Weryfikacja statusu pacjenta w E-WUŚ

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

W jaki sposób można uzyskać dostęp do systemu eWUŚ? 

Dostęp do systemu eWUŚ mogą otrzymać:

 1. Świadczeniodawcy usług medycznych, którzy posiadają umowę z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej,
 2. Niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione, m.in. lekarze z sektora prywatnej opieki zdrowotnej uprawnieni do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

W jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Korzystanie z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów przez świadczeniodawców jest możliwe po wypełnieniu wniosków w Portalu SZOI.

 • Proces uzyskania dostępu do eWUŚ nie wiąże się z przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów papierowych do ZOW NFZ. Nie należy wysyłać do OW NFZ upoważnień oraz oświadczeń administratorów.
 • Po zalogowaniu się do systemu SZOI, należy wypełnić znajdujący się w zakładce „Administrator/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski” wniosek o upoważnienie świadczeniodawcy do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek należy przekazać jedynie drogą elektroniczną.
 • Po weryfikacji wniosku, oddział Funduszu wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
 • Jednocześnie, po zaakceptowaniu wniosku (zmiana statusu na „przyjęty”), należy wypełnić wniosek o upoważnienie administratora (zakładka „Administrator/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski”) i przesłać go jedynie drogą elektroniczną. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym, upoważnionym osobom. Szczegółowy opis procesu nadawania uprawnień innym użytkownikom znajduje się w instrukcji do Portalu SZOI.
 • Każdą osobę, której świadczeniodawca powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (np. administrator eWUŚ, rejestratorka, itp.) należy upoważnić do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz upoważnienia użytkownika (dokumenty do pobrania w Portalu SZOI). Dokumenty te muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu. Nie należy ich wysyłać do ZOW NFZ.

W jaki sposób niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione, m.in. lekarze mogą uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Korzystanie przez lekarzy z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów jest możliwe po wypełnieniu wniosków w Portalu SNRL (System Numerowania Recept Lekarskich).

 •  Proces uzyskania dostępu do eWUŚ nie wiąże się z przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów papierowych do OW NFZ. Nie należy wysyłać do ZOW NFZ upoważnień oraz oświadczeń administratorów.
 •  Po zalogowaniu się do systemu SNRL, należy wypełnić znajdujący się w zakładce „Współpraca z NFZ/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski” wniosek o upoważnienie lekarza do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek należy przekazać jedynie drogą elektroniczną.
 • Po weryfikacji wniosku, oddział Funduszu wyda lekarzowi upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
 •  Jednocześnie, po zaakceptowaniu wniosku (zmiana statusu na „przyjęty”), należy wypełnić wniosek o upoważnienie administratora (zakładka „Współpraca z NFZ/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski”) i przesłać go jedynie drogą elektroniczną. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym, upoważnionym osobom. Szczegółowy opis procesu nadawania uprawnień innym użytkownikom znajduje się w instrukcji do Portalu SZOI.
 •  Każdą osobę, której lekarz powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (np. administrator eWUŚ, rejestratorka, itp.) należy upoważnić do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz upoważnienia użytkownika (dokumenty do pobrania w Portalu SZOI). Dokumenty te muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu. Nie należy ich wysyłać do ZOW NFZ.

Dwie możliwości korzystania z eWUŚ

Osoby, które zarejestrowały się w eWUŚ, a tym samym posiadają uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w systemie, mogą dokonywać zapytań poprzez:

 • przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie https://ewus.nfz.gov.pl,

usługę WebService przeznaczoną do współpracy z oprogramowaniem działającym u świadczeniodawcy. W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

Logowanie do portalu e-WUŚ

Osoby posiadające uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie e-WUŚ (zgodnie z Regulaminem systemy eWUŚ) mogą korzystać z systemu poprzez przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie: 

Dane jakie należy wpisać podczas logowania to: 

 • Oddział – np. Dolnośląski (01)
 • Typ kontrahenta – Świadczeniodawca lub Osoba personelu
 • Kod – Świadczeniodawcy lub Personelu
 • Login
 • Hasło

Jak uzupełnić dane do platformy e-WUŚ w Proassist?

Jeśli chcesz uzupełnić dane do platformy e-WUŚ, wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, a następnie kliknij ikonkę edycji przy konkretnej placówce. W panelu wyskakującym z prawej strony zjedź suwakiem w dół do sekcji Dane do e-WUŚ (dla podmiotów medycznych). Wypełnij dane pola danymi do e-WUŚ (login, hasło, kod oraz oddział). Zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.  

Analogicznie uzupełniamy dane do platformy e-WUŚ dla konkretnego specjalisty. Wybierz PLACÓWKI z bocznego menu, następnie wybierz zakładkę. Przejdź do naszej Bazy Wiedzy

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.