Czym jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów zawierających informacje na temat zdrowia pacjenta, jego historii choroby, wyników badań diagnostycznych, leczenia oraz innych informacji medycznych związanych z opieką nad pacjentem. Dokumentacja medyczna jest niezbędna do zapewnienia skutecznej i bezpiecznej opieki zdrowotnej oraz utrzymania ciągłości opieki nad pacjentem.

Do dokumentacji medycznej należą między innymi:

 • Karty informacyjne pacjenta: zawierają informacje na temat chorób, alergii, historii medycznej pacjenta oraz danych kontaktowych.
 • Protokoły lekarskie: dokumentują wyniki badań fizykalnych, diagnostycznych i laboratoryjnych, postawione diagnozy, zalecane leczenie oraz plany dalszej opieki medycznej.
 • Wyniki badań diagnostycznych: takie jak wyniki badań krwi, moczu, RTG, MRI i innych, które pozwalają na diagnozowanie chorób i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.

Recepty i zlecenia medyczne: dokumentują zalecane przez lekarza leki, dawkowanie, sposób stosowania i inne zalecenia medyczne.
Dokumentacja medyczna jest chroniona przez przepisy prawa, a jej dostępność jest ściśle regulowana. Wprowadzenie standardów dokumentacji medycznej pozwala na bezpieczne i kompleksowe prowadzenie opieki zdrowotnej, poprawę jakości leczenia oraz ułatwia procesy diagnozowania i leczenia chorób.

Dokumentacja medyczna a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w tradycyjnej papierowej formie, ale również w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). EDM to zinformatyzowany system przechowywania, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej.
EDM ma szereg zalet w porównaniu z tradycyjnymi formami dokumentacji medycznej.

Oto niektóre z nich:

 • Łatwość i szybkość dostępu do danych pacjenta przez uprawnionych pracowników służby zdrowia z różnych placówek.
 • Wygodne wyszukiwanie i przetwarzanie informacji związanych z pacjentem.
 • Możliwość realizacji recept, zamawiania badań laboratoryjnych i planowania dalszych działań medycznych bez konieczności przemieszczania się z dokumentacją.
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności pacjenta.

Wprowadzenie EDM pozwala na uproszczenie procesu dokumentacji medycznej oraz na zapewnienie większej ochrony danych pacjentów. Jednakże, korzystanie z EDM wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu medycznego, a system musi być zgodny z wymaganiami prawnymi i normami bezpieczeństwa danych.

Zalety EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ma wiele zalet, które sprawiają, że jest ona coraz częściej wykorzystywana w służbie zdrowia. Oto niektóre z najważniejszych zalet EDM:

 1. Szybki dostęp do danych pacjenta: EDM pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji o pacjencie przez uprawnione osoby z różnych placówek medycznych. Dzięki temu personel medyczny może uzyskać wgląd w historię choroby i wyniki badań pacjenta, co ułatwia diagnozowanie i planowanie dalszej opieki medycznej.
 2. Uproszczenie procesu dokumentacji medycznej: EDM pozwala na łatwe i szybkie wprowadzanie informacji medycznych oraz na przetwarzanie i analizowanie danych pacjenta. Dzięki temu personel medyczny może zwiększyć wydajność swojej pracy i skrócić czas potrzebny na wprowadzenie informacji medycznych.
 3. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych pacjenta: EDM jest zabezpieczony hasłami i innymi mechanizmami bezpieczeństwa, co zapewnia ochronę danych pacjenta przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, EDM umożliwia dokładne monitorowanie dostępu do informacji medycznych i audytowanie zmian w dokumentacji medycznej.
 4. Poprawa jakości opieki medycznej: EDM pozwala na lepszą koordynację opieki medycznej i łatwiejsze planowanie dalszych działań. Dzięki temu personel medyczny może szybciej reagować na zmiany w stanie zdrowia pacjenta i podejmować bardziej skuteczne decyzje.
 5. Redukcja kosztów: EDM pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentacji medycznej. Ponadto, EDM umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z powtarzającymi się badaniami i zabiegami, ponieważ personel medyczny ma łatwy dostęp do historii choroby pacjenta.

Podsumowując, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) pozwala na łatwiejsze i bardziej efektywne prowadzenie dokumentacji medycznej, co przekłada się na poprawę jakości opieki medycznej i zwiększenie bezpieczeństwa danych pacjenta.

EDM w Chmurze

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) w chmurze to model, w którym dokumentacja medyczna jest przechowywana i przetwarzana w chmurze obliczeniowej. Oznacza to, że dane medyczne pacjentów są przechowywane na serwerach udostępnionych przez dostawców usług chmurowych, a personel medyczny ma dostęp do nich za pośrednictwem internetu.

Model ten ma wiele zalet, w tym:

 • Łatwy dostęp do danych pacjentów z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu, co ułatwia pracę lekarzy i personelu medycznego.
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa danych, ponieważ dostawcy usług chmurowych zwykle stosują wysokie standardy bezpieczeństwa danych i wykorzystują najnowsze technologie zabezpieczeń.
 • Możliwość korzystania z najnowszych technologii i narzędzi do przetwarzania danych, co pozwala na bardziej efektywną i precyzyjną opiekę medyczną.
 • Redukcja kosztów, ponieważ personel medyczny nie musi inwestować w kosztowne infrastruktury do przechowywania danych, a opłaty za usługi chmurowe są zwykle niższe niż koszty utrzymania własnych serwerów.

Jednakże, korzystanie z modelu EDM w chmurze wymaga odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, zarządzanie tożsamością użytkowników, audytowanie dostępu do danych, itp. Ponadto, należy przestrzegać wymagań prawa w zakresie ochrony danych pacjentów, takich jak RODO (RODO w Polsce).

EDM na dysku

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) na dysku to model, w którym dokumentacja medyczna jest przechowywana na lokalnym dysku twardym lub innym urządzeniu przechowywania danych. Oznacza to, że dane medyczne pacjentów są przechowywane na serwerze znajdującym się w miejscu pracy lub w prywatnej sieci lokalnej, a personel medyczny ma dostęp do nich za pośrednictwem sieci lokalnej lub bezprzewodowej.

Model ten ma kilka zalet, w tym:

 • Pełna kontrola nad danymi medycznymi, ponieważ przechowywanie danych na lokalnym dysku umożliwia ich kontrolę przez personel medyczny.
 • Możliwość korzystania z programów do zarządzania dokumentacją medyczną na lokalnym komputerze, co pozwala na bardziej elastyczną pracę lekarzy i personelu medycznego.
 • Brak konieczności korzystania z internetu, co pozwala na pracę w przypadku braku połączenia z siecią lub wolnego połączenia z internetem.
 • Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych medycznych na lokalnych nośnikach danych, co pozwala na ich ochronę w przypadku awarii lub utraty danych.

Jednakże, korzystanie z modelu EDM na dysku wymaga odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, zarządzanie tożsamością użytkowników, audytowanie dostępu do danych, itp. Ponadto, lokalne przechowywanie danych medycznych wiąże się z ryzykiem utraty danych w przypadku awarii sprzętu lub uszkodzenia nośnika danych.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.