Zadzwoń i dowiedz się więcej od naszych specjalistów!

Jak skorzystać z funkcji marketing SMS?

Marketing SMS jest jedną z funkcji proassist, która odpowiada za wysłanie wiadomości do wybranej liczby pacjentów. Celem zbiorczego SMS-a jest m.in przekazanie informacji dotyczących zmiany lokalizacji gabinetów bądź złożenie świątecznych życzeń.

  1. Kliknij SMS z bocznego menu.

  2. Klikając WYBIERZ CZAS WYSŁANIA, możesz wyznaczyć dokładny termin wysłania SMS-a w tym dzień oraz godzinę.

  3. W pole TREŚĆ WIADOMOŚCI wpisz informacje, które chcesz wysłać do pacjentów. Naszym przykładem, który zastosowaliśmy, jest zmiana lokalizacji gabinetu.

  4. Kliknij WYBIERZ ODBIORCÓW, by wysłać wiadomość do wybranej grupy pacjentów.

  5. Klikając WYBIERZ ODBIORCÓW oraz USŁUGI, możesz pogrupować pacjentów. Do wizyty przypisani są pacjenci z określonych terminów, natomiast do usług pacjenci na dany rodzaj konsultacji np. dermatologicznej.

  6. Jeśli chcesz zakończyć usługę, kliknij WYŚLIJ