Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Co oznacza skrót RPWDL?

RPWDL, czyli Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jest polskim systemem rejestrującym podmioty wykonujące działalność leczniczą. Jest to jawny, elektroniczny rejestr. Można znaleźć w nim dane dotyczące wszystkich podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych w Polsce. Rejestr ten znajdziesz pod linkiem: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

Jakie informacje znajdę w RPWDL?

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą znajdziesz przede wszystkim dane teleadresowe podmiotów leczniczych w Polsce oraz informację o zakresie udzielanych świadczeń.

Kto i kiedy powinien wpisać się do RPWDL?

Do rejestru mogą wpisać się wyłącznie podmioty lecznicze, czyli podmioty, które mogą wykonywać działalność leczniczą. Konieczne jest wpisanie podmiotu do rejestru przed rozpoczęciem działalności.

Jakie warunki należy spełnić przed wpisem do RPWDL?

  • Musisz posiadać odpowiednie pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom ogólno-przestrzennym, sanitarnym i instalacyjnym, dostosowane do rodzaju wykonywanej przez Ciebie działalności
  • Wyroby medyczne, z których będziesz korzystać muszą spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa i działania
  • Osoby zatrudnione przez Ciebie do udzielania świadczeń zdrowotnych muszą wykonywać zawód medyczny i spełniać wymagania zdrowotne
  • Musisz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód, które mogą wyniknąć z udzielania albo niezgodnego z prawem udzielenia świadczeń zdrowotnych
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.