Jak zmienić czas trwania danej usługi?

W celu dokonania zmiany ceny danej usługi wybierz z bocznego menu GABINETY, a następnie z
górnego menu SPECJALIŚCI . Przy danym specjaliście, u którego chcemy dokonać zmiany, kliknij w „v”.
Gdy rozwinie się lista usług, które wykonuje lekarz, kliknij w ikonę edycji przy usłudze, której zmiana
ma dotyczyć.

Po kliknięciu w ikonę edycji otworzy Ci się nowe okno edycji usługi recepcyjnej. Kliknij w aktualny
czas i wybierz nowy. Na koniec zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając w zakładkę ZAPISZ.