Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Staramy się, aby nasze usługi były jak najlepiej zrozumiałe i proste w obsłudze. Dzięki temu korzystanie z telefonicznej rejestracji nie stanowi problemu.

Statystyki dla konkretnej placówki.

Aby wyświetlić statystyki dla konkretnej placówki wybierz PLACÓWKI z bocznego menu. W tym momencie wyświetli się lista placówek. Aby przejść do statystyk dla konkretnej placówki kliknij na ikonę statystyki (czwarta ikona).

statystyki
statystyki

Historia użytkownika i historia wizyt specjalisty

Historię użytkownika i wizyt specjalisty można podejrzeć z dwóch miejsc:

1. Wybierz UŻYTKOWNICY z bocznego menu, a następnie kliknij ikonę „Historia” przy konkretnym użytkowniku (pierwsza ikonka).

historia użytkownika
historia użytkownika

2. Wybierz STATYSTYKI z bocznego menu, a następnie kliknij górną zakładkę HISTORIA UŻYTKOWNIKA. Historia wizyt znajduje się tuż obok tej zakładki. Możesz wyszukać je poniżej zakładek wpisując w pasek imię, nazwisko, telefon, e-mail lub pesel pacjenta.

historia wizyty
historia wizyty

Wgląd w listę pacjnetów.

Z bocznego menu wybierz zakładkę STATYSTYKI, następnie przy danej placówce pod sekcją „Pacjenci” kliknij „v”. W tym momencie wyświetli się lista pacjentów.

statystyki
statystyki

Zapis statystyk XLSX.

Zapis statystyk w pliku excel jest możliwy na dwa sposoby:

Pierwszy:

 

Z bocznego menu wybieramy zakładkę PLACÓWKI, następnie klikamy na ikonę statystyk przy danej placówce.

statystyki

Aby pobrać plik xlsx kliknij w zielony przycisk na samym dole ZAPISZ XLSX – wówczas wygeneruje się plik Excel z zawartymi w nim statystkami.

statystyki

Drugi:

Wybieramy zakładkę STATYSTYKI z bocznego menu. Przycisk ZAPISZ XLXS również znajduje się tutaj na samym dole. 

statystyki

Statystyki dla konkretnego specjalisty możesz rozwinąć poprzez kliknięcie „v” pod sekcją „Pacjenci” na liście.

statystyki
statystyki

Generowanie lub druk ksiąg.

Aby wygenerować i wydrukować konkretną księgę kliknij WIZYTY z bocznego menu. Następnie wybierz placówkę z listy na samej górze (Wyświetl:), oraz wybierz zakres dat, z którego ma zostać wygenerowana księga. 

filtrowanie po dacie

Teraz kliknij KSIĘGA PRZYJĘĆ DRUK w prawym górnym rogu nad listą wizyt. Wybierz księgę, którą chcesz wygenerować. Po wybraniu zostanie wygenerowany plik PDF danej księgi, który możesz pobrać lub od razu wydrukować.

księgi przyjęć

Jak pobrać statystyki?

Jeśli chcesz pobrać statystyki wybierz STATYSTYKI z bocznego menu, wybierz zakres dat, z listy obok wybierz usługi rozliczeniowe. Następnie kliknij dwukrotnie w nazwę kontrahenta.

statystyki

W tym momencie pojawi się lista wszystkich placówek przypisanych do danego kontrahenta. Teraz wybierz konkretną placówkę, dla której chcesz pobrać statystyki klikając dwukrotnie a jego nazwę.

statystyki

Klikając w konkretnego specjalistę pojawią się statystyki w rozbiciu na usługi świadczone przez konkretnego specjalistę.

statystyki

Z tego poziomu możemy pobrać statystyki dotyczące wynagrodzenia dla konkretnego specjalisty klikając w zakładkę ZAPISZ XLSX.

statystyki

Jak wygenerować raport dot. pacjentów?

Aby wyszukać raportu pacjentów z lewego menu wejdź w zakładkę STATYSTYKI, wybierz zakres dat, określ rodzaj raportu – pacjenci, wybierz placówkę, rodzaj usług oraz określ czy w raporcie mają być uwzględnione wizyty odwołane, na koniec kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ

Można rozwinąć kolumnę SPECJALIŚCI, aby zobaczyć u jakiego specjalisty był dany pacjent.

W jaki sposób działa archiwizacja danych statystycznych?

Archiwizacja danych statystycznych pozwala na przechowywanie danych w statystykach bez uwzględniania zmian, które następują po wyznaczonym dniu archiwizacji.

Przykład:
Archiwizacja za okres: poprzedniego miesiąca, dzień archiwizacji: 01.
Aktualny dzień: 02.08.2022 r.
Jeżeli 02.08 dokonamy zmiany m.in. w zakresie:
– usunięcia specjalisty
– zmiany cen usług
– zmiany kwoty rozliczenia danej wizyty
– zmiany w obrębie przypisanej usługi do wizyty
– zmiany w obrębie edycji danych pacjenta
– zmiany statusu wizyty (z aktywnej na odwołaną i odwrotnie)
Zmiany te nie będą uwzględnione w raporcie za lipiec. Raport za lipiec będzie wyświetlał się w sposób “martwy”, tj. nie uwzględni żadnej zmiany, która została dokonana po dniu archiwizacji. Oczywiście bieżący miesiąc jest zawsze “żywy” i wszelkie dokonywane zmiany mają wpływ na jego dane.

W jaki sposób dokonać archiwizacji danych statystycznych?

Aby dokonać archiwizacji statystyk, w tym celu kliknij z bocznego menu w zakładkę PLACÓWKI, a następnie z górnego menu w zakładkę KONTRAHENCI. Przy konkretnym kontrahencie kliknij w ikonę edycji.

Image

W panelu bocznym wysuwanym, w sekcji Archiwizacja statystyk określ za jaki okres ma być dokonana archiwizacja. Możliwości do wyboru: z poprzedniego miesiąca, z dwóch miesięcy wstecz, z trzech miesięcy wstecz. Następnie określ dzień archiwizacji.
Uwaga: maksymalny dzień archiwizacji to 28.

Image

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zieloną zakładkę ZAPISZ.

W jaki sposób pobrać dane archiwalne?

W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę STATYSTYKI. Następnie w zakładce Ogólne określ typ raportu jako archiwalny, a także wybierz placówkę. Po wyborze placówki określ zakres dat, za jaki chcesz wygenerować dany raport. 

Image

W kolejnym kroku określ typ raportu, który Cię interesuje.

Image

Po wybraniu określeniu odpowiednich parametrów raportu, kliknij w zieloną zakładkę SZUKAJ.

Raport możesz wyświetlać w podglądzie lub pobrać klikając w jedną z dwóch zakładek ZAPISZ lub ZAPISZ ZE SZCZEGÓŁAMI. 

Image

W jaki sposób pobrać raport rozliczeniowy?

W celu wygenerowania raportu dot. rozliczeń ze specjalistami w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę STATYSTYKI -> określ typ raportu jako ROZLICZENIOWY -> wybierz placówkę lub specjalistę z listy -> określ zakres dat za jaki chcesz wygenerować odpowiedni raport -> wybierz usługi rozliczeniowe -> a następnie określ czy w rozliczeniu chcesz uwzględniać wizyty odwołane -> by wyświetlić raport kliknij w SZUKAJ.

statystyki -ogólne - raport

Raport ten pozwala na obliczanie wynagrodzenia ze specjalistami za wykonane usługi.

Każdy raport możesz zapisać w pliku xlsx w dwóch wersjach:
– raport szczegółowy wraz z danymi pacjentów
– raport podstawowy bez danych pacjentów

Opis kolumn:
pacjenci: po kliknięciu w “v” rozwinie się lista wizyt pacjentów, którzy mieli rezerwację w wybranym przez Ciebie okresie podczas generowania raportu. Dane widoczne po rozwinięciu tej kolumny:

 • – imię i nazwisko pacjenta
 • – data umówienia = data kiedy dokonano rezerwacji
 • – data wykonania = data kiedy odbyła się wizyta
 • – usługi – jaka usługa została wykonana w trakcie wizyty
 • – prowizja – prowizja dla specjalisty za wykonaną usługę u konkretnego pacjenta
 • – zapłacono – kwota, która uiścił pacjent za rezerwację
 • – status wizyty – wszelkie statusy, które były oznaczane w rezerwacji
 • dodane wizyty – liczba wszystkich wizyt, które zostały dodane w okresie, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu na różne terminy
 • odwołane wizyty – liczba wizyt, które zostały odwołane w okresie, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu
 • liczba wizyt – liczba wizyt, które były zapisane na okres, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu
 • liczba zrealizowanych – liczba wizyt, których dokumentacja została wypełnione – przyjęte przez specjalistę
 • liczba rozliczonych – liczba wizyt, które zostały opłacone przez pacjentów
 • liczba częściowo-rozliczonych – liczba wizyt, które nie zostały w pełnej kwocie opłacone przez pacjentów
 • łączna kwota rozliczonych – suma wszystkich wizyt rozliczonych w tym okresie
 • łączne wynagrodzenie dla specjalisty – suma prowizji specjalisty za wykonane usługi w wybranych okresie – kwota, jaką specjalista otrzymuje w formie wynagrodzenia

W jaki sposób pobrać raport dot. usług?

W celu wygenerowania raportu dot. usług, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę STATYSTYKI -> określ typ raportu jako USŁUGI -> wybierz placówkę lub specjalistę z listy -> określ zakres dat za jaki chcesz wygenerować odpowiedni raport -> wybierz odpowiedni rodzaj usług -> a następnie określ czy w rozliczeniu chcesz uwzględniać wizyty odwołane -> by wyświetlić raport kliknij w SZUKAJ.

statystyki -ogólne - raport

Raport ten pozwala na weryfikację jakie usługi cieszą się największą popularnością wśród pacjentów, ile rezerwacji dokonywanych jest z wyborem konkretnej usługi, jakie kwoty rozliczane są w ramach tych usług za dany okres.

Każdy raport możesz zapisać w pliku xlsx w dwóch wersjach:
– raport szczegółowy wraz z danymi pacjentów
– raport podstawowy bez danych pacjentów 

Opis kolumn:
pacjenci: po kliknięciu w “v” rozwinie się lista wizyt pacjentów, którzy mieli rezerwację w wybranym przez Ciebie okresie podczas generowania raportu. Dane widoczne po rozwinięciu tej kolumny:
– imię i nazwisko pacjenta
– data umówienia = data kiedy dokonano rezerwacji
– data wykonania = data kiedy odbyła się wizyta
– usługi – jaka usługa została wykonana w trakcie wizyty
– prowizja – prowizja dla specjalisty za wykonaną usługę u konkretnego pacjenta
– zapłacono – kwota, która uiścił pacjent za rezerwację
– status wizyty – wszelkie statusy, które były oznaczane w rezerwacji
dodane wizyty – liczba wszystkich wizyt, które zostały dodane w okresie, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu na różne terminy
odwołane wizyty – liczba wizyt, które zostały odwołane w okresie, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu
liczba wizyt – liczba wizyt, które były zapisane na okres, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu
liczba zrealizowanych – liczba wizyt, których dokumentacja została wypełnione – przyjęte przez specjalistę
liczba rozliczonych – liczba wizyt, które zostały opłacone przez pacjentów
liczba częściowo-rozliczonych – liczba wizyt, które nie zostały w pełnej kwocie opłacone przez pacjentów
łączna kwota rozliczonych – suma wszystkich wizyt rozliczonych w tym okresie
łączne wynagrodzenie dla specjalisty – suma prowizji specjalisty za wykonane usługi w wybranych okresie – kwota, jaką specjalista otrzymuje w formie wynagrodzenia

W jaki sposób pobrać raport rozliczenie kasy?

W celu wygenerowania raportu rozliczenia kasy, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę STATYSTYKI -> określ typ raportu jako ROZLICZENIE KASY -> wybierz placówkę z listy -> określ zakres dat za jaki chcesz wygenerować odpowiedni raport -> by wyświetlić raport kliknij w SZUKAJ.
Instrukcja proassist-widok systemu-statystyki- zaznaczona część o raporcie

Raport ten pozwala na weryfikację jakie rozliczenia zostały wykonane w danym okresie z wyszczególnieniem odpowiednich form płatności.

Każdy raport możesz zapisać w pliku xlsx w dwóch wersjach:
– raport szczegółowy wraz z danymi pacjentów oraz produktów
– raport podstawowy bez danych pacjentów i produktów

Opis kolumn:
1. Magazyn: po kliknięciu w “v” rozwinie się lista sprzedanych produktów bezpośrednio z magazynu (zakładki MAGAZYN), niezwiązanej z realizację wizyty. W szczegółach odnotowana zostaje:
– nazwa produktu wraz z jednostką sprzedaży oraz ilością
– imię i nazwisko użytkownika systemu, który dokonał sprzedaży
– data i godzina sprzedaży
– kwota sprzedaży
– forma płatności

2. Wizyty: po kliknięciu w “v” rozwinie się lista wizyt pacjentów, którzy mieli rezerwację w wybranym przez Ciebie okresie podczas generowania raportu. Dane widoczne po rozwinięciu tej kolumny:
– imię i nazwisko pacjenta
– imię i nazwisko specjalisty u którego była realizowana wizyta
– data umówienia = data kiedy dokonano rezerwacji
– data wykonania = data kiedy odbyła się wizyta
– usługi – jaka usługa została wykonana w trakcie wizyty wraz z kwotą pobraną od pacjenta
– produkty dosprzedane w trakcie wizyty wraz z kwotą oraz ilością
– zapłacono – kwota, która uiścił pacjent za rezerwację
– forma płatności

3. Kwota płatności gotówką: suma pobrana od pacjentów z danym okresie, którzy płacili gotówką.

4. Kwota płatność kartą: suma pobrana od pacjentów z danym okresie, którzy płacili kartą.

5. Kwota płatność przelewem: suma pobrana od pacjentów z danym okresie, którzy płacili przelewem.

6. Kwota płatność online: suma pobrana od pacjentów z danym okresie, którzy płacili online.

7. Kwota płatność voucher: suma pobrana od pacjentów z danym okresie, którzy płacili w ramach realizacja vouchera.

W jaki sposób pobrać raport dot. płatników?

W celu wygenerowania raportu dot. płatników, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę STATYSTYKI -> określ typ raportu jako PŁATNICY -> wybierz placówkę z listy -> określ zakres dat za jaki chcesz wygenerować odpowiedni raport -> by wyświetlić raport kliknij w SZUKAJ.

statystyki -ogólne - raport

Raport ten pozwala na określenie ile i jakie wizyty zostały zrealizowane w ramach rozliczenia z innymi płatnikami niż pacjent, np. firmami ubezpieczeniowymi.

Każdy raport możesz zapisać w pliku xlsx w dwóch wersjach:
– raport szczegółowy wraz z danymi pacjentów
– raport podstawowy bez danych pacjentów 

Opis kolumn:
pacjenci: po kliknięciu w “v” rozwinie się lista wizyt pacjentów, którzy mieli rezerwację w wybranym przez Ciebie okresie podczas generowania raportu. Dane widoczne po rozwinięciu tej kolumny:
– imię i nazwisko pacjenta
– specjalista – dane specjalisty, który przeprowadził wizytę
– data wykonania = data kiedy odbyła się wizyta
– usługi – jaka usługa została wykonana w trakcie wizyty
– zapłacono – kwota, która uiścił pacjent za rezerwację
– płatność: forma płatności
łączna kwota rozliczonych – suma wszystkich wizyt rozliczonych w tym okresie
kwota płatność przelewem – kwota jaka została uiszczona online

Możliwość pobrania raportu pomocniczego do złożenia sprawozdania ZD-3 do Głównego Urzędu Statystycznego

Rok do roku placówka medyczna zobowiązana jest do przekazania do GUS sprawozdania ZD-3 za poprzedni rok. W Proassist istnieje możliwość pobrania raportu zawierającego wszelkie niezbędne informacje potrzebne do uzupełnienia sprawozdania ZD-3. W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę PLACÓWKI -> ikona edycji placówki.

instrukcje proassist - placówki

W panelu bocznym wysuwanym, z górnego menu wybierz zakładkę GUS, a następnie określ rok, za jaki chcesz pobrać dane statystyczne. By pobrać raport kliknij w zieloną zakładkę POBIERZ. Pobrany zostanie dokument txt. zawierający niezbędne informacje do złożenia sprawozdania do GUS.

Edycja placówki- GUS - pobierz raport

W jaki sposób pobrać raport dot. grup usług?

W celu wygenerowania raportu dot. usług, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę STATYSTYKI -> określ typ raportu jako GRUPY USŁUG -> wybierz placówkę z listy -> określ zakres dat za jaki chcesz wygenerować odpowiedni raport -> wybierz odpowiedni rodzaj usług -> a następnie określ czy w rozliczeniu chcesz uwzględniać wizyty odwołane -> by wyświetlić raport kliknij w SZUKAJ.

Statystyki- ogólne- raporty

Raport ten pozwala na uzyskanie informacji na temat popularności grup usług. Najczęściej raport ten wykorzystywany jest przez placówki, aby poznać jaka specjalizacja cieszy się największą popularnością wśród pacjentów, by rozwijać placówkę w tym kierunku. 

Każdy raport możesz zapisać w pliku xlsx w dwóch wersjach:
– raport szczegółowy wraz z danymi pacjentów
– raport podstawowy bez danych pacjentów

Opis kolumn:
pacjenci: po kliknięciu w “v” rozwinie się lista wizyt pacjentów, którzy mieli rezerwację w wybranym przez Ciebie okresie podczas generowania raportu. Dane widoczne po rozwinięciu tej kolumny:
– imię i nazwisko pacjenta
– data umówienia = data kiedy dokonano rezerwacji
– data wykonania = data kiedy odbyła się wizyta
– usługi – jaka usługa została wykonana w trakcie wizyty
– prowizja – prowizja dla specjalisty za wykonaną usługę u konkretnego pacjenta
– zapłacono – kwota, która uiścił pacjent za rezerwację
– status wizyty – wszelkie statusy, które były oznaczane w rezerwacji
dodane wizyty – liczba wszystkich wizyt, które zostały dodane w okresie, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu na różne terminy
odwołane wizyty – liczba wizyt, które zostały odwołane w okresie, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu
liczba wizyt – liczba wizyt, które były zapisane na okres, który został przez Ciebie wybrany w trakcie generowania raportu
liczba zrealizowanych – liczba wizyt, których dokumentacja została wypełnione – przyjęte przez specjalistę
liczba rozliczonych – liczba wizyt, które zostały opłacone przez pacjentów
liczba częściowo-rozliczonych – liczba wizyt, które nie zostały w pełnej kwocie opłacone przez pacjentów
łączna kwota rozliczonych – suma wszystkich wizyt rozliczonych w tym okresie
łączne wynagrodzenie dla specjalisty – suma prowizji specjalisty za wykonane usługi w wybranych okresie – kwota, jaką specjalista otrzymuje w formie wynagrodzenia

Zarządzanie dostępem do statystyk dla poszczególnych użytkowników

Jako administrator placówki możesz decydować który użytkownik może mieć dostęp do poszczególnych statystyk. W tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę UŻYTKOWNICY -> ikona edycji przy konkretnym użytkowniku.

instrukcje proassist użytkownicy

W panelu bocznym wysuwanym, w sekcji Dane do statystyk określ do jakiego rodzaju raportów ma mieć dostęp dany użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów. Wprowadzone dane zatwierdź poprzez kliknięcie w zakładkę ZAPISZ.

Instrukcje proassist- edycja użytkownika
Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Zostaw swój numer, a zadzwonimy do Ciebie i przedstawimy dostępne funkcję systemu Proassist, które usprawnią pracę w Twojej placówce.

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.