Czym jest Karta Pacjenta?

Karta pacjenta to dokument medyczny zawierający najważniejsze informacje o pacjencie, jego zdrowiu oraz dotychczasowym przebiegu leczenia. Karta pacjenta jest ważnym i nieodłącznym elementem każdej placówki medycznej, ponieważ umożliwia gromadzenie i przechowywanie informacji o pacjencie, co pozwala na monitorowanie jego stanu zdrowia oraz umożliwia dostarczenie mu odpowiedniej opieki medycznej.

Karta pacjenta zawiera informacje takie jak:

  1. dane personalne pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres)
  2. historię choroby (objawy, diagnozy, leczenie)
  3. wyniki badań diagnostycznych (np. wyniki badań krwi, moczu, radiologicznych)
  4. informacje o chorobach przewlekłych i chorobach współistniejących
  5. informacje o alergiach i reakcjach na leki
  6. informacje o stosowanych lekach oraz dawkowanie.

Karta pacjenta jest poufna i podlega ochronie danych osobowych, co oznacza, że tylko upoważnione osoby (np. lekarze, pielęgniarki, farmaceuci) mają do niej dostęp. W Polsce, prawo do prowadzenia kart pacjenta reguluje m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa o ochronie danych osobowych.

Czy Karta Pacjenta jest częścią EDM?

Karta pacjenta może być uznawana za część Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). W ramach EDM, karta pacjenta jest zazwyczaj prowadzona elektronicznie i umieszczana w systemie informatycznym danej placówki medycznej, co umożliwia jej łatwe wyszukiwanie i aktualizację. 
Warto przy okazji dodać, że sama EDM jest coraz powszechniej stosowana w placówkach medycznych na całym świecie, ze względu na liczne korzyści, takie jak łatwość dostępu do informacji o pacjencie, poprawa bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem tradycyjnej dokumentacji papierowej.

Od kiedy obowiązuje Karta Pacjenta?

W Polsce obowiązek prowadzenia Karty pacjenta został wprowadzony ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta. Zgodnie z tą ustawą, każda placówka medyczna ma obowiązek prowadzenia Karty Pacjenta dla każdego pacjenta, który jest w niej leczony. Karta Pacjenta ma służyć do gromadzenia informacji medycznych o pacjencie, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej. 
Wraz z rozwojem technologii i informatyzacją systemów opieki zdrowotnej, karta pacjenta może być prowadzona w formie elektronicznej, a cała dokumentacja medyczna może być przechowywana w systemie informatycznym, zwłaszcza w przypadku Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), tak jak wspomnieliśmy wyżej. Obecnie, Karta Pacjenta jest jednym z podstawowych dokumentów medycznych, które służą do prowadzenia i udokumentowania opieki medycznej nad pacjentem.

Image

Jesteś managerem lub właścicielem placówki?

Obecnie wszyscy nasi eksperci są poza biurem. Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy do ciebie, aby zaprezentować Ci funkcje, które usprawnią pracę w Twojej placówce!

Oddzwonimy jak najszybciej to możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Cześć!

Podaj numer telefonu, a oddzwonimy do 2 minut!