Na początek… czym właściwie jest RODO?

Samo określenie RODO to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO to akt prawny, który reguluje kwestie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (UE) i państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). RODO ma na celu ochronę prywatności osób fizycznych oraz zapewnienie im pewności co do sposobu, w jaki ich dane są przetwarzane. RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku i stosuje się go do wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w UE, niezależnie od tego, czy siedziba tych podmiotów znajduje się w UE, czy poza nią.

W jakim celu powstało RODO?

RODO powstało po to, by ujednolicić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej i zapewnić osobom fizycznym całkowitą pewność co do sposobu, w jaki ich dane są przetwarzane. Celem RODO jest również ochrona prywatności osób fizycznych oraz zapewnienie im większej kontroli nad tym, co dzieje się z ich danymi osobowymi.
RODO wprowadza również zupełnie nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, takie jak obowiązek informacyjny, obowiązek zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych oraz obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych. Co więcej, RODO przyznaje osobom fizycznym nowe prawa związane z ochroną danych osobowych, takie jak prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
RODO ma na celu zapewnienie osobom fizycznym większej ochrony ich prywatności w dobie rozwoju technologii i coraz większej ilości danych, które są przetwarzane przez różne podmioty. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy coraz więcej danych osobowych jest przetwarzanych w Internecie i innych sieciach teleinformatycznych.

RODO w medycynie

RODO ma zastosowanie również w obszarze medycyny, gdzie dane osobowe pacjentów są szczególnie wrażliwe i powinny być chronione w sposób niezwykle staranny. W medycynie RODO reguluje kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów przez różne podmioty związane z opieką zdrowotną, takie jak lekarze, szpitale, przychodnie, laboratoria, apteki i inne.
RODO nakłada na te podmioty obowiązek zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz obowiązek informacyjny, czyli informowania pacjentów o celu, sposobie i zakresie przetwarzania ich danych osobowych. Pacjenci mają również pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym.
RODO jest szczególnie istotne w medycynie, ponieważ dane osobowe pacjentów są wyjątkowo wrażliwe i powinny być chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. RODO ma na celu zapewnienie ochrony prywatności pacjentów oraz zapewnienie im pewności co do tego, jak ich dane są przetwarzane. 

RODO a EDM

RODO ma zastosowanie również do elektronicznej dokumentacji medycznej i reguluje kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów w EDM. Podmioty związane z opieką zdrowotną, które korzystają z EDM, są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz do poinformowania ich o celu, sposobie i zakresie przetwarzania ich danych osobowych. Pacjenci mają również prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych w EDM, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym.
EDM jest ważnym narzędziem w opiece zdrowotnej, ponieważ umożliwia lekarzom szybszy dostęp do aktualnych informacji o stanie zdrowia pacjentów i ułatwia prowadzenie dokumentacji medycznej. Jednocześnie RODO zapewnia ochronę prywatności pacjentów i ich danych osobowych zgromadzonych w EDM.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie lub tablecie) podczas odwiedzania różnych stron internetowych.