Jak ustawić rozliczenia specjalistów?

Jeśli chcesz poprawnie rozliczyć się z danym specjalistą ustal najpierw odpowiedni procent
wynagrodzenia.
Kliknij w USŁUGI z bocznego menu → z górnego menu ROZLICZENIOWEDODAJ NOWĄ+

W nowym oknie kolejno wybierz kontrahenta, gabinet i specjalistę, do którego dana usługa ma być
przypisana, a następnie dodaj usługę wybierając z listy lub dodając zupełnie nową.
Wprowadź odpowiednią kwotę usługi oraz procent wynagrodzenia dla specjalisty.

Wprowadzone dane zatwierdź klikając w zakładkę ZAPISZ I ZAKOŃCZ.

Pamiętaj, żeby w trakcie przeprowadzania wizyty wybrać odpowiednią usługę rozliczeniową.