Jak utworzyć konto dla rejestracji?

Jeżeli chcesz utworzyć konto dla rejestracji w panelu bocznym z lewej strony kliknij UŻYTKOWNICY, następnie DODAJ UŻYTKOWNIKA +.

W wyskakującym panelu bocznym uzupełnij dane, następnie zaznacz REJESTRATORKA oraz ZAPISZ I PRZYDZIEL DO PLACÓWKI.

Następnie wybierz KONTRAHENTA oraz PRZYPISZ DO GABINETU, po wybraniu kliknij ZAPISZ.