJNE METODY TO NASZA SPECJALNOŚĆ.

A co, kiedy nasz pacjent potrzebuje recepty na lek przez nas przepisany? Nasz system umożliwia wystawianie recept elektronicznych. Jest to tak zwana                e-recepta. Możemy otrzymać ją drogą elektroniczną, co pozwoli nam zachować wszelkie bezpieczeństwo przed zarażeniem bądź rozwinięciem się choroby już posiadanej. Dzięki elektronicznej recepcie dla przychodni możesz podpisać dokument w sposób cyfrowy i przekazać pacjentowi wszelkie dane do jej zrealizowania w wybranym przez niego punkcie aptecznym. Ty oszczędzasz czas i zagrożenie zarażeniem, a pacjent możliwość swobodnego wyboru czasu realizacji recepty oraz możliwość pozostania w warunkach domowych, sprzyjających szybszemu powrotowi do zdrowia.

O zaletach e-recepty, jej funkcjonalności i łatwości w realizacji, porównując ją do recepty tradycyjnej, której choćby wykupienie niejednokrotnie stanowiło pewien poziom trudności, kilka słów tutaj.

JESTEŚ DLA NAS WAŻNY - BĄDŹ BEZPIECZNY.

Dzięki naszemu programowi do gabinetu lekarskiego PROASSIST zyskujesz spokój, możliwość wyboru i nie musisz rezygnować z pomocy żadnej z potrzebujących osób. Aktualna sytuacja zakażenia koronawirusem wywołuje niejednokrotnie wiele spekulacji na temat podjęcia działań godnych tej sytuacji. My, dając Ci wiele możliwości łatwego rozprawienia się z dylematami, wyciągamy do Ciebie pomocną dłoń, byś Ty mógł wyciągnąć swoją do, niestety, coraz większej liczby osób, które jej aktualnie potrzebują.
PROASSIST to Twój asystent numer 1 w tym trudnym dla Wszystkich okresie.

Co zrobić, by wdrożyć telekonsultację do swojego gabinetu? Przewodnik krok po kroku.

Jak wdrożyć telekonsultację w swoim gabinecie?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zarówno personel medyczny, jak i pacjenci coraz chętniej sięgają po narzędzie telemedycyny nazywając się bardzo często w różny sposób (E-wizyty, telekonsultacje, konsultacje on-line, wizyty online). Niezależnie od nazewnictwa, sens tego jest taki, że dzięki teleporadom pacjenci mogą skonsultować się z lekarzem bez wychodzenia z domu.

Podpowiadamy jak w kilku krokach wdrożyć w swoim gabinecie telekonsultację.

Zadania rejestracji telefonicznej

KROK 1. DODANIE USŁUGI

Dodaj nową usługę związaną z telemedycyną, np. telekonsultcja, teleporada, itp. Określ cenę oraz czas trwania, a także przypisz do niej kolor. Uwaga: najlepiej, taki który nie jest używany do innych usług, aby w łatwy sposób odróżnić teleporadę od zwykłej wizyty.

KROK 2. INFORMACJA DLA REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

W miejsce informacji dla rejestracji telefonicznej wpisz, w jaki sposób chcesz przeprowadzać telekonsultacje, tak aby mogła poinformować pacjenta w trakcie zapisu.

Form telekonsultacji jest sporo, najlepiej wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie i dla pacjenta:

a. można zadzwonić do pacjenta w czasie, w którym miał on mieć wizytę, na wskazany numer.
b. można zaprosić pacjenta do video wizyty lub do chatu o wyznaczonej porze na wybranym przez siebie narzędziu, np. WhatApp, Skype, Zoom
c. można poprosić pacjenta aby dzwonił o wyznaczonej porze.

KROK 3. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

W zależności od chęci, możesz poprosić pacjenta o płatność przed wizytą lub po wizycie.

a. płatność po wizycie:

Jeżeli decydujesz się na płatność po wizycie, to sprawa wydaje się być łatwiejsza. Po prostu po skończonej wizycie należy poprosić pacjenta aby wpłacił na konto pieniądze, w tytule zapisując np. imię i nazwisko pacjenta.

Gdy płatność pojawi się na koncie można zaznaczyć taką wizytę w systemie jako opłaconą.

b. płatność przed wizytą:

W takim przypadku w mailu wysyłanym do pacjenta przed wizytą, napisz numer konta, na który pacjent powinien przelać pieniądze, tytułem np. imię i nazwisko pacjenta.

W ten sposób, w dzień przyjmowania możesz sprawdzić przelewy na konto i ustawić konkretny status dla wizyt (opłacone). W ten sposób zobaczysz, którzy pacjenci dokonali płatności za swoje wizyty.

W skrajnym przypadku, jeżeli do wizyty jest niedługi termin, możesz poprosić pacjenta aby przesłał potwierdzenie zapłaty za wizytę przed jej rozpoczęciem na maila.

KROK 4. INFORMACJA MAILOWA DLA PACJENTA

W zależności, które narzędzie wybrałeś do przeprowadzenia konsultacji, czy zwykły telefon czy np. Skype, powinieneś taką informację umieścić w mailu do pacjenta.

Co powinno znaleźć się w mailu do pacjenta:

• forma kontaktu telekonsultacji (telefon, skype, whatapp, chat, messenger, itd.)
• poinformować pacjenta, kto będzie rozpoczynającym kontakt. Czy lekarz sam zadzwoni do pacjenta, czy pacjent powinien zadzwonić
• ewentualnie podaj link do swojego konta w narzędziu, które wybrałeś
• forma zapłaty: przed czy po wizycie
• numer konta do wpłacenia za wizytę
• adres mailowy na który pacjent powinien przesłać potwierdzenie zapłaty za wizytę

KROK 5. TELEPORADA

Wypełnienie dokumentacji podczas teleporady nie zmienia się w stosunku do zwykłego przeprowadzania wizyty. Możesz natomiast w miejsce BADANIE wpisać Konsultacja telefoniczna, aby w dokumentacji medycznej pojawił się taki zapis.

Po przeprowadzeniu teleporady i wypełnieniu dokumentacji ewentualnie po wystawieniu e-recepty, czy skierowania, możesz taką wizytę pobrać w formie PDF i wysłać na adres mailowy do pacjenta.

Po wystawieniu e-recepty, jeżeli w systemie będzie podany numer pacjenta, to dostanie on automatycznie SMS z kodem e-recepty, na bazie którego będzie mógł wybrać lek w aptece.

Proassist jest aktualnie w czasie wdrażania rozwiązania systemowego dla videoporad, a także systemu płatności, tak aby jeszcze bardziej usprawnić przeprowadzanie zdalnych konsultacji.

Tutaj znajdziesz informację, jak stworzyć usługę telekonsultacji.

Powiadomienia SMS jako uniknięcie odwołania wizyty w ostatniej chwili

Powiadomienia SMS, czyli jak uniknąć odwoływania wizyt na ostatnią chwilę.

Problem z wizytami, które miały się odbyć, a nie doszły do skutku z powodu nieobecności pacjenta, to problem powszechnie znany. Czy istnieją sposoby, by tego uniknąć?

Problem z wizytami, które miały się odbyć, a nie doszły do skutku z powodu nieobecności pacjenta, to problem powszechnie znany. Zmarnowany przez danego specjalistę czas mógłby zostać poświęcony osobie, która niezwłocznie być może takiej pomocy potrzebuje. Niestety niedopilnowanie terminu przez pacjenta w czasach ciągłego biegu między obowiązkami domowymi a pracą, nierzadko skutkuje brakiem obecności na umówionej wizycie. Jak można temu zaradzić? Znaleźliśmy na to kilka sposobów. Dzięki nim zarówno pacjent, jak i specjalista zyskają spokój i pewność, że dana wizyta się odbędzie.

Prostota i funkcjonalność gwarancją sukcesu!

W dzisiejszych czasach – dobie telefonów komórkowych, najprostszym sposobem może okazać się wykorzystanie tych urządzeń. Wysłanie krótkiej wiadomości SMS do pacjenta w celu przypomnienia mu o wizycie to najlepsze rozwiązanie. Daje nam pewność, że pacjent, nawet jeśli o wizycie zapomniał, zostanie o niej poinformowany odpowiednio wcześnie. Mamy w ofercie powiadomienia z różnym czasem wyprzedzającym dostarczenie takiej wiadomości, możemy zatem zadbać o spokój swój i pacjenta z należytą troską. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego rozczarowania zarówno przez pacjenta zapominalskiego, jak i lekarza na niego oczekującego.

Kilka prostych kroków do zyskania komfortu pracy!

W naszym systemie istnieje możliwość wysłania takiego powiadomienia osobie zapisanej na wizytę. Mamy w tym zakresie  do wyboru dwie funkcje: dwie możliwości. SMS do pacjenta pozwala na wysłanie wiadomości do poszczególnej jednostki poprzez wyszukanie danego nazwiska, za to MARKETING SMS to funkcja, która pozwala nam na wysłanie wiadomości do wybranej grupy pacjentów.

Jesteśmy blisko Ciebie i Twoich potrzeb.

Łatwo i funkcjonalnie utworzona przez nas strona internetowa PROASSIST pozwoli w ciągu kilku minut i za pomocą kilku kliknięć myszki, zadbać o swój cenny czas oraz czas pacjentów, którzy z pewnością docenią takiego rodzaju troskę skierowaną w ich stronę. Zadbaj zatem o siebie i o komfort pracy, bo może się on okazać bardzo łatwy do osiągnięcia już dziś!

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.