Proassist jako usługa, która zwiększa ilość dokonywanych rejestracji w placówce medycznej

Proassist jako usługa, która zwiększa ilość dokonywanych rejestracji w placówce medycznej

Wdrożenie oprogramowania medycznego Proassist zawsze wiąże się dla gabinetów lekarskich z dużymi zmianami i w każdym przypadku są to zmiany na plus. W poniższym studium przypadku przedstawimy historię zmian w funkcjonowaniu Centrum Medycznego Semper Fortis, którego największą bolączką był utrudniony kontakt telefoniczny z pacjentami.

Fund manager hand writing increasing graph to screen monitor. In

Centrum Medyczne Semper Fortis

Semper Fortis to centrum medyczne oferujące pełną opiekę medyczną, począwszy od konsultacji lekarskich, przez usługi lekarzy specjalistów, a kończąc na badaniach diagnostycznych i zabiegach wykonywanych w trybie ambulatoryjnym. W kilku placówkach Semper Fortis zlokalizowanych w Krakowie realizowane są usługi medyczne z dziedziny ortopedii, fizjoterapii, medycyny pracy, reumatologii, kardiologii, urologii, psychiatrii, dietetyki, dermatologii i wielu innych. Centrum Medyczne Semper Fortis świadczy usługi zarówno na NFZ, jak i prywatnie, ciesząc się przy tym bardzo dobrą opinią i obsługując tysiące mieszkańców Krakowa i okolic.

Funkcjonowanie centrum przed zmianami

Wysokie standardy pracy w Centrum Medycznym Semper Fortis sprawiły, że placówka bardzo szybko wyrobiła sobie renomę i nigdy nie brakowało jej pacjentów. Każdy potrzebujący mógł skorzystać tam z porady lekarza specjalisty i wykonać potrzebne badania. Pacjenci umawiali się na wizyty osobiście, przez internet lub telefonicznie, przy czym telefoniczna rejestracja pacjentów była realizowana we własnym zakresie, przez zespół zatrudnionych w Semper Fortis rejestratorek medycznych.

Problematyka działania centrum

Największą bolączką Centrum Medycznego Semper Fortis był telefoniczny kontakt z pacjentami. Popularność placówki działała paradoksalnie na jej niekorzyść, dlatego, że osób zainteresowanych usługami medycznymi było tak wiele, że większość z nich po prostu nie mogła się dodzwonić na rejestrację. Dzwoniącymi byli zarówno pacjenci zainteresowani skorzystaniem z usług w ramach NFZ, jak i komercyjni (wybierający prywatne usługi). Telefonów było jednak tak dużo, że centrum w pewnym momencie wyczerpało swoje możliwości względem zapewnienia odpowiedniego poziomu odbieralności połączeń.

Zwiększenie dostępności rejestracji telefonicznej generowałoby konieczność zatrudnienia znacznie większego zespołu rejestratorek, a to wiązałoby się z dużymi kosztami. Po analizie sytuacji okazało się, że największy problem z odbieralnością połączeń występował do godziny 13.00. Aż 76% pacjentów dzwoniło właśnie do tej godziny, a w celu podwyższenia poziomu odbieralności do 90% należałoby zatrudnić minimum 4 dodatkowe rejestratorki medyczne pracujące tylko w godzinach porannych.

Dodatkowo zwiększenie zatrudnienia nie rozwiązałoby do końca problemu, dlatego, że pacjenci dzwoniący na NFZ i tak blokowaliby linię, przez co odbieralność pozostałych połączeń nadal nie uległaby poprawie. W rejestracji na miejscu zawsze było mnóstwo pacjentów czekających w kolejce oraz tych, którzy nie mogli się wcześniej dodzwonić, a rejestratorki medyczne próbujące „rozładować” te kolejki, nie mogły jednocześnie odbierać połączeń. Cała rejestracja zataczała błędne koło.

Lekarze zatrudnieni w POZ na NFZ mieli zawsze dużo pacjentów, którzy rejestrowali się nie tylko telefonicznie, ale też prywatnie i w ich przypadku problem nie był tak znaczący. Największą bolączką była rejestracja pacjentów do lekarzy współpracujących z placówką w formie wizyt prywatnych – ci medycy otrzymywali od pacjentów sygnały, że nie mogą się dodzwonić do centrum.

Konieczne było znalezienie alternatywy dla dotychczasowego sposobu rejestracji i pojawiła się ona pod postacią rozwiązań oferowanych przez Proassist. Wdrożenie oprogramowania medycznego Proassist oczywiście generuje koszty, ale jest bardzo skuteczne i rozwiązuje wszystkie dotychczasowe problemy.

Zmiana trybu działania Semper Fortis

W przypadku wdrażania programu dla lekarzy Proassist w dużym centrum medycznym konieczne jest uprzednie zebranie wielu istotnych informacji dotyczących funkcjonowania placówki oraz jej największych problemów i tak też stało się w tym przypadku. Uzyskaliśmy od nowego managera Semper Fortis wszystkie niezbędne dane i po ich analizie okazało się, że niewydolna rejestracja medyczna nie jest największym problemem placówki. Dochodzi do tego jeszcze brak jednolitego schematu przekazywania informacji dotyczących dostępnych usług i zabiegów. Krótko rzecz ujmując, informacje te nie były przekazywane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla pacjentów.

Analiza wykazała, że wdrożenie rozwiązań Proassist przyniesie dużą poprawę w funkcjonowaniu placówki, a więc przystąpiliśmy do realizacji wszystkich założeń.

1. Pierwszym krokiem było przeszkolenie całego zespołu Semper Fortis z obsługi terminarza wizyt Proassist. Na szkoleniu rejestratorki centrum medycznego otrzymały też dokładną instrukcję dotyczącą sposobu komunikowania się z dzwoniącymi. Po instruktażu pracownicy rejestracji mogą przekazywać informacje w sposób zrozumiały i niepozostawiający pola do dowolnej interpretacji.

2. Drugim etapem było zorganizowanie centrali telefonicznej z możliwością wyboru celu połączenia. Dzwoniący mógł wybrać następujące opcje połączeń:

  • jeśli dzwonisz w sprawie NFZ, wciśnij 1 (taki wybór łączył z rejestracją Semper Fortis, która zapisywała pacjentów do oprogramowania medycznego obsługiwanego przez POZ);
  • jeżeli dzwonisz w sprawie prywatnych wizyt, wciśnij 2 (ten wybór przekierowywał do rejestratorek medycznych Proassist).

Pacjenci dokonujący rejestracji na wizyty prywatne byli wpisywani do oprogramowania medycznego Proassist – zarówno przez konsultantów Proassist, jak i rejestrację medyczną placówki. Dzięki temu uniknęliśmy możliwości zdublowania terminów.

3. Na stronie internetowej Centrum Medycznego Semper Fortis zainstalowaliśmy wigdet rejestracji online. Znajduje się on pod adresem https://semperfortis.pl/rejestracja-online/ i umożliwia pacjentom wygodne zapisanie się na wizytę w każdej chwili i bez względu na dzień tygodnia.

4. Zastosowaliśmy funkcjonalność pozwalającą na wysyłanie do pacjentów przypomnień SMS-owych o terminach wizyt.

5. Wyposażyliśmy każdego lekarza pracującego w Semper Fortis w aplikację mobilną umożliwiającą sprawdzanie wizyt zaplanowanych na konkretny dzień, a lekarze ze stosownymi uprawnieniami od managerów mogą również samodzielnie edytować swoje grafiki i dodawać nowe wizyty.

Nowy sposób działania Centrum Medycznego Semper Fortis

Niewielka z pozoru zmiana działania rejestracji medycznej znacznie ułatwiła pracę i zwiększyła poziom odbieralności połączeń, co przełożyło się na korzyści zarówno dla centrum, jak i dla pacjentów.

1. Korzyści dla Semper Fortis

Już w pierwszym miesiącu działania oprogramowania medycznego Proassist poziom odbieralności połączeń od pacjentów zwiększył się do 94%, natomiast średni czas oczekiwania pacjenta po wciśnięciu 2 (kontakt w sprawie wizyt prywatnych) wynosił zaledwie 17 sekund. Dodatkowo zmiana ta spowodowała, że w centrum medycznym ilość dokonywanych dziennie rejestracji zwiększyła się aż o 34%.

Z uwagi na to, że rejestracja telefoniczna stała się dużo wydajniejsza, zmniejszyła się też liczba rejestracji online wykonywanych za pośrednictwem portali zewnętrznych, które pobierały prowizje i tym samym ograniczone zostały niepotrzebne koszty. Placówka notuje teraz wyższe przychody przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. Program medyczny Proassist jest dla Semper Fortis tańszy niż zatrudnienie jednego pracownika na rejestracji medycznej w pełnym wymiarze czasu pracy, a należy przypomnieć, że dla wydajnego działania placówka musiałaby zatrudnić aż 4 nowe rejestratorki. Obecnie nie ma najmniejszej potrzeby zwiększania zatrudnienia.

Wdrożenie rozwiązań Proassist przyniosło też ulgę osobom pracującym na rejestracji – zostały one odciążone od nadmiaru zadań i mogą pracować w spokoju, nie martwiąc się kolejkami i napiętym grafikiem. Nowy tryb pracy wpłynął również pozytywnie na lekarzy współpracujących z Semper Fortis – mają teraz więcej pacjentów i dokładnie zaplanowany dzień pracy.

2. Korzyści dla pacjentów 

Pacjenci korzystający z usług centrum Semper Fortis bardzo szybko docenili zmianę w funkcjonowaniu placówki. Obecnie mogą się bez problemu dodzwonić dokładnie tam, gdzie chcą i uzyskać rzetelne informacje, a dzień przed planowaną wizytą otrzymują wiadomość SMS  z przypomnieniem o terminie.

Dzięki tym przypomnieniom ograniczony został też odsetek osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach i ułatwione zostało przekładanie terminów wizyt oraz ich odwoływanie. Pacjent może odwołać wybrany termin SMS-em – wystarczy, że użyje do tego specjalnego kodu odwołującego.

Podsumowanie

Bazowanie wyłącznie na własnych zasobach, czy to kadrowych, czy technologicznych nie zawsze wystarcza i jest to szczególnie zauważalne w przypadku dużych placówek medycznych. Paradoksalnie problemem centrum medycznego może być właśnie duże zainteresowanie usługami przy jednoczesnym braku możliwości odebrania każdego telefonu. Oprogramowanie medyczne Proassist rozwiązuje ten problem u jego podstaw – odciąża placówkę, automatyzuje rejestrację i udostępnia narzędzia pozwalające lepiej planować czas pracy oraz zwiększyć poziom zadowolenia pacjentów.

Wprowadzanie krok po kroku systemu rejestracji Proassist do gabinetu ginekologicznego

Case study: Wdrożenie systemu rejestracji Proassist w gabinecie ginekologicznym

Celem naszego case study jest pokazanie, w jaki sposób można znacznie uprościć działanie gabinetu lekarskiego, a przy tym ograniczyć czas potrzebny na umawianie wizyt i łatwiej zarządzać gabinetem z korzyścią dla siebie i dla pacjentów.

miniatura-zdjęcie pustej poczekalni w placówce medycznej

Gabinet lekarski Romana Krawca

Nasz klient, lekarz ginekolog i położnik Roman Krawiec od wielu lat prowadzi prywatną praktykę lekarską. Jako specjalista z ogromnym doświadczeniem, nigdy nie narzekał na brak pacjentek, a wręcz przeciwnie – w drzwiach jego gabinetu pojawiało się coraz więcej kobiet. Sposób funkcjonowania gabinetu Klienta nie był jednak pozbawiony wad.

Funkcjonowanie gabinetu przed zmianami

Gabinet lekarski Romana Krawca działał w określonych godzinach i pacjentki zjawiały się na wizyty bez wcześniejszego umawiania. Stałe pacjentki wiedziały, w jakich dniach i godzinach otwarty jest gabinet. Z kolei nowe pacjentki – pozyskujące kontakt z polecenia – zwykle dzwoniły, a wtedy lekarz informował je o swojej dostępności i prosił o zjawienie się w gabinecie w godzinach jego pracy.

Problematyka działania gabinetu

Mimo ogromnego zainteresowania ze strony pacjentek gabinet nie funkcjonował tak, jak należy. Pacjentki zjawiały się u lekarza w dowolnych godzinach, bez konkretnego terminu, a tym samym część z nich musiała długo czekać w kolejce. W najbardziej problematyczne dni w poczekalni gabinetu jednocześnie znajdowało się od kilku do nawet kilkunastu kobiet, a kolejność wejścia do lekarza była ustalana według kolejności pojawienia się w poczekalni.

Taki stan rzeczy rodził problemy, zarówno dla pacjentek, jak i dla samego lekarza. W przypadku pacjentek najbardziej problematyczne było:

  • niezadowolenie wynikające z konieczności długiego oczekiwania na przyjęcie;
  • zmęczenie wynikające z okresu ciąży lub połogu, a także różnych dolegliwości;
  • trudność ustalenia prawidłowej kolejności wejść do gabinetu;
  • brak wiedzy o urlopie lekarza i odwiedzanie gabinetu na marne.

Sytuacja lekarza również nie była korzystna, dlatego, że: 

  • częstokroć musiał zostawać w pracy bardzo długo, gdyż nie chciał odmówić pacjentkom pomocy;
  • w niektóre dni występowały „okienka” między wizytami, co doprowadzało do straty czasu, a w inne poczekalnia była po prostu przepełniona.

Brak ustalenia konkretnych terminów i godzin wizyt powodował też, że pacjentki nie czuły się zobowiązane do zjawienia się w gabinecie, a cały grafik pracy nigdy nie był jednolity. Brak organizacji poważnie zaburzał działanie gabinetu i na dłuższą metę powodowało to zbytnie obciążenie. Konieczne było wdrożenie całkowicie innego, skuteczniejszego systemu pracy.

Naszym celem było zdjęcie z barków lekarza konieczności telefonicznego informowania pacjentek o godzinach działania gabinetu i wdrożenie skutecznego systemu rejestracji medycznej.

Zmiana trybu działania gabinetu

Po weryfikacji sposobu działania gabinetu naszego Klienta nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że potrzebuje on diametralnych zmian. Wspólnie z Panem Doktorem ustaliliśmy nową koncepcję działania.

Wdrożone zostały poniższe rozwiązania

1. W pierwszej kolejności ustaliliśmy konkretny grafik – dni i godziny działania gabinetu.

2. Drugim etapem było zainstalowanie na stronie internetowej lekarza (pod adresem https://www.romankrawiec.pl/) widgetu systemu do rejestracji online Proassist.

3. Trzecim krokiem było przekierowanie do nas połączeń telefonicznych od pacjentek.

4. Następna zmiana polegała na tym, iż lekarz wywiesił przed swoim gabinetem informację o nowym sposobie działania i przyjmował w pierwszej kolejności te pacjentki, które wcześniej umówiły się na wizytę, a na końcu te, które nie wiedziały jeszcze o zmianach.

5. Kolejna wykonana zmiana to udostępnienie lekarzowi specjalnej aplikacji mobilnej do umawiania wizyt i umożliwienie samodzielnego ustalania godzin pracy, wprowadzania ewentualnych zmian i dodawania terminów wizyt pacjentek.

6. Zwieńczeniem prac było wprowadzenie SMS-owych powiadomień dla pacjentek o zbliżającym się terminie wizyty lekarskiej.

Nowy sposób działania gabinetu

1. Korzyści dla lekarza

Obecnie lekarz Roman Krawiec korzysta z nowoczesnego i funkcjonalnego programu do umawiania wizyt online, a także z usługi rejestracji telefonicznej swoich pacjentek. Lekarz wywiesił przed swoim gabinetem informację o nowym systemie przyjęć i nie musi już samodzielnie informować pacjentek o dniach i godzinach, w jakich pracuje. Obowiązki związane z informowaniem o terminach wizyt pełnią teraz nasze rejestratorki, dzięki czemu Klient może poświęcać czas wyłącznie na wizyty lekarskie. Nie traci go też w oczekiwaniu na pacjentki, dlatego, że „okienka” między wizytami już się nie zdarzają. Pan Doktor nie musi też zostawać w pracy do późna i znacznie efektywniej planuje swój dzień pracy. Oczywiście może samodzielnie zmieniać godziny przyjęć w konkretne dni i dodawać zaplanowane wizyty, a nasze rejestratorki widzą te zmiany i odpowiednio dopasowują się do nich, dzięki czemu godziny wizyt nigdy się nie pokrywają. Lekarz może też odwołać wizyty z powodu urlopu, nagłego wyjazdu lub innej przyczyny, a wtedy po prostu informuje o tym rejestratorki Proassist, a te przekazują wiadomość umówionym pacjentkom.

2. Korzyści dla pacjentek

Pacjentki, które nie wiedziały o nowej formie zapisu na wizyty, zostały przyjęte bez rejestracji i poinformowane o możliwości późniejszego umawiania się na konkretne dni i godziny. Obecnie pacjentki nie czekają w kolejce, jak miało to miejsce kiedyś – umawiają się telefoniczne (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 i w soboty w godzinach 8-15) lub online (o każdej porze dnia i nocy), przychodzą na konkretne godziny i od razu dostają się na wizytę.

Pacjentki bardzo doceniły nowy tryb pracy gabinetu – wiąże się to dla nich z oszczędnością czasu i znacznie wyższym poziomem zadowolenia, o czym często informują lekarza. Każda pacjentka na 24 godziny przed wizytą otrzymuje powiadomienie SMS-owe z przypomnieniem o terminie spotkania z lekarzem. W wiadomości tej znajduje się też specjalny kod pozwalający odwołać wizytę. Jeśli pacjentka nie może stawić się w gabinecie, odpisuje na wiadomość specjalnym numerem i jej wizyta zostaje odwołana.

Nowy sposób funkcjonowania gabinetu Romana Krawca spełnia oczekiwania obu stron – zarówno samego lekarza, jak i jego pacjentek. Rejestracja odbywa się w sposób wygodny i niepozostawiający pola do pomyłek. Lekarz oraz pacjentki oszczędzają czas i zawsze wiedzą, kiedy odbędzie się wizyta.

W jakich dniach i o jakich godzinach pacjenci dzwonią do placówek?

Kiedy pacjenci dzwonią do placówek medycznych?

Rozglądając się po stronach internetowych podmiotów medycznych, odnosimy wrażenie, że czasami osoby zarządzające telefoniczną rejestracją medyczną nie do końca znają godziny, w których dzwonią pacjenci do ich placówek.

Postanowiliśmy pomóc managerom i właścicielom placówek medycznych w ułożeniu grafiku pracy rejestratorek medycznych w ten sposób, aby odbieralność połączeń była na jak najwyższym poziomie.

rejestratorka medyczna w czasie pracy odbierająca telefon i rejestrująca pacjenta

Jak odpowiedzieć na pytanie, kiedy dzwonią pacjenci?

Najlepszą odpowiedzią jest: „ciągle”, przynajmniej u nas :). Natomiast podchodząc do tematu trochę bardziej dogłębnie, można wyszczególnić kilka podstawowych zasad.

Placówce medycznej z niewielkim personelem rejestracyjnym bardzo trudno będzie w ten sposób ułożyć grafik pracy rejestratorek medycznych, aby telefony były odbierane na dobrym poziomie statystycznym. Odpowiedź, dlaczego tak jest, jest bardzo prosta. Są takie dni i godziny, kiedy połączeń jest więcej i są też takie momenty, kiedy tych połączeń jest znacznie mniej.

O ile przychodnia z dużą ilością rejestratorek medycznych jest w stanie w taki sposób ułożyć grafik pracy rejestracji, aby połączenia były odbierane ciągle na poziomie powiedzmy powyżej 80 %, nawet w tzw. piku, to placówka, w których liczba rejestratorek wynosi poniżej 7, tak łatwo tego nie osiągnie. Chyba że poziom odbieralności próbujemy zamienić na poziom dostępności i zliczać połączenia oddzwonione, jako te obsłużone. W ten sposób nawet z niewielką liczbą rejestratorek możemy w jakiś stopniu zapewnić przepustowość. Należy natomiast pamiętać, że nie powinien to być dla nas punkt docelowy, tylko ewentualnie środek pomocniczy, zapobiegawczy.

Powracając do pytania… Kiedy dzwonią pacjenci ?

W PONIEDZIAŁKI!:)

Z naszych analiz wynika, że liczba połączeń w poniedziałek jest zawsze największa, i co ciekawe, spada równo codziennie aż do soboty, w której liczba połączeń jest najmniejsza.

Ma na to wpływ pewnie rytm pracy Polaków, którzy starają się załatwić pewne sprawy na początku tygodnia. Im bliżej weekendu, tym liczba połączeń maleje, z prostej przyczyny.

Ludzie wtedy już coraz mniej myślą o załatwianiu spraw istotnych i zdrowotnych, a coraz więcej zajmują się sprawami związanymi z rozrywką czy odpoczynkiem po tygodniu pracy.

Kiedy przyjrzymy się naszym statystykom z roku 2019, widać jednoznacznie, że liczba połączeń w każdy kolejny dzień tygodnia po poniedziałku aż do soboty spada. Co ciekawe spada bardzo równomiernie, aż do piątku, kiedy to liczba połączeń spada szybciej.

Jaki możemy wniosek wysnuć? Wydaje się mocno oczywiste, że jeżeli chcemy dać wolne pracownikom rejestracji medycznej, to powinniśmy starać się robić to pod koniec tygodnia pracy. Należy uczulić telefoniczne rejestratorki medyczne, żeby starały się planować przedłużanie urlopów, w ten sposób, aby wydłużać weekendy od środy lub czwartku, tak aby w poniedziałek powróciły do pracy.

Podobnie sprawa wygląda z rejestratorkami medycznymi zatrudnionymi na część etatu. Pracownicy ci powinni pracować na początku tygodnia. Oczywiście nasza analiza nie bierze pod uwagę ilości pracy w placówce, która jest poza telefoniczną rejestracją pacjentów.

W jakich godzinach najczęściej dzwonią pacjenci ?

Tutaj już sytuacja nie jest taka jednoznaczna. Po pierwsze, sprawa zależy od specjalizacji placówki medycznej lub gabinetu lekarskiego. Zdarza się bardzo często, że statystyki w podmiotach medycznych, w których pracują lekarze danych specjalizacji (np. reumatologii, geriatrii, chorób wewnętrznych), mają ilość połączeń rozłożoną w inny sposób. W takich przypadkach telefoniczne rejestratorki medyczne będą odbierały połączenia głównie w godzinach porannych.

Identycznie sprawa się ma z podmiotami medycznymi, których główne wizyty lekarskie są finansowane w ramach NFZ. Liczba połączeń o poranku będzie zdecydowanie większa, niż w statystyce w większości placówek medycznych, w których odbywają się głównie wizyty komercyjne.

Gabinety medyczne, w których przyjmują lekarze w określonych godzinach pracy, zazwyczaj popołudniowych również mają połączenia telefoniczne nieco inaczej rozłożone w czasie, niż większość podmiotów medycznych. 

W których godzinach powinny one mieć największą liczbę telefonicznych rejestratorek medycznych? Oczywiście, jeśli przyjmiemy do naszych założeń, idealnie statystyczną placówkę medyczną.

Rejestratorki medyczne Proassist odbierają połączenia: pn-pt 8:00-21:00 oraz w soboty 8:00-15:00. Zdecydowanie widać, że główny pik połączeń zaczyna się na przełomie godziny 8:00 i 9:00.

Z tego wykresu wynika jednoznacznie, że są dwa piki w ilości połączeń przychodzących.

Pierwszy zaczyna się o godzinie 9:00 i kończy przed 12:00, trwa około 3 godziny. Natomiast drugi zaczyna się od godziny 15:00 i trwa krócej, bo do godziny 17:00. Jest to logiczna statystyka.

W godzinach porannych dzwonią głównie ludzie starsi z domu. Pracujący zaś załatwiają takie sprawy zazwyczaj w trakcie przerwy w pracy, aby mieć potem mniej na głowie.

Drugi szczyt liczby połączeń, który jest w godzinach 15:00-17:00, jest stworzony przez ludzi, którzy nie mogą lub po prostu nie chcą rejestrować się w godzinach swojej pracy. W takim przypadku starają się zarejestrować na wizytę lekarską, jak najwcześniej po godzinach swojej pracy, pewnie w obawie, że za chwilę nie zdążą, ponieważ linia będzie już nieczynna.

Przy okazji przypominamy, co często placówki medyczne pomijają, wbrew pozorom pacjenci bardzo rzadko znają godziny pracy rejestracji. Dowiadują się dopiero o tym, dzwoniąc poza godzinami pracy rejestracji.

Wypłaszczone statystyki Proassist

Należy jednak pamiętać, że w zależności od specyfiki placówki medycznej, w każdej może wyglądać to nieco inaczej.

Statystyka połączeń Proassist jest mocno wypłaszczony, ponieważ wśród klientów Proassist znajduje się wiele specjalizacji i specyfiki przyjęć placówek medycznych. Dla przykładu pokazujemy statystyki z dwóch placówek medycznych.

Jedna funkcjonuje jako podmiot specjalistyczny NFZ, druga to jest prywatna placówka, która ma jedynie wizyty komercyjne.

Statystyki pokazują jednoznacznie, że w tego typu placówkach byłoby bardzo trudno zorganizować grafik pracy rejestratorek medycznych, jeżeli ich liczba nie przekraczałaby by 6 osób.

W placówce, która ma umowę z NFZm potrzebna jest bardzo duża ilość rejestratorek medycznych w godzinach 8:00-11:00, natomiast w późniejszych godzinach moglibyśmy drastycznie zmniejszyć liczbę rejestratorek.

Dla przykładu: Liczba połączeń w poniedziałek, w godzinach 9:00-10:00 wynosi w okolicach od 54 do 87, w zależności od poniedziałku. Jeżeli przyjmujemy, że chcemy, aby odbieralność utrzymywała się na poziomie 95 %, to musielibyśmy w jedną godzinę mieć minimum 5 rejestratorek medycznych, które zajmowałby się jedynie telefoniczną rejestracją medyczną. W takim przypadku przyjmując, że każda z nich będzie w stanie odebrać 15 połączeń, to 5 rejestratorek będzie w stanie odebrać 75 połączeń w jednej godzinie. Bardzo rzadko, która placówka medyczna działająca w ramach NFZ jest w stanie sobie na to pozwolić.

Druga placówka ma nieco lepsze statystyki dla managera, który ustala grafik, ponieważ jest tutaj zauważalny pik połączeń podobny do tego co w Proassist. Widać jednak, że jest on i tak dużo bardziej sinusoidalny, niż w Proassist.

Należałoby sporą część personelu podzielić na godziny poranne i popołudniowe. Dobrze byłoby mieć większą ilość personelu, najlepiej na część etatu, aby z jednej strony zapewnić przepływ połączeń, a z drugiej strony nie narazić się na wysokie koszty prowadzenia rejestracji telefonicznej.

Zdaje się jednak, że niezależnie od rodzaju placówki musi ona postarać się zorganizować telefoniczną rejestrację pacjentów w optymalny sposób, co bardzo często jest trudne z powodu ograniczonej liczby rejestratorek medycznych. Jednocześnie warto zorganizować dodatkową pracę rejestracji medycznej w godzinach południowych, aby pomiędzy godziną 12:00, a 15:00, w czasie, kiedy liczba połączeń jest mniejsza, praca personelu była produktywna.

Proassist z uwagi na fakt dużego zróżnicowania klientów medycznych, statystykę liczby połączeń ma dużo bardziej wypłaszczoną, dlatego dużo łatwiej odpowiednio ustawić zespół rejestratorek medycznych, tak aby ilość odebranych połączeń niezależnie od dnia i godziny była niezmienna. Niezależnie od pory dnia Proassist zapewnia swoim klientom odbieralność na poziomie powyżej 90%. Natomiast uwzględniając średnią, jest to 95% w rozliczeniu miesiąca.

Bez znacznej ilości personelu większości placówek medycznych jest bardzo ciężko uzyskać taką statystykę. Proassist mając dużo liczniejszą kadrę, niż większość podmiotów medycznych (aktualnie 32 rejestratorki medyczne) może pozwolić sobie na ułożenie grafiku pracy, uwzględniając z jednej strony statystyki liczby połączeń ze względu na dni i godziny, a z drugiej – urlopu, L4, UZ etc.

Święta i dni wolne od pracy

Doświadczeni managerowie wiedzą, że statystka ni jak się ma w dni, które następują po świętach, niezależnie od rodzaju placówki. Jeżeli weekend zostaje wydłużony o dzień lub dwa z powodu świąt wolnych od pracy, to ilość połączeń w takie dni jest zawsze zwiększona, czasami do około 100% w porównaniu do statystycznego tego dnia tygodnia.

Ważne jest, aby wtedy telefoniczna rejestracja medyczna była w komplecie, aby odpowiednio przygotować się na zwiększoną liczbę połączeń telefonicznych w ten dzień.

Jak wyjść z modelu „zapraszam w godzinach pracy”, czyli przyjmowania pacjentów w nieokreślonych godzinach?

Jak wyjść z modelu „zapraszam w godzinach pracy”, czyli przyjmowania pacjentów w nieokreślonych godzinach?

Tradycyjny system zapisu pacjentów a wizyty nie zawsze okazuje się skuteczny, zwłaszcza jeśli chodzi o komfort zarówno lekarzy, jak i samych rekonwalescentów. Faktem jest, że obecnie przed placówkami medycznymi stoi ogromne wyzwanie. Jak wynika z badania realizowanego przez SW Research na zlecenie AXA Partners, już w 2018 roku aż 68% Polaków przynajmniej raz skorzystało z pomocy gabinetów prywatnych, a 2,6 mln obywateli posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego niezwykle ważne jest to, by zadbać o jakość usług. Pacjent wybierze tę placówkę, która spełnia jego wszystkie oczekiwania. Mowa tu m.in. o skutecznej rejestracji telefonicznej.

Doctor and patient discussing something while sitting at the table . Medicine and health care concept. Doctor and patient

Oprogramowanie medyczne Proassist, czyli innowacyjna metoda na bolączki XXI wieku

Niejednokrotnie pacjenci spotkali się z sytuacją, w której byli zapisani nie na konkretną godzinę, ale mieli pojawić się pod gabinetem lekarskim w danym zakresie czasowym np. w porze od 15:00 do 18:00. Niewątpliwie trudno jest przypisać lekarzowi dokładną godzinę dla danych pacjentów, gdyż wymaga to wykonywania wielu dodatkowych czynności. Zwłaszcza gdy specjalista musi odbierać połączenia samodzielnie. W takich sytuacjach warto iść z duchem czasu, co program dla lekarzy Proassist w pełni umożliwia. Jeśli dwie osoby przyjdą na tę samą godzinę, trudno zdecydować, kogo przyjąć pierwszego. Takie sytuacje niosą ze sobą nieuniknione konflikty, które warto rozwiązać poprzez zastosowanie naszego oprogramowania medycznego. Program zapewnia przede wszystkim kilka niekwestionowanych rozwiązań, które usprawniają zapis pacjentów na wizytę. Są to m.in. internetowa oraz telefoniczna rejestracja pacjentów. Pierwsza z nich pozwala pacjentowi za pomocą strony internetowej zapisać się na wybraną wizytę do specjalisty.

Zdjęcie ręki łapiącej rzeczy używane przez protetyków

Faktem jest, że e-usługi cieszą się obecnie coraz większą popularnością. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, warto wdrożyć również taką formę rejestracji, która w obsłudze jest niezwykle prosta i przejrzysta. Dzięki temu pacjent może zapisać się na wybraną wizytę w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Z kolei jeśli pacjent preferuje telefoniczną rejestrację, również może z niej skorzystać. Na stronie internetowej lekarza lub placówki medycznej jest umieszczony numer do naszej rejestracji telefonicznej, który odbierają nasi konsultanci. Wówczas pracownicy Proassist odpowiadają za prawidłowy zapis pacjentów. Więcej na temat telefonicznej rejestracji można przeczytać tutaj.

zdjęcie lekarzy omawiających zdjęcie rentgenowskie pacjenta

Kartka na drzwiach sposobem na nawyki pacjentów

Co jednak jeśli wprowadzisz nowy model rejestracji telefonicznej, a pacjenci się do niego nie ustosunkują? Proponujemy wówczas następujące rozwiązanie: wywieś na drzwiach gabinetu kartkę, na której napiszesz, że od dziś rejestracja pacjentów dostępna jest na wyznaczone godziny. Zważywszy na fakt, jak ogromną rolę odgrywają przyzwyczajenia oraz nawyki, pacjenci początkowo niewątpliwie przyjdą na wizytę według tradycyjnego systemu. W takim przypadku warto zastosować się do naszych wskazówek, które pozwolą Ci skutecznie rozwiązać powyższy problem. Można w pierwszej kolejności przyjąć pacjenta, który wcześniej zapisał się na konkretną godzinę. Taka metoda sprawi, że reszta pacjentów z pewnością szybciej zastosuje się do wprowadzonych zmian. Ponadto należy poinformować osoby, które przyszły według tradycyjnego zapisu, że powinny zapisywać się na daną godzinę, by w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. Nie jest zagadką, że tradycyjny model zapisu obecnie wymaga zmiany. Rozwiązania, które zapewnia oprogramowanie dla lekarzy Proassist pomagają podołać takim wyzwaniom.

„Pacjenci czasami są niecierpliwi, więc trzeba zachować zimną krew, zacisnąć zęby i spokojnie porozmawiać”

"Pacjenci czasem są niecierpliwi, więc trzeba zachować zimną krew, zacisnąć zęby i spokojnie porozmawiać"

Rozmowa z Zuzanną i Marzeną - dwiema rejestratorkami medycznymi, które pracują w firmie Proassist od ponad roku. Dzielą się swoimi przeżyciami, ale przede wszystkim podkreślają, jak ważną rolę odgrywa zgrany zespół i świetna atmosfera w pracy.

Czy lubisz swoją pracę?

Pewnie. Wszyscy sobie tutaj nawzajem pomagamy. Chętnie przychodzę do pracy, choć czasem również odczuwam zmęczenie, zwłaszcza gdy jest natłok telefonów od pacjentów. Pacjenci czasami są niecierpliwi, więc trzeba zachować zimną krew, zacisnąć zęby i spokojnie porozmawiać (śmiech).

Czy bywa stresująca?

Zuzanna: Niestety tak, ale oczywiście jest więcej pozytywnych sytuacji. Pacjenci żegnają się ze mną serdecznie, mówiąc „do zobaczenia”. Uśmiecham się. Czuję, że są zadowoleni z mojej rozmowy. Wiem, że się nie spotkamy, jednak miło mi, że ktoś docenia moją pracę.

Nie zawsze jest kolorowo

Zuzanna: Tak. Właśnie, zwłaszcza gdy pacjenci są niecierpliwi. Czasem bez powodu naskoczą na nas, ponieważ myślą, że my nie chcemy im zarezerwować danego terminu. Jednak to nie jest prawda. Mamy z góry ustalone wytyczne, których się trzymamy, jednak oni tego nie rozumieją. Niestety nie wszystko zależy od nas. Pacjenci przede wszystkim uważają, że jesteśmy w miejscu, do którego dzwonią, dlatego właśnie proszą mnie o to, żebym podeszła do lekarza i zapytała o dany termin.

Zapamiętałaś jakąś nieprzyjemną sytuację?

Zuzanna: Utkwiła mi w głowie jedna rozmowa. Starsza pani bez powodu mnie zaatakowała. Nie zachowałam się w stosunku do niej niewłaściwie. Jednak pod koniec rozmowy przeprosiła mnie, przyznała się do błędu. Udzieliłam jej potrzebnych informacji, starałam się jej pomóc. Próbowałam ją uspokoić. Myślę, że dlatego właśnie zrozumiała, że nie chce jej w żaden sposób zaszkodzić. Nawet podziękowała mi i zaznaczyła, że jest starszą osobą. Byłam bardzo zaskoczona.

Czy praca sprawia Ci radość?

Marzena: Tak, doskonale się w niej odnajduję. Największą zaletą są ludzie, którzy pracują w Proassist. Wszyscy, bez wyjątku, tworzymy pozytywną atmosferę. Nie mogę również zapomnieć o przełożonych, którzy są bardzo wyrozumiali. Muszę przyznać, że jest to moja najlepsza praca. Ponadto dzięki niej pomagam innym ludziom.

Traktujesz swoją pracę jako misję?

Marzena: Staram się wczuć w ich sytuację oraz spełnić ich oczekiwania. W przypadku braku wolnych terminów wysyłamy do lekarzy wiadomości w sprawie pilnej wizyty. Doradzamy również rejestrację online, a jeśli ktoś nie odbierze, to zawsze staramy się oddzwonić.

Taka rozmowa może pełnić również funkcję terapeutyczną.

Marzena: Tak jak wspomniałam, nie traktuję pacjentów w oschły sposób. Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko krótka wymiana zdań, ale czasem pacjenci zwierzają się ze swoich dolegliwości. 

Czy pierwsze doświadczenia dały się we znaki?

Marzena: Tak, ale mimo ogromnego stresu postanowiłam dać sobie szansę. Dlatego do dziś pamiętam imię i nazwisko mojego pierwszego pacjenta.

Jednak przezwyciężyłaś stres?

Marzena: Starałam się, by stres nie wpłynął na moje wyniki w pracy. Koniec końców poradziłam sobie i opanowałam emocje.

Jak zmniejszyć koszty obsługi pacjenta, zachowując jakość i skuteczność usług świadczonych na wizytach

Jak zmniejszyć koszty obsługi pacjenta, zachowując jakość i skuteczność usług świadczonych na wizytach

Obsługa pacjenta wymaga wyjątkowej sumienności oraz odpowiedzialności. W obliczu braku personelu medycznego z pewnością nie należy to do łatwych zadań. Faktem jest, że wśród lekarzy występuje duży niedobór. Jak wynika z danych portalu Zdrowie Wprost, brakuje aż 68 tys. lekarzy. Oczywiście cierpią na tym osoby zmagające się z różnymi chorobami. Jednak deficyt odbija się nie tylko na pacjentach, ale także na samych lekarzach. Ponadto ogromna ilość pacjentów zwiększa zapotrzebowanie na pracowników działu rejestracji medycznej. Nie jest trudno zgadnąć, że koszty, jakie ponoszą lekarze w związku z zatrudnieniem nowych osób, są niezmiernie wysokie. Jednak oprócz kwestii materialnych warto również zwrócić uwagę na takie aspekty jak: czas poświęcony na poszukiwanie odpowiedniego personelu czy odpowiedzialność za niego. W takiej sytuacji warto przyjrzeć się naszemu oprogramowaniu medycznemu, które posiada  m.in. program do rejestracji pacjentów.

zdjęcie rejestratorki medycznej rozmawiającej przez telefon, klikającej w komputerze

Taki sposób zapisu pacjentów na wizyty, jak już wyżej wspomniano, niesie ze sobą niekwestionowane korzyści. Jedak oprócz nich trzeba zaznaczyć, jak ważną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Pracownicy rejestracji medycznej niejednokrotnie nie są w stanie odebrać wszystkich połączeń od zafrasowanych pacjentów. Rejestratorki medyczne w placówkach zmagają się w wieloma obowiązkami. Ogromna ilość pacjentów daje się we znaki nie tylko lekarzom. Długie kolejki osób, które chcą zapisać się na wizytę to bardzo częsty widok w przychodniach, czy gabinetach lekarskich. W rezultacie rozmowa telefoniczna z pacjentem jest nie tylko niezwykle trudna, ale wręcz niemal całkowicie niemożliwa do zrealizowania.

Nasz program do rejestracji medycznej jest dostępny nie tylko w oprogramowaniu medycznym Proassist, ale także na stronie danego gabinetu lekarskiego. Taka rejestracja online jest dostępna dla pacjentów o każdej porze dnia, czy nocy. Ponadto pacjent może samodzielnie wybrać najbardziej dogodny dla niego termin. Nasz system umawiania wizyt, gwarantuje on 95% odebranych połączeń, a także oddzwanianie na nieodebrane połączenia. Dodatkowo elektroniczny terminarz wizyt ukazuje wszystkie dostępne terminy, pozbywając się ewentualnych luk. Dzięki temu wzrasta zadowolenie nie tylko wśród pacjentów, ale także lekarzy oraz innych pracowników placówek medycznych

zadowolona kobieta sprawdza cos na laptopie

Łatwa i przyjemna obsługa oprogramowania medycznego Proassist

Strach przed technologią jest jednym z czynników, które mogą zniechęcić lekarzy do korzystania z takich systemów jak nasz. Niektórzy specjaliści uważają, że ich umiejętności komputerowe nie należą do ich najmocniejszych stron. Jednak z pewnością nie warto kierować się powyższą przesłanką, a tym bardziej się o nią martwić. Otóż większość obowiązków spoczywa na pracownikach Proassist. Ich zadaniem jest profesjonalna rejestracja telefoniczna pacjenta. Struktura naszego programu dla lekarzy jest zbudowana tak, aby korzystać z niej w sposób łatwy i intuicyjny. Ponadto programy do rejestracji pacjentów nie sprawiają trudności klientom, którzy się nim posługują.

Kobieta w jasnym gabinecie pisze coś na laptopie

Nasze oprogramowanie medyczne może przede wszystkim zapewnić sprawną rejestrację telefoniczną, która stanowi podporę dla wielu lekarzy. Usprawnia  ona zapisy pacjentów oraz redukuje liczbę zatrudnionych osób w placówce medycznej. Proassist podchodzi indywidualne do każdego klienta, co sprawia, że nasz pakiet usług jest wyjątkowy. Tłok, pośpiech i zamęt – pozbądź się ich, korzystając z naszego programu do rejestracji pacjentów.

Realny pacjent, wirtualny lekarz? Umawianie pacjentów na godziny jest możliwe.

Realny pacjent, wirtualny lekarz? Umawianie pacjentów na godziny jest możliwe.

"Przychodzi baba do lekarza i..." czeka w kolejce? Humor wywodzący się z dowcipów nie przekłada się na entuzjazm pacjentów, oczekujących na wizytę często przez długie godziny. Wraz z dynamicznym rozwojem programów medycznych dla przychodni, pojawiły się szanse wynikające z mobilności kalendarza lekarskiego. Na czym polegają zmiany systemu umawiania wizyt?

Wirtualny kalendarz, realna obsługa?

Technologia pociąga za sobą wiele branż, skłaniając je do szybszej obsługi klientów, podwyższonej jakości usług, oraz pozyskiwania nowych chętnych do współpracy. Jednak jak wszystkie nowinki, system świadczenia usług mobilnych, aby  działał w pełni sprawnie, musi przejść okres testowy. Dzięki temu zyskuje zaufanie odbiorców, oraz będzie działać w pełni sprawnie. Umawianie pacjentów na godziny za pośrednictwem serwisów internetowych jest już dość powszechne, jednak nadal funkcjonuje przeświadczenie, że wielu zainteresowanych obawia się, iż działający wirtualnie portal nijak ma się do rzeczywistości służby zdrowia, która przyzwyczaiła już do zupełnie innych standardów obsługi.

Pacjent skazany na łaskę losu

Faktem jest, że długoletnia praca placówki medycznej ma już wypracowaną listę stałych pacjentów, przyzwyczajonych do zasad obowiązujących w poradni lub gabinecie specjalistycznym. Jednym z celów telefonicznej oraz internetowej rejestracji pacjentów jest natomiast pozyskiwanie nowych klientów. Ci, którzy decydują się na to, aby zaufać mobilnemu kalendarzowi, widzą w nim wiele zalet, przede wszystkim umówienie terminu na konkretną godzinę. Ogólnym niezadowoleniem siedzących w kolejkach pacjentów było bowiem dotychczasowe przyzwyczajenie lekarzy specjalistów, do umawiania wizyt w godzinach funkcjonowania gabinetu lekarskiego. Wszystko było zależne od szczęścia – taka praktyka owocowała z jednej strony rosnącymi w oczach kolejkami, ponieważ pacjenci wchodzili jeden za drugim, z drugiej – pustymi poczekalniami oraz brakiem zajęcia dla lekarza. Taki system zdecydowanie wymagał poprawy.

Klient docelowy, nie tylko młody

Młode pokolenie mając możliwość internetowej rejestracji, w oprogramowaniu medycznym widzi potencjał i właściwe zastosowanie, ufając w usprawnienie systemu dzięki nowej technologii. Decyzja gabinetów lekarskich o podjęciu kroków w uruchomieniu aplikacji mobilnej jest więc z pewnością wyjściem naprzeciw młodym pacjentom w celu ich pozyskania. Co natomiast ze starszymi jednostkami? Uprawnienie procesu obejmuje także rejestrację telefoniczną, która działa równie sprawnie, choć obciążona jest częstym zajęciem linii. Mimo to popularyzacja tego typu umawiania wizyt staje się coraz bardziej powszechna i doceniana przez samych zainteresowanych.

Mobilny potencjał dla lekarza

Wdrożenie nowego oprogramowania medycznego dla pacjentów jest też dużym ułatwieniem w praktyce lekarza. Dlaczego? W tradycyjnym procesie umawiania wizyt zdarzały się sytuacje, w których ilość pacjentów, oczekujących w kolejce była nieadekwatna do czasu pracy specjalisty. Umawianie wizyt drogą sieciową lub telefoniczną pozwala na stworzenie czytelnego i przejrzystego kalendarza, na którego bazie lekarz widzi swój realny czas pracy.

Dobry PR gabinety medycznego

Narzędzie nowego oprogramowania medycznego, które odpowiada za umawianie pacjentów to także świetny instrument marketingowy. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach jest to nieuniknione. Ciągłe podtrzymywanie kontaktów z pacjentami jest bardzo istotne i buduje wzajemne relacje. Mobilne umawianie wizyt lekarskich umożliwia wysyłanie bieżących informacji o promocjach lub rabatach, a także przypomnienia związane z wyznaczonymi terminami. Wszystko to sprawia, że pacjenci czują się otoczeni w pełni profesjonalną opieką, także poza strefą przychodni, oraz doceniają gabinet jako nowoczesny i świadomy nowinek technologicznych. Wszystkie te cechy wpływają na to, iż strata pacjentów, wynikająca ze zdenerwowania długim oczekiwaniem w kolejce, nie będzie miała miejsca.

Nerwowa atmosfera w zatłoczonych poczekalniach może być zatem wykluczona, a gabinety lekarskie mogą stać się w pełni przyjazne dla pacjentów, dzięki nowoczesnym technologiom umawiania na godziny. Mimo iż system opiera się na wirtualnych schematach i algorytmach, to ma pełne przełożenie na realną jakość usług.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Obecnie wszyscy nasi eksperci są poza biurem. Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy do ciebie, aby zaprezentować Ci funkcje, które usprawnią pracę w Twojej placówce!

Oddzwonimy jak najszybciej to możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.

Cześć!

Podaj numer telefonu, a oddzwonimy do 2 minut!