Ustawienie wizyty online – telekonsultacja.

Kliknij w Menu USŁUGI. Następnie na górze strony wybierz zakładkę RECEPCYJNE, a potem kliknij przycisk DODAJ NOWĄ+.

 

Teraz wypełnij dane, wpisując nazwę kontrahenta, a następnie wybierz gabinety i specjalistów, do których chcesz przypisać wybraną usługę.

Kolejny krok, to nazwa usługi, którą należy wybrać. w przypadku nowej usługi typu telekonsultacja, wybieramy NOWA USŁUGA i wpisujemy nazwę tej usługi (telekonsultacja, konsultacja online itp.) uwzględniając czas tejże usługi oraz cenę. Następnie zaznaczamy opcję Pokaż na widgecie, klikając w okienko po prawej stronie i wybieramy kolor dla usługi, klikając w kółeczko pod danym kolorem.
Teraz wpisujemy Informacje dodatkowe dla rejestracji telefonicznej – czyli informacje jakie należy zadać pacjentowi oraz Informacje wysłane w mailu dla pacjenta – czyli informacje jakie otrzymuje pacjent przed wizytą(przykład informacji znajduje się na screenie).

Następnie zatwierdzamy wprowadzone powyżej dane , klikając przycisk ZAPISZ I ZAKOŃCZ.