Możliwe formy opodatkowania dla spółek kapitałowych w branży medycznej.

Odwiedź grupę na Facebooku, aby mieć stały dostęp do informacji z branży medycznej!

W ramach Akademii Proassist, nasz ostatni webinar przeprowadziła Pani Iwona Grąz – właścicielka biura rachunkowego Forum IGB. Tematem spotkania były możliwe formy opodatkowania dla spółek kapitałowych w branży medycznej. 

Na czym polega działalność lecznicza?

Omawiana działalność lecznicza to między innymi udzielanie świadczeń zdrowotnych, czyli działań zmierzających do poprawy zdrowia pacjenta. Oprócz tego osoby prowadzące działalność leczniczą dążą do promocji zdrowia lub prowadzenia działalności dydaktycznej, czyli naukowej, bądź badawczej. 

Info grafika-Działalność lecznicza

Podmioty lecznicze - czyli tak naprawdę kto?

W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podmioty lecznicze to przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe i instytuty badawcze. Co istotne do podmiotów leczniczych zaliczamy także fundacje i stowarzyszenia, których to celem statutowym jest wykonywanie działań w zakresie ochrony zdrowia. Statut fundacji i stowarzyszeń musi dopuścić prowadzenie działalności leczniczej. Ponadto, podmioty lecznicze to także jednostki organizacyjne stowarzyszeń, posiadające osobowość prawną, osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o: 

  • stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, 
  • gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 

Do podmiotów leczniczych zaliczamy również jednostki wojskowe w zakresie, który wykonują w kontekście działalności leczniczej. Lekarze, fizjoterapeuci i pielęgniarki mogą prowadzić działalność leczniczą indywidualnie lub w grupach także w formie praktyk zawodowych. 

Info grafika podmioty lecznicze

Podmioty lecznicze - jakie warunki należy spełnić przed wpisem?

Ubiegający się o zostanie podmiotem leczniczym muszą zadbać między innymi o dysponowanie odpowiednim pomieszczeniem, wyposażonym w urządzenia, które odpowiadają wymaganiom ogólno przestrzennym, instalacyjnym i sanitarnych oraz są one dostosowane do rodzaju wykonywanej działalności. Oprócz tego używane do prowadzenia działalności wyroby medyczne muszą spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa i działania. W firmie udzielaniem świadczeń zdrowotnych mają zajmować się wyłącznie osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają wymagania zdrowotne. Konieczne jest także zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dokument ten musi obejmować szkody, które wynikają z udzielania albo niezgodnego z prawem nieudzielania świadczeń zdrowotnych. Do rejestru musisz się wpisać przed rozpoczęciem działalności leczniczej. Usługę można zrealizować w urzędach wojewódzkich. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - charakterystyka

To kapitałowa spółka handlowa, posiadająca osobowość prawną. Jej utworzenie jest możliwe w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Spółkę może otworzyć jeden lub więcej wspólników. Nie może być ona zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby firmy. Forma prowadzenia działalności odpowiednia dla wspólników, chcących zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do własnego składu. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał co najmniej 5 tys. zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem podatku od osób prawnych – CIT. Podatek płacony jest przez samą spółkę z o.o. od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Wspólnicy spółki mają obowiązek płacenia podatku w wysokości 19% od wypłacanych im dywidend i innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych (na przykład dochód z umorzenia udziałów). Podstawową kategorią dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłata pieniężna (dywidenda). Spółka tego typu jest podatnikiem VAT i musi prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe). 

Prosta spółka akcyjna - charakterystyka

Prosta spółka akcyjna jest możliwa do prowadzenia od 01.07.2021 roku. PSA jest łatwiejsza do założenia niż klasyczna spółka akcyjna i łatwiejsza do rozwiązania. Prosta spółka akcyjna wymaga kapitału przy zakładaniu na poziomie 1 zł. PSA charakteryzuje się możliwością powołania rady dyrektorów, łączących cechy rady nadzorczej i zarządu oraz większą swobodą przy podejmowaniu uchwał zdalnie – z wykorzystaniem np. maili lub komunikatorów internetowych. Prosta spółka akcyjna pozwala skorzystać z większej elastyczności, jeśli chodzi o rodzaje akcji oraz zasady działania spółki w tym akcję za pracę lub usługi. PSA można założyć przez internet w systemie S24. PSA jest podatnikiem podatku VAT i podatku CIT, a akcjonariusze płacą podatek tylko od wypłaconej dywidendy na poziomie 19%. 

Spółka komandytowo-akcyjna - charakterystyka

To osobowa spółka handlowa, nie ma osobowości prawnej, ma zdolność prawną. Może zatem we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiada zdolność sądową. Spółka komandytowo-akcyjna ma minimum 2 wspólników, którymi są akcjonariusz i komplementariusz. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy złotych. Spółka komandytowo-akcyjna ma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT). Podatek od dochodów spółki komandytowo-akcyjnej jest płacony przez spółkę. Oznacza to, że w zakresie podatku dochodowego spółka komandytowo-akcyjna ma taki sam status jak spółki kapitałowe. Musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne.

Spółka partnerska - charakterystyka

To osobowa spółka handlowa możliwa do założenia przez minimum dwie osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Ustawy regulujące wykonywanie konkretnego wolnego zawodu mogą doprowadzić do wprowadzenia dodatkowych warunków do wykonywania zawodu za pośrednictwem spółki partnerskiej. Do założenia spółki partnerskiej nie jest wymagany kapitał zakładowy, a spółka ma zdolność prawną, ale nie posiada osobowości prawnej. Spółka partnerska jest podatnikiem VAT i podatku dochodowego. Księgowość może być prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do momentu, kiedy nie przekroczy przychodów w wysokości 2 mln euro. Wówczas konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Spółka komandytowa - charakterystyka

To osobowa spółka handlowa, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. To dobry wybór dla wspólników, gdzie jeden z nich zapewnia wkład finansowy, a drugi wspiera jej rozwój. Spółka komandytowa może być podatnikiem podatku VAT, a od 01.01.2021 roku jest podatnikiem podatku CIT. Wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości, a wypłata zysku na rzecz wspólników również będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Obecnie wszyscy nasi eksperci są poza biurem. Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy do ciebie, aby zaprezentować Ci funkcje, które usprawnią pracę w Twojej placówce!

Oddzwonimy jak najszybciej to możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.

Cześć!

Podaj numer telefonu, a oddzwonimy do 2 minut!