Jak umieścić zdjęcie specjalisty w panelu rejestracji online?

Aby umieścić zdjęcie w panelu rejestracji online należy kliknąć w swój avatar, a następnie wgrać zdjęcie w swoich ustawieniach. Na koniec zatwierdzamy wprowadzone zmiany klikając w zakładkę ZAPISZ ZMIANY.