Czym jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów zawierających informacje na temat zdrowia pacjenta, jego historii choroby, wyników badań diagnostycznych, leczenia oraz innych informacji medycznych związanych z opieką nad pacjentem. Dokumentacja medyczna jest niezbędna do zapewnienia skutecznej i bezpiecznej opieki zdrowotnej oraz utrzymania ciągłości opieki nad pacjentem.

Do dokumentacji medycznej należą między innymi:

 • Karty informacyjne pacjenta: zawierają informacje na temat chorób, alergii, historii medycznej pacjenta oraz danych kontaktowych.
 • Protokoły lekarskie: dokumentują wyniki badań fizykalnych, diagnostycznych i laboratoryjnych, postawione diagnozy, zalecane leczenie oraz plany dalszej opieki medycznej.
 • Wyniki badań diagnostycznych: takie jak wyniki badań krwi, moczu, RTG, MRI i innych, które pozwalają na diagnozowanie chorób i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.

Recepty i zlecenia medyczne: dokumentują zalecane przez lekarza leki, dawkowanie, sposób stosowania i inne zalecenia medyczne.
Dokumentacja medyczna jest chroniona przez przepisy prawa, a jej dostępność jest ściśle regulowana. Wprowadzenie standardów dokumentacji medycznej pozwala na bezpieczne i kompleksowe prowadzenie opieki zdrowotnej, poprawę jakości leczenia oraz ułatwia procesy diagnozowania i leczenia chorób.

Dokumentacja medyczna a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w tradycyjnej papierowej formie, ale również w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). EDM to zinformatyzowany system przechowywania, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej.
EDM ma szereg zalet w porównaniu z tradycyjnymi formami dokumentacji medycznej.

Oto niektóre z nich:

 • Łatwość i szybkość dostępu do danych pacjenta przez uprawnionych pracowników służby zdrowia z różnych placówek.
 • Wygodne wyszukiwanie i przetwarzanie informacji związanych z pacjentem.
 • Możliwość realizacji recept, zamawiania badań laboratoryjnych i planowania dalszych działań medycznych bez konieczności przemieszczania się z dokumentacją.
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności pacjenta.

Wprowadzenie EDM pozwala na uproszczenie procesu dokumentacji medycznej oraz na zapewnienie większej ochrony danych pacjentów. Jednakże, korzystanie z EDM wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu medycznego, a system musi być zgodny z wymaganiami prawnymi i normami bezpieczeństwa danych.

Zalety EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ma wiele zalet, które sprawiają, że jest ona coraz częściej wykorzystywana w służbie zdrowia. Oto niektóre z najważniejszych zalet EDM:

 1. Szybki dostęp do danych pacjenta: EDM pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji o pacjencie przez uprawnione osoby z różnych placówek medycznych. Dzięki temu personel medyczny może uzyskać wgląd w historię choroby i wyniki badań pacjenta, co ułatwia diagnozowanie i planowanie dalszej opieki medycznej.
 2. Uproszczenie procesu dokumentacji medycznej: EDM pozwala na łatwe i szybkie wprowadzanie informacji medycznych oraz na przetwarzanie i analizowanie danych pacjenta. Dzięki temu personel medyczny może zwiększyć wydajność swojej pracy i skrócić czas potrzebny na wprowadzenie informacji medycznych.
 3. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych pacjenta: EDM jest zabezpieczony hasłami i innymi mechanizmami bezpieczeństwa, co zapewnia ochronę danych pacjenta przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, EDM umożliwia dokładne monitorowanie dostępu do informacji medycznych i audytowanie zmian w dokumentacji medycznej.
 4. Poprawa jakości opieki medycznej: EDM pozwala na lepszą koordynację opieki medycznej i łatwiejsze planowanie dalszych działań. Dzięki temu personel medyczny może szybciej reagować na zmiany w stanie zdrowia pacjenta i podejmować bardziej skuteczne decyzje.
 5. Redukcja kosztów: EDM pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentacji medycznej. Ponadto, EDM umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z powtarzającymi się badaniami i zabiegami, ponieważ personel medyczny ma łatwy dostęp do historii choroby pacjenta.

Podsumowując, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) pozwala na łatwiejsze i bardziej efektywne prowadzenie dokumentacji medycznej, co przekłada się na poprawę jakości opieki medycznej i zwiększenie bezpieczeństwa danych pacjenta.

EDM w Chmurze

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) w chmurze to model, w którym dokumentacja medyczna jest przechowywana i przetwarzana w chmurze obliczeniowej. Oznacza to, że dane medyczne pacjentów są przechowywane na serwerach udostępnionych przez dostawców usług chmurowych, a personel medyczny ma dostęp do nich za pośrednictwem internetu.

Model ten ma wiele zalet, w tym:

 • Łatwy dostęp do danych pacjentów z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu, co ułatwia pracę lekarzy i personelu medycznego.
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa danych, ponieważ dostawcy usług chmurowych zwykle stosują wysokie standardy bezpieczeństwa danych i wykorzystują najnowsze technologie zabezpieczeń.
 • Możliwość korzystania z najnowszych technologii i narzędzi do przetwarzania danych, co pozwala na bardziej efektywną i precyzyjną opiekę medyczną.
 • Redukcja kosztów, ponieważ personel medyczny nie musi inwestować w kosztowne infrastruktury do przechowywania danych, a opłaty za usługi chmurowe są zwykle niższe niż koszty utrzymania własnych serwerów.

Jednakże, korzystanie z modelu EDM w chmurze wymaga odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, zarządzanie tożsamością użytkowników, audytowanie dostępu do danych, itp. Ponadto, należy przestrzegać wymagań prawa w zakresie ochrony danych pacjentów, takich jak RODO (RODO w Polsce).

EDM na dysku

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) na dysku to model, w którym dokumentacja medyczna jest przechowywana na lokalnym dysku twardym lub innym urządzeniu przechowywania danych. Oznacza to, że dane medyczne pacjentów są przechowywane na serwerze znajdującym się w miejscu pracy lub w prywatnej sieci lokalnej, a personel medyczny ma dostęp do nich za pośrednictwem sieci lokalnej lub bezprzewodowej.

Model ten ma kilka zalet, w tym:

 • Pełna kontrola nad danymi medycznymi, ponieważ przechowywanie danych na lokalnym dysku umożliwia ich kontrolę przez personel medyczny.
 • Możliwość korzystania z programów do zarządzania dokumentacją medyczną na lokalnym komputerze, co pozwala na bardziej elastyczną pracę lekarzy i personelu medycznego.
 • Brak konieczności korzystania z internetu, co pozwala na pracę w przypadku braku połączenia z siecią lub wolnego połączenia z internetem.
 • Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych medycznych na lokalnych nośnikach danych, co pozwala na ich ochronę w przypadku awarii lub utraty danych.

Jednakże, korzystanie z modelu EDM na dysku wymaga odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, zarządzanie tożsamością użytkowników, audytowanie dostępu do danych, itp. Ponadto, lokalne przechowywanie danych medycznych wiąże się z ryzykiem utraty danych w przypadku awarii sprzętu lub uszkodzenia nośnika danych.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Cześć!

Podaj numer telefonu, a oddzwonimy do 2 minut!