Zadzwoń i dowiedz się więcej od naszych specjalistów!

Jak utworzyć nowego użytkownika?

Aby utworzyć konto wybierz UŻYTKOWNICY w bocznym menu. Następnie kliknij zielony przycisk DODAJ UŻYTKOWNIKA+ w prawym górnym rogu. Z prawej strony wysunie się panel służący do dodawania użytkownika. Wprowadź do niego imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu użytkownika oraz wygeneruj hasło do konta. Następnie nadaj użytkownikowi właściwe uprawnienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego chceckboxa. Zatwierdź wprowadzone do tej pory zmiany klikając zielony przycisk ZAPISZ I PRZYDZIEL PLACÓWKĘ. 


Kolejnym etapem jest przyporządkowanie użytkownika do placówki. Na samej górze panelu pojawią się dane użytkownika wraz z nadanym statusem. Poniżej wybierz z listy kontrahenta i i zatwierdź zmiany klikając ZAPISZ.