Skuteczna reklama przychodni lekarskiej - jak zrobić ją dobrze?

Ze względu na to, że prywatne gabinety lekarskie powstają w Polsce coraz częściej, a poziom świadomości potencjalnych pacjentów pod kątem konieczności dbania o swoje zdrowie i kondycji organizmu rośnie, skuteczna reklama Twojej przychodni medycznej, pozwoli Ci w pełni wykorzystać jej potencjał.

Branża medyczna jest ograniczona w tych działaniach pod kątem kwestii prawnych, dlatego warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w kontekście marketingu medycznego lub powierzyć go kompetentnej agencji. Co zrobić, aby skutecznie promować placówkę medyczną, a jednocześnie, aby reklama przychodni nie łamała zakazu reklamy usług medycznych? 

Reklama przychodni a obowiązujące przepisy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654) o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości informację o zakresie i rodzajach udzielonych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą posiadać cech reklamy. 

Jak zatem warto zauważyć lekarze i placówki medyczne mogą informować o prowadzonej przez siebie działalności, jednak nie jest dozwolone reklamowanie swojej działalności. W treści ustawy nie znajdziemy natomiast konkretnego zdefiniowania tego, czym konkretnie jest reklama. Z kolei Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej o numerze 29/11/VI w dniu 16 grudnia 2011 roku określiła zasady podawania do publicznej wiadomości informacji na temat udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych. Wobec tego nastąpiło wymienienie dozwolonej listy danych, jakie mogą być podawane do informacji publicznej. 

Do informacji publicznej mogą być podawane informacje takie jak: 

 • tytuł zawodowy, 
 • imię i nazwisko, 
 • godziny przyjęć, dni przyjęć oraz miejsce, 
 • forma wykonywanej praktyki zawodowej, 
 • stopień i tytuł naukowy, specjalizacja i dodatkowe szczególne uprawnienia, 
 • numer telefonu 
 • informacje na temat umiejętności w kontekście węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń medycznych, 
 • określenie sposobu płatności i cen (w przypadku przekazywania informacji tego typu w formie zamieszczenie ich na stronie internetowej lub z wykorzystaniem telefonów informacyjnych). 

Jak demonstrować informacje dotyczące usług medycznych?

Dodatkowo ustawa o działalności leczniczej wskazuje, że informacje opisane przez nas powyżej mogą być demonstrowane jedyne z wykorzystaniem: 

 • maksymalnie 2 stałych tablic ogłoszeniowych na zewnątrz budynku, gdzie prowadzona jest praktyka lekarska, 
 • maksymalnie 2 stałych tablic ogłoszeniowych przy drogach, które prowadzą do siedziby placówki, 
 • ogłoszeń prasowych w miejscach wyznaczonych dla usług medycznych, 
 • informatorów o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich i informacji zawartych w książkach telefonicznych, 
 • specjalnych telefonów informacyjnych 
 • informacji zamieszczonych na stronach internetowych.

Co to znaczy, że informacje nie mogą posiadać cech reklamy?

Informacje te nie mogą zawierać informacji o jakości sprzętu medycznego. Oprócz tego nie należy stosować żadnych form zachęty i próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Udostępnianie nie mogą być również informacje na temat dostępnych metod, ich skuteczności oraz czasu leczenia, a także możliwych do osiągnięcia rezultatów czy potocznych określeń. 

Przypominamy również, określenie sposobu płatności i cen obowiązujących w gabinecie może się odbyć wyłącznie w formie z wykorzystaniem zamieszczenia tych informacji na stronie internetowej praktyki zawodowej lub z wykorzystaniem specjalnych telefonów informacyjnych. 

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Obecnie wszyscy nasi eksperci są poza biurem. Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy do ciebie, aby zaprezentować Ci funkcje, które usprawnią pracę w Twojej placówce!

Oddzwonimy jak najszybciej to możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Cześć!

Podaj numer telefonu, a oddzwonimy do 2 minut!