Weryfikacja statusu pacjenta w E-WUŚ

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

W jaki sposób można uzyskać dostęp do systemu eWUŚ? 

Dostęp do systemu eWUŚ mogą otrzymać:

 1. Świadczeniodawcy usług medycznych, którzy posiadają umowę z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej,
 2. Niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione, m.in. lekarze z sektora prywatnej opieki zdrowotnej uprawnieni do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

W jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Korzystanie z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów przez świadczeniodawców jest możliwe po wypełnieniu wniosków w Portalu SZOI.

 • Proces uzyskania dostępu do eWUŚ nie wiąże się z przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów papierowych do ZOW NFZ. Nie należy wysyłać do OW NFZ upoważnień oraz oświadczeń administratorów.
 • Po zalogowaniu się do systemu SZOI, należy wypełnić znajdujący się w zakładce „Administrator/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski” wniosek o upoważnienie świadczeniodawcy do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek należy przekazać jedynie drogą elektroniczną.
 • Po weryfikacji wniosku, oddział Funduszu wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
 • Jednocześnie, po zaakceptowaniu wniosku (zmiana statusu na „przyjęty”), należy wypełnić wniosek o upoważnienie administratora (zakładka „Administrator/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski”) i przesłać go jedynie drogą elektroniczną. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym, upoważnionym osobom. Szczegółowy opis procesu nadawania uprawnień innym użytkownikom znajduje się w instrukcji do Portalu SZOI.
 • Każdą osobę, której świadczeniodawca powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (np. administrator eWUŚ, rejestratorka, itp.) należy upoważnić do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz upoważnienia użytkownika (dokumenty do pobrania w Portalu SZOI). Dokumenty te muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu. Nie należy ich wysyłać do ZOW NFZ.

W jaki sposób niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione, m.in. lekarze mogą uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Korzystanie przez lekarzy z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów jest możliwe po wypełnieniu wniosków w Portalu SNRL (System Numerowania Recept Lekarskich).

 •  Proces uzyskania dostępu do eWUŚ nie wiąże się z przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów papierowych do OW NFZ. Nie należy wysyłać do ZOW NFZ upoważnień oraz oświadczeń administratorów.
 •  Po zalogowaniu się do systemu SNRL, należy wypełnić znajdujący się w zakładce „Współpraca z NFZ/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski” wniosek o upoważnienie lekarza do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek należy przekazać jedynie drogą elektroniczną.
 • Po weryfikacji wniosku, oddział Funduszu wyda lekarzowi upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
 •  Jednocześnie, po zaakceptowaniu wniosku (zmiana statusu na „przyjęty”), należy wypełnić wniosek o upoważnienie administratora (zakładka „Współpraca z NFZ/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski”) i przesłać go jedynie drogą elektroniczną. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym, upoważnionym osobom. Szczegółowy opis procesu nadawania uprawnień innym użytkownikom znajduje się w instrukcji do Portalu SZOI.
 •  Każdą osobę, której lekarz powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (np. administrator eWUŚ, rejestratorka, itp.) należy upoważnić do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz upoważnienia użytkownika (dokumenty do pobrania w Portalu SZOI). Dokumenty te muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu. Nie należy ich wysyłać do ZOW NFZ.

Dwie możliwości korzystania z eWUŚ

Osoby, które zarejestrowały się w eWUŚ, a tym samym posiadają uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w systemie, mogą dokonywać zapytań poprzez:

 • przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie https://ewus.nfz.gov.pl,

usługę WebService przeznaczoną do współpracy z oprogramowaniem działającym u świadczeniodawcy. W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

Logowanie do portalu e-WUŚ

Osoby posiadające uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie e-WUŚ (zgodnie z Regulaminem systemy eWUŚ) mogą korzystać z systemu poprzez przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie: 

Dane jakie należy wpisać podczas logowania to: 

 • Oddział – np. Dolnośląski (01)
 • Typ kontrahenta – Świadczeniodawca lub Osoba personelu
 • Kod – Świadczeniodawcy lub Personelu
 • Login
 • Hasło

Jak uzupełnić dane do platformy e-WUŚ w Proassist?

Jeśli chcesz uzupełnić dane do platformy e-WUŚ, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnej placówce. W panelu wyskakującym z prawej strony zjedź suwakiem w dół do sekcji Dane do e-WUŚ (dla podmiotów medycznych). Wypełnij dane pola danymi do e-WUŚ (login, hasło, kod oraz oddział). Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.  

Analogicznie uzupełniamy dane do platformy e-WUŚ dla konkretnego specjalisty. Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, następnie wybierz zakładkę. Przejdź do naszej Bazy Wiedzy

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Obecnie wszyscy nasi eksperci są poza biurem. Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy do ciebie, aby zaprezentować Ci funkcje, które usprawnią pracę w Twojej placówce!

Oddzwonimy jak najszybciej to możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Cześć!

Podaj numer telefonu, a oddzwonimy do 2 minut!