Jak ustawić nazwę usługi do rejestracji online?

Kliknij w USŁUGI z bocznego menu → ikonę edycji przy odpowiedniej usłudze → w nowym oknie
Edytuj usługę recepcyjną wpisz odpowiednią nazwę, która będzie się wyświetlała na widgecie.

Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w ZAPISZ.