Jak zarządzać użytkownikami?

Legenda:

SA – Superadministrator – ma dostęp do administrowania całego systemu

K – Konsultant Proassist

A – Administrator – pełny widok, administrator jest dodawany tylko przez właścicieli sytemu.

R – Rejestratorka – Może swobodnie zarządzać użytkownikami, jak również kalendarzem wizyt wszystkich użytkowników (m.in.dodawanie, usuwanie, edycja terminów wizyt, edycja godzin pracy i wiele innych). Można wybrać jedną rejestratorkę do zarządzania wszystkimi gabinetami bądź osobne rejestratorki do każdego gabinetu.

S – Specjalista – może zarządzać swobodnie jednie swoim kalendarzem wizyt.

O – Obserwator – możliwość podglądu kalendarza, bez opcji edycji.

 

JAK DODAĆ UŻYTKOWNIKA?

 

Kliknij w Menu UŻYTKOWNICY. Następnie wciśnij przycisk DODAJ UŻYTKOWNIKA +

 

Po wypełnieniu danych i nadaniu odpowiednich uprawnień, naciśnij przycisk ZAPISZ I PRZYDZIEL PLACÓWKI.

JAK EDYTOWAĆ DANE/UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?

Naciśnij ikonkę EDYTUJ w wierszu danego użytkownika. Następnie pojawi się okno Edytuj użytkownika. Zmień interesujące Cię dane/uprawnienia. Następnie potwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem ZAPISZ.